Čo je to limitný príkaz?
Obsah
Úvod 
Čo je to limitný príkaz?
Ako funguje limitný príkaz?
Stop-loss príkazy vs. limitné príkazy
Stop-limit príkazy vs. limitné príkazy
Stop-limit príkazy vs. stop-loss príkazy
Kedy použiť limitný príkaz?
Ako zadať limitný príkaz na Binance?
Záverečné myšlienky
Domov
Články
Čo je to limitný príkaz?

Čo je to limitný príkaz?

Začiatočník
Zverejnené Dec 10, 2018Aktualizované Dec 12, 2022
7m

Zhrnutie

Limitný príkaz je príkaz, ktorý zadáte do knihy objednávok s konkrétnou limitnou cenou. Limitnú cenu si určujete vy. Obchod sa uskutoční iba vtedy, ak trhová cena dosiahne vašu limitnú cenu (alebo lepšiu). Preto môžete limitné príkazy použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, ako je aktuálna trhová cena.

Na rozdiel od trhových objednávok, kde sa obchody vykonávajú okamžite za aktuálnu trhovú cenu, limitné príkazy sa zadávajú do knihy objednávok a nevykonávajú sa okamžite. Vo väčšine prípadov majú limitné príkazy za následok nižšie poplatky, pretože obchodujete ako tvorca namiesto príjemcu.


Úvod 

Je pre vás ťažké rozhodnúť sa, ktorý typ príkazu použiť pri nákupe bitcoinu (BTC) alebo etheru (ETH)? Rôzne typy príkazov môžu ovplyvniť vaše obchody rôznymi spôsobmi, takže je dôležité pochopiť rozdiely medzi nimi ešte predtým, ako zadáte objednávku. Ak hľadáte väčšiu kontrolu nad svojimi obchodmi, môžete zvážiť na obmedzenie nákupnej alebo predajnej ceny mince použitie limitných príkazov. 

cta


Čo je to limitný príkaz?

Limitný príkaz je príkaz so špecifickou nákupnou alebo predajnou cenou. Ak chcete zadať limitný príkaz, musíte nastaviť maximálnu alebo minimálnu cenu, ktorú ste ochotní kúpiť alebo predať aktívum. Váš príkaz bude potom zaradený do knihy objednávok a bude vykonaný iba vtedy, ak trhová cena dosiahne limitnú cenu (alebo lepšiu). 

Na rozdiel od trhových objednávok, kde sa obchody vykonávajú okamžite za aktuálnu cenu, limitný príkaz vám dáva väčšiu kontrolu nad realizačnou cenou. Keďže limitné príkazy sú automatizované, nemusíte sledovať trh 24 hodín denne, 7 dní v týždni alebo sa obávať, že počas spánku premeškáte príležitosť na nákup alebo predaj. 

Neexistuje však žiadna záruka, že váš limitný príkaz bude vykonaný. Ak trhová cena nikdy nedosiahne limitnú cenu, váš obchod zostane v knihe objednávok nesplnený. Obyčajne je možné zadať limitný príkaz až na niekoľko mesiacov, ale závisí to od kryptoburzy, ktorú používate.


Ako funguje limitný príkaz?

Keď je zadaný limitný príkaz, bude okamžite zaradený do knihy objednávok. Ale nebude splnený, pokiaľ cena mince nedosiahne stanovenú limitnú cenu (alebo lepšiu). Napríklad chcete predať 10 BNB za 600 USD a aktuálna cena je 500 USD. Môžete zadať limitný príkaz na predaj BNB vo výške 600 USD. Keď cena BNB dosiahne cieľovú cenu alebo vyššiu, váš príkaz bude vykonaný v závislosti od likvidity trhu. Ak existujú ďalšie predajné príkazy BNB zadané pred vašimi, systém vykoná tieto príkazy ako prvé. Váš limitný príkaz bude následne vyplnený zvyšnou likviditou.

Ďalšia vec, ktorú treba zvážiť pri zadávaní limitného príkazu, je dátum vypršania platnosti príkazu. Vo všeobecnosti môžu limitné príkazy trvať až 90 dní. Ak nebudete pozorne sledovať trh, môžete skončiť nákupom alebo predajom za menej žiaducu cenu v dôsledku volatility trhu. Napríklad aktuálna trhová cena BNB je 500 USD a vy ste zadali limitný príkaz na predaj 10 BNB za 600 USD. Po týždni cena BNB vyskočila na 700 dolárov. Keďže trhová cena prekročila limitnú cenu, ktorú ste nastavili, váš príkaz bol vykonaný za 600 USD. V tomto prípade boli vaše zisky obmedzené cieľovou cenou, ktorú ste umiestnili pred týždňom. Preto sa odporúča z času na čas skontrolovať svoje otvorené limitné príkazy, aby ste držali krok s neustále sa meniacimi podmienkami na trhu.


