Co je příkaz market?
Domů
Články
Co je příkaz market?

Co je příkaz market?

Začátečníci
Zveřejněno Dec 10, 2018Aktualizováno Mar 20, 2023
7m

TL;DR

Příkaz market umožňuje okamžitý nákup nebo prodej finančního aktiva za nejlepší aktuálně dostupnou cenu. Příkazy market přebírají ceny z příkazů limit v knize objednávek. To znamená, že si nemůžete být stoprocentně jisti cenou, kterou dostanete. Když dostanete jinou cenu, než jste očekávali, může dojít k prokluzu.

Příkazy limit se od příkazů market liší tím, že je můžete zadat předem za stanovenou cenu. Burza váš příkaz provede pouze za stanovenou nebo lepší cenu. Příkazy market můžete na Binance snadno zadávat v zobrazení burzy. Najdete je po kliknutí na [Market] na kartě [Spot].

Hlavní výhodou příkazů market je jejich jednoduchost, okamžitá realizace, efektivita a schopnost ve většině případů úplného provedení. Příkazy market jsou však v nevýhodě kvůli riziku prokluzu a skutečnosti, že musíte být přítomni při provádění příkazu.


Úvod

Obchodování je složitější než jen rozhodování o nákupu nebo prodeji. Při nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního aktiva, jako jsou kryptoměny, akcie nebo devizového aktiva na forexu, se setkáte s různými typy příkazů. Od příkazů fill or kill až po stop limit jsou příkazy market jedněmi z nejjednodušších a často je používají začátečníci. Podívejme se, co jsou tedy příkazy market a jak fungují.


Definice příkazu market

Příkaz market je příkaz k okamžitému nákupu nebo prodeji za nejlepší dostupnou cenu. K jeho vykonání je zapotřebí likvidita, což znamená, že je proveden na základě příkazů limit, které již byly zadány do knihy objednávek. Pokud chcete okamžitě nakoupit nebo prodat za aktuální tržní cenu, je nejlepší volbou zadání příkazu market. Například cena BNB může rychle růst a vy ho chcete co nejdříve koupit. Jste ochotni přijmout tržní cenu, pokud můžete BNB koupit okamžitě. V takovém případě byste na vybrané burze zadali příkaz market.


Jak příkaz market funguje

Na rozdíl od příkazů limit, které se zadávají do knihy objednávek, se příkazy market provádějí okamžitě za aktuální tržní cenu. V obchodu jsou vždy dvě strany: maker a taker. Když zadáte příkaz market, přijímáte cenu stanovenou někým jiným. Například burza přiřadí nákupní příkaz market k nejnižší poptávkové ceně v knize objednávek. Naproti tomu prodejní příkaz market bude přiřazen k nejvyšší nabídkové ceně v knize objednávek.
Jak již bylo zmíněno, příkazy market vyžadují, aby burza měla v knize objednávek likviditu, která uspokojí okamžitou poptávku. Vzhledem k tomu, že příkaz market odstraňuje likviditu z burzy, zaplatíte při jeho zadání vyšší poplatky jako market taker. Sazebník poplatků společnosti Binance jasně ukazuje rozdíl mezi poplatky makera a takera.


Příklad příkazu market

Je mnohem jednodušší vidět vztah mezi makerem a takerem na trhu pomocí čísel, takže se podívejme na příklad. Představte si, že chcete koupit 1 BNB a aktuální tržní cena je přibližně 370 USD. Zamíříte na Binance a otevřete pár BNB/BUSD. Chcete-li vytvořit nákupní příkaz market, zadáte do pole pro částku 1 a kliknete na tlačítko [Koupit BNB].


Po zadání příkazu se burza podívá do knihy objednávek. Tato kniha obsahuje příkazy limit s konkrétním množstvím a stanovenou cenou na nákup nebo prodej aktiva. V tomto případě bude váš příkaz market k nákupu 1 BNB za tržní cenu (známou také jako spotová cena) spárován s nejnižším prodejním příkazem limit v knize objednávek.Jak vidíte, nejnižší prodejní příkaz limit v knize je na 1,286 BNB za 371,40 USD (BUSD). Váš nákupní příkaz market koupí 1 BNB z nabízených 1,286 BNB, čímž získáte spotovou cenu 371,40 USD.

Ale řekněme, že chcete koupit 500 BNB za současnou tržní cenu. Nejlevnější dostupný příkaz limit k prodeji nemá takový objem, aby realizoval celý váš nákupní příkaz market. Zbývající objem vašeho příkazu market bude automaticky přiřazen k dalšímu nejlepšímu prodejnímu příkazu limit a bude postupovat knihou objednávek, dokud nebude zcela proveden. Tento proces se nazývá prokluz a je důvodem, proč jako taker trhu platíte vyšší ceny a poplatky (nebo dostáváte nižší cenu).


Příkaz market vs. příkaz limit

Stručně shrňme, že příkazy limit jsou příkazy k nákupu nebo prodeji určitého množství finančního aktiva za stanovenou nebo lepší cenu. Můžete si také vybrat, zda burza může váš příkaz limit realizovat částečně, nebo zda musí být proveden úplně. Ve druhém případě - pokud burza nemůže váš příkaz zcela realizovat - jej neprovede vůbec.

Příkazy market lze realizovat pouze existujícími příkazy limit. Ne každý chce při obchodování nebo investování přijmout cenu dostupnou na trhu, proto je příkaz limit dobrou alternativou. Pomocí příkazů limit můžete plánovat své obchody předem, aniž byste museli být přítomni u obchodu.

