Čo je to kryptomenový index strachu a chamtivosti?
Obsah
Úvod
Čo je index?
Čo je trhový ukazovateľ?
Čo presne je Index strachu a chamtivosti?
Ako kryptomenový Index strachu a chamtivosti funguje?
Prečo je kryptomenový Index strachu a chamtivosti užitočný?
Môžem použiť index na dlhodobú analýzu?
Záverečné myšlienky
Čo je to kryptomenový index strachu a chamtivosti?
Domov
Články
Čo je to kryptomenový index strachu a chamtivosti?

Čo je to kryptomenový index strachu a chamtivosti?

Začiatočník
Zverejnené Jul 7, 2021Aktualizované Feb 9, 2023
7m

Zhrnutie

Kryptomenový Index strachu a chamtivosti uvádza skóre od 0 do 100, ktoré označuje náladu na kryptotrhu. Je založený na Indexe strachu a chamtivosti, ktorý vydáva CNNMoney a ktorý sa používa na analýzu akciového trhu. 

Strach (skóre 0 až 49) označuje podhodnotenie a prebytok ponuky na trhu. Chamtivosť (skóre 50 až 100) označuje nadhodnotenie kryptomien a možnú bublinu.

Všímanie si zmien v úrovniach strachu a chamtivosti sa môže stať súčasťou vašej obchodnej stratégie pri výbere vstupu na kryptotrh alebo výstupu z neho.


Úvod

Pri rozhodovaní, či vstúpiť na kryptotrh alebo z neho vystúpiť, bude dobrý obchodník alebo investor vždy hľadať podporné údaje. Sú tu grafy, na ktoré sa treba pozrieť, základy, ktoré treba analyzovať, a nálada na trhu, ktorú treba využiť. Štúdium každej dostupnej metriky a indexu však nie je najefektívnejšie využitie času. S kryptomenovým Indexom strachu a chamtivosti máte k dispozícii kombináciu sentimentu a základných metrík, ktoré vám poskytnú pohľad na strach a chamtivosť trhu. Aj keď by ste sa nemali spoliehať iba na tento ukazovateľ, môže vám pomôcť, ak poznáte celkovú náladu na trhoch s kryptomenami.

cta


Čo je index?

Tradične index berie viacero údajových bodov a spája ich do jedného štatistického merania. Možno ste už počuli slávnom indexe Dow Jones Industrial Average (DJIA), ktorý sleduje akciový trh. DJIA je cenovo vážená kombinácia 30 veľkých spoločností kótovaných na mnohých burzách v USA. Obchodníci a investori si môžu kúpiť DJIA, aby získali kombinovanú expozíciu voči akciám týchto spoločností.

Kryptomenový Index strachu a chamtivosti je tiež váženým meradlom trhových údajov. Tu sa však podobnosti končia. Kryptomenový index strachu a chamtivosti nie je niečo, čo si môžete kúpiť, ani žiadny druh finančného nástroja. Je to len trhový ukazovateľ, ktorý môže slúžiť ako doplnok k vašej analýze.


Čo je trhový ukazovateľ?

Trhové ukazovatele uľahčujú obchodníkom a investorom analýzu trhových údajov. Ukazovatele existujú vo všetkých formách analýzy trhu: technická analýza, fundamentálna analýza a analýza nálady. Ak ste už experimentovali s technickou analýzou (TA), pravdepodobne už máte nejaké skúsenosti s ukazovateľmi. Ich rozsah je od jednoduchých kĺzavých priemerov až po zložité vzory grafov, ako napríklad Ichimoku Clouds. Ukazovatele TA sa týkajú analýzy cien, objemu obchodov a iných štatistických trendov.

Ukazovatele fundamentálnej analýzy majú odlišný prístup. Keď skúmate token alebo akciu, v podstate sa snažíte určiť základnú fundamentálnu hodnotu projektu. Váš prieskum môže napríklad zahŕňať počet používateľov a celkovú trhovú hodnotu spojenú do ukazovateľa.

Okrem toho máme ukazovatele nálady na trhu, ktoré merajú pocity a myšlienky investorov a obchodníkov. Kryptomenový Index strachu a chamtivosti je len jedným z mnohých. Medzi ďalšie príklady patrí The Bull & Bear Index od Augmento a WhaleAlert, ktorý sleduje veľké prevody veľrýb na kryptotrhoch. Výskum kryptomien sa do určitej miery spolieha na analýzu sociálnych sietí, komunity a verejnej mienky. Z tohto dôvodu môže byť pre túto triedu aktív užitočná analýza nálady na trhu.


Čo presne je Index strachu a chamtivosti?

CNNMoney pôvodne vytvorila Index strachu a chamtivosti na analýzu nálady na trhu pre cenné papiere a akcie. Platforma Alternative.me odvtedy vypracováva svoju vlastnú verziu prispôsobenú kryptotrhu. 

Kryptomenový Index strachu a chamtivosti analyzuje kôš rôznych trendov a trhových ukazovateľov s cieľom určiť, či sa účastníci trhu cítia chamtivo alebo majú pocit strachu. Skóre 0 znamená extrémne vysoký strach, zatiaľ čo 100 znamená extrémnu chamtivosť. Skóre 50 ukazuje, že trh je do istej miery neutrálny.

Bojazlivý trh by mohol naznačovať, že kryptomeny sú podhodnotené. Príliš veľa strachu na trhu môže viesť k nadmernému predaju a prílišnej panike. Strach nemusí nevyhnutne znamenať, že trh vstúpil do dlhodobého medvedieho trendu. Namiesto toho si to skúste predstaviť ako krátkodobý alebo strednodobý odkaz na celkovú náladu na trhu.

Chamtivosť na trhu je opačná situácia. Ak sú investori a obchodníci chamtiví, existuje možnosť nadhodnotenia a bubliny. Predstavte si situáciu, že FOMO (strach z premeškania príležitosti) spôsobí, že investori rozpumpujú trhy a nadhodnotia cenu bitcoinu. Inými slovami, zvýšená chamtivosť môže viesť k nadmernému dopytu a umelo zvyšovať cenu.


Ako kryptomenový Index strachu a chamtivosti funguje?

Platforma Alternate.me každý deň vypočíta novú hodnotu od 0 do 100. V júli 2021 používa kryptomenový Index strachu a chamtivosti iba informácie týkajúce sa bitcoinu. Dôvodom je významná korelácia BTC s kryptotrhom ako celkom, čo sa týka ceny a nálady. V budúcnosti sa plánuje pokrytie ďalších veľkých coinov, pravdepodobne vrátane Ether (ETH) a BNB.

fear and greed index


Škálu indexu je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

  • 0 – 24: extrémne vysoký strach (oranžová)

  • 25 – 49: strach (žltá)

  • 50 – 74: chamtivosť (svetlozelená)

  • 75 – 100: extrémne vysoká chamtivosť (zelená)

Index vypočítava hodnotu kombináciou piatich rôznych vážených trhových faktorov. Poďme sa na ne pozrieť:

1. Volatilita (25 % indexu). Volatilita meria aktuálnu hodnotu bitcoinu použitím priemerov za posledných 30 a 90 dní. V tomto prípade index používa volatilitu ako náhradu za neistotu na trhu.

2. Trhová dynamika/objem (25 % indexu). Aktuálny objem obchodovania bitcoinu a dynamika trhu sa porovnávajú s predchádzajúcimi 30 a 90-dňovými priemernými hodnotami a potom sa kombinujú. Neustály nákup vo veľkých objemoch naznačuje pozitívny alebo chamtivý trhový sentiment.

3. Sociálne siete (15 % indexu). Tento faktor sa zameriava na počet hashtagov na platforme Twitter súvisiacich s bitcoinom a konkrétne na mieru jeho interakcie. Konštantný a neobvykle vysoký počet interakcií zvyčajne naznačuje viac chamtivosť ako strach.

4. Dominancia bitcoinu (10 % indexu). Tento vstup meria dominanciu BTC na trhu. Zvýšená dominancia na trhu ukazuje nové investície do coinu a možné prerozdelenie prostriedkov z altcoinov.

5. Google Trends (10 % indexu). Ak sa pozriete na údaje Google Trends pre vyhľadávacie dopyty súvisiace s bitcoinmi, index môže poskytnúť prehľad o nálade na trhu. Napríklad nárast počtu vyhľadávaní „Bitcoin Scam“ by naznačoval väčší strach na trhu.

6. Výsledky prieskumu (15 % skóre indexu). Tento vstup je momentálne už nejaký čas pozastavený.


Prečo je kryptomenový Index strachu a chamtivosti užitočný?

Kryptomenový Index strachu a chamtivosti môže byť cenným nástrojom na kontrolu zmien nálady na trhu. Veľké výkyvy môžu poskytnúť príležitosť na vstup alebo výstup skôr, ako bude nasledovať trend zvyšok trhu. Krátky príklad si môžeme ukázať skontrolovaním posledných 3 mesiacov celkovej trhovej kapitalizácie kryptomien v porovnaní s číslami indexu.

fear greed index img1


Bod č. 1 zobrazuje 26. apríl 2021, dno výrazného výkyvu hodnoty indexu zo 73 (chamtivosť) na 27 (strach). Bod č. 2 ukazuje začiatok ďalšieho sklzu 12. mája 2021 zo 68 (chamtivosť) na 26 (strach). Či sa to zhoduje s kryptotrhom, môžeme zistiť porovnaním týchto zmien s celkovou kapitalizáciou kryptotrhu.

fear greed index img2


Bod č. 1 opäť ukazuje, že 26. apríl začína na 1,78 bilióna USD, potom sa 12. mája vyšplhá na vrchol 2,53 bilióna USD. Ak to skombinujete s tým, čo vidíme vyššie, uvidíte veľký výkyv nálady od chamtivosti po strach, ktorý sa zhoduje s miestnym dnom kryptotrhovej kapitalizácie. Keď sa trh stáva chamtivejším, celková trhová kapitalizácia rastie, až kým nedosiahne maximum. Na maxime sentiment opäť prudko klesá.

Na našom príklade sa index ukázal ako užitočný pri hľadaní príležitosti na nákup a predpovedaní výpredaja na trhu. Pomocou indexu môžete skontrolovať, či sú vaše emocionálne reakcie prehnané alebo v súlade s trhom. Ale bude to fungovať vždy a pre každú situáciu? Je viac ako pravdepodobné, že nie.


Môžem použiť index na dlhodobú analýzu?

Tento ukazovateľ nefunguje tak dobre pri dlhodobej analýze cyklov kryptotrhu. V rámci býčieho alebo medvedieho trendu existuje viacero cyklov strachu a chamtivosti. Tieto prepínače sú užitočné pre swingových obchodníkov. Pre investorov, ktorí chcú držať, však bude ťažké predpovedať zmenu z býčieho na medvedí trh len zo samotného indexu. Ak chcete získať dlhodobú perspektívu, budete musieť analyzovať ďalšie aspekty trhu.

Ako vždy, odporúčaná rada je, aby ste sa nespoliehali iba na jeden ukazovateľ alebo štýl analýzy. Pred investovaním akýchkoľvek prostriedkov si urobte vlastný prieskum (DYOR) a investujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.

cta2


Záverečné myšlienky

Kryptomenový Index strachu a chamtivosti je jednoduchý spôsob, ako zhromaždiť a zhrnúť celý rad základných a trhových metrík sentimentu. Namiesto toho, aby ste to museli robiť sami, sa môžete spoľahnúť na ukazovateľ na sledovanie sociálnych sietí, Google Trends a ďalších štatistík. Ak ho chcete zahrnúť do svojej analýzy, zvážte jeho doplnenie o ďalšie metriky a ukazovatele, aby ste získali vyváženejší pohľad.