12 oblíbených svíčkových formací používaných v technické analýze
Obsah
Obsah
Úvod
Jak používat svíčkové formace
Býčí zvratové formace
Medvědí zvratové formace
Pokračující formace
Doji svíčka
Svíčkové formace s cenovými mezerami
Závěrem
12 oblíbených svíčkových formací používaných v technické analýze
Domů
Články
12 oblíbených svíčkových formací používaných v technické analýze

12 oblíbených svíčkových formací používaných v technické analýze

Pokročilí
Zveřejněno Feb 24, 2020Aktualizováno Nov 11, 2022
8m

Obsah


Úvod

Svíčkové grafy jsou jedním z nejběžnějších technických nástrojů, které se k analýze cenových formací používají. Obchodníci a investoři je po staletí používají k hledání formací, které by mohly naznačovat budoucí směr ceny. Tento článek se zaměřuje na nejznámější svíčkové formace a doplňuje je o ilustrované příklady.
Pokud se chcete nejdřív seznámit s tím, jak svíčkové formace číst, projděte si našeho průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky.


Jak používat svíčkové formace

Existuje nespočet svíčkových formací, které je možno na grafu použít k identifikaci oblastí zájmu. Ty je možné použít k intradennímu obchodování, swingovému obchodování a dokonce i dlouhodobějšímu pozičnímu obchodování. Některé svíčkové formace vám mohou poskytnout přehled o rovnováze mezi kupujícími a prodávajícími a další mohou naznačit obrácení či pokračování trendu nebo nerozhodnost.

Nezapomínejte, že samotné svíčkové formace nejsou nutně samy o sobě signálem k nákupu nebo prodeji. Představují spíš způsob, jak nahlížet na strukturu trhu a potenciální náznaky nadcházející příležitosti. Proto je vždy užitečné dívat se na formace v kontextu. Může jít o kontext technické formace na grafu, ale i širšího tržního prostředí a dalších faktorů.
Stručně řečeno, svíčkové formace jsou nejužitečnější, když se jako kterýkoli jiný nástroj k analýze trhu používají spolu s dalšími technikami. Můžeme mezi ně například zařadit Wyckoffovu metoduteorii Elliottových vln nebo Dowovu teorii. Mohou také zahrnovat ukazatele technické analýzy (TA), jako jsou trendové čáryklouzavé průměryindex relativní síly (RSI)ukazatel stochastic RSIBollingerova pásmamraky ukazatele Ichimokuukazatel parabolic SAR nebo MACD.


Býčí zvratové formace

Kladivo 

Svíčka s dlouhým spodním knotem na dně klesajícího trendu, kdy je spodní knot alespoň dvakrát větší než tělo.

Kladivo ukazuje, že i přes vysoký prodejní tlak býci vytlačili cenu zpět nahoru blízko k otevírací ceně. Kladivo může být buď červené, nebo zelené, ale zelená kladiva mohou signalizovat silnější býči reakci.Obrácené kladivo

Obrácené kladivo je stejné jako normální kladivo, ale dlouhý knot má nad tělem, ne pod ním. Stejně jako u kladiva by horní knot měl být alespoň dvakrát větší než tělo. 

Obrácené kladivo nastává na dně klesajícího trendu a může ukazovat na potenciální obrácení trendu směrem vzhůru. Horní knot ukazuje, že cena zastavila svůj pokračující pohyb směrem dolů, přestože se prodejcům nakonec podařilo stlačit cenu dolů blízko k otevírací ceně. Obrácené kladivo proto může naznačovat, že kupující brzy převezmou kontrolu nad trhem. Tři bílí vojáci

Formace tří bílých vojáků se skládá ze tří po sobě jdoucích zelených svíček, které se otevírají v těle předchozí svíčky a zavírají se na úrovni, která mírně přesahuje nejvyšší cenu předchozí svíčky. 

V ideálním případě by tyto svíčky měly mít krátké spodní knoty, což signalizuje zvyšování ceny z důvodu nepřetržitého nákupního tlaku. Podle velikosti svíček a délky knotů je možné posoudit pravděpodobnost pokračování trendu nebo případné korekce.Býčí harami

Býčí harami je dlouhá červená svíčka následovaná menší zelenou svíčkou, která se zcela schová v těle předchozí svíčky.

Býčí harami se může rozvinout v průběhu dvou a více dnů a jde o formaci, která ukazuje na to, že prodejní dynamika oslabuje a může se blížit ke konci.
Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Medvědí zvratové formace

Oběšenec

Oběšenec je medvědí ekvivalent kladiva. Obvykle se tvoří na konci stoupajícího trendu a má malé tělo a dlouhý spodní knot. 

