Начало
Речник
Пазарна поръчка

Пазарна поръчка

Начинаещ

Пазарната поръчка е поръчка за незабавна покупка или продажба на най-добрата налична цена. Тя се изпълнява въз основа на поръчки с лимит, които вече са разположени в книгата на поръчките, което означава, че пазарните поръчки зависят от ликвидността на пазара, която трябва да бъде завършена.

За разлика от поръчките с лимит, които се правят в книгата на поръчките и чакат някой да ги изпълни, пазарните поръчки се изпълняват незабавно по текущата пазарна цена. Следователно, когато изпълнявате пазарна поръчка в борсата на Binance, вие ще плащате таксите за търговия като маркет тейкър.

Тъй като пазарните поръчки се изпълняват веднага, вашата пазарна поръчка ще съответства на най-добрата поръчка с лимит, налична в книгата на поръчките. С други думи, ако създадете пазарна поръчка за покупка, тя ще съответства на най-добрите поръчки с лимит за продажба на текущата цена. Въпреки това, ако най-евтината налична поръчка с лимит за продажба не е достатъчна, за да изпълни цялата ви пазарна поръчка, вашата поръчка автоматично ще съответства на следните поръчки с лимит за продажба, докато не бъде окончателно изпълнена. Този процес се нарича слипидж и е причината да плащате по-високи цени и по-високи такси с пазарни поръчки в сравнение с поръчките с лимит.

Пазарните поръчки са удобни в ситуации, в които бързото изпълнение на вашата поръчка е по-важно от получаването на определена цена. Това означава, че трябва да използвате пазарни поръчки само ако бързате и желаете да платите по-високи цени и такси (причинени от слипидж). С други думи, пазарните поръчки трябва да се използват само ако искате да купите или продадете възможно най-бързо, независимо от цената и таксите.

Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.