Příkaz market (market order)

Příkaz limit (limit order)

Nákup aktiva za tržní cenu

Nákup aktiva za stanovenou nebo lepší cenu

Provede se okamžitě

Provede se pouze za cenu příkazu limit nebo lepší

Manuálně

Lze nastavit předem


Kromě těchto základních rozdílů jsou příkazy market a limit vhodné pro různé obchodní činnosti a cíle. Příkazy limit se obvykle lépe používají:

1. Když má cena aktiva vysokou volatilitu. Zadání příkazu market na vysoce volatilním trhu může přinést nečekané výsledky. Cena se může mezi okamžikem vytvoření příkazu a jeho provedením změnit. Tyto nepatrné rozdíly mohou pro arbitrážní obchodníky znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Příkaz limit zajistí, že dostanete požadovanou nebo lepší cenu. 
2. Když má aktivum nízkou likviditu. V takovém případě může použití příkazu market způsobit prokluz. K tomu dochází, když je v knize příkazů nízký objem makerů trhu a váš příkaz nemůže být snadno realizován okolo aktuální tržní ceny. V takovém případě skončíte s nižší průměrnou prodejní cenou nebo vyšší průměrnou nákupní cenou, než jste si představovali. Na druhou stranu se příkaz limit neprovede úplně, pokud se díky prokluzu dostane cena mimo váš limit.
3. Pokud již máte strategii. Příkazy limit nevyžadují žádnou vaši interakci, aby se začaly vykonávat, a lze je zadat s předstihem. To znamená, že vaše strategie se mohou provádět, i když aktivně neobchodujete. Totéž nelze provést u příkazů market.


Kdy použít příkaz market?

Jak jsme viděli, příkazy market jsou užitečné, pokud je pro vás důležitější, aby byl váš příkaz proveden, než abyste získali konkrétní cenu. To znamená, že příkazy market byste měli používat pouze v případě, že jste ochotni zaplatit vyšší náklady způsobené prokluzem. Jinými slovy, příkazy market jsou užitečné, pokud spěcháte.

Někdy se můžete dostat do situace, kdy jste měli příkaz stop limit, který byl pominut, a vy potřebujete co nejdříve nakoupit/prodat. Pokud tedy potřebujete okamžitě vstoupit do obchodu nebo se dostat z problémů, tehdy se hodí příkazy market.

Pokud však nejste v kryptoměnách úplný začátečník a chcete si za svůj Bitcoin koupit nějaké altcoiny, vyhněte se použití příkazu market, protože byste mohli zaplatit více, než je nutné. V takovém případě je pravděpodobně lepší příkaz limit.

Pokud obchodujete s vysoce likvidními aktivy s malým cenovým spreadem, příkaz market vám zajistí cenu blízkou očekávané spotové ceně nebo na její úrovni. U aktiv s větším spreadem je mnohem větší pravděpodobnost, že dojde k prokluzu.

 

Jak zadat příkaz market na Binance

Řekněme, že chcete vytvořit příkaz market na nákup 2 BNB. Po přihlášení k účtu Binance přejděte do zobrazení burzy. Vyberte požadovaný trh BNB (např. BNB/BUSD), najděte záložku [Spot] a vyberte možnost [Market]. Poté nastavte částku nákupu na 2 BNB a klikněte na tlačítko [Koupit BNB].


Poté se na obrazovce zobrazí potvrzovací zpráva a váš příkaz market bude proveden.


Výhody použití příkazu market

V závislosti na situaci existují tři hlavní výhody použití příkazu market:

1. Příkazy market se snadno používají. Pokud chcete obchodovat s vysoce likvidním coinem, jako je Bitcoin nebo ETH s velkou tržní kapitalizací, je příkaz market poměrně bezpečnou možností.
2. Můžete nakoupit nebo prodat celé požadované množství aktiva. Pokud potřebujete uzavřít všechny své pozice nebo otevřít jednu co nejdříve, příkaz market vám téměř vždy zaručí, že to budete moci provést.
3. Obchodovat můžete okamžitě. Při provádění obchodu můžete být pod časovým tlakem, například těsně před zavírací dobou. Můžete si být jisti, že příkaz market bude téměř vždy nejrychlejším způsobem, jak toho dosáhnout.


Nevýhody použití příkazu market

Ačkoli příkaz market má sílu hlavně v rychlosti, hodně trpí v oblasti kontroly, kterou máte. Jeho hlavní nevýhody vyplývají z toho, že:

1. U aktiv s nízkým objemem můžete zaznamenat vysoký prokluz. Může se stát, že zaplatíte více, než jste plánovali, nebo dostanete mnohem méně. Bez dostatečného objemu v knize objednávek budete stoupat nebo klesat prostřednictvím zadaných příkazů.
2. Své obchody nemůžete plánovat předem. Nemůžete být vždy u obrazovky připraveni obchodovat. Pokud se trh pohybuje proti vaší obchodní strategii, zatímco vy spíte nebo nejste k dispozici, nebudete moci zadat tržní pokyn. V opačném případě můžete použít příkaz limit nebo stop limit a plánovat předem.
Další informace o příkazu limit naleznete zde: Co je příkaz limit?
Další informace o příkazu stop limit naleznete zde: Co je příkaz stop limit?


Závěrem

Příkaz market představuje nejzákladnější způsob nákupu a prodeje finančních aktiv. Je nejlepší možností, jak okamžitě vstoupit na trh nebo z něj vystoupit. To vše však za cenu ztráty úrovně kontroly, kterou najdete u jiných typů příkazů. Nejlépe uděláte, když zvážíte konkrétní situaci, ve které se nacházíte, a pochopíte, kdy je nejlepší použít příkaz market nebo něco jiného.