Čo je obchodný denník a ako ho používať
Domov
Články
Čo je obchodný denník a ako ho používať

Čo je obchodný denník a ako ho používať

Začiatočník
Zverejnené Nov 27, 2020Aktualizované Feb 1, 2023
5m

Zhrnutie

Obchodné denníky môžu byť veľmi užitočné. V obchodných plánoch väčšiny profesionálnych obchodníkov zohrávajú centrálnu úlohu. Činnosti ako plánovanie futures obchodov, dokumentovanie existujúcich pozícií a zaznamenávanie všetkých emócií – to sú základné faktory, ktoré treba brať do úvahy pri budovaní ziskovej obchodnej stratégie.

Pre úspech každého obchodníka je preto rozhodujúce vedieť, ako vytvoriť a používať obchodný denník. Bez toho by obchodník mohol ľahko stratiť prehľad o svojich víťazných a stratových pozíciách. Prípadne ešte horšie, veľmi rýchlo by mohol naraziť na dno.


Čo je obchodný denník?

Obchodný denník pozostáva z dokumentu, do ktorého si zaznamenávate všetko, čo ako obchodník robíte, vrátane vývoja stratégie, riadenia rizík, psychológie a ešte viac. Vedenie obchodného denníka je jednoduché, ale veľmi účinné. To všetko za predpokladu správneho vytvorenia a používania. Zatiaľ čo obchodný denník môže poskytnúť cenné informácie, ktoré môžu zabrániť stratám, zároveň môže byť dôvodom, prečo vaše zisky vyletia do nebies.

Existuje niekoľko dôležitých dôvodov, prečo je dôležité viesť si obchodný denník:

 • Vedie vás k zodpovednosti.

 • Núti vás k disciplíne a dôslednosti.

 • Pomáha vám odhaliť ziskové obchodné stratégie.

 • Dokumentuje vaše silné a slabé stránky.

 • Núti vás k väčšej opatrnosti pri analyzovaní potenciálnych obchodov.

Úspešní obchodníci dôkladne plánujú všetky svoje obchody. Zároveň dokumentujú úspechy a neúspechy svojej obchodnej výkonnosti. Vytvorením obchodného denníka a jeho správnym používaním môžete byť úspešným obchodníkom bez ohľadu na smer, ktorým sa trh pohybuje.


Ako vytvoriť obchodný denník

Bezplatnú šablónu obchodného denníka nájdete v ďalšej časti. Je však tiež dôležité naučiť sa, ako ho vytvoriť. Svoj obchodný denník si môžete prispôsobiť v rôznych formátoch tak, aby vyhovoval vášmu obchodnému štýlu a potrebám. Pokiaľ máte miesto na plánovanie a dokumentáciu svojich obchodných aktivít, ste pripravení.

Najprv je potrebné vytvoriť si tabuľku obchodného denníka (napr. Google Sheets, Microsoft Excel) a textový dokument (napr. Google Docs, Microsoft Word). Tieto dokumenty budete používať na zaznamenávanie vašich presných obchodov (tabuľka) a myšlienok (textový dokument). Ak vám to vyhovuje viac, ako textový dokument môžete použiť druhú kartu v tabuľke (pozri šablónu nižšie).

Po druhé, musíte vedieť, čo budete denne zaznamenávať, aby vám obchodný denník mohol čo najviac pomôcť k úspechu. Viacero príkladov obchodných denníkov nájdete na internete. Bez ohľadu na šablónu by vaša tabuľka mala obsahovať stĺpce týkajúce sa každého obchodu. Medzi tieto stĺpce môžu patriť:

 • Dátum vstupu

 • Dátum výstupu

 • Symbol

 • Smer (dlhá/krátka pozícia)

 • Vstupná cena

 • Veľkosť pozície

 • Nominálna hodnota

 • Príkaz Stop Loss

 • Príkaz Take Profit

 • Výstupná cena

 • Obchodné poplatky

 • Zisk/strata (PNL)

 • Percento zisku/straty (% PNL)

 • Poznámky

Niektorí obchodníci môžu pridať aj časový rámec, snímky obrazovky nastavenia a čokoľvek ďalšie, čo môžu považovať za dôležité. Základom je, aby informácie pracovali pre vás.

Vo svojom textovom dokumente (alebo na druhej karte) by ste mali mať vyhradený priestor pre každý deň, kde si môžete zapísať všetky svoje myšlienky a nápady, aby ste ich mali organizované na jednom mieste.

