Põhjalik toetuse ja vastupanu tutvustus
Avaleht
Artiklid
Põhjalik toetuse ja vastupanu tutvustus

Põhjalik toetuse ja vastupanu tutvustus

Algaja
Avaldatud Jun 1, 2020Värskendatud Mar 29, 2023
8m

Sissejuhatus

Toetuse ja vastupanu mõisted on mõned kõige olulisemad teemad, mis on seotud finantsturgude tehnilise analüüsiga. Need kehtivad sisuliselt igal turul, olgu selleks siis aktsiad, Forex, kuld või krüptoraha.

Kuigi need mõisted on lihtsad, et nendest aru saada, on neid tegelikult üsna raske omandada. Nende tuvastamine võib olla täiesti subjektiivne, nad töötavad muutuvates turutingimustes erinevalt ja on vaja mõista nende erinevaid tüüpe. Kuid ennekõike pead uurima palju diagramme ja see juhend aitab sul sellega alustada.


Mis on toetus ja vastupanu?

Kõige fundamentaalsemal tasandil on toetus ja vastupanu lihtsad mõisted. Hind leiab taseme, millest ta ei suuda läbi murda, kusjuures see tase toimib mingisuguse barjäärina. Toetuse korral leiab hind „põranda“, vastupanu korral aga „lae“. Põhimõtteliselt võiks toetust pidada nõudlustsooniks ja pakkumist vastupanutsooniks.

Kui traditsioonilisemalt on toetus ja vastupanu näidatud joontena, siis reaalsed juhtumid pole tavaliselt nii täpsed. Pea meeles; turge ei juhi mingid füüsikalised seadused, mis ei lase neil teatud taset ületada. Seetõttu võib olla kasulikum mõelda toetusele ja vastupanule kui valdkondadele. Neid valdkondi võib pidada hinnagraafiku vahemikeks, mis tõenäoliselt suurendavad kauplejate aktiivsust.

Vaatame toetustaseme näidet. Pane tähele, et hind sisenes pidevalt piirkonda, kus vara osteti. Toetuspiirkond moodustati, kuna ala testiti mitu korda uuesti. Ja kuna karud (müüjad) ei suutnud hinda veelgi allapoole suruda, siis see lõpuks põrkas üles, mis võib käivitada uue tõusutrendi.

Hind hüppab toetuspiirkonnas enne läbimurdumist.

Hind hüppab toetuspiirkonnas enne läbimurdumist.


Vaatame nüüd vastupanutaset. Nagu näeme, oli hind langustrendis. Kuid pärast iga põrget ei õnnestunud tal mitu korda samast piirkonnast läbi murda. Vastupanu tase kujuneb seetõttu, et pullid (ostjad) ei suutnud turu üle kontrolli saavutada ja hinda kõrgemale ajada, mistõttu langustrend jätkus.


Hind ei suuda vastupanupiirkonda murda.

Hind ei suuda vastupanupiirkonda murda.


Kuidas kauplejad saavad toetus- ja vastupanutasemeid kasutada

Tehnilised analüütikud kasutavad hinnagraafikul huvipakkuvate piirkondade tuvastamiseks toetus- ja vastupanutasemeid. Need on tasemed, kus alustrendi pöördumise või pausi tõenäosus võib olla suurem. 

Turupsühholoogial on suur osa toetus- ja vastupanutasandite kujunemisel. Kauplejad ja investorid mäletavad hinnatasemeid, mille vastu varem oli huvi ja suurem kauplemisaktiivsus. Kuna paljud kauplejad võivad vaadata samu tasemeid, võivad need alad suurendada likviidsust. See muudab toetus- ja takistustsoonid sageli ideaalseks suurtele kauplejatele (või vaaladele) positsioonidele sisenemiseks või nendelt väljumiseks.

Toetus ja vastupanu on korraliku riskijuhtimise võtmemõisted. Võimalus neid tsoone järjepidevalt tuvastada võib pakkuda soodsaid kauplemisvõimalusi. Tavaliselt võib juhtuda kaks asja, kui hind jõuab toetus- või vastupanupiirkonda. See kas põrkab piirkonnast eemale või murrab sellest läbi ja jätkab trendi suunas – potentsiaalselt järgmisse toetus- või vastupanupiirkonda.

Tehingusse sisenemine toetus- või vastupanupiirkonna lähedal võib olla kasulik strateegia. Peamiselt suhteliselt lähedal asuva kehtetuks tunnistamise punkti tõttu – kuhu me tavaliselt esitame stop-loss orderi. Kui alalt murtakse läbi ja tehing tunnistatakse kehtetuks, saavad kauplejad oma kahjumit vähendada ja väikese kahjuga väljuda. Mida kaugemal on sisenemine pakkumise või nõudluse tsoonist, seda kaugemal on kehtetuks tunnistamise punkt.

Veel tuleks kaaluda, kuidas need tasemed võivad muutuvale kontekstile reageerida. Üldreeglina võib läbi murtud toetusala purunemisel muutuda vastupanualaks. Vastupidi, kui vastupanupiirkond murtakse läbi, võib see hiljem, kui seda uuesti testida, muutuda toetustasemeks. Neid mustreid nimetatakse mõnikord toetus-vastupanu pöördeks.

Toetuspiirkond puruneb ja muutub uuesti testimisel vastupanuks.

Toetuspiirkond puruneb ja muutub uuesti testimisel vastupanuks.


Asjaolu, et eelmine toetustsoon toimib nüüd vastupanuna (või vastupidi), kinnitab mustrit. Sellisena võib ala uuesti testimisest olla positsiooni sisenemiseks soodne koht.

Teine asi, mida tuleb arvestada, on toetus- või vastupanupiirkonna tugevus. Tavaliselt, mida rohkem kordi hind langeb ja toetusala uuesti testib, seda tõenäolisem on, et see langeb allapoole. Samamoodi, mida rohkem kordi hind tõuseb ja vastupanupiirkonda uuesti testib, seda tõenäolisem on, et see murrab läbi kõrgemale.

Niisiis, oleme hinnameetmete osas läbi vaadanud, kuidas toetus ja vastupanu toimivad. Kuid milliseid teisi toetus- ja vastupanu liike on olemas? Vaatleme neist mõningaid.


Psühholoogiline toetus ja vastupanu

Esimene tüüp, mida me arutame, nimetatakse psühholoogiliseks toeks ja vastupanuks. Need valdkonnad ei pruugi olla korrelatsioonis ühegi tehnilise mustriga, vaid eksisteerivad tänu sellele, kuidas inimmõistus püüab maailma mõtestada.

Kui sa pole märganud, siis elame hämmastavalt keerulises kohas. Sellisena püüame tahtmatult ümbritsevat maailma lihtsustada, et saaksime sellest paremini aru – ja see hõlmab ka arvude ümardamist ülespoole. Kas oled kunagi mõelnud, et sul on isu 0,7648 õuna järele? Või küsisid kaupmehelt 13 678 254 riisitera?

Sarnane mõju on ka finantsturgudel. See kehtib eriti krüptorahaga kauplemise kohta, mis hõlmab kergesti jagatavaid digitaalseid ühikuid. Vara ostmine hinnaga 8,0674 dollarit ja müümine hinnaga 9,9765 dollarit ei ole lihtsalt sama, mis 8 dollari eest ostmist ja 10 dollari eest müümist. Seetõttu võivad ümmargused numbrid toimida ka hinnagraafikus toetuse või vastupanuna.

Oleks see vaid nii lihtne! See fenomen on aastate jooksul saanud tuntuks. Seetõttu võivad mõned kauplejad saada eelise ilmselgete psühholoogiliste toetus- või vastupanupiirkondadega. Eesjooksmine tähendab antud juhul orderite esitamist eeldatavast toetus- või vastupanupiirkonnast veidi kõrgemale või allapoole.

Heida pilk allolevale näitele. Kui DXY läheneb 100-le, esitavad mõned kauplejad müügitellimusi veidi alla selle taseme, et veenduda nende orderite täitmises. Kuna nii paljud kauplejad ootavad 100 juures pöördumist ja paljud üritavad taset ennetada, ei jõua turg selleni kunagi ja pöördub vahetult enne seda.

USA dollari indeks (DXY) pöördub enne 100-ni jõudmist.

USA dollari indeks (DXY) pöördub enne 100-ni jõudmist.


Trendijoone toetus ja vastupanu

Kui oled lugenud meie klassikalisi diagrammimustreid käsitlevat artiklit, tead, et mustrid käituvad ka hinnabarjäärina. Allolevas näites hoiab tõusev kolmnurk hinda selle sees, kuni muster murrab läbi ülespoole.

Trendijooned, mis toimivad S&P 500 toetuse ja vastupanuna.

Trendijooned, mis toimivad S&P 500 toetuse ja vastupanuna.


