Úvod do Teórie Dow
Domov
Články
Úvod do Teórie Dow

Úvod do Teórie Dow

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 15, 2020Aktualizované Feb 23, 2023
5m

Čo je teória Dow?

Teória Dow je v podstate rámec pre technickú analýzu, ktorý je založený na zápisoch Charlesa Dowa o teórii trhu. Dow bol zakladateľom a redaktorom denníka Wall Street Journal a spoluzakladateľom Dow Jones & Company. Ako súčasť spoločnosti pomohol vytvoriť prvý akciový index známy ako Dow Jones Transportation Index (DJT), po ktorom nasledoval Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow nikdy nespísal svoje myšlienky ako konkrétnu teóriu a ako také sa na ne neodvolával. Napriek tomu sa o nich mnohí dozvedeli prostredníctvom jeho úvodníkov v denníku Wall Street Journal. Po jeho smrti iní redaktori, ako napríklad William Hamilton, vylepšili tieto myšlienky a použili jeho úvodníky na zostavenie toho, čo je dnes známe pod názvom Teória Dow.

Tento článok slúži ako úvod do Teórie Dow. Hovorí o rôznych fázach trhových trendov na základe Dowovej práce. Ako pri akejkoľvek teórii, nasledujúce princípy nie sú neomylné a sú otvorené rôznym interpretáciám.

 

Základné princípy Teórie Dow

Trh odráža všetko

Tento princíp je úzko prepojený s takzvanou hypotézou efektívneho trhu (EMH). Dow veril, že trh diskontuje všetko: To znamená, že všetky dostupné informácie sú už premietnuté do ceny.

Ak sa napríklad vo všeobecnosti očakáva, že spoločnosť vykáže vyššie zisky, trh to zohľadní skôr, ako sa to v skutočnosti stane. Dopyt po akciách spoločnosti sa zvýši ešte pred zverejnením správy. Cena sa po samotnom zverejnení očakávanej pozitívnej správy už nemusí veľmi zmeniť.

V niektorých prípadoch Dow pozoroval, že cena akcií spoločnosti sa po dobrých správach znížila, pretože správy neboli až také dobré, ako sa očakávalo.

Tento princíp množstvo obchodníkov a investorov stále považuje za pravdivý. Najmä tí, ktorí vo veľkej miere využívajú technickú analýzu. Tí, ktorí uprednostňujú fundamentálnu analýzu, však nesúhlasia a veria, že trhová hodnota neodráža vnútornú hodnotu akcie.

 

Trhové trendy

Niektorí ľudia hovoria, že vďaka Dowovej práci vznikol koncept trhového trendu, ktorý sa dnes považuje za základný prvok finančného sveta. Teória Dow hovorí, že existujú 3 hlavné typy trhových trendov:

  • Primárny trend – toto je hlavný trhový pohyb, ktorý trvá mesiace až mnoho rokov.

  • Sekundárny trend – trvanie od týždňov po niekoľko mesiacov.

  • Terciárny trend – má tendenciu skončiť za menej ako týždeň, prípadne 10 dní. V niektorých prípadoch môže trvať len niekoľko hodín alebo jeden deň.

Skúmaním týchto rôznych trendov môžu investori nájsť príležitosti. Zatiaľ čo primárny trend je kľúčovým trendom, ktorý treba zvážiť, priaznivé príležitosti sa zvyknú vyskytovať, keď sa zdá, že sekundárne a terciárne trendy sú v rozpore s primárnym trendom.

Ak sa napríklad domnievate, že kryptomena má pozitívny primárny trend, ale negatívny sekundárny trend, môže sa naskytnúť príležitosť kúpiť ju za relatívne nízku cenu a pokúsiť sa predať ju, keď sa jej hodnota zvýši.

Problémom v súčasnosti, rovnako ako tomu bolo aj v minulosti, je rozpoznať, aký typ trendu pozorujete. Tu prichádza na rad hlbšia technická analýza. Investori a obchodníci v súčasnosti používajú širokú škálu analytických nástrojov, ktoré im pomáhajú pochopiť, na aký typ trendu sa pozerajú.

 

3 fázy primárnych trendov

Dow zaviedol, že dlhodobé primárne trendy majú 3 fázy. Na býčom trhu ide o nasledujúce fázy:

  • Akumulácia – po predchádzajúcom medveďom trhu je ocenenie aktív stále nízke, keďže nálada na trhu je prevažne negatívna. Bystrí obchodníci a tvorcovia trhu začnú počas tohto obdobia akumulovať skôr, ako dôjde k výraznému zvýšeniu ceny.

  • Účasť verejnosti – širší trh si teraz uvedomuje príležitosť, ktorú už bystrí obchodníci spozorovali. Aktivita verejnosti v nakupovaní sa zvyšuje. Počas tejto fázy zvyknú ceny rýchlo rásť.

  • Prebytok a distribúcia – v tejto 3. fáze široká verejnosť pokračuje v špekuláciách, no trend sa blíži ku koncu. Tvorcovia trhu začínajú distribuovať svoje držby ich predajom iným účastníkom, ktorí si ešte stále neuvedomili, že sa chystá obrat trendu.

Na medveďom trhu sa fázy v podstate obrátia. Tento trend sa začína distribúciou tými obchodníkmi, ktorí rozpoznávajú znamenia, po ktorej nasleduje účasť verejnosti. V 3. fáze pokračuje zúfalstvo verejnosti. Investori, ktorí vidia prichádzajúcu zmenu, však začnú opäť akumulovať. 

Neexistuje žiadna záruka, že tento princíp bude platiť. Tisíce obchodníkov a investorov však zvážia tieto fázy predtým, ako začnú konať. Je pozoruhodné, že Wyckoffova metóda sa tiež spolieha na myšlienky akumulácie a distribúcie, pričom popisuje trochu podobný koncept trhových cyklov (prechod z jednej fázy do druhej).

 

Krížová korelácia indexov

Dow veril, že primárne trendy zaznamenané na jednom trhovom indexe by mali byť potvrdené trendmi pozorovanými na inom trhovom indexe. V tom čase sa to týkalo najmä indexov Dow Jones Transportation Index a Dow Jones Industrial Average.

V tom čase bol trh dopravy (hlavne železnice) úzko prepojený s priemyselnou činnosťou. Je to logické: na výrobu väčšieho množstva tovaru bolo najprv potrebné zvýšiť aktivitu na železnici, aby bolo možné zabezpečiť potrebné suroviny. 

Ako taká existovala jasná korelácia medzi trhmi výrobného priemyslu a dopravy. Ak bolo zdravé jedno odvetvie, pravdepodobne bolo zdravé aj to druhé. Princíp krížovej korelácie indexov však dnes celkom neobstojí, pretože mnohé tovary sú digitálne a nevyžadujú si fyzické doručenie.

 

Na objeme záleží

Tak ako mnohí investori v súčasnosti, Dow veril, že objem je kľúčovým sekundárnym ukazovateľom. To znamená, že silný trend by mal byť sprevádzaný vysokým objemom obchodov. Čím vyšší objem, tým je pravdepodobnejšie, že pohyb odráža skutočný trend trhu. Keď je objem obchodovania nízky, cenový pohyb nemusí predstavovať skutočný trhový trend.

 

Trendy sú platné až do potvrdenia obratu

Dow veril, že ak je trh v trende, bude v trende aj pokračovať. Ak napríklad akcie firmy po pozitívnych správach začnú stúpať, bude to tak pokračovať, až kým sa neukáže definitívny obrat.

Z tohto dôvodu sa Dow domnieval, že k obratom by sa malo pristupovať s nedôverou, až kým sa nepotvrdia ako nový primárny trend. Samozrejme, rozlíšiť medzi sekundárnym trendom a začiatkom nového primárneho trendu nie je jednoduché. Obchodníci často čelia zavádzajúcim obratom, z ktorých sú nakoniec len sekundárne trendy.

 

Záverečné myšlienky

Niektorí kritici tvrdia, že Teória Dow je zastaraná, najmä čo sa týka princípu krížovej korelácie indexov (ktorý tvrdí, že index alebo priemer musí byť podporený ďalším). Napriek tomu väčšina investorov považuje Teóriu Dow za relevantnú aj v súčasnosti. Nielen preto, že ide o identifikáciu finančných príležitostí, ale aj o koncept trhových trendov, ktorý Dowova práca vytvorila.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.