Lệnh Market

Người mới

Lệnh thị trường cho phép bạn đặt lệnh mua hoặc bán ngay lập tức theo mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh này được thực hiện dựa trên các lệnh giới hạn đã nằm trong sổ lệnh, nghĩa là lệnh thị trường phụ thuộc vào tính thanh khoản sẽ được hoàn tất của thị trường.

Không giống như lệnh giới hạn đã nằm trên sổ lệnh và chờ người nào đó thực hiện lệnh, lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện hành. Do đó, khi hoàn thành lệnh thị trường trên sàn giao dịch Binance, bạn sẽ phải trả phí giao dịch với tư cách là người chấp nhận thị trường.

Vì lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức nên lệnh thị trường của bạn sẽ khớp với lệnh giới hạn tốt nhất có sẵn trên sổ lệnh. Nói cách khác, nếu bạn tạo lệnh mua thị trường, nó sẽ khớp với lệnh bán giới hạn thấp nhất ở mức giá hiện tại. Tuy nhiên, nếu lệnh bán giới hạn thấp nhất hiện có không đủ để lấp đầy toàn bộ lệnh thị trường của bạn, lệnh của bạn sẽ tự động khớp với các lệnh bán giới hạn sau cho đến khi lệnh được khớp hoàn toàn. Quá trình này được gọi là trượt giá và là lý do tại sao bạn phải trả giá cao hơn và mất phí nhiều hơn với lệnh thị trường khi so sánh với lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường thuận tiện trong trường hợp việc khớp lệnh nhanh chóng quan trọng hơn việc nhận được một mức giá nhất định. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng lệnh thị trường nếu bạn đang cần gấp và sẵn sàng trả giá và phí cao hơn (do trượt giá). Nói cách khác, chỉ nên sử dụng lệnh thị trường nếu bạn muốn mua hoặc bán càng nhanh càng tốt, bất kể giá cả và phí như thế nào.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.