Domů
Glosář
Příkaz market (market order)

Příkaz market (market order)

Začátečníci

Příkaz market je okamžitý nákup nebo prodej za nejlepší dostupnou cenu. Realizuje se na základě příkazů limit, které už jsou v knize objednávek, takže realizace příkazů market závisí na likviditě trhu.

Příkazy market se na rozdíl od příkazů limit, které se ukládají do knihy objednávek a vyčkávají, realizují ihned za aktuální tržní cenu. Proto za použití příkazu market na burze Binance platíte poplatky za obchodování jako taker.

Vzhledem k tomu, že příkazy market se realizují okamžitě, váš příkaz market se spáruje s nejlepším příkazem limit, který je v knize objednávek k dispozici. Jinými slovy, když vytvoříte nákupní příkaz market, spáruje se s aktuálně nejvýhodnějšími prodejními příkazy limit. Pokud ale aktuálně nejvýhodnější prodejní příkaz limit k realizaci celého vašeho příkazu market nestačí, váš příkaz market se bude automaticky párovat s následujícími prodejními příkazy limit, dokud se zcela nezrealizuje. Tomuto procesu se říká prokluz a je důvodem, proč u příkazů market platíte ve srovnání s příkazy limit vyšší ceny a vyšší poplatky.

Příkazy market jsou užitečné v situacích, kdy je rychlá realizace příkazu důležitější než získání určité ceny. To znamená, že příkazy market byste měli používat pouze tehdy, pokud spěcháte a jste ochotní zaplatit vyšší ceny a poplatky (způsobené prokluzem). Jinými slovy, příkazy market byste měli používat pouze v případě, že chcete něco bez ohledu na cenu a poplatky co nejrychleji nakoupit nebo prodat.

Vzdělávejte se dál: Co je příkaz market?
Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.