Saad neid mustreid enda huvides kasutada ja tuvastada toetus- ja vastupanupiirkondi, mis langevad kokku trendijoontega. Need võivad olla eriti kasulikud, kui sul õnnestub neid varakult märgata, enne kui muster on täielikult välja kujunenud.


Liikuva keskmise toetus ja vastupanu

Paljud indikaatorid võivad hinnaga suhtlemisel ka toetust või vastupanu pakkuda. 

Üks selgemaid näiteid selle kohta on liikuvad keskmised. Kuna liikuv keskmine toimib hinna toetusena või vastupanuna, kasutavad paljud kauplejad seda baromeetrina turu üldise tervise hindamiseks. Liikuvad keskmised võivad olla kasulikud ka trendi pöördumiste või pöördepunktide tuvastamisel.

200 nädala liikuv keskmine, mis toetab Bitcoini hinda.

200 nädala liikuv keskmine, mis toetab Bitcoini hinda.


Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Fibonacci toetus ja vastupanu

Fibonacci retracementi tööriistaga piiritletud tasemed võivad samuti toimida toetuse ja vastupanuna.

Meie allolevas näites toimib 61,8% Fibonacci tase mitu korda toetusena, 23,6% tase aga vastupanuna.

Fibonacci tasemed toimivad nii Bitcoini hinna toetuse kui ka vastupanuna.

Fibonacci tasemed toimivad nii Bitcoini hinna toetuse kui ka vastupanuna.


Mis on confluence tehnilises analüüsis?

Siiani oleme arutanud, mis on toetus ja vastupanu ning mõned nende erinevad tüübid. Kuid milline kõige tõhusam viis nende ümber kauplemisstrateegiaid üles ehitada?

Peamine, millest aru saada, on mõiste, mida nimetatakse confluence'iks. Confluence toimub siis, kui ühe strateegia loomiseks kasutatakse koos mitme strateegia kombinatsiooni. Toetus- ja vastupanutasemed kipuvad olema kõige tugevamad, kui need jagunevad mitmesse neist kategooriatest, mida oleme arutanud.

Vaatleme seda kahe näite kaudu. Millisel potentsiaalsel toetusalal on sinu arvates suurem võimalus reaalselt toetusena toimida?


Toetus 1 langeb kokku:


Toetus 2 langeb kokku:

  • eelmise vastupanualaga

  • ümmarguse hinnanumbriga


Kui oled olnud tähelepanelik, arvad õigesti, et toetusel 1 on suurem võimalus hinda hoida. Kuigi see võib olla tõsi, võib hind ka sellest läbi lennata. Küsimus on selles, et tõenäosus, et see toimib toetusena, on suurem kui toetus 2 puhul. Sellega on öeldud, et kauplemisel ei ole garantiisid. Kuigi kauplemismustrid võivad olla kasulikud, ei tähenda varasemad tootlused tulevasi tulemusi, seega peaksid olema valmis kõigiks võimalikeks tulemusteks.

Ajalooliselt kipuvad seadistused, mida kinnitavad mitmed strateegiad ja indikaatorid, pakkuma parimaid võimalusi. Mõned edukad confluece-kauplejad võivad olla väga valivad selle suhtes, millistesse seadistustesse nad sisenevad – ja sageli kaasneb sellega palju ootamist. Kui nad aga tehingutesse otsustavad siseneda, kalduvad nende seadistused suure tõenäosusega õnnestuma.

Sellegipoolest on alati oluline teha riskijuhtimist ja kaitsta oma kapitali ebasoodsate hinnaliikumiste eest. Isegi kõige tugevamana paistev ja parimate sisenemispunktidega seadistustel on võimalus minna valele poole. Oluline on arvestada mitme stsenaariumi võimalusega, et sa ei satuks võlts läbimurdepuntkidesse ega pulli- ja karulõksudesse.


Lõppmärkused

Sõltumata sellest, kas oled päeva- või swingkaupleja, on toetus ja vastupanu tehnilise analüüsi puhul põhimõisted, millest tuleb aru saada. Toetus toimib hinna põrandana, samas kui vastupanu on nagu lagi.

Toetuse ja vastupanu vormid võivad olla erinevad ning mõned põhinevad hinna ja tehniliste indikaatorite koostoimel. Kõige usaldusväärsemad toetus- ja vastupanupiirkonnad on tavaliselt need, mida kinnitavad mitmed strateegiad.

Kui soovid küünlajalamustrite kohta rohkem lugeda, vaata artiklit 12 populaarset küünlamustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis.