Čo je to medvedí trh?
Domov
Články
Čo je to medvedí trh?

Čo je to medvedí trh?

Začiatočník
Zverejnené Aug 5, 2020Aktualizované Jan 31, 2023
6m

Úvod

Finančné trhy sa pohybujú v trendoch. Je dôležité pochopiť rozdiely medzi týmito trendmi, aby ste mohli robiť lepšie investičné rozhodnutia. Ako to? Rôzne trhové trendy môžu viesť k výrazne odlišným podmienkam na trhu. Ak nepoznáte základný trend, ako sa môžete prispôsobiť meniacim sa podmienkam?

Trhový trend predstavuje celkový smer, ktorým sa trh uberá. Na medveďom trhu ceny v podstate klesajú. Medvedie trhy môžu byť náročné na obchodovanie alebo investovanie, najmä ak ste začiatočník. 

Väčšina odborníkov na kryptomeny a technických analytikov súhlasí s tým, že Bitcoin je v priebehu celej svojej existencie v makro býčom trende. Aj napriek tomu sa na grafoch s kryptomenami objavilo niekoľko silných medvedích trhov. Tieto medvedie trhy so sebou vo všeobecnosti prinášajú viac ako 80 % pokles ceny Bitcoinu, zatiaľ čo altcoiny môžu ľahko vykazovať viac ako 90 % pokles. Čo môžete v tomto období robiť?

V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to medvedí trh, ako by ste sa naň mali pripraviť a ako z neho dokážete profitovať.

Ak by ste si chceli prečítať najskôr o býčích trhoch, pozrite si článok Čo je to býčí trh?.


Čo je to medvedí trh?

Medvedí trh sa dá popísať ako obdobie klesajúcich cien na finančnom trhu. Medvedie trhy môžu byť extrémne riskantné a neskúsení obchodníci na nich dokážu len ťažko obchodovať. Ľahko môžu viesť k veľkým stratám a vystrašiť investorov, ktorí sa už možno na finančné trhy nebudú chcieť vrátiť. Ako to? 

Medzi obchodníkmi je také porekadlo: „Hore po schodoch, dolu výťahom“. To znamená, že pohyby smerom nahor môžu byť pomalé a stabilné, pričom pohyby smerom dolu sú spravidla rýchlejšie a prudšie. Prečo je to tak? Keď cena začne raketovo padať, mnohí obchodníci okamžite opúšťajú trh. Ich cieľom je ponechať si hotovosť alebo si uzamknúť zisky zo svojich dlhých pozícií. To môže mať rýchlo za následok dominový efekt, kedy predajcovia, ktorí rýchlo vystupujú z trhu, so sebou ťahajú ďalších predajcov, ktorí uzatvárajú svoje pozície a tak ďalej. Pokles môže byť ešte silnejší, ak je trh veľmi prepákovaný. Masové likvidácie budú mať ešte prudší kaskádový efekt, ktorý bude mať za následok prudký výpredaj.

Na základe vyššie uvedeného, býčie trhy môžu vykazovať aj fázy eufórie. V týchto časoch ceny rastú extrémne rýchlo, korelácia je vyššia ako obyčajne a väčšina aktív rastie v tandeme.

Investori na medveďom trhu majú spravidla „medvedí“ sentiment, čo znamená, že očakávajú pokles cien. Toto zároveň znamená, že trhový sentiment je vo všeobecnosti dosť nízky. To však ešte nemusí znamenať, že všetci účastníci trhu majú otvorené aktívne krátke pozície. Znamená to len to, že očakávajú pokles cien a možno sa budú snažiť otvoriť na základe toho svoje pozície, ak bude vhodná príležitosť.


Príklady medvedieho trhu

Ako sme už uviedli vyššie, mnohí investori si myslia, že Bitcoin je od začiatku obchodovania v makro býčom trende. Znamená to, že v tomto býčom trende sa nenachádzajú vôbec žiadne menšie medvedie trendy? Nie. Po tom, ako Bitcoin vystúpal v decembri 2017 na hodnotu asi 20 000 USD, vykázal dosť brutálny medvedí trh.

Cena Bitcoinu po býčom trhu v roku 2017 prudko spadla nadol.

Cena Bitcoinu po býčom trhu v roku 2017 prudko spadla nadol.


A pred medvedím trhom v roku 2018 zaznamenal Bitcoin 86 % pokles v roku 2014.

V porovnaní s vrcholom z roku 2013 sa cena bitcoinu prepadla o 86 %.

Cena Bitcoinu sa prepadla o 86 % z vrcholu v roku 2013. 


V júli 2020 bol znovu skúšaný rozsah predchádzajúceho dna medvedieho trhu na cene asi 3 000 USD, nikdy však toto dno nebolo prelomené. Ak by bolo toto dno prelomené, mohli by sme mať silnejší argument, že na Bitcoine ešte stále máme niekoľkoročný medvedí trh.

Bitcoin znova skúša rozsah predchádzajúceho dna medvedieho trhu.

Bitcoin znova skúša rozsah predchádzajúceho dna medvedieho trhu.


Keďže táto úroveň nebola prelomená, možno použiť argument, že pokles po obavách z COVID-19 bol len opätovným otestovaním tohto rozsahu. Pokiaľ však ide o technickú analýzu, neexistujú žiadne záruky, máme do činenia len pravdepodobnosťou.

Ďalšie významné príklady medvedieho trhu prichádzajú z akciového trhu. Veľká hospodárska kríza, finančná kríza v roku 2008 alebo pád akciových trhov v roku 2020 spôsobený pandémiou koronavírusu sú všetko zaujímavé príklady. Všetky tieto udalosti spôsobili veľké škody na Wall Street a ovplyvnili ceny akcií v celom spektre burzy. Trhové indexy ako je Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average (DJIA) alebo index S&P 500 môžu vykazovať výrazné poklesy cien práve v takýchto časoch.


Medvedí trh vs. býčí trh – aký je medzi nimi rozdiel?

Rozdiel medzi nimi je celkom jednoduchý. Na býčom trhu ceny stúpajú, zatiaľ čo na medveďom trhu ceny padajú.

Jedným významným rozdielom môže byť to, že medvedie trhy môžu vykazovať dlhé obdobia konsolidácie, teda pohyb ceny postranne alebo pohyb ceny v jednom pásme. Toto sú obdobia, kedy je volatilita trhu dosť nízka a dochádza len k slabej obchodnej aktivite. Aj keď to isté sa môže diať na býčích trhoch, tento typ správania pozorujeme skôr na medvedích trhoch. Napokon pokles cien v priebehu dlhšieho obdobia nie je pre väčšinu investorov veľmi atraktívny.

Zároveň je potrebné najskôr zvážiť, či je vôbec možné vstúpiť do krátkej pozície na aktíve. Ak nie možné shortovať aktívum s maržou alebo pomocou derivátov, obchodníci môžu vyjadriť svoj medvedí pohľad na trh jedine predajom za hotovosť alebo do stablecoinov. To môže viesť k zdĺhavému klesajúcemu trendu s nízkym záujmom o nakupovanie a to bude mať za následok pomalý a nudný pohyb ceny do strán.


➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Ako obchodovať na medveďom trhu

Jednou z najjednoduchších stratégií, ktoré môžu obchodníci na medveďom trhu použiť, je ponechať si hotovosť (alebo stablecoiny). Ak sa Vám nepáči pokles cien, bude lepšie, ak jednoducho počkáte, kým sa trh nedostane von z medvedieho územia. Ak očakávate, že v istom momente v budúcnosti príde nový býčí trh, až nastane, môžete ho využiť. Takisto, ak dlhodobo HODLujete v investičnom časovom horizonte viacerých rokov alebo desaťročí, medvedí trh nemusí byť nevyhnutne priamym signálom na predaj.

Pokiaľ ide o obchodovanie a investovanie, vo všeobecnosti je lepším nápadom obchodovať v smere trhového trendu. A preto ďalšou lukratívnou stratégiou na medvedích trhoch by mohlo byť otváranie krátkych pozícií. Týmto spôsobom, keď ceny aktív klesajú, obchodníci môžu profitovať aj pri poklese. Môže ísť o denné obchody, swingové obchody, pozičné obchody – hlavným cieľom je jednoducho obchodovať v smere aktuálneho trendu. Na základe vyššie uvedeného mnohí kontra-obchodníci budú hľadať „protitrendové“ obchody, teda obchody, ktoré idú proti smeru hlavného trendu. Pozrime sa, ako to funguje.

V prípade medvedieho trhu by sa jednalo o vstup do dlhej pozície pri odraze. Tento pohyb sa niekedy nazýva „rally na medveďom trhu“ alebo „odraz mŕtvej mačky“. Tieto protitrendové pohyby cien môžu byť notoricky volatilné, keďže mnohí obchodníci môžu využiť príležitosť nakupovať krátkodobé odrazy. Kým sa však nepotvrdí, že sa skončil všeobecný medvedí trh, predpokladáme, že klesajúci trend sa obnoví tesne po odraze. 

Preto úspešní obchodníci zinkasujú zisky (v okolí predchádzajúcich vrcholov) a odídu skôr, ako bude pokračovať medvedí trend. V opačnom prípade by sa mohli zaseknúť vo svojich dlhých pozíciách, kým bude pokračovať medvedí trh. Je teda dôležité uviesť, že sa jedná o vysoko rizikovú stratégiu. Dokonca aj najskúsenejší obchodníci môžu zinkasovať výrazné straty pri pokuse o zachytenie padajúceho noža


Záverečné myšlienky

Hovorili sme o tom, čo je to medvedí trh, ako sa obchodníci môžu chrániť a ako môžu profitovať na medvedích trhoch. Najjasnejšou stratégiou je v podstate ponechať si na medvedích trhoch hotovosť – a počkať na bezpečnejšiu príležitosť na obchodovanie. Alternatívne bude veľa obchodníkov hľadať príležitosti, aby mohli otvoriť krátke pozície. Ako vieme, pokiaľ ide o obchodovanie, je múdre sledovať smer trhového trendu.