Τι είναι ένα κλειδί API και πώς γίνεται η χρήση του με ασφάλεια;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι ένα κλειδί API και πώς γίνεται η χρήση του με ασφάλεια;

Τι είναι ένα κλειδί API και πώς γίνεται η χρήση του με ασφάλεια;

Έχει δημοσιευτεί Jan 6, 2023Έχει ενημερωθεί Feb 21, 2023
7m


Ένα κλειδί διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface, ή API) είναι ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιείται από ένα API για την αναγνώριση της συγκεκριμένης εφαρμογής ή του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ατόμου που χρησιμοποιεί ένα API και του τρόπου με τον οποίο το χρησιμοποιεί, καθώς και για τον έλεγχο ταυτότητας και την εξουσιοδότηση εφαρμογών — παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης. Ένα κλειδί API μπορεί να έχει τη μορφή ενός μόνο κλειδιού ή ενός συνόλου πολλαπλών κλειδιών. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για να βελτιώσουν τη συνολική ασφάλειά τους απέναντι στην κλοπή κλειδιού API και να αποφύγουν τις σχετικές συνέπειες της παραβίασης των κλειδιών API τους.

API ή κλειδί API

Για να κατανοήσετε τι είναι το κλειδί API, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τι είναι το API. Η διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών, ή API, είναι ένας μεσάζων λογισμικού, ο οποίος επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες εφαρμογές να κοινοποιούν πληροφορίες. Για παράδειγμα, το API του CoinMarketCap επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές να ανακτούν και να χρησιμοποιούν δεδομένα κρύπτο, όπως την τιμή, τον όγκο και την κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Ένα κλειδί API διατίθεται σε πολλές διαφορετικές μορφές — μπορεί να είναι ένα μόνο κλειδί ή ένα σύνολο πολλαπλών κλειδιών. Διαφορετικά συστήματα χρησιμοποιούν αυτά τα κλειδιά για τον έλεγχο ταυτότητας και την εξουσιοδότηση μιας εφαρμογής, παρόμοια με τον τρόπο χρήσης ενός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ένα κλειδί API χρησιμοποιείται από έναν πελάτη API για τον έλεγχο ταυτότητας μιας εφαρμογής που απαιτεί το API. 

Για παράδειγμα, εάν η Ακαδημία Binance θέλει να χρησιμοποιήσει το API του CoinMarketCap, θα δημιουργηθεί ένα κλειδί API από το CoinMarketCap και θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας της Ακαδημίας Binance (πελάτης API), η οποία ζητά πρόσβαση στο API. Όταν η Ακαδημία Binance αποκτήσει πρόσβαση στο API του CoinMarketCap, αυτό το κλειδί API θα πρέπει να σταλεί στο CoinMarketCap μαζί με το αίτημα. 

Αυτό το κλειδί API θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από την Ακαδημία Binance και δεν πρέπει να κοινοποιηθεί ή να σταλεί σε άλλους. Η κοινοποίηση αυτού του κλειδιού API θα επιτρέψει σε ένα τρίτο μέρος να αποκτήσει πρόσβαση στο CoinMarketCap ως Ακαδημία Binance και τυχόν ενέργειες από το τρίτο μέρος θα εμφανίζονται σαν να προέρχονται από την Ακαδημία Binance.

Το κλειδί API μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από το API του CoinMarketCap για να επιβεβαιώσει εάν η εφαρμογή είναι εξουσιοδοτημένη για πρόσβαση στον πόρο που ζητήθηκε. Επιπλέον, οι κάτοχοι API χρησιμοποιούν κλειδιά API για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του API, όπως τους τύπους, την κίνηση και τον όγκο των αιτημάτων. 

Τι είναι το κλειδί API; 

Ένα κλειδί API χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ατόμου που χρησιμοποιεί ένα API και του τρόπου με τον οποίο το χρησιμοποιεί. Ο όρος "κλειδί API" μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες για διαφορετικά συστήματα. Κάποια συστήματα έχουν έναν μόνο κωδικό, ενώ άλλα μπορεί να έχουν πολλούς κωδικούς για ένα μόνο "κλειδί API".   

Ως εκ τούτου, ένα "κλειδί API" είναι ένας μοναδικός κωδικός ή ένα σύνολο μοναδικών κωδικών οι οποίοι χρησιμοποιούνται από ένα API για τον έλεγχο ταυτότητας και την εξουσιοδότηση του χρήστη ή της εφαρμογής που απαιτείται. Κάποιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και κάποιοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κρυπτογραφικών υπογραφών για την απόδειξη της νομιμότητας ενός αιτήματος. 

Αυτοί οι κωδικοί ελέγχου ταυτότητας αναφέρονται συνήθως συλλογικά ως "κλειδί API", ενώ οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για κρυπτογραφικές υπογραφές έχουν διάφορα ονόματα, όπως "μυστικό κλειδί", "δημόσιο κλειδί" ή "ιδιωτικό κλειδί". Ο έλεγχος ταυτότητας συνεπάγεται την αναγνώριση των εμπλεκόμενων οντοτήτων και την επιβεβαίωση ότι είναι αυτό που λένε ότι είναι.

Η εξουσιοδότηση, από την άλλη πλευρά, καθορίζει τις υπηρεσίες API στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση. Η λειτουργία ενός κλειδιού API είναι παρόμοια με αυτήν του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας. 

Κάθε κλειδί API δημιουργείται συνήθως για μια συγκεκριμένη οντότητα από τον κάτοχο του API (περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω) και κάθε φορά που γίνεται κλήση σε ένα τελικό σημείο API — το οποίο απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή εξουσιοδότηση χρήστη ή και τα δύο — χρησιμοποιείται το σχετικό κλειδί.

Κρυπτογραφικές υπογραφές

Κάποια κλειδιά API χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές υπογραφές ως πρόσθετο επίπεδο επαλήθευσης. Όταν ένας χρήστης θέλει να στείλει συγκεκριμένα δεδομένα σε ένα API, μπορεί να προστεθεί στο αίτημα μια ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται από άλλο κλειδί. Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία, ο κάτοχος του API μπορεί να επαληθεύσει ότι αυτή η ψηφιακή υπογραφή ταιριάζει με τα δεδομένα που αποστέλλονται.

Συμμετρικές και ασύμμετρες υπογραφές 

Τα δεδομένα που κοινοποιούνται μέσω ενός API μπορεί να υπογραφούν με κρυπτογραφικά κλειδιά, τα οποία εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Συμμετρικά κλειδιά

Περιλαμβάνουν τη χρήση ενός μυστικού κλειδιού για την εκτέλεση τόσο της υπογραφής των δεδομένων όσο και της επαλήθευσης μιας υπογραφής. Με τα συμμετρικά κλειδιά, το κλειδί API και το μυστικό κλειδί δημιουργούνται συνήθως από τον κάτοχο του API και το ίδιο μυστικό κλειδί πρέπει να χρησιμοποιείται από την υπηρεσία API για την επαλήθευση της υπογραφής. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ενός μοναδικού κλειδιού είναι ότι η διαδικασία είναι πιο γρήγορη και απαιτεί λιγότερη υπολογιστική ισχύ για τη δημιουργία υπογραφών και την επαλήθευση. Ένα καλό παράδειγμα συμμετρικού κλειδιού είναι το HMAC.

Ασύμμετρα κλειδιά

Περιλαμβάνουν τη χρήση δύο κλειδιών: ενός ιδιωτικού κλειδιού και ενός δημόσιου κλειδιού, τα οποία είναι διαφορετικά αλλά κρυπτογραφικά συνδεδεμένα. Το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υπογραφών και το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την επαλήθευση υπογραφών. Το κλειδί API δημιουργείται από τον κάτοχο του API, αλλά το ζεύγος ιδιωτικού κλειδιού και δημόσιου κλειδιού δημιουργείται από τον χρήστη. Μόνο το δημόσιο κλειδί πρέπει να χρησιμοποιείται από τον κάτοχο του API για επαλήθευση υπογραφής, έτσι το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να παραμείνει τοπικό και μυστικό. 

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ασύμμετρων κλειδιών είναι η υψηλότερη ασφάλεια του διαχωρισμού των κλειδιών δημιουργίας υπογραφής και επαλήθευσης. Αυτό επιτρέπει στα εξωτερικά συστήματα να επαληθεύουν υπογραφές, χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν υπογραφές. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι κάποια ασύμμετρα συστήματα κρυπτογράφησης υποστηρίζουν την προσθήκη κωδικού πρόσβασης στα ιδιωτικά κλειδιά. Ένα καλό παράδειγμα είναι το ζεύγος κλειδιών RSA. 

Είναι ασφαλή τα κλειδιά API; 

Η ευθύνη ενός κλειδιού API εναπόκειται στον χρήστη. Τα κλειδιά API είναι παρόμοια με τους κωδικούς πρόσβασης και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή. Η κοινοποίηση ενός κλειδιού API είναι παρόμοια με την κοινοποίηση ενός κωδικού πρόσβασης και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνεται, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τον λογαριασμό του χρήστη. 

Τα κλειδιά API είναι συνήθως στόχος κυβερνοεπιθέσεων, επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ισχυρών λειτουργιών σε συστήματα, όπως αιτήματα για προσωπικά στοιχεία, ή η εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών. Για την ακρίβεια, υπήρξαν περιπτώσεις απατεώνων οι οποίοι επιτέθηκαν με επιτυχία σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κώδικα για να κλέψουν  κλειδιά API.

Οι συνέπειες της κλοπής ενός κλειδιού API μπορεί να είναι σοβαρές και να οδηγήσουν σε σημαντική οικονομική ζημία. Επιπλέον, καθώς ορισμένα κλειδιά API δεν λήγουν, μπορούν να χρησιμοποιούνται επ' αόριστον από τους εισβολείς αφού κλαπούν, έως ότου ανακληθούν τα ίδια τα κλειδιά.

Βέλτιστες πρακτικές κατά τη χρήση κλειδιών API

Λόγω της πρόσβασής τους σε ευαίσθητα δεδομένα και της γενικής τους ευπάθειας, η ασφαλής χρήση κλειδιών API είναι υψίστης σημασίας. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες βέλτιστων πρακτικών όταν χρησιμοποιείτε κλειδιά API, για να βελτιώσετε τη συνολική ασφάλειά τους: 

  1. Συχνή εναλλαγή των κλειδιών API, εάν είναι εφικτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαγράφετε το τρέχον κλειδί API και να δημιουργείτε ένα νέο. Με πολλά συστήματα, είναι εύκολο να δημιουργήσετε και να διαγράψετε κλειδιά API. Όπως κάποια συστήματα απαιτούν από εσάς να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε 30 έως 90 ημέρες, θα πρέπει να περιστρέφετε τα κλειδιά API σας με παρόμοια συχνότητα, εάν είναι δυνατόν.

  2. Χρήση λίστας επιτρεπόμενων IP: Όταν δημιουργείτε ένα κλειδί API, συντάξτε μια λίστα με τις IP που είναι εξουσιοδοτημένες να χρησιμοποιούν το κλειδί (λίστα επιτρεπόμενων IP). Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια λίστα αποκλεισμένων IP (λίστα αποκλεισμένων IP). Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν το κλειδί API σας κλαπεί, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από μη αναγνωρισμένη IP.

  3. Χρήση πολλαπλών κλειδιών API: Η κατοχή πολλών κλειδιών και ο διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ τους θα μειώσει τον κίνδυνο ασφαλείας, καθώς η ασφάλειά σας δεν θα εξαρτάται από ένα μόνο κλειδί με εκτεταμένες άδειες. Μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφορετικές λίστες επιτρεπόμενων IP για κάθε κλειδί, μειώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο ασφάλειάς σας. 

  4. Ασφαλής αποθήκευση των κλειδιών API: Μην αποθηκεύετε τα κλειδιά σας σε δημόσιους χώρους, σε δημόσιους υπολογιστές ή στην αρχική τους μορφή ως απλό κείμενο. Αντίθετα, αποθηκεύστε το καθένα χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση ή έναν μυστικό διαχειριστή για καλύτερη ασφάλεια και προσέξτε να μην το αποκαλύψετε κατά λάθος. 

  5. Καμία κοινοποίηση των κλειδιών API. Η κοινοποίηση του κλειδιού API είναι αντίστοιχη με την κοινοποίηση του κωδικού πρόσβασής σας. Με αυτόν τον τρόπο, δίνετε σε ένα άλλο μέρος τα ίδια προνόμια ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης με εσάς. Εάν είναι κακόβουλο, το κλειδί API σας μπορεί να κλαπεί και να χρησιμοποιηθεί για παραβίαση του λογαριασμού σας. Ένα κλειδί API θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εσάς και το σύστημα που το δημιουργεί.

Εάν το κλειδί API σας έχει παραβιαστεί, πρέπει πρώτα να το απενεργοποιήσετε για να αποφύγετε περαιτέρω ζημία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, τραβήξτε στιγμιότυπα οθόνης με βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το συμβάν, επικοινωνήστε με τις σχετικές οντότητες και υποβάλετε μια αναφορά στην αστυνομία. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να ανακτήσετε τυχόν χαμένα κεφάλαια. 

Συμπεράσματα

Τα κλειδιά API παρέχουν βασικές λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης και οι χρήστες πρέπει να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα κλειδιά τους επιμελώς. Υπάρχουν πολλά επίπεδα και πτυχές για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των κλειδιών API. Συνολικά, ένα κλειδί API θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό σας.

Για περαιτέρω ανάγνωση