Mis on stop-loss ja take-profit tasemed ning kuidas neid arvutada?
Sisukord
Sissejuhatus
Stop-loss ja take-profit tasemed
Miks kasutada stop-loss ja take-profit tasemeid?
Kuidas arvutada stop-loss ja take-profit tasemeid
Lõppmärkused
Mis on stop-loss ja take-profit tasemed ning kuidas neid arvutada?
Avaleht
Artiklid
Mis on stop-loss ja take-profit tasemed ning kuidas neid arvutada?

Mis on stop-loss ja take-profit tasemed ning kuidas neid arvutada?

Keskmine
Avaldatud Aug 12, 2022Värskendatud Nov 11, 2022
5m

TL;DR

Stop-loss ja take-profit tasemed on kaks põhialust, millele paljud kauplejad toetuvad oma tehingutest väljumise strateegiate määramisel sõltuvalt sellest, kui palju riske nad on valmis võtma. Neid lävendeid kasutatakse nii traditsioonilistel kui ka krüptoturgudel ning need on eriti populaarsed kauplejate seas, kelle eelistatud lähenemisviis on tehniline analüüs.

Sissejuhatus

Turu ajastamine on strateegia, kus investorid ja kauplejad püüavad ennustada tulevasi turuhindu ning leida varade ostmiseks või müümiseks optimaalset hinnataset. Selle lähenemisviisi puhul on oluline välja selgitada, millal turult lahkuda. Siin tulevad mängu stop-loss ja take-profit tasemed. 

Stop-loss ja take-profit tasemed on hinnaeesmärgid, mille kauplejad endale eelnevalt seavad. Distsiplineeritud kaupleja kasutab neid ettemääratud tasemeid sageli ühe osana väljumisstrateegiast ja need on olemas selleks, et hoida emotsionaalset kauplemist minimaalsena ning need on riskijuhtimise jaoks olulised.

Stop-loss ja take-profit tasemed

Stop-loss (SL) tase on vara ettemääratud hind, mis on seatud alla hetke hinna ja mille juures positsioon suletakse, et vähendada investori kahjumit antud positsioonil. Vastupidiselt on take-profit (TP) tase eelseadistatud hind, mille juures kauplejad kasumliku positsiooni sulgevad.

Selle asemel, et kasutada turuordereid reaalajas, saavad kauplejad määrata need tasemed, mis käivitavad automaatse müügi, ilma et nad peaksid turgu ööpäevaringselt jälgima. Näiteks Binance'i futuuridel on stop orderi funktsioon, mis ühendab stop-loss ja take-profit orderid. Süsteem otsustab, kas tellimuse puhul kehtib stop-loss või take-profit, lähtudes käivitushinna tasemetest ja orderi esitamisel viimasest hinnast või võrdlushinnast

Miks kasutada stop-loss ja take-profit tasemeid?

Riskijuhtimise kasutamine

Stop-loss ja take-profit tasemed peegeldavad turu praegust dünaamikat ning need, kes teavad, kuidas optimaalset tasuvust õigesti ära tunda, tuvastavad olulisi soodsaid kauplemisvõimalusi ja vastuvõetavaid riskitasemeid. Riski hindamine stop-loss ja take-profit tasemete abil võib sinu portfelli säilitamisel ning kasvatamisel otsustavat rolli mängida. Sa mitte ainult ei kaitse süstemaatiliselt oma deposiiti, eelistades vähem riskantseid tehinguid, vaid takistad ka oma portfelli täielikku kaotamist. Seetõttu kasutavad paljud kauplejad oma riskijuhtimise strateegiates stop-loss ja take-profit tasemeid.

Väldi emotsionaalset kauplemist

Inimese emotsionaalne seisund võib otsuste tegemist igal ajahetkel tugevalt mõjutada ja see on põhjus, miks mõned kauplejad tuginevad eelseadistatud strateegiale, et vältida kauplemist stressi, hirmu, ahnuse või muude tugevate emotsioonidega. Positsiooni sulgemise aja kindlakstegemise õppimine võib aidata sul vältida impulsist tingitud kauplemist, mis võimaldab sul juhtida oma tehinguid pigem strateegiliselt kui kapriisselt.  

Arvuta riski ja tulu suhe

Tehingu riski ja tulu suhte arvutamiseks kasutatakse stop-loss ja take-profit tasemeid.

Riski ja tulu suhe on võimalike tulude samiseks võetud riski suurus. Üldiselt on parem siseneda tehingutesse, millel on madalam riski ja tulu suhe, kuna see tähendab, et sinu potentsiaalne kasum kaalub üles võimalikud riskid. 

Riski ja tulu suhte saab arvutada järgmise valemiga:

Riski ja tulu suhe = (sisenemishind – stop-loss hind) / (take-profit hind – sisenemishind)

Kuidas arvutada stop-loss ja take-profit tasemeid

Kauplejad saavad optimaalsete stop-loss ja take-profit tasemete määramiseks kasutada erinevaid meetodeid. Neid lähenemisviise võib kasutada eraldiseisvalt või koos teiste meetoditega, kuid lõppeesmärk on siiski sama: kasutada olemasolevaid andmeid, et teha teadlikumaid otsuseid selle kohta, millal positsioon sulgeda.

Toetus- ja vastupanutasemed

Toetus ja vastupanu on põhimõisted, mis on tuttavad igale tehnilist analüüsi kasutavale kauplejale nii traditsioonilistel, kui ka krüptoturgudel. 

Toetus- ja vastupanutasemed on hinnagraafikul olevad alad, mille puhul võib suurema tõenäosusega kasvada kauplemisaktiivsus, olgu see siis ostmine või müümine. Toetustasemel eeldatakse, et langustrend peatub ostuaktiivsuse suurenemise tõttu. Vastupanutasemel eeldatakse, et tõusutrend peatub müügiaktiivsuse suurenemise tõttu.

Seda meetodit kasutavad kauplejad seavad oma take-profit taseme tavaliselt veidi kõrgemale toetustasemest ja stop-loss taseme täpselt tuvastatud vastupanutaseme alla.

Siin on toetuse ja vastupanu põhitõdede üksikasjalik selgitus.

Libisevad keskmised

See tehniline indikaator filtreerib turumüra ja ühtlustab hinnaliikumise andmeid, et näidata trendi suunda. 

Libisevaid keskmisi (MA) saab arvutada lühema või pikema perioodi kohta, olenevalt kaupleja isiklikest eelistustest. Kauplejad jälgivad tähelepanelikult libisevaid keskmisi, otsides müügi- või ostuvõimalusi, mida näitavad lõikuvad jooned, kus graafikul ristuvad kaks erinevat libisevat keskmist. Saad libisevate keskmiste kohta täpsemalt lugeda.

Tavaliselt tuvastavad libisevaid keskmisi kasutavad kauplejad stop-loss tasemed, mis on allpool pikemaajalisest libisevast keskmisest. 

Protsendi meetod

Mõned kauplejad kasutavad tehniliste näitajate abil arvutatud eelnevalt kindlaksmääratud taseme asemel stop-loss ja take-profit tasemete määramiseks kindlaksmääratud protsenti. Näiteks võivad nad otsustada oma positsiooni sulgeda, kui vara hind on sisenemise hinnast 5% kõrgem või madalam. See on otsekohene lähenemine, mis sobib hästi kauplejatele, kes pole tehniliste näitajatega väga kursis.

Teised indikaatorid

Oleme maininud mõnda levinud tehnilise analüüsi tööriista, mida kasutatakse stop-loss ja take-profit tasemete määramiseks, kuid kauplejad kasutavad palju teisi indikaatoreid. Siia kuuluvad suhtelise tugevuse indeks (RSI), momentumi indikaator, mis annab märku, kui vara on üleostetud või ülemüüdud, Bollingeri vööndid (BB), mis mõõdavad turu volatiilsust ja libisevate keskmiste konvergents/divergents (MACD), mis kasutab eksponentsiaalseid libisevaid keskmisi andmepunktidena.

Lõppmärkused

Paljud kauplejad ja investorid kasutavad stop-loss ja take-profit tasemete arvutamiseks ühte neist või nende kombinatsiooni. Need tasemed on neile tehniliseks motivatsiooniks tehingust väljumiseks, olgu selleks siis kaotavast positsioonist väljumine või potentsiaalse kasumi realiseerimine. Pane tähele, et need tasemed on iga kaupleja jaoks erinevad ja ei taga edukat tehingut.  Selle asemel aitavad nad juhtida otsuste tegemist, muutes need süstemaatilisemaks ja jõulisemaks. Seega on hea kauplemisharjumus hinnata riski, tuvastades stop-loss ja take-profit tasemeid või kasutades muid riskijuhtimise strateegiaid.