Průvodce obchodováním kryptoměn pro začátečníky
Domů
Články
Průvodce obchodováním kryptoměn pro začátečníky

Průvodce obchodováním kryptoměn pro začátečníky

Začátečníci
Zveřejněno Jun 19, 2020Aktualizováno Oct 9, 2023
10m

Úvod

Existuje nespočet způsobů, jak na obchodování s kryptoměnami vydělávat. Obchodní strategie vám pomohou tyto techniky uspořádat do uceleného rámce, kterým se můžete řídit. Tímto způsobem můžete svou strategii obchodování s kryptoměnami neustále sledovat a optimalizovat.

Při vytváření obchodní strategie je třeba vzít v úvahu dva hlavní směry, a to technickou analýzu (TA)fundamentální analýzu (FA). Budeme rozlišovat, která z nich se vztahuje na kterou z těchto strategií, ale než budete pokračovat, ujistěte se, že rozumíte rozdílům mezi těmito koncepty.

Protože existuje mnoho různých obchodních strategií, budeme se zabývat některými z těch nejběžnějších. Tento článek se zaměřuje především na strategie obchodování s kryptoměnami. Mohou se však vztahovat i na jiná finanční aktiva, jako jsou devizy, akcie, opce nebo drahé kovy, například zlato.

Chtěli byste si vytvořit vlastní obchodní strategii? Tento článek vám pomůže pochopit základy toho, jak byste měli přistupovat ke spekulacím na kryptoměnovém trhu. S pevnou obchodní strategií je pravděpodobnější, že dosáhnete svých obchodních a investičních cílů.


Co je obchodní strategie?

Obchodní strategii můžeme popsat jako rozsáhlý plán pro všechny vaše obchodní aktivity. Je to rámec, který si vytvoříte a který vás povede při všech vašich obchodních aktivitách.

Obchodní plán může také pomoci zmírnit finanční riziko, protože eliminuje mnoho zbytečných rozhodnutí. I když mít obchodní strategii není pro obchodování závazné, může to být někdy životně důležité. Pokud se na trhu stane něco neočekávaného (a to se stane), váš obchodní plán by měl určovat, jak budete reagovat – a nikoliv vaše emoce. Jinými slovy, díky tomu, že máte obchodní plán, jste připraveni na možné výsledky. Zabrání vám dělat ukvapená či impulzivní rozhodnutí, která často vedou k velkým finančním ztrátám.

Komplexní obchodní strategie může zahrnovat například následující:

Kromě toho může váš obchodní plán obsahovat i další obecné pokyny, a to až do některých drobných detailů. Můžete si například stanovit, že nikdy nebudete obchodovat v pátek nebo že nikdy nebudete obchodovat, pokud se cítíte unavení nebo ospalí. Nebo si můžete stanovit obchodní plán tak, že budete obchodovat pouze v určité dny v týdnu. Kontrolujete cenu Bitcoinu i během víkendu? Své pozice vždy uzavírejte před víkendem. I takové personalizované pokyny můžete také zahrnout do své obchodní strategie.

Vypracování obchodní strategie může zahrnovat také ověření pomocí zpětného testování a dopředného testování. Můžete například vyzkoušet papírové obchodování v testovací síti Binance Futures.

V tomto článku se budeme zabývat dvěma typy obchodních strategií: aktivní a pasivní.

Jak brzy uvidíte, definice obchodních strategií nejsou nutně striktně dané a mohou se překrývat. Ve skutečnosti může být vhodné zvážit hybridní přístup kombinací více strategií.


Aktivní obchodní strategie

Aktivní strategie vyžadují více času a pozornosti. Říkáme jim aktivní, protože zahrnují neustálé sledování a častou správu portfolia.


Intradenní obchodování

Intradenní obchodování je možná nejznámější aktivní obchodní strategií. Častým omylem je představa, že všichni aktivní obchodníci jsou z definice intradenní obchodníci, ale není to pravda.

Intradenní obchodování zahrnuje vstup do pozic a výstup z nich ve stejný den. Cílem intradenních obchodníků je tedy využít intradenních cenových pohybů, tj. cenových pohybů, které se odehrají během jednoho obchodního dne.

Termín „intradenní obchodování“ vychází z tradičních trhů, kde je obchodování otevřeno pouze v určitých denních hodinách. Na těchto trzích tedy denní obchodníci nikdy nezůstávají v pozicích přes noc, kdy je obchodování zastaveno.

Většina platforem pro obchodování s digitálními měnami je otevřena 24 hodin denně, 365 dní v roce. Intradenní obchodování se tedy v případě kryptoměnových trhů používá v trochu jiném kontextu. Obvykle se jím označuje krátkodobý styl obchodování, kdy obchodníci vstupují do pozic a vystupují z nich v časovém rozmezí 24 hodin nebo kratším.

Intradenní obchodníci obvykle využívají cenovou akci a technickou analýzu k formulování obchodních nápadů. Kromě toho mohou využívat mnoho dalších technik k nalezení neefektivity na trhu.

Intradenní obchodování s kryptoměnami může být pro někoho vysoce ziskové, ale často je poměrně stresující, náročné a může zahrnovat vysoké riziko. Intradenní obchodování se proto doporučuje spíše pokročilejším obchodníkům.


Swingové obchodování

Swingové obchodování je typ dlouhodobější obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic po dobu delší než jeden den, ale obvykle ne déle než několik týdnů nebo měsíců. Swingové obchodování se svým způsobem nachází uprostřed mezi denním obchodováním a trendovým obchodováním.

Swingoví obchodníci se obvykle snaží využít vlny volatility, která trvá několik dní nebo týdnů. Swingoví obchodníci mohou při formulování svých obchodních nápadů využívat kombinaci technických a fundamentálních faktorů. Samozřejmě, že fundamentální změny mohou trvat delší dobu, než se projeví, a zde přichází ke slovu fundamentální analýza. I přesto však mohou ve swingové obchodní strategii hrát významnou roli také formace grafu a  technické ukazatele.

Swingové obchodování může být nejvhodnější aktivní obchodní strategií pro začátečníky. Významnou výhodou swingového obchodování oproti intradennímu obchodování je, že swingové obchody se odehrávají po delší dobu. Přesto jsou dostatečně krátké, takže není příliš obtížné obchodování sledovat.

Obchodníci tak mají více času na zvážení svých rozhodnutí. Ve většině případů mají dostatek času reagovat na to, jak se obchod vyvíjí. Při swingovém obchodování lze rozhodnutí přijímat méně ve spěchu a racionálněji. Naproti tomu intradenní obchodování často vyžaduje rychlá rozhodnutí a rychlé provedení, což není pro začátečníka ideální.


Trendové obchodování

Trendové obchodování, někdy také označované jako poziční obchodování, je strategie, která zahrnuje držení pozic po delší dobu, obvykle alespoň několik měsíců. Jak již název napovídá, trendoví obchodníci se snaží využívat směrových trendů. Trendoví obchodníci mohou vstoupit do dlouhé pozice v rostoucím trendu a do krátké pozice v klesajícím trendu.

Trendoví obchodníci obvykle používají fundamentální analýzu, ale nemusí tomu tak být vždy. I tak ale fundamentální analýza zohledňuje události, které se mohou projevit až za dlouhou dobu – a právě těchto pohybů se snaží trendoví obchodníci využívat.

Trendová obchodní strategie předpokládá, že podkladové aktivum se bude nadále pohybovat ve směru trendu. Trendoví obchodníci však musí počítat i s možností obratu trendu. Proto mohou do své strategie zahrnout také klouzavé průměrytrendové čáry a další technické ukazatele, aby se pokusili zvýšit svou úspěšnost a zmírnit finanční rizika.

Trendové obchodování může být ideální pro začínající obchodníky, pokud řádně provedou důkladnou analýzuřídí riziko


Skalpování

Skalpování je jednou z nejrychlejších obchodních strategií. Skalpeři se nesnaží využít velkých pohybů nebo dlouhých trendů. Je to strategie, která se zaměřuje na často opakované využívání malých pohybů. Například těží z cenových spreadů, mezer v likviditě nebo jiných neefektivit na trhu. 

Skalpeři se nesnaží držet své pozice dlouho. Je zcela běžné, že skalpoví obchodníci otevírají a zavírají pozice během několika sekund. Proto je skalpování často spojováno s vysokofrekvenčním obchodováním (HFT).

Skalpování může být obzvláště lukrativní strategií, pokud obchodník najde neefektivitu trhu, která se opakuje a kterou může využít. Pokaždé, když se tak stane, může dosáhnout malých zisků, které se časem sčítají. Skalpování je obecně ideální pro trhy s vyšší likviditou, kde je vstup do pozic a výstup z nich relativně hladký a předvídatelný.