Spodní knot naznačuje, že došlo k velkému výprodeji, ale býkům se podařilo převzít kontrolu a vytlačit cenu nahoru. Po dlouhém vzestupném trendu může takový výprodej působit jako varování, že býci brzy ztratí kontrolu nad trhem.Padající hvězda

Padající hvězdu tvoří svíčka s dlouhým horním knotem, minimálním nebo žádným spodním knotem a malým tělem posazeným ideálně co nejníže. Padající hvězda má podobný tvar jako obrácené kladivo, ale tvoří se na konci vzestupného trendu.

Naznačuje to, že trh dosáhl vrcholu, ale pak převzali kontrolu prodávající a stlačili cenu zpátky dolů. Někteří obchodníci raději čekají, jestli dalších pár svíček formaci potvrdí.Tři černé vrány

Formaci tří černých vran tvoří tři po sobě jdoucí červené svíčky, které se otevírají v těle předchozí svíčky a zavírají se na úrovni, která je mírně nižší než nejnižší cena předchozí svíčky.

Jde o medvědí ekvivalent tří bílých vojáků. V ideálním případě by tyto svíčky měly mít krátké horní knoty, což signalizuje snižování ceny z důvodu nepřetržitého prodejního tlaku. Podle velikosti svíček a délky knotů je možné posoudit pravděpodobnost pokračování trendu.Medvědí harami

Medvědí harami je dlouhá zelená svíčka následovaná malou červenou svíčkou, která se zcela schová v těle předchozí svíčky.

Medvědí harami se může rozvinout v průběhu dvou a více dnů, objevuje se na konci stoupajícího trendu a může značit oslabení nákupního tlaku.Tmavý mrak

Formaci tmavý plný mrak tvoří červená svíčka, která se otevírá nad uzavírací cenou předchozí zelené svíčky, ale pak se uzavře pod jejím středem.

Tuto formaci může často doprovázet vysoký objem, který značí, že dynamika trhu se může měnit z pohybu vzhůru na propad dolů. Obchodníci si mohou počkat na třetí červenou svíčku, která tuto formaci potvrdí.Pokračující formace

Rising three methods

Tato formace se tvoří při vzestupném trendu, kdy po třech po sobě jdoucích červených svíčkách s malým tělem následuje pokračování ve vzestupném trendu. V ideálním případě by červené svíčky neměly přesáhnout rozsah předchozí svíčky. 

Pokračování trendu potvrdí zelená svíčka s velkým tělem, která značí, že býci mají směr trendu zpátky pod kontrolou.Falling three methods

Opak k formaci rising three methods, který ale naznačuje pokračování klesajícího trendu.Doji svíčka

Doji svíčka se tvoří, když jsou otevírací a uzavírací cena stejné (nebo velmi podobné). Cena se může pohybovat směrem nahoru i dolů, ale nakonec se uzavře na stejné nebo podobné ceně jako při otevření. Proto Doji svíčka může naznačovat nerozhodnost mezi nákupními a prodejními silami. Výklad Doji svíčky z velké části závisí na kontextu.

Podle toho, kde se úroveň otevírací/zavírací ceny nachází, je možné Doji svíčku charakterizovat jako:


Náhrobní kámen – medvědí zvratová svíčka s dlouhým horním knotem a otevírací/zavírací cenou v blízkosti dna. Dlouhonohá Doji svíčka – nerozhodná svíčka s horním i spodním knotem a otevírací/zavírací cenou poblíž středu.Vážka – buď býčí, nebo medvědí svíčka (podle kontextu) s dlouhým spodním knotem a otevírací/zavírací cenou v blízkosti vrcholu.Podle původní definice Doji svíčky by měla být otevírací a zavírací cena naprosto stejná. Co když ale není otevírací a zavírací cena naprosto stejná a místo toho jsou tyto dvě ceny velmi blízko u sebe? Této formaci se pak říká káča. Vzhledem k tomu, že jsou kryptoměnové trhy velmi volatilní, je přesná Doji svíčka velmi vzácná. Proto se Doji svíčka často zaměňuje s káčou.


Svíčkové formace s cenovými mezerami

Existuje mnoho svíčkových formací, které používají cenové mezery. Cenová mezera vzniká, když finanční aktivum otevře nad nebo pod předchozí uzavírací cenou, což mezi dvěma svíčkami vytvoří mezeru. Formace s cenovými mezerami se na kryptoměnových trzích nevyskytují, protože se na nich obchoduje nepřetržitě. K cenovým mezerám ale přesto může docházet na nelikvidních trzích. Vzhledem k tomu, že k nim ale dochází hlavně kvůli nízké likviditě a vysokým cenovým spreadům, nejsou tak užitečné jako přirozeně vznikající formace.


Závěrem

Svíčkové formace musí znát každý obchodník, i když je přímo nezačleňuje do své obchodní strategie.

I když mohou být k analýze trhů nepochybně užitečné, je důležité nezapomínat, že nejsou založené na žádných vědeckých principech nebo zákonech. Místo toho vyjadřují a vizualizují nákupní a prodejní síly, které hýbou trhy.