Vad är stop-loss- och hämta vinst-nivåer för något, och hur beräknar man dem?
Hem
Artiklar
Vad är stop-loss- och hämta vinst-nivåer för något, och hur beräknar man dem?

Vad är stop-loss- och hämta vinst-nivåer för något, och hur beräknar man dem?

Avancerad
Publicerad Aug 12, 2022Uppdaterad Aug 24, 2023
5m

TL;DR

Stop-loss- och hämta vinst-nivåer är två grundläggande begrepp som många handlare förlitar sig på för att bestämma sina exitstrategier i handeln, beroende på hur mycket risk de är villiga att ta. Dessa tröskelvärden används på både traditionella marknader och kryptomarknader, och är särskilt populära bland handlare vars föredragna tillvägagångssätt är teknisk analys.

Introduktion

Marknadstajming är en strategi där investerare och handlare försöker förutsäga framtida marknadspriser och hitta en optimal prisnivå för att köpa eller sälja tillgångar. Under detta tillvägagångssätt är det avgörande att ta reda på när man ska lämna marknaden. Det är där stop-loss- och hämta vinst-nivåer kommer in i bilden. 

Stop-loss- och hämta vinst-nivåer är prismål som handlare sätter för sig själva i förväg. Dessa förutbestämda nivåer används ofta som en del av en disciplinerad handlares exitstrategi, och är utformade för att hålla känslomässig handel till ett minimum, och är avgörande för riskhantering.

Stop-loss- och hämta vinst-nivåer

En stop-loss (SL)-nivå är det förutbestämda priset på en tillgång, satt under det aktuella priset, vid vilket positionen stängs för att begränsa en investerares förlust i denna position. Omvänt är en hämta vinst (take-profit/TP)-nivå ett förinställt pris till vilket handlare stänger en lönsam position.

Istället för att använda marknadsorder i realtid kan handlare ställa in dessa nivåer för att aktivera automatisk försäljning utan att behöva övervaka marknaderna dygnet runt. Binance Futures har till exempel en stopporder-funktion som kombinerar stop-loss- och hämta vinst-order. Systemet avgör om en order är stop-loss eller hämta vinst baserat på aktiveringsprisnivåer och senaste pris eller märkespris när ordern läggs. 

Varför ska man använda stop-loss- och hämta vinst-nivåer?

Använd riskhantering

SL- och TP-nivåerna återspeglar marknadens nuvarande dynamik, och de som vet hur man korrekt identifierar sina optimala värden identifierar i huvudsak gynnsamma handelsmöjligheter och acceptabla risknivåer. Att utvärdera risker genom att använda SL- och TP-nivåer kan spela en avgörande roll för att bevara och förbättra din portfölj. Du skyddar inte bara systematiskt dina innehav genom att prioritera mindre riskfyllda affärer, utan du förhindrar också att hela din portföljs värde försvinner. Det är just därför som många handlare använder SL- och TP-nivåer i sina riskhanteringsstrategier.

Förhindra känslomässig handel

Ens känslomässiga tillstånd vid varje givet ögonblick kan starkt påverka beslutsfattandet, och det är därför vissa handlare förlitar sig på en förinställd strategi för att undvika handel under stress, rädsla, girighet och andra betydande känslor. Att lära sig att identifiera när du ska stänga en position kan hjälpa dig att undvika att handla på impuls, så att du kan hantera dina affärer strategiskt snarare än på känsla.  

Beräkna förhållandet mellan risk-belöning

Stop-loss- och hämta vinst-nivåer används för att beräkna en handels risk-belöningsförhållande.

Risk-belöning är måttet på risk som tas i jämförelse med potentiella belöningar. I allmänhet är det bättre att gå in i affärer som har ett lägre risk-belöningsförhållande, eftersom det innebär att dina potentiella vinster uppväger potentiella risker. 

Du kan beräkna risk-belöningsförhållanden med denna formel:

Risk-belöningsförhållandet = (Ingångspriset - Stop-loss-priset) / (Hämta vinst-priset - ingångspriset)

Hur man beräknar stop-loss- och hämta vinst-nivåer

Det finns olika metoder som handlare kan använda för att bestämma optimala stop-loss- och hämta vinst-nivåer. Dessa tillvägagångssätt kan användas oberoende av eller i kombination med andra metoder, men slutmålet är fortfarande detsamma: att använda befintliga data för att fatta mer välgrundade beslut om när en position ska stängas.

Stöd- och motståndsnivåer

Stöd och motstånd är baskoncept som alla tekniska handlare på både traditionella marknader och kryptomarknader känner till. 

Stöd- och motståndsnivåer är områden på ett prisdiagram som är mer benägna att uppleva ökad handelsaktivitet, vare sig det handlar om att köpa eller sälja. På stödnivåerna förväntas nedåtgående trender pausa, på grund av ökad köpaktivitet. På motståndsnivåerna förväntas uppåtgående trender pausa, på grund av ökad säljaktivitet.

Handlare som använder den här metoden ställer vanligtvis in sin hämta vinst-nivå strax över supportnivån och stop-loss-nivån precis under den motståndsnivå de har identifierat.

Här är en detaljerad förklaring av Grunderna för stöd och motstånd.

Glidande medelvärden

Denna tekniska indikator filtrerar marknadsbrus och jämnar ut prishändelsedata för att presentera riktningen för en trend. 

Glidande medelvärden (moving averages/MA) kan beräknas över en kortare eller längre period, beroende på enskilda handlares önskemål. Handlare övervakar glidande medelvärden noggrant och letar efter möjligheter att sälja eller köpa som presenteras i korssignaler, där två olika MA:er korsar varandra på ett diagram. Du kan läsa mer om glidande medelvärden i detalj.

Vanligtvis identifierar handlare som använder stop-loss-nivåer med MA under ett långsiktigt glidande medelvärde. 

Procentmetoden

Istället för en förutbestämd nivå beräknad med hjälp av tekniska indikatorer, använder vissa handlare en fast procentsats för att bestämma SL- och TP-nivåer. De kan till exempel välja att stänga sin position när en tillgångs pris är 5 % över eller under det pris de angav. Detta är ett enkelt tillvägagångssätt som fungerar bra för handlare som inte är särskilt bekanta med tekniska indikatorer.

Andra indikatorer

Vi har nämnt några vanliga TA-verktyg som används för att fastställa SL- och TP-nivåer, men handlare använder även många andra indikatorer. Detta inkluderar Relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI), vilket är en momentumindikator som signalerar om en tillgång är överköpt eller översåld, Bollinger-band (BB) som mäter marknadsvolatilitet och Moving Average Convergence Divergence (MACD) som använder exponentiella glidande medelvärden som datapunkter.

Sammanfattningsvis

Många handlare och investerare använder en eller en kombination av metoderna ovan för att beräkna stop-loss och hämta vinst-nivåer. Dessa nivåer fungerar som tekniska motiv för dem att lämna en position, vare sig det handlar om att överge en förlustposition eller hämta hem potentiella vinster. Observera att dessa nivåer är unika för varje handlare, och garanterar inte lyckade resultat.  Istället styr de beslutsfattandet, vilket gör det mer systematiskt och stabilt. Därför är det en bra handelsvana att utvärdera risken genom att identifiera stop-loss- och hämta vinst-nivåer, eller använda andra riskhanteringsstrategier.