Начало
Речник
Книга на поръчките

Книга на поръчките

Начинаещ

Книгата на поръчките е списък на текущите отворени поръчки за покупка и продажба на актив, организиран по цена.Изображението по-горе е моментна снимка на книгата на поръчките на двойката BTC/USDT. Поръчките, оцветени в зелено, показват поръчки за покупка на определени ценови нива, докато поръчките в червено показват поръчки за продажба.

Системата, която съпоставя поръчки за покупка с поръчки за продажба, наречена съчетаваща търсачка, използва книгата на поръчките за извършване на сделки за участниците на борсата. Системата за съпоставяне на поръчки е ядрото на всички електронни борси и определя ефективността и устойчивостта на борсата. Книгите на поръчките обикновено съдържат една и съща информация, но оформлението може да варира в зависимост от самата платформа.

В исторически план електронните борси са използвали централизирани системи за съпоставяне на поръчки за покупка и продажба една с друга. Този метод остава най-стабилният начин за улесняване на електронната борса.

От друга страна, блокчейн технологията въведе възможността за създаване на нови видове борси, които алгоритмично съпоставят поръчки за покупка и продажба с помощта на смарт договори. Този тип борса се нарича децентрализирана борса (DEX). Тя улеснява сделките, без средства да се съхраняват от централен субект – макар и с някои компромиси в производителността.
Книгите на поръчките са полезни за трейдърите, защото помагат да се прецени интересът на купувача и продавача при конкретни ценови нива. Тези данни могат да предоставят ценна информация за потенциалните нива на на подкрепа и съпротива.
Дисбалансът на поръчките от страната на покупките или продажбите на книгата на поръчките може да покаже потенциалната посока на пазара. Например, голям брой поръчки за покупка около определено ниво може да означава ниво на подкрепа. В същото време голям брой поръчки за продажба може да означава зона на съпротива. Това, разбира се, не са сигнали за покупка или продажба сами по себе си. Винаги е добра практика да търсите потвърждение с помощта на други методи за анализ.
Някои борси, наречени „тъмни пулове“, имат книги на поръчките, които не са видими за обществеността.
Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.