Fem riskhanteringsstrategier
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är riskhantering?
Fyra viktiga planeringsmetoder för riskhantering
Varför är en riskhanteringsstrategi viktig inom krypto?
Strategi #1: Kom ihåg 1 %-regeln
Strategi #2: ​​Ställ in stoppa förlust och hämta vinst-nivåer
Strategi #3: Diversifiera och säkra
Strategi #4: Utforma en plan för när du ska sluta handla
Strategi #5: Gör din egen efterforskning
Sammanfattningsvis
Fem riskhanteringsstrategier
Hem
Artiklar
Fem riskhanteringsstrategier

Fem riskhanteringsstrategier

Avancerad
Publicerad Nov 4, 2022Uppdaterad Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Riskhantering är en mycket viktig del av ansvarsfull investering och handel. Den kan minska din portföljs totala risk på olika sätt – till exempel kan du diversifiera dina investeringar, säkra dig mot finansiella händelser eller implementera enkla stoppa förlust- och hämta vinst-order.

Introduktion

Att minimera risken är en prioritet för många investerare och handlare. Även om din risktolerans är hög kommer du fortfarande på något sätt att sätta risken i dina investeringar mot den eventuella utdelningen. Riskhantering är dock mer än att bara välja mindre riskfyllda tillgångar eller investeringar. En stor uppsättning med riskhanteringsstrategier finns tillgängliga, varav många är lämpliga för nybörjare.

Vad är riskhantering?

Riskhantering innebär att förutsäga och identifiera finansiella risker i dina investeringar, för att minimera dem. Investerarna använder sedan riskhanteringsstrategier för att hjälpa dem att hantera portföljens riskexponering. Ett viktigt första steg är att bedöma din nuvarande exponering för risker och sedan bygga dina strategier och planer kring dem.

Riskhanteringsstrategier är planer och strategiska åtgärder som handlare och investerare genomför efter att ha identifierat investeringsriskerna. Dessa strategier minskar risken och kan innebära ett brett spektrum av finansiella aktiviteter, till exempel att teckna förlustförsäkringar och diversifiera din portfölj mellan olika tillgångsklasser.

Förutom aktiva riskhanteringsmetoder är det viktigt att förstå grunderna med riskhanteringsplanering. Det finns fyra viktiga planeringsmetoder som du bör tänka på innan du påbörjar en specifik riskhanteringsstrategi, eftersom den metod du väljer kommer att sätta grunden för din föredragna strategi.

Fyra viktiga planeringsmetoder för riskhantering

  1. Acceptans: Att besluta att ta på sig risken att investera i en tillgång, men inte spendera pengar, eftersom den potentiella förlusten inte är så stor.

  2. Överföring: Överföring av risken i en investering till en tredje part, till en kostnad.

  3. Undvikande: Att inte investera i en tillgång med potentiell risk.

  4. Minskning: Minska de ekonomiska konsekvenserna av en riskfylld investering genom att diversifiera din portfölj. Detta kan göras inom samma tillgångsklass eller till och med mellan olika branscher och tillgångar.

Varför är en riskhanteringsstrategi viktig inom krypto?

Det är allmänt känt att krypto som tillgångsklass är en av de investeringar med högre risk, som finns tillgänglig för den genomsnittliga investeraren. Priserna har visat sig vara volatila, projekt kan krascha över en natt och tekniken bakom blockkedjan kan vara svår för nykomlingar att förstå.

Branschen för krypto rör sig snabbt, så det är absolut nödvändigt att använda sunda riskhanteringsmetoder och strategier för att minska din exponering för potentiella risker. Detta är också ett viktigt steg för att bli en framgångsrik och ansvarsfull handlare.

Läs vidare för att lära dig mer om fem riskhanteringsstrategier som kan gynna din kryptoportfölj.

Strategi #1: Kom ihåg 1 %-regeln

1 %-regeln är en enkel riskhanteringsstrategi som innebär att du inte riskerar mer än 1 % av ditt totala kapital på en enda investering eller handel. Om du har 10 000 dollar att investera och vill följa 1 %-regeln finns det några sätt att göra detta på. 

Ett skulle vara att köpa bitcoin (BTC) till ett värde av 10 000 dollar och ställa in en stoppa förlust- eller stoppgränsorder för att sälja till 9 900 dollar. Här skulle du minska dina förluster till 1 % (100 dollar) av ditt totala investeringskapital.

Du skulle också kunna köpa 100 dollar av ether (ETH) utan att ställa in en stoppa förlust-order, eftersom du bara skulle förlora högst 1 % av ditt totala kapital om priset på ETH skulle sjunka till 0. 1 %-regeln påverkar inte storleken på dina investeringar, utan det belopp du är villig att riskera i en investering.

1 %-regeln är särskilt viktig för kryptoanvändare på grund av marknadens volatilitet. Det kan vara lätt att bli girig och vissa investerare kan satsa för mycket i en investering och till och med drabbas av stora förluster och förvänta sig att lyckan ska vända.

