12 populaarset küünlamustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis
Sisukord
Sisukord
Sissejuhatus
Kuidas küünlamustreid kasutada?
Pulliturgu ennustavad mustrid
Karuturgu ennustavad mustrid
Trendi jätkumist ennustavad mustrid
Doji
Küünlamustrid hinnavahe põhjal
Lõppmärkused
12 populaarset küünlamustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis
Avaleht
Artiklid
12 populaarset küünlamustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis

12 populaarset küünlamustrit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis

Keskmine
Avaldatud Feb 24, 2020Värskendatud Nov 11, 2022
8m

Sisukord


Sissejuhatus

Küünaldiagrammid on üks enim kasutatavaid tehnilisi vahendeid hinnamustrite analüüsimiseks. Kauplejad ja investorid on neid kasutanud sajandeid, et leida mustreid, mis võivad ennustada, kuhu hind liigub. See artikkel hõlmab illustreeritud näidetega mõningaid tuntumaid küünlamustreid.

Kui soovid esmalt tutvuda küünaldiagrammide lugemisega, vaata küünaldiagrammide juhendit algajale.


Küünlamustrite spikker


Kuidas küünlamustreid kasutada?

On lugematu arv küünlamustreid, mida kauplejad saavad kasutada diagrammil huvipakkuvate piirkondade tuvastamiseks. Neid saab kasutada päevakauplemiseks, swing-kauplemiseks ja isegi pikemaajaliseks positsioonikauplemiseks. Kuigi mõned küünlamustrid võivad anda ülevaate ostjate ja müüjate vahelisest tasakaalust, võivad teised viidata trendi suunamuutusele, jätkumisele või otsustamatusele.

Oluline on märkida, et küünlamustrid ei pruugi iseenesest olla ostu- või müügisignaal. Need on hoopis viis turustruktuuri vaatlemiseks ja võimalik viide tulevase võimaluse kohta. Seetõttu on alati kasulik vaadelda mustreid kontekstis. See võib olla diagrammi tehnilise mustri kontekst, aga ka laiem turukeskkond ja muud tegurid.

Lühidalt, nagu iga teine turuanalüüsi tööriist, on küünlamustrid kõige kasulikumad, kui neid kasutatakse koos teiste tehnikatega. Nende hulka võivad kuuluda Wyckoffi meetod, Elliotti laineteooria ja Dow teooria. See võib sisaldada ka tehnilise analüüsi (TA) näitajaid, nagu trendijooned, liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeks (RSI), stohhastiline RSI, Bollingeri vööndid, Ichimoku pilved, paraboolne SAR ja MACD.


Pulliturgu ennustavad mustrid

Vasar 

Pika alumise tahiga küünal langustrendi madalpunktis, kusjuures alumine taht on kehast vähemalt kaks korda pikem.

Vasar näitab, et kuigi müügisurve oli suur, ajasid pullid avamisaja lähedal hinna taas üles. Vasar võib olla kas punane või roheline, kuid rohelised vasarad võivad viidata tugevamale pullireaktsioonile.


Pulliturgu ennustav küünlamuster – vasar


Tagurpidi vasar

Tagurpidi vasar on täpselt nagu vasar, kuid pikk taht on pigem keha kohal, mitte all. Sarnaselt vasaraga peaks ülemine taht olema kehast vähemalt kaks korda pikem. 

Tagurpidi vasar esineb langustrendi madalpunktis ja võib viidata võimalikule ülespoole pöördumisele. Ülemine taht näitab, et hind peatas pideva allapoole liikumise, kuigi müüjatel õnnestus see lõpuks avamisaja lähedal allapoole ajada. Sellisena võib tagurpidi vasar viidata sellele, et ostjad võivad peagi turu üle kontrolli saavutada. 


Pulliturgu ennustav küünlamuster – tagurpidi vasar


Kolm valget sõdurit

Kolme valge sõduri muster koosneb kolmest järjestikusest rohelisest küünlast, mis kõik avanevad eelmise küünla keha tasemel ja sulguvad tasemel, mis ületab eelmise küünla kõrgpunkti. 

Ideaalis ei tohiks nendel küünaldel olla pikki alumisi tahte, mis näitab, et pidev ostusurve tõstab hinda. Küünalde suurust ja tahtide pikkust saab kasutada trendi jätkumise või võimaliku ajutise ümberpöördumise võimaluste hindamiseks.


Pulliturgu ennustav küünlamuster – kolm valget sõdurit


Pullituru harami

Pullituru harami on pikk punane küünal, millele järgneb väiksem roheline küünal, mis asub täielikult eelmise küünla keha tasemel.

Pullituru harami võib areneda kahe või enama päeva jooksul ja see on muster, mis näitab, et müügitempo aeglustub ja võib lõppeda.


Pulliturgu ennustav küünlamuster – pullituru harami


Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Karuturgu ennustavad mustrid

Rippuv mees

Rippuv mees on vasara vaste karuturul. Tavaliselt moodustub see tõusutrendi lõpus ning sellel on väike keha ja pikk alumine taht. 

Alumine taht näitab, et toimus suur müügilaine, kuid pullidel õnnestus kontroll tagasi võita ja hind üles ajada. Seda silmas pidades võib müügilaine pärast pikaajalist tõusutrendi toimida hoiatusena, et pullid võivad peagi turu üle kontrolli kaotada.


