Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Decentralized Exchange (DEX)

Decentralized Exchange (DEX)

Beginner

An exchange which does not require users to deposit funds to start trading and does not hold the funds for the user. Instead, users trade directly from their own wallets.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Σχετικά γλωσσάρια
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.