Sissejuhatus Dow teooriasse
Avaleht
Artiklid
Sissejuhatus Dow teooriasse

Sissejuhatus Dow teooriasse

Keskmine
Avaldatud Jan 15, 2020Värskendatud Feb 23, 2023
5m

Mis on Dow teooria?

Põhimõtteliselt kujutab Dow teooria endast tehnilise analüüsiraamistikku, mis põhineb Charles Dow kirjutistel turuteooria kohta. Dow oli Wall Street Journali asutaja ja toimetaja ning Dow Jones & Company kaasasutaja. Ettevõtte osalisena aitas ta luua esimese aktsiaindeksi, mida tuntakse Dow Jonesi transpordiindeksina (DJT), millele järgnes Dow Jonesi tööstuslik keskmine (DJIA).

Dow ei kirjutanud oma ideid kunagi konkreetse teooriana ega viidanud neile kui sellisena. Sellegipoolest õppisid paljud temalt läbi Wall Street Journali juhtkirjade. Pärast tema surma täiustasid teised toimetajad, näiteks William Hamilton, neid ideid ja kasutasid tema toimetusi, et panna kokku see, mida nüüd tuntakse Dow' teooria nime all.

Selles artiklis tutvustatakse Dow teooriat, arutledes Dow' töö põhjal turutrendide erinevaid etappe. Nagu iga teooria puhul, ei ole ka järgmised põhimõtted eksimatuid ja neid saab erimoodi tõlgendada.

 

Dow teooria põhiprintsiibid

Turg peegeldab kõike

See põhimõte on tihedalt seotud nn tõhusa turu hüpoteesiga (EMH - Efficient Market Hypothesis). Dow uskus, et turg hindab kõike, mis tähendab, et kogu olemasolev teave on juba hinnas kajastatud.

Näiteks kui ettevõttelt oodatakse laialdaselt positiivset kasumi paranemist, kajastab turg seda juba enne, kui see juhtub. Nõudlus nende aktsiate järele suureneb enne aruande avaldamist ja seejärel ei pruugi hind nii palju muutuda pärast oodatava positiivse aruande avaldamist.

Mõnel juhul täheldas Dow, et ettevõtte aktsia hind võib pärast häid uudiseid langeda, kuna see ei olnud päris nii hea, kui oodatud.

Paljud kauplejad ja investorid peavad seda põhimõtet endiselt tõeseks, eriti need, kes kasutavad ulatuslikult tehnilist analüüsi. Kuid need, kes eelistavad fundamentaalset analüüsi, ei nõustu sellega ning usuvad, et turuväärtus ei peegelda aktsia sisemist väärtust.

 

Turutrendid

Mõned inimesed ütlevad, et Dow töö oli see, mis sünnitas turutrendi mõiste, mida nüüd peetakse finantsmaailma ülioluliseks elemendiks. Dow teoorias öeldakse, et on olemas kolm peamist turutrendi tüüpi:

  • primaarne trend – see on suurim turuliikumine, mis kestab kuid kuni mitu aastat.

  • sekundaarne trend – kestab nädalatest mõne kuuni.

  • tertsiaarne trend – kipub vaibuma vähem kui nädala või mitte kauem kui kümne päevaga. Mõnel juhul võivad need kesta vaid mõne tunni või päeva.

Neid erinevaid trende uurides võivad investorid leida võimalusi. Kuigi primaarne trend on peamine, mida tuleb arvesse võtta, tekivad soodsad võimalused tavaliselt siis, kui sekundaarsed ja tertsiaarsed trendid näivad olevat primaarse trendiga vastuolus.

Näiteks kui arvad, et krüptorahal on positiivne primaarne trend, kuid sellel on negatiivne sekundaarne trend, võib tekkida võimalus seda osta suhteliselt madala hinnaga ja proovida müüa, kui selle väärtus on tõusnud.

Probleemiks on praegu, nagu ka tollal, tuvastada, millist tüüpi trende jälgida ja selleks tuleb mängu põhjalikum tehniline analüüs. Tänapäeval kasutavad investorid ja kauplejad mitmesuguseid analüütilisi vahendeid, mis aitavad neil mõista, millist trendi tuleb jälgida.

 

Primaarse trendi kolm faasi

Dow tuvastas, et pikaajalistel primaarsetel trendidel on kolm faasi. Näiteks pulliturul oleksid järgmised faasid.

  • Akumulatsioon – pärast eelnevat karuturgu on varade väärtus endiselt madal, kuna turu sentiment on valdavalt negatiivne. Nutikad kauplejad ja turutegijad hakkavad sel perioodil koguma enne kui toimub märkimisväärne hinnatõus.

  • Avalikkuse osalus – laiem turg märkab nüüd võimalust, mida targad kauplejad olid juba näinud ja avalikkus muutub ostmisel üha aktiivsemaks. Selles faasis kipuvad hinnad kiiresti tõusma.

  • Üleküllus ja jaotus – selles kolmandas faasis jätkab avalikkus spekuleerimist, kuid trend on lõppemas. Turutegijad hakkavad oma positsioone jagama, st müües teistele osalejatele, kes ei ole veel aru saanud, et trend on pöördumas.

Karuturul oleksid faasid sisuliselt vastupidised. Trend algab, kui need, kes märke ära tabavad, hakkavad oma positsioone jaotama nendele, kes järgnevad avalikkuse osalusele. Kolmandas faasis jätkab enamus meeleheitlikult varadest lahti saamist, kuid investorid, kes näevad ära eelseisva suunamuutuse, hakkavad uuesti koguma. 

Pole mingit garantiid, et see põhimõte peab paika, kuid tuhanded kauplejad ja investorid kaaluvad neid etappe enne tegutsemist. Wyckoffi meetod tugineb ka akumulatsiooni ja jaotamise ideedele, kirjeldades mõnevõrra sarnast turutsüklite kontseptsiooni (liikumist ühest faasist teise).

 

Indeksitevaheline korrelatsioon

Dow uskus, et primaarne trend, mida nähakse turuindeksis peaks leidma kinnituse teisel turuindeksil nähtud trendiga. Tol ajal puudutas see peamiselt Dow Jonesi transpordiindeksit ja Dow Jonesi tööstuslikku keskmist.

Tol ajal oli transporditurg (peamiselt raudtee) tugevalt seotud tööstustegevusega. Sellel on oma põhjus: et toota rohkem kaupu, oli esmalt vaja suurendada raudteetegevust, et tagada vajalik tooraine. 

Seega oli selge seos töötleva tööstuse ja transpordituru vahel. Kui üks neist oleks hea tervise juures, oleks tõenäoliselt ka teine terve. Kuid indeksite vahelise korrelatsiooni põhimõte ei pea tänapäeval enam nii hästi paika, sest paljud kaubad on digitaalsed ja ei nõua füüsilist kohaletoimetamist.

 

Maht loeb

Nagu paljud investorid praegu, uskus Dow, et maht on oluline sekundaarne indikaator, mis tähendab, et tugeva trendiga peaks kaasnema suur kauplemismaht. Mida suurem on maht, seda tõenäolisem on, et liikumine peegeldab turu tegelikku trendi. Kui kauplemismaht on madal, ei pruugi hinnategevus esindada tegelikku turutrendi.

 

Trendid kehtivad kuni pöördumise kinnitamiseni

Dow uskus, et kui turul on trend, siis ta jätkab trendi. Näiteks kui ettevõtte aktsia hakkab pärast positiivseid uudiseid tõusutrendi tegema, jätkab ta seda kuni kindla pöördumiseni.

Seetõttu uskus Dow, et pöördumistesse tuleks suhtuda kahtlusega, kuni need on kinnitust leidnud kui uus primaarne trend. Loomulikult ei ole sekundaarse trendi ja uue primaarse trendi alguse eristamine lihtne ja kauplejad seisavad sageli silmitsi eksitavate pöördumistega, mis on lõpuks lihtsalt sekundaarsed trendid.

 

Lõppmärkused

Mõned kriitikud väidavad, et Dow teooria on vananenud, eriti seoses indeksite vahelise korrelatsiooni põhimõttega (mis ütleb, et üks indeks või keskmine peab toetama teist). Enamik investoreid leiab siiski, et Dow teooria on ka tänapäeval asjakohane. Mitte ainult sellepärast, et see puudutab finantsvõimaluste tuvastamist, vaid ka turutrendide kontseptsiooni, mille Dow töö lõi.

Jaga postitusi
Registreeri konto
Kasuta oma teadmisi, avades juba täna Binance'i konto.