Strategi #2: ​​Ställ in stoppa förlust och hämta vinst-nivåer

En stoppa förlust-order anger ett förutbestämt pris för en tillgång till vilket positionen kommer att stängas. Stoppriset är satt under det aktuella priset och hjälper till att skydda mot fler förluster när det aktiveras. En hämta vinst-order fungerar på motsatt sätt och sätter ett pris till vilket du vill stänga din position och hämta hem en viss vinst.

Stoppa förlust- och hämta vinst-order hjälper dig att hantera dina risker på två sätt. Först och främst kan de ställas in i förväg och kommer att köras automatiskt. Du behöver inte vara tillgänglig dygnet runt och dina förinställda order kommer att aktiveras om priserna är särskilt volatila. Detta låter dig även ställa in realistiska gränser för de förluster och vinster du kan ta. 

Det är bättre att ställa in dessa gränser i förväg, än i stundens hetta. Även om det kan låta konstigt att tänka på hämta vinst-order som en del av riskhanteringen, bör du inte glömma att ju längre du väntar med att ta ut vinst, desto högre risk är det att marknaden faller igen medan du väntar på mer vinst.

Strategi #3: Diversifiera och säkra

Att diversifiera din portfölj är ett av de mest populära och grundläggande verktygen för att minska din totala investeringsrisk. En diversifierad portfölj kommer inte att vara för tungt investerad i någon speciell tillgång eller tillgångsklass, vilket minimerar risken för stora förluster i en viss tillgång eller tillgångsklass. Du kan till exempel ha en mängd olika coin och token, samt tillhandahålla likviditet och lån.

Hedging är en lite mer avancerad strategi för att skydda vinster eller minimera förluster, genom att köpa en annan tillgång. Vanligtvis är dessa tillgångar motsatser. Diversifiering kan vara en typ av säkring, men det kanske mest kända exemplet är terminskontrakt.

Med ett terminskontrakt kan du låsa in ett pris för en tillgång vid ett framtida datum. Föreställ dig till exempel att du tror att bitcoins pris kommer att falla, så du bestämmer dig för att säkra dig mot denna risk och öppna ett terminskontrakt för att sälja BTC för 20 000 dollar inom tre månader. Om bitcoins pris verkligen sjunker till 15 000 dollar tre månader senare kommer du att dra nytta av din terminsposition. 

Det är viktigt att komma ihåg att terminskontrakt avvecklas ekonomiskt och att du inte behöver leverera dessa coin fysiskt. I det här fallet skulle personen på andra sidan ditt kontrakt betala dig 5 000 dollar (skillnaden mellan spotpriset och terminskontraktets pris) och du skulle ha säkrat dig mot risken för att bitcoins pris sjunker.

Som nämnts ovan är kryptovärlden volatil. Det finns dock fortfarande möjligheter att diversifiera inom denna tillgångsklass, samt använda hedging-möjligheter. Diversifiering i krypto är mycket viktigare än på mer traditionella finansmarknader med mindre volatilitet.

Strategi #4: Utforma en plan för när du ska sluta handla

Att ha en strategi för att sluta handla vid behov är en enkel, men effektiv, metod för att minimera risken för stora förluster. Genom att hålla dig till planen kan du hämta vinst eller minska förlust vid en förutbestämd punkt.

Ofta är det lätt att vilja fortsätta när man gör vinst eller att sätta för stor tilltro till en kryptovaluta även när priserna sjunker. Att fastna i en hajp, maximalism eller en handelscommunity kan också försämra ditt beslutsfattande.

Ett sätt att implementera en strategi för att sluta handla är att använda gränsorder. Du kan ställa in dem så att de automatiskt aktiveras till ditt gränspris, oavsett om du vill hämta vinst eller ange en maximal förlust. 

Strategi #5: Gör din egen efterforskning

Att göra din egen efterforskning är en självklar riskreduceringsstrategi för alla investerare. Nu i interneteran är det enklare än någonsin att göra din egen efterforskning. Innan du investerar i en token, ett coin, ett projekt eller en annan tillgång måste du göra din due diligence. Det är viktigt att du kontrollerar viktig information om ett projekt, till exempel dess vitbok, tokenomi, partnerskap, strategi, community och andra grundprinciper.

Men desinformation sprids snabbt och vem som helst kan lägga upp sina åsikter på nätet som fakta. När du gör din efterforskning ska du överväga var du får din information från och i vilket sammanhang den presenteras. Svindleri är vanligt och projekt eller investerare kan sprida falska, partiska eller reklamnyheter som om det vore uppriktigt och sakligt.

Sammanfattningsvis

Med de fem riskhanteringsstrategierna som beskrivs här har du ett effektivt verktyg som hjälper dig att minska din portföljs risk. Även om du använder enkla metoder som täcker de flesta områden, hjälper detta dig att investera mer ansvarsfullt. I andra änden av skalan finns det potential att skapa riskhanteringsplaner med mer avancerade och djupgående strategier.

Mer information om hur du går djupare in i ämnet finns i följande artiklar: