En nybörjarguide med strategier för handel med kryptovalutor
Hem
Artiklar
En nybörjarguide med strategier för handel med kryptovalutor

En nybörjarguide med strategier för handel med kryptovalutor

Nybörjare
Publicerad Jun 19, 2020Uppdaterad Sep 6, 2023
10m

Introduktion

Det finns massor av sätt att dra nytta av handel med kryptovaluta. Handelsstrategier hjälper dig att organisera dessa tekniker i ett enhetligt ramverk som du kan följa. På så sätt kan du hela tiden övervaka och optimera din kryptovalutastrategi.

De två viktigaste grundidéerna du måste tänka på när du bygger en handelsstrategi är teknisk analys (TA) och fundamental analys (FA). Vi kommer att skilja på vilken som gäller för dessa strategier, men se till att du förstår skillnaderna mellan dessa begrepp innan du går vidare.

Eftersom det finns många olika handelsstrategier går vi igenom några av de vanligaste. Denna artikel fokuserar främst på strategier för handel med kryptovalutor. Dessa kan dock även gälla andra finansiella tillgångar, såsom valutor, aktier, optioner eller ädelmetaller som guld.

Ok, så du vill utforma din egen handelsstrategi? Den här artikeln hjälper dig med grunderna om hur du kan börja spekulera på kryptomarknaderna. Med en ordentlig handelsstrategi är det mer troligt att du uppnår dina handels- och investeringsmål.


Vad är en handelsstrategi?

Vi kan beskriva en handelsstrategi som en omfattande plan för alla dina handelsaktiviteter. Den är ett ramverk som du skapar och som vägleder dig i alla dina handelsbeslut.

En handelsplan kan också hjälpa till att minska den ekonomiska risken, eftersom den eliminerar många onödiga beslut. Även om det inte är obligatoriskt att ha en handelsstrategi för dina finanser, så kan den ibland rädda dig från katastrof. Om något oväntat händer på marknaden (och det kommer det att göra), bör din handelsplan definiera hur du reagerar – och inte dina känslor. Att ha en handelsplan i ordning gör dig med andra ord förberedd för de möjliga resultaten. Den hindrar dig från att fatta förhastade, impulsiva beslut som ofta leder till stora ekonomiska förluster.

En omfattande handelsstrategi kan till exempel innehålla följande:

Dessutom kan din handelsplan också innehålla andra allmänna riktlinjer, till och med smådetaljer. Du kan till exempel bestämma att du aldrig kommer att handla på fredagar eller att du aldrig kommer att handla när du känner dig trött eller sömnig. Eller så kan du upprätta ett handelsschema så att du bara handlar på specifika veckodagar. Kontrollerar du alltid Bitcoin-priset under helgen? Stäng alltid dina positioner före helgen. Även personlig vägledning som denna kan ingå i din handelsstrategi.

Att utforma en handelsstrategi kan också inkludera verifiering genom att testa fram och tillbaka. Du kan till exempel testhandla på Binance Futures Testnet.

I den här artikeln överväger vi två typer av handelsstrategier: aktiva och passiva.

Som du snart kommer att se är definitionerna av handelsstrategier inte nödvändigtvis strikta och dem kan ibland överlappa varandra. Det kan faktiskt vara värt att överväga en hybridmetod genom att kombinera flera strategier.


Aktiva handelsstrategier

Aktiva strategier kräver mer tid och uppmärksamhet. Vi kallar dem aktiva eftersom de innebär en ständig övervakning och frekvent portföljförvaltning.


Dagshandel

Dagshandel är kanske den mest kända aktiva handelsstrategin. Det är en vanlig missuppfattning att tro att alla aktiva handlare per definition är dagshandlare, men så är inte fallet.

Dagshandel är en strategi som innebär att du går in i och ut ur positioner inom samma dag. Därför siktar daghandlare på att dra nytta av prisrörelser inom en dag, dvet vill säga prisrörelser som sker inom en handelsdag.

Termen "dagshandel" härrör från de traditionella marknaderna, där handeln endast är öppen under specifika timmar på vardagar. Så på dessa marknader stannar daghandlare aldrig i positioner över natten, när handeln stoppas.

