Čo je technická analýza?
Domov
Články
Čo je technická analýza?

Čo je technická analýza?

Začiatočník
Zverejnené Mar 14, 2019Aktualizované Dec 28, 2022
7m

Technická analýza (TA), často označovaná ako kreslenie grafov, je typ analýzy, ktorej cieľom je predpovedať budúce správanie trhu na základe predchádzajúcich cenových pohybov a údajov o objeme. Prístup TA sa vo veľkej miere uplatňuje na akcie a iné aktíva na tradičných finančných trhoch, ale je tiež neoddeliteľnou súčasťou obchodovania s digitálnymi menami na trhu s kryptomenami.

Na rozdiel od fundamentálnej analýzy (FA), ktorá zohľadňuje viacero faktorov týkajúcich sa ceny aktíva, TA sa striktne zameriava na historický cenový pohyb. Preto sa používa ako nástroj na skúmanie kolísania ceny aktíva a údajov o objeme. Mnohí obchodníci ju využívajú v snahe identifikovať trendy a priaznivé obchodné príležitosti.

Zatiaľ čo primitívne formy technickej analýzy sa objavili v 17. storočí v Amsterdame a v 18. storočí v Japonsku, moderná TA sa často spája s prácou Charlesa Dowa. Finančný novinár a zakladateľ The Wall Street Journal, Charles Dow bol jeden z prvých, ktorý si všimol, že jednotlivé aktíva a trhy sa často pohybujú v trendoch, ktoré možno segmentovať a skúmať. Z jeho práce sa neskôr zrodila Dowova teória, ktorá podporila ďalší vývoj technickej analýzy.

Na začiatku bol základný prístup technickej analýzy založený na ručne vyrábaných hárkoch a manuálnych výpočtoch, ale s pokrokom technológie a modernej výpočtovej techniky sa TA rozšírila a teraz je dôležitým nástrojom pre mnohých investorov a obchodníkov.


Ako funguje technická analýza?

Ako už bolo spomenuté, TA je v podstate štúdiom súčasných a predchádzajúcich cien aktíva. Hlavným základným predpokladom technickej analýzy je, že kolísanie ceny aktíva nie je náhodné a vo všeobecnosti sa časom vyvinie do identifikovateľných trendov.

Vo svojom jadre je TA analýza trhových síl ponuky a dopytu, ktoré sú vyjadrením celkového trhového sentimentu. Inými slovami, cena aktíva je odrazom protichodných predajných a nákupných síl. Tieto sily úzko súvisia s emóciami obchodníkov a investorov (v podstate so strachom a chamtivosťou). 

Je pozoruhodné, že TA sa považuje za spoľahlivejšiu a efektívnejšiu na trhoch, ktoré fungujú za štandardných podmienok, s vysokým objemom a likviditou. Veľkoobjemové trhy sú menej náchylné na manipuláciu s cenami a abnormálne vonkajšie vplyvy, ktoré by mohli vytvárať falošné signály a spôsobiť, že TA bude nepoužiteľná.

S cieľom preskúmať ceny a prípadne odhaliť priaznivé príležitosti obchodníci využívajú rôzne nástroje grafov, známe ako ukazovatele. Ukazovatele technickej analýzy môžu obchodníkom pomôcť identifikovať existujúce trendy a tiež poskytnúť užitočné informácie o trendoch, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Keďže ukazovatele TA sú omylné, niektorí obchodníci využívajú na zníženie rizík viaceré ukazovatele.


Bežné ukazovatele TA

Obchodníci, ktorí používajú TA, zvyčajne využívajú množstvo rôznych ukazovateľov a metrík, aby sa pokúsili určiť trendy na trhu na základe grafov a historického cenového pohybu. Spomedzi mnohých ukazovateľov technickej analýzy sú jedným z najpoužívanejších a najznámejších príkladov jednoduché kĺzavé priemery (SMA). Ako už názov napovedá, SMA sa počíta na základe záverečných cien aktíva v rámci stanoveného časového obdobia. Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je upravená verzia SMA, berie do úvahy nedávne záverečné ceny výraznejšie ako staršie.

Ďalším bežne používaným ukazovateľom je index relatívnej sily (RSI), ktorý je súčasťou triedy ukazovateľov známych ako oscilátory. Na rozdiel od jednoduchých kĺzavých priemerov, ktoré jednoducho sledujú zmeny cien v priebehu času, oscilátory používajú matematické vzorce na cenové údaje a potom vytvárajú hodnoty, ktoré spadajú do vopred definovaných rozsahov. V prípade RSI sa tento rozsah pohybuje od 0 do 100.

Ukazovateľ Bollingerské pásma (BB) je ďalší typ oscilátora, ktorý je medzi obchodníkmi veľmi populárny. Ukazovateľ BB pozostáva z dvoch postranných pásiem, ktoré obtekajú čiaru kĺzavého priemeru. Používa sa na zistenie potenciálnych prekúpených a prepredaných trhových podmienok, ako aj na meranie volatility trhu.

