Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς

Εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς

Μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς είναι μια εντολή για την άμεση αγορά ή πώληση στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εκτελείται βάση των εντολών με όριο που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο εντολών, που σημαίνει ότι οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς εξαρτώνται από τη ρευστότητα της αγοράς που πρέπει να συμπληρωθεί.

Αντίθετα με τις εντολές με όριο που καταχωρούνται στο βιβλίο εντολών και περιμένουν κάποιος να τις εκτελέσει, οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς εκτελούνται απευθείας στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Συνεπώς, όταν ολοκληρώνετε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς στην Binance, θα πληρώνετε προμήθεια συναλλαγής ως λήπτης αγοράς.

Εφόσον οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς εκτελούνται αμέσως, η εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς θα αντιστοιχεί με την καλύτερη διαθέσιμη εντολή με όριο στο βιβλίο εντολών. Με άλλα λόγια, αν δημιουργήσετε μια εντολή αγοράς στην τρέχουσα τιμή αγοράς, θα αντιστοιχεί στις καλύτερες εντολές πώλησης με όριο στην τρέχουσα τιμή. Ωστόσο, αν η οικονομικότερη διαθέσιμη εντολή πώλησης με όριο δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρη την εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς, η εντολή σας θα αντιστοιχεί αυτόματα στις επόμενες εντολές πώλησης με όριο μέχρι να ολοκληρωθεί. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ολίσθηση και είναι ο λόγος για τον οποίο πληρώνετε υψηλότερες τιμές και προμήθειες με εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς συγκριτικά με εντολές με όριο.

Οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς είναι πρακτικές σε περιπτώσεις όπου η άμεση εκτέλεση της εντολής σας είναι πιο σημαντική από την επίτευξη μιας συγκεκριμένης τιμής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς μόνο αν επείγεστε και είστε πρόθυμοι να πληρώσετε υψηλότερες τιμές και προμήθειες (που προκύπτουν από την ολίσθηση). Με άλλα λόγια, οι εντολές στην τρέχουσα τιμή αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ανεξάρτητα από την τιμή και τις προμήθειες.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Σχετικά γλωσσάρια
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.