Psychológia trhových cyklov
Domov
Články
Psychológia trhových cyklov

Psychológia trhových cyklov

Začiatočník
Zverejnené Oct 14, 2019Aktualizované Feb 9, 2023
7m

Čo je psychológia trhu?

Psychológia trhu je myšlienka, podľa ktorej pohyby na trhu odrážajú emocionálny stav jeho účastníkov (a sú ním ovplyvňované). Je to jedna z hlavných tém behaviorálnej ekonómie – interdisciplinárneho odboru, ktorý skúma rôzne faktory predchádzajúce ekonomickým rozhodnutiam.

Mnohí veria, že emócie sú hlavnou hnacou silou zmien na finančných trhoch a že celkový kolísavý sentiment investorov je tým, čo vytvára takzvané psychologické trhové cykly.

Trhový sentiment je skrátka celkový pocit, ktorý majú investori a obchodníci, pokiaľ ide o cenový pohyb aktíva. Keď je trhový sentiment pozitívny a ceny súvisle stúpajú, hovorí sa tomu býčí trend (alebo aj býčí trh). Opakom je medvedí trh, keď ceny súvisle klesajú.

Takže sentiment sa skladá z individuálnych názorov a pocitov všetkých obchodníkov a investorov na finančnom trhu. Dá sa naň pozerať aj ako na priemer celkového dojmu všetkých účastníkov trhu. 

Ale ako v každej skupine, ani jeden názor nie je úplne dominantný. Na základe teórií psychológie trhu má cena aktív tendenciu neustále sa meniť v reakcii na celkový sentiment trhu, ktorý je tiež dynamický. Inak by bolo uskutočnenie úspešného obchodu oveľa ťažšie. 

V praxi to vyzerá tak, že keď trh stúpa, je to tak zrejme vďaka zlepšujúcemu sa postoju a dôvere medzi obchodníkmi. Pozitívny sentiment trhu spôsobuje zvýšenie dopytu a zníženie ponuky. Zvýšený dopyt môže viesť k ešte silnejšiemu postoju. Podobne platí, že silný klesajúci trend má tendenciu vytvárať negatívny sentiment, ktorý znižuje dopyt a zvyšuje ponuku.

 

Ako sa menia emócie počas trhových cyklov?

Rastúci trend

Všetky trhy prechádzajú cyklami expanzie a kontrakcie. Keď je trh vo fáze expanzie (býčí trh), vládne na ňom atmosféra optimizmu, viery a chamtivosti. To sú zvyčajne hlavné emócie, ktoré vedú k výraznej nákupnej aktivite.

Počas trhových cyklov je celkom bežné vidieť určitý druh cyklického alebo retroaktívneho efektu. Napríklad, sentiment sa stáva pozitívnejším, keď ceny stúpajú, čo potom spôsobí, že sentiment bude ešte pozitívnejší, čo poháňa trh ešte vyššie.

Niekedy môžu veľká chamtivosť a viera predbehnúť trh tak veľmi, že sa vytvorí finančná bublina. V takejto situácii sa mnoho investorov začne správať iracionálne, stratia prehľad o skutočnej hodnote a začnú nakupovať aktívum len preto, že veria, že trh bude ďalej rásť. 

Sú chamtiví a preceňujú dynamiku trhu v nádeji, že budú ziskoví. Cena sa vyšplhá príliš vysoko a vytvorí lokálny vrchol. Ten sa vo všeobecnosti považuje za bod maximálneho finančného rizika.

V niektorých prípadoch sa trh bude s postupným odpredajom aktív chvíľu pohybovať do strany. Hovorí sa tomu aj distribučná fáza. Niektoré cykly však nemajú jasnú distribučnú fázu a čoskoro po dosiahnutí vrcholu sa začne klesajúci trend.

Klesajúci trend

Keď sa trh začne otáčať na druhú stranu, euforická nálada sa môže rýchlo zmeniť na sebauspokojenie, pretože mnohí obchodníci odmietajú uveriť, že stúpajúci trend je na konci. Keďže ceny naďalej klesajú, nálada na trhu sa rýchlo presúva na negatívnu stranu. Často zahŕňa pocity úzkosti, popierania a paniky.

V tejto súvislosti môžeme opísať úzkosť ako okamih, keď investori začnú pochybovať o tom, prečo cena klesá, čo čoskoro vedie k fáze popierania. Fázu popierania charakterizuje odmietavý postoj. Mnoho investorov trvá na tom, že svoje stratové pozície budú držať buď preto, že je príliš neskoro ich predať, alebo preto, že veria, že sa trh čoskoro zotaví.

Ale čím hlbšie sa ceny prepadajú, tým viac predajná vlna silnie. V tejto chvíli strach a panika často vedú k niečomu, čomu sa hovorí kapitulácia trhu – keď držitelia predajú svoje aktíva blízko k lokálnemu dnu.

Klesajúci trend sa nakoniec vzhľadom na znižujúcu sa volatilitu a stabilizáciu trhu zastaví. Zvyčajne sa trh chvíľu pohybuje do strany, kým na ňom opäť zavládne nádej a optimizmus. Tomuto pohybu do strany sa hovorí aj akumulačná fáza.

 

Ako investori využívajú psychológiu trhu?

Za predpokladu, že teória psychológie trhu je platná, jej pochopenie môže obchodníkovi pomôcť vstúpiť a vystúpiť z pozícií v priaznivejších časoch. Všeobecný postoj trhu je kontraproduktívny: okamih najväčšej finančnej príležitosti (pre kupujúceho) zvyčajne nastáva, keď je väčšina ľudí beznádejná a trh je veľmi nízko. Naproti tomu moment najvyššieho finančného rizika často nastáva, keď je väčšina účastníkov trhu v eufórii a prehnane sebavedomá.