De flesta digitala valutahandelsplattformar är öppna 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Så dagshandel används på ett något annorlunda sätt när det gäller kryptomarknaderna. Den hänvisar vanligtvis till en kortsiktig handelsstil, där handlare går in och ut ur positioner inom en tidsperiod på högst 24 timmar.

Dagshandlare använder vanligtvis prishändelser och teknisk analys för att formulera handelsidéer. Dessutom kan de använda många andra tekniker för att hitta ineffektivitet på marknaden.

Dagshandel med kryptovaluta kan vara mycket lönsamt för vissa, men det är ofta ganska stressande, krävande och kan innebära hög risk. Därför rekommenderas dagshandel för mer avancerade handlare.


Swinghandel

Swinghandel är en typ av långsiktig handelsstrategi som innebär att man håller positioner längre än en dag, men vanligtvis inte längre än några veckor eller en månad. På vissa sätt är swinghandel någonstans mellan dagshandel och trendhandel.

Swinghandlare försöker i allmänhet dra nytta av vågor av volatilitet som inträffar under flera dagar eller veckor. Swinghandlare kan använda en kombination av tekniska och fundamentala faktorer för att formulera sina handelsidéer. Naturligtvis kan grundläggande förändringar ta längre tid att inträffa och det är här den fundamentala analysen kommer in i bilden. Ändå kan diagrammönster och tekniska indikatorer också spela en viktig roll i en swinghandelsstrategi.

Swinghandel kan vara den mest praktiska aktiva handelsstrategin för nybörjare. En betydande fördel med swinghandel jämfört med dagshandel är att swinghandel tar längre tid att gå igenom. Ändå är de tillräckligt korta så att det inte är för svårt att hålla reda på sin handel.

Detta ger handlare mer tid att överväga sina beslut. I de flesta fall har de tillräckligt med tid att reagera på hur handeln utvecklas. Med swing trading kan beslut fattas med mindre brådska och mer rationalitet. Å andra sidan kräver dagshandel ofta snabba beslut och snabbt agerande, vilket inte är perfekt för en nybörjare.


Trendhandel

Trendhandel kallas ibland även positionshandel och är en strategi som innebär att man håller positioner under en längre tid, vanligtvis minst några månader. Som namnet antyder försöker trendhandlare dra nytta av trendernas riktningar. Trendhandlare kan gå in i en lång position i en uppåtgående trend och en kort position i en nedåtgående trend.

Trendhandlare använder vanligtvis fundamental analys, men så kanske inte alltid är fallet. Ändå tar fundamental analys hänsyn till händelser som kan ta lång tid att inträffa – och det är dessa drag som trendhandlarna försöker dra nytta av.

En trendhandelsstrategi förutsätter att den underliggande tillgången kommer att fortsätta röra sig i trendens riktning. Trendhandlare måste dock även ta hänsyn till en möjlig trendvändning. Därför kan de också införliva glidande medelvärdentrendlinjer och andra tekniska indikatorer i sin strategi för att försöka lyckas bättre och mildra de finansiella riskerna.

Trendhandel kan vara perfekt för nybörjare om de gör sin due diligence ordentligt och hanterar riskerna


Scalping

Scalping är en av de snabbaste handelsstrategierna som finns. En scalper försöker inte dra nytta av stora rörelser eller långa trender. Detta är en strategi som fokuserar på att utnyttja små röresler om och om igen. Till exempel kan de dra nytta av skillnaden mellan köp- och säljkurser, luckor i likviditeten eller annan ineffektivitet på marknaden. 

Scalpers försöker inte hålla sina positioner så länge. Det är ganska vanligt att se en scalper öppna och stänga positioner inom några sekunder. Det är därför scalping ofta är relaterat till högfrekvenshandel (HFT).

Scalping kan vara en särskilt lukrativ strategi om en handlare hittar en ineffektivitet på marknaden som sker om och om igen och som denne kan utnyttja. Varje gång det händer kan denne göra små vinster som ökar över tiden. Scalping är i allmänhet idealiskt för marknader med högre likviditet, där det är relativt smidigt och förutsägbart att ta in och ut positioner.