Textový dokument je miesto, kde obchodník môže prejaviť svoju kreativitu, zatiaľ čo tabuľka pomáha merať ziskovosť jeho kreativity. Oba dokumenty sú veľmi užitočné pri vytváraní a používaní obchodného denníka.

Hotovo! Naučiť sa, ako vytvoriť obchodný denník, je však tá jednoduchá časť. Vedieť, ako používať obchodný denník, je niečo, na čom budete musieť pracovať. Pokiaľ však dobre rozumiete základom, svoj obchodný denník budete používať ako profesionál hneď od začiatku.


Šablóna obchodného denníka

Máme pre vás dobré správy! Binance Academy pre vás pripravila jednoduchú, ale efektívnu šablónu obchodného denníka. Stačí kliknúť na položku SúborVytvoriť kópiu a môžete ho okamžite začať používať!

➟ Šablóna obchodného denníka Binance Academy (zadarmo!)

Všimnite si, že v našej šablóne sme pridali druhú kartu, ktorá funguje ako textový dokument (pozri vyššie). Sem môžete pridávať najrôznejšie myšlienky a komentáre na sledovanie vášho procesu rozhodovania a výsledkov predchádzajúcich obchodov.


Ako používať obchodný denník

Jedna vec je vytvoriť obchodný denník. Úplne iná vec je vedieť, ako implementovať to, čo si z neho zoberiete, do vášho obchodného systému. Efektívne používanie obchodného denníka môže zmeniť neziskového obchodníka na ziskového.

Skôr než vstúpite do akéhokoľvek obchodu, musíte mať na to dobrý dôvod. Tu vám pomôže váš textový dokument.

Každý deň, keď sa pozriete na trh, vám v hlave skrsnú nápady a telom vám budú prúdiť rôzne pocity. Je potrebné zapísať si tieto nápady a pocity, aby ste si mohli všimnúť čokoľvek, čo by mohlo pomôcť vášmu obchodnému výkonu alebo mu zabrániť. Sem môže patriť všeobecné trhové správanie a minulé, súčasné a potenciálne obchody.

Váš textový dokument je tiež miestom, kde si zdôvodnite, či je váš konkrétny obchodný nápad dobrý alebo nie. Vaše obchodné nápady by ste mali zvážiť z každej strany, aby ste dokázali zistiť silné a slabé stránky každého z nich.

Keď už máte zapísané svoje myšlienky a emócie, je čas pozrieť sa na tabuľku.

V tabuľke je menej priestoru pre kreativitu ako v textovom dokumente. Je to skôr logický priestor. Sem si budete zaznamenávať všetky obchody, takže je dôležité, aby všetko bolo prehľadne usporiadané a aktuálne.

Dôležitým faktorom úspešného obchodného denníka je presné meranie úspechov a neúspechov. Do tabuľkového procesora je potrebné zadávať presné záznamy, aby ste dokázali posúdiť, či nápady, ktoré ste rozvinuli vo svojom textovom dokumente, sú ziskové alebo nie.

Dobrým zvykom je zaznamenať si obchody hneď po ich uskutočnení. Vtedy ich máte v čerstvej pamäti a ušetríte si čas v budúcnosti.

Ďalším dobrým zvykom, ktorý by ste si mali osvojiť, je kontrolovať si tabuľku obchodného denníka každý deň. Týmto spôsobom môžete získať pohľad na svoje portfólio obchodov z vtáčej perspektívy. To vám môže poskytnúť prehľad o úrovni vašej expozície, ako aj o tom, či je priestor na vstup do ďalších obchodov.


➠ Chcete začať s kryptomenami? Kúpte si bitcoin (BTC) na Binance!


Záverečné myšlienky

Nezáleží na tom, či ste swingový alebo denný obchodník. Cesta k úspešnému obchodníkovi môže byť veľmi kľukatá. Bez starostlivého plánovania a dokumentovania vášho obchodného výkonu sa budete bezcieľne túlať po trhoch. A to je situácia, ktorá má málokedy šťastný koniec.

Keď sa naučíte, ako vytvoriť a používať obchodný denník vo svoj prospech, budete môcť efektívnejšie identifikovať vzory a trendy na trhu. Zaznamenávanie poznámok s vašimi nápadmi, emóciami a obchodmi je jednoduchá investícia, ktorá môže priniesť veľmi vysoké výnosy.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.