Karuturgu ennustav küünlamuster – rippuv mees


Langev täht

Langev täht on küünal, millel on pikk ülemine taht, väike või puuduv alumine taht ning väike keha. Langeva tähe kuju meenutab tagurpidi vasarat, kuid see moodustub tõusutrendi lõpus.

See näitab, et turg jõudis kõrgpunkti, kuid siis võtsid müüjad kontrolli enda kätte ja viisid hinna tagasi alla. Mõned kauplejad eelistavad mustri kinnitamiseks oodata, kuni ilmnevad järgmised paar küünalt.


Karuturgu ennustav küünlamuster – langev täht


Kolm musta varest

Kolme musta varese muster koosneb kolmest järjestikusest punasest küünlast, mis avanevad eelmise küünla keha tasemel ja sulguvad tasemel, mis on allpool eelmise küünla madalpunkti.

See on kolme valge sõduri vaste karuturul. Ideaalis ei tohiks nendel küünaldel olla pikki ülemisi tahte, mis näitab, et pidev müügisurve langetab hinda. Küünalde suurust ja tahtide pikkust saab kasutada trendi jätkumise võimaluse hindamiseks.


Karuturgu ennustav küünlamuster – kolm musta varest


Karuturu harami

Karuturu harami on pikk roheline küünal, millele järgneb väike punane küünal, mille keha asub täielikult eelmise küünla keha tasemel.

Karuturu harami võib areneda kahe või enama päeva jooksul, ilmub tõusutrendi lõpus ja võib viidata sellele, et ostusurve väheneb.


Karuturgu ennustav küünlamuster – karuturu harami


Must pilv

Musta pilve muster koosneb punasest küünlast, mis avaneb sellele eelneva rohelise küünla sulgemisest kõrgemal, kuid sulgub selle küünla keskpunktist allpool.

Sellega võib sageli kaasneda suur kauplemismaht, mis näitab, et momentum võib nihkuda positiivselt negatiivse poole. Kauplejad võivad mustri kinnitamiseks oodata kolmandanda punase küünal ilmumist.


Karuturgu ennustav küünlamuster – must pilv


Trendi jätkumist ennustavad mustrid

Tõusva kolme meetod

See muster ilmneb tõusutrendis, kus kolmele järjestikusele punasele väikese kehaga küünlale järgneb tõusutrendi jätkumine. Ideaalis ei tohiks punased küünlad ületada eelmise küünla ulatust. 

Jätkumist kinnitab roheline suure kehaga küünal, mis näitab, et pullid kontrollivad taas trendi suunda.


Jätkumist ennustav küünlamuster – tõusva kolme meetod


Langeva kolme meetod

See on tõusva kolme meetodi vastand, mis näitab hoopis langustrendi jätkumist.


Jätkumist ennustav küünlamuster – langeva kolme meetod


Doji

Doji moodustub siis, kui avamis- ja sulgemishind on samad (või üksteisele väga lähedal). Hind võib liikuda avamishinnast üles- ja allapoole, kuid sulgemisajaks jõuda avamishinnani või selle lähedale. Sellisena võib doji viidata otsustamatusele ostu- ja müügijõudude vahel. Siiski sõltub doji tõlgendus suuresti kontekstist.

Sõltuvalt sellest, kuhu avamis-/sulgemishinna joon langeb, võib doji olla üks järgmistest:


Hauakivi doji – karuturgu ennustav küünal, millel on pikk ülemine taht ja mille avamis-/sulgemishind on alumise tahi lähedal. 


Doji küünlamuster – hauakivi doji


Pikajalgne doji – otsustamatusele viitav küünal, millel on nii alumine kui ka ülemine taht ning mille avamis-/sulgemishind on keskpunkti lähedal.


Doji küünlamuster – pikajalgne doji


Kiili doji – kas pulli- või karuturu küünal (olenevalt kontekstist), millel on pikk alumine taht ja mille avamis-/sulgemishind on ülemise tahi lähedal.


Doji küünlamuster – kiili doji


Doji algse määratluse kohaselt peaksid avamis- ja sulgemishind olema täpselt samad. Mis aga saab, kui avamis- ja sulgemishind pole samad, vaid on üksteisele väga lähedal? Seda nimetatakse vurriks. Kuna aga krüptorahaturud võivad olla väga muutlikud, on tõeline doji haruldane. Seetõttu kasutatakse vurri ja dojit sageli samas tähenduses.


Küünlamustrid hinnavahe põhjal

On palju küünlamustreid, mis kasutavad hinnalõhesid. Hinnalõhe tekib siis, kui finantsvara avamishind on suurem või väiksem kui eelnev sulgemishind, mis tekitab kahe küünla vahele lõhe. Kuna krüptovaluutaturgudel kaubeldakse kogu ööpäeva, ei esine seda tüüpi hinnalõhedel põhinevaid mustreid. Sellest hoolimata võib mittelikviidsetel turgudel siiski esineda hinnalõhesid. Kuna need aga tulenevad peamiselt madalast likviidsusest ning kõrgest ostu- ja müügihinna vahest, ei pruugi need olla rakendatavad mustrid.


Lõppmärkused

Iga kaupleja peaks olema küünlamustritega vähemalt tuttav, isegi kui nad ei lisa neid otseselt oma kauplemisstrateegiasse.

Kuigi need võivad olla turgude analüüsimisel kahtlemata kasulikud, on oluline meeles pidada, et need ei põhine teaduslikel põhimõtetel ega seadustel. Selle asemel annavad nad edasi ning näitlikustavad ostu- ja müügijõude, mis turge juhivad.