Niektorí obchodníci a investori sa preto snažia čítať sentiment trhu, aby rozpoznali rôzne štádiá jeho psychologických cyklov. V ideálnom prípade by túto informáciu použili na nákup, keď trh ovláda panika (nižšie ceny), a na predaj, keď trh ovláda chamtivosť (vyššie ceny). V praxi je však rozpoznanie týchto optimálnych bodov len zriedka jednoduchou úlohou. To, čo sa môže zdať ako lokálne dno (hranica podpory), nemusí vydržať a môže viesť k ešte nižšiemu dnu.

 

Technická analýza a psychológia trhu

Obzrieť sa späť za trhovými cyklami a rozpoznať, ako sa celková psychológia zmenila, je ľahké. Na analýze historických údajov je zrejmé, aké rozhodnutia by boli najvýnosnejšie.

Pochopiť, ako sa trh mení za chodu, je však oveľa ťažšie. A predvídať, čo sa bude diať ďalej, je ešte komplikovanejšie. Mnoho investorov sa pokúša predvídať, akým smerom sa trh vydá, pomocou technickej analýzy (TA).

V istom zmysle sa dá povedať, že ukazovatele TA sú nástroje, ktoré je možné použiť na meranie psychologického stavu na trhu. Napríklad ukazovateľ indexu relatívnej sily (RSI) môže naznačovať, kedy je aktívum pre silný pozitívny trhový sentiment (napríklad nadmernú chamtivosť) prekúpené.

Ďalším príkladom ukazovateľa, ktorý je možné použiť na rozpoznanie rôznych psychologických fáz trhového cyklu, je MACD. Stručne povedané, vzťah medzi jeho líniami naznačuje, kedy sa mení dynamika trhu (napríklad kedy kúpna sila slabne).

 

Bitcoin a psychológia trhu

Bitcoinový býčí trh z roku 2017 je jasným príkladom toho, ako psychológia trhu ovplyvňuje ceny a naopak. Od januára do decembra vystúpil bitcoin z asi 900 USD na svoje vtedajšie maximum vo výške 20 000 USD. Počas tohto rastu bol trhový sentiment čoraz pozitívnejší. Bitcoin získal tisíce nových investorov, ktorí boli v eufórii z býčieho trhu. FOMO, nadmerný optimizmus a chamtivosť rýchlo tlačili ceny nahor – kým sa nezastavili.

Obrátenie trendu nastalo koncom roka 2017 a začiatkom roku 2018. Nasledujúca korekcia spôsobila mnohým neskorším kupujúcim výrazné straty. Aj keď už bol klesajúci trend jasne daný, mnoho ľudí ďalej kvôli falošnej dôvere a samoľúbosti trvalo na HODLovaní

O pár mesiacov neskôr bol trhový sentiment veľmi záporný a dôvera investorov spadla na absolútne dno. Mnoho ľudí, ktorí nakúpili blízko vrcholu, donútili FUD a panika predať bitcoin blízko dna, a tým utrpeli veľké straty. Niektorých ľudí bitcoin úplne sklamal, aj keď jeho technológia je v podstate stále rovnaká a dokonca sa v skutočnosti neustále zlepšuje.

 

Kognitívne skreslenia

Kognitívne skreslenia sú bežné vzorce myslenia, ktoré ľudí často vedú k iracionálnym rozhodnutiam. Tieto vzorce môžu ovplyvniť jednotlivých obchodníkov aj celý trh. Medzi bežné príklady patria:

  • Konfirmačné skreslenie: tendencia nadhodnocovať informácie, ktoré potvrdzujú naše presvedčenie, a ignorovať alebo odmietať informácie, ktoré sú s nimi v rozpore. Investori môžu napríklad na býčom trhu klásť väčší dôraz na pozitívne správy a ignorovať tie zlé alebo ignorovať známky toho, že sa trhový trend čoskoro otočí.

  • Averzia k strate: bežná tendencia ľudí obávať sa strát viac, než si užívajú zisky, aj keď je zisk podobný alebo vyšší. Inými slovami, bolesť zo straty je zvyčajne intenzívnejšia ako radosť zo zisku. Z tohto dôvodu môžu obchodníci zmeškať dobré príležitosti alebo predať v panike svoje aktíva v období kapitulácie trhu.

  • Majetnícky efekt: tendencia ľudí nadhodnocovať veci, ktoré vlastnia, len preto, že ich vlastnia. Napríklad investor, ktorý vlastní balík nejakej kryptomeny, bude s väčšou pravdepodobnosťou veriť, že má nejakú hodnotu, než niekto, kto ju vôbec nevlastní.

 

Záverečné myšlienky

Väčšina obchodníkov a investorov súhlasí, že psychológia má na trhové ceny a cykly nejaký vplyv. Napriek tomu, že sú psychologické trhové cykly dobre známe, nie je vždy ľahké sa s nimi vyrovnať. Od holandskej tulipánovej mánie v 17. storočí až po bublinu dotcom v 90. rokoch dvadsiateho storočia sa aj skúsení obchodníci snažili oddeliť svoj vlastný postoj od celkového sentimentu na trhu. Investori stoja pred neľahkou úlohou pochopiť nielen psychológiu trhu, ale aj svoju vlastnú psychológiu a to, ako to ovplyvňuje ich proces rozhodovania.