Scalping är en avancerad handelsstrategi som inte rekommenderas för nybörjare, på grund av dess komplexitet. Det kräver också en djup förståelse för hur marknaderna fungerar. Förutom detta är scalping i allmänhet mer lämplig för stora handlare (valar). De procentuella vinstmålen tenderar att vara mindre, så handel med större positioner är mer meningsfullt för dem.


Vill du prova på kryptovalutahandel? Registrera dig hos Binance så visar vi dig hur du köper BTC. 


Passiva investeringsstrategier

Passiva investeringsstrategier möjliggör ett mindre stressigt tillvägagångssätt där förvaltningen av portföljen kräver mindre tid och uppmärksamhet. Även om det finns skillnader mellan handels- och investeringsstrategier innebär handel i slutändan att köpa och sälja tillgångar i hopp om att göra vinst.


Köpa och inneha

"Köpa och inneha" är en passiv investeringsstrategi där handlare köper en tillgång som de avser inneha under lång tid, oavsett marknadsfluktuationerna.

Denna strategi används vanligtvis i långsiktiga investeringsportföljer, där tanken helt enkelt är att komma in på marknaden utan att tajmingen spelar roll. Tanken bakom denna strategi är att på en tillräckligt lång tidsperiod spelar tidpunkten eller ingångspriset ingen stor roll.

Strategin för att köpa och inneha är nästan alltid baserad på fundamental analys och kommer vanligtvis inte att bry sig om tekniska indikatorer. Strategin innebär förmodligen inte heller att portföljens resultat behöver övervakas ofta – bara då och då.

Även om Bitcoin och kryptovalutor bara har funnits i lite över ett decennium kan HODL-fenomenet jämföras med strategin för att köpa och inneha. Kryptovalutor är dock en riskabel och volatil tillgångsklass. Även om köp och innahav av Bitcoin är en välkänd strategi inom kryptovalutavärlden är strategin kanske inte lämplig för andra kryptovalutor.


Indexinvesteringar

Vanligtvis innebär indexinvesteringar att köpa ETF:er och index på de traditionella marknaderna. Denna typ av produkt är dock även tillgänglig på kryptovalutamarknaderna. Både på centraliserade kryptovalutabörser och inom decentraliserad finans (DEFi)).

Tanken bakom ett kryptoindex är att ta en portfölj med kryptotillgångar och skapa en token som spårar deras kombinerade resultat. Denna portfölj kan bestå av coin från en liknande sektor, såsom sekretesscoin eller nyttokrypto. Eller så kan det vara något helt annat, så länge det har ett pålitligt prisflöde. Som du säkert förstår förlitar sig de flesta av dessa token starkt på blockkedjeorakel.

Hur kan investerare använda kryptoindex? De kan till exempel investera i ett sekretesscoinindex istället för att välja ett enskilt sekretesscoin. På så sätt kan de satsa på sekretesscoin inom en sektor, samtidigt som de eliminerar risken för att satsa på ett enda coin.

Tokeniserade indexinvesteringar kommer sannolikt att bli mer och mer populära under de kommande åren. De möjliggör en mer praktisk strategi för att investera i blockkedjebranschen och på kryptovalutamarknaderna.


Sammanfattningsvis

Att utforma en kryptohandelsstrategi som passar dina ekonomiska mål och personlighetsstil är ingen lätt uppgift. Vi har gått igenom några av de vanligaste kryptohandelsstrategierna, så förhoppningsvis kan du ta reda på vilken som passar dig bäst.

För att ta reda på vad som verkligen fungerar och vad som inte fungerar bör du följa och spåra varje handelsstrategi – utan att bryta mot reglerna du har angett. Det är också bra att skapa en handelsdagbok eller ett kalkylark så att du kan analysera varje strategis resultat.

Du behöver dock inte följa samma strategier för alltid. Med tillräckliga data och handelsregister bör du kunna justera och anpassa dina metoder. Med andra ord bör dina handelsstrategier ständigt utvecklas, ju mer handelserfarenhet du får.

Det kan också vara bra att allokera olika delar av din portfölj till olika strategier. På så sätt kan du spåra de enskilda resultaten för varje strategi, samtidigt som du hanterar riskhanteringen korrekt.

Om du vill läsa mer om portföljförvaltning kan du kolla in Vi förklarar tillgångsallokering och diversifiering.