Skalpování je pokročilá obchodní strategie, která se pro svou složitost nedoporučuje začínajícím obchodníkům. Vyžaduje také hluboké pochopení mechaniky trhů. Kromě toho je skalpování obecně vhodnější pro velké obchodníky (velryby). Procentuální ziskové cíle bývají menší, takže obchodování větších pozic dává větší smysl.


Chcete si vyzkoušet obchodování s kryptoměnami? Zaregistrujte se na Binance a my vám ukážeme, jak nakupovat BTC. 


Pasivní investiční strategie

Pasivní investiční strategie umožňují volnější přístup, kdy správa portfolia vyžaduje méně času a pozornosti. I když mezi obchodováním a investičními strategiemi existují rozdíly, obchodování v konečném důsledku znamená nákup a prodej aktiv v naději na dosažení zisku.


Koupit a držet

„Koupit a držet“ je pasivní investiční strategie, při níž obchodníci nakupují aktiva s úmyslem držet je po dlouhou dobu bez ohledu na výkyvy na trhu.

Tato strategie se obvykle používá v dlouhodobých investičních portfoliích, kde je cílem jednoduše vstoupit na trh bez ohledu na načasování. Myšlenka této strategie spočívá v tom, že na dostatečně dlouhém časovém rámci nebude na načasování nebo vstupní ceně příliš záležet.

Strategie „koupit a držet“ je téměř vždy založena na fundamentální analýze a obvykle se nezabývá technickými ukazateli. Tato strategie také pravděpodobně nebude zahrnovat časté sledování výkonnosti portfolia – pouze jednou za čas.

Zatímco Bitcoinkryptoměny existují teprve něco málo přes deset let, fenomén HODL by se dal přirovnat ke strategii „koupit a držet“. Kryptoměny jsou však rizikovou a volatilní třídou aktiv. Zatímco nákup a držení Bitcoinu je v oblasti kryptoměn dobře známou strategií, strategie „koupit a držet“ se nemusí hodit pro jiné kryptoměny.


Indexové investování

Indexové investování obvykle znamená nákup ETF a indexů na tradičních trzích. Tento typ produktu je však k dispozici i na trzích kryptoměn. A to jak na centralizovaných kryptoměnových burzách, tak v rámci trendu zvaného decentralizované finance (DeFi).

Myšlenkou kryptoindexu je vzít koš kryptoaktiv a vytvořit token, který sleduje jejich kombinovanou výkonnost. Tento koš může být složen z coinů z podobného sektoru, jako jsou soukromé coiny nebo užitkové tokeny. Nebo to může být něco úplně jiného, pokud existují spolehlivé informace o cenách. Jak si asi dokážete představit, většina těchto tokenů se silně spoléhá na blockchainové orákly.

Jak mohou investoři využívat kryptoměnové indexy? Mohli by například investovat do indexu soukromých coinů, místo aby si vybírali jednotlivé soukromé coiny. Tímto způsobem mohou vsadit na soukromé coiny jako na sektor a zároveň eliminovat riziko sázky na jednotlivé coiny.

Tokenizované indexové investování se v nadcházejících letech pravděpodobně stane populárnějším. Umožňuje totiž volnější přístup k investování do blockchainového odvětví a trhů s kryptoměnami.


Závěrem

Vymyslet strategii obchodování s kryptoměnami, která by vyhovovala vašim finančním cílům a osobnostnímu stylu, není snadný úkol. Prošli jsme některé z nejběžnějších strategií obchodování s kryptoměnami, takže doufáme, že přijdete na to, která z nich by vám mohla vyhovovat nejlépe.

Abyste zjistili, co skutečně funguje a co ne, měli byste sledovat a vyhodnocovat jednotlivé obchodní strategie – aniž byste porušili stanovená pravidla. Je také užitečné vytvořit si obchodní deník nebo tabulku, abyste mohli analyzovat výkonnost každé strategie.

Stojí však za zmínku, že se nemusíte napořád řídit stejnými strategiemi. S dostatkem dat a obchodních záznamů byste měli být schopni své metody upravovat a přizpůsobovat. Jinými slovy, vaše obchodní strategie by se měly neustále vyvíjet s tím, jak získáváte obchodní zkušenosti.

Může být také výhodné alokovat různé části portfolia pro různé strategie. Tímto způsobem můžete sledovat individuální výkonnost každé strategie a zároveň správně řídit rizika.

Pokud si chcete přečíst více o správě portfolia, podívejte se na článek Vysvětlení alokace aktiv a diverzifikace.