Okrem základných a jednoduchších nástrojov TA existujú niektoré ukazovatele, ktoré sa pri vytváraní údajov spoliehajú na iné ukazovatele. Napríklad Stochastic RSI sa vypočíta použitím matematického vzorca pre bežný RSI. Ďalším populárnym príkladom je ukazovateľ konvergencie/divergencie kĺzavého priemeru (MACD). MACD sa generuje odpočítaním dvoch EMA, čím sa vytvorí hlavná čiara (čiara MACD). Prvá čiara sa potom použije na vygenerovanie ďalšieho EMA, výsledkom čoho je druhá čiara (známa ako signálna čiara). Okrem toho existuje histogram MACD, ktorý sa vypočíta na základe rozdielov medzi týmito dvoma čiarami.


Obchodné signály

Zatiaľ čo ukazovatele sú užitočné na identifikáciu všeobecných trendov, môžu sa použiť aj na poskytnutie prehľadu o potenciálnych vstupných a výstupných bodoch (signály nákupu alebo predaja). Tieto signály môžu byť generované, keď nastanú špecifické udalosti v grafe ukazovateľa. Napríklad, keď je hodnota RSI 70 alebo viac, môže to naznačovať, že trh sa nachádza v stave prekúpenia. Rovnaká logika platí, keď RSI klesne na 30 alebo menej, čo je všeobecne vnímané ako signál stavu prepredania.

Ako už bolo uvedené, obchodné signály poskytované technickou analýzou nie sú vždy presné a ukazovatele TA vykazujú značné množstvo šumu (falošných signálov). Týka sa to najmä trhov s kryptomenami, ktoré sú oveľa menšie ako tradičné a ako také sú volatilnejšie.


Kritika

Hoci sa TA vo veľkej miere používa na všetkých druhoch trhov, mnohí odborníci ju považujú za kontroverznú a nespoľahlivú metódu a často sa o nej hovorí ako o „sebanaplňujúcom proroctve“. Takýto výraz sa používa na opis udalostí, ktoré sa dejú len preto, že veľký počet ľudí predpokladá, že sa stanú.

Kritici tvrdia, že v kontexte finančných trhov, ak sa veľký počet obchodníkov a investorov spolieha na rovnaké typy ukazovateľov, ako sú čiary podpory alebo rezistencie, šance na fungovanie týchto ukazovateľov sa zvyšujú. 

Na druhej strane mnohí priaznivci TA tvrdia, že každý analytik používa osobitný spôsob analýzy grafov a množstvo dostupných ukazovateľov. To by znamenalo, že pri veľkom počte obchodníkov je prakticky nemožné použiť rovnakú konkrétnu stratégiu.


Porovnanie fundamentálnej a technickej analýzy

Základným predpokladom technickej analýzy je, že trhové ceny už odrážajú všetky základné faktory súvisiace s konkrétnym aktívom. Ale na rozdiel od prístupu TA, ktorý sa zameriava hlavne na historické cenové údaje a objem (trhové grafy), fundamentálna analýza (FA) používa stratégiu hlbšieho prieskumu, ktorý kladie väčší dôraz na kvalitatívne faktory.

Fundamentálna analýza vychádza z toho, že budúca výkonnosť aktíva závisí od oveľa viac než len historických údajov. FA je v podstate metóda, ktorá sa používa na odhad vnútornej hodnoty spoločnosti, podniku alebo aktíva na základe širokého spektra mikro a makroekonomických podmienok, ako je riadenie a reputácia spoločnosti, konkurencia na trhu, miery rastu a zdravie odvetvia.

Preto môžeme uvažovať, že na rozdiel od TA, ktorá sa používa hlavne ako predikčný nástroj pre cenový pohyb a trhové správanie, FA je metóda na určenie, či je aktívum nadhodnotené alebo nie, podľa jeho kontextu a potenciálu. Zatiaľ čo technickú analýzu väčšinou využívajú krátkodobí obchodníci, fundamentálnu analýzu uprednostňujú správcovia fondov a dlhodobí investori.

Jednou z výrazných výhod technickej analýzy je skutočnosť, že sa spolieha na kvantitatívne údaje. Ako taká poskytuje rámec pre objektívne skúmanie histórie cien, pričom eliminuje niektoré dohady, ktoré prichádzajú s kvalitatívnejším prístupom fundamentálnej analýzy.

Napriek tomu, že používa empirické údaje, TA je stále ovplyvnená osobnou zaujatosťou a subjektivitou. Napríklad obchodník, ktorý má silnú predispozíciu na to, aby dospel k určitému záveru o aktíve, bude pravdepodobne schopný manipulovať so svojimi nástrojmi TA tak, aby podporili jeho zaujatosť a odzrkadľovali jeho predpojaté predstavy. V mnohých prípadoch sa tak deje bez vedomia obchodníka. Okrem toho môže technická analýza zlyhať aj v časoch, v ktorých trhy nepredstavujú jednoznačný vzor alebo trend.


Záverečné myšlienky

Okrem kritiky a dlhotrvajúcej kontroverznej diskusie o tom, ktorá metóda je lepšia, mnohí považujú za racionálnejšiu voľbu kombináciu prístupov TA a FA. Zatiaľ čo FA sa zvyčajne týka dlhodobých investičných stratégií, TA môže poskytnúť podrobné informácie o krátkodobých trhových podmienkach, ktoré môžu byť užitočné pre obchodníkov aj investorov (napríklad pri pokuse určiť priaznivé vstupné a výstupné body).

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.