Stop-loss príkazy vs. limitné príkazy

Existujú rôzne typy príkazov, ktoré môžete použiť pri obchodovaní s kryptomenami, ako sú limitné, stop-loss a stop-limitné príkazy.

Stop-loss príkaz je trhová objednávka, ktorá sa spustí, keď trh dosiahne vašu stop cenu. Je to príkaz na nákup alebo predaj mince za trhovú cenu, keď cena mince dosiahne vami nastavenú stop cenu.

Po spustení sa príkaz stop-loss zmení na trhovú objednávku a vykoná sa za aktuálnu trhovú cenu. Ak sa nedosiahne stop cena, váš príkaz nebude vykonaný. Predajné stop príkazy možno použiť na minimalizáciu potenciálnych strát v prípade, že sa trh pohne proti vašej pozícii. Môžu byť tiež použité ako príkaz „take-profit“ na opustenie pozície a ochranu nerealizovaných ziskov. Nákupné stop príkazy možno použiť aj na vstup na trh za nižšiu cenu.

Rozdiel medzi limitným príkazom a príkazom stop-loss je v tom, že prvý príkaz sa vykoná za vami nastavenú limitnú cenu (alebo lepšiu), zatiaľ čo druhý príkaz vykoná (ako trhová objednávka) za aktuálnu trhovú cenu. Upozorňujeme však, že ak sa trhová cena mení príliš rýchlo, váš príkaz môže byť vybavený za cenu, ktorá sa výrazne líši od spúšťacej ceny.


Stop-limit príkazy vs. limitné príkazy

Stop-limit príkaz kombinuje vlastnosti stop príkazu a limitného príkazu. Po dosiahnutí stop ceny sa automaticky spustí limitný príkaz. Príkaz sa potom vykoná, ak sa trhová cena zhoduje s limitnou cenou alebo je lepšia. Ak nemáte čas na pozorné sledovanie svojho portfólia, môžete zvážiť použitie stop-limit príkazov na obmedzenie strát, ktoré vám môžu pri obchodovaní vzniknúť.

Pri zadávaní stop-limit príkazu musíte definovať dve ceny: stop cenu a limitnú cenu. Rozdiel medzi stop-limit príkazmi a limitnými príkazmi je v tom, že prvý zadá limitný príkaz len vtedy, ak sa dosiahne stop cena, zatiaľ čo druhý sa okamžite zapíše do knihy objednávok.

Napríklad, ak BNB obchoduje za 600 USD a vy zadáte stop-limit príkaz na predaj so stop cenou 590 USD. To znamená, že ak BNB klesne na 590 USD, systém automaticky nastaví limitný príkaz na predaj s vami zadanou limitnou cenou (napríklad 585 USD) alebo vyššou. Neexistuje však žiadna záruka, že vaše príkazy budú vybavené. Ak sa trh pohybuje príliš rýchlo, existuje šanca, že váš príkaz zostane nesplnený.


Stop-limit príkazy vs. stop-loss príkazy

Príkazy stop-limit aj stop-loss sa spúšťajú na základe vašej stop ceny. Stop-limit príkaz však po spustení vytvorí limitný príkaz, zatiaľ čo stop-loss vytvorí trhovú objednávku.


Kedy použiť limitný príkaz?

Limitný príkaz môžete použiť, keď:

  • Chcete nakupovať za konkrétnu cenu pod aktuálnou trhovou cenou alebo predávať za konkrétnu cenu nad aktuálnou trhovou cenou;

  • Neponáhľate sa s okamžitým nákupom alebo predajom;

  • Chcete uzamknúť nerealizované zisky alebo minimalizovať potenciálne straty;

  • Chcete rozdeliť svoje príkazy na menšie limitné príkazy, aby ste dosiahli efekt priemerovania dolárových nákladov (DCA).

Majte na pamäti, že aj keď je dosiahnutá limitná cena, váš príkaz nemusí byť vždy vybavený. Všetko závisí od podmienok na trhu a celkovej likvidity. V niektorých prípadoch môže byť váš limitný príkaz vyplnený iba čiastočne.


Ako zadať limitný príkaz na Binance?

Povedzme, že chcete kúpiť BNB za nižšiu cenu, ako je v súčasnosti ponúkaná. Môžete zadať nákupný limitný príkaz a určiť maximálnu cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť.

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Obchod] na hornej navigačnej lište. Vyberte obchodnú stránku [Classic] alebo [Advanced]. V tomto príklade použijeme [Classic].

2. Prejdite na panel vyhľadávania na pravej strane obrazovky a zadajte „BNB“. Vyberte si pár BNB, ktorý chcete obchodovať. Vyberieme [BNB/BUSD].


3. Prejdite nadol na pole [Spot] a vyberte položku [Limit]. Potom nastavte cenu a množstvo, ktoré chcete kúpiť. Môžete tiež nastaviť sumu nákupu kliknutím na tlačidlá s percentami, takže môžete jednoducho zadať limitný predajný príkaz na 25 %, 50 %, 75 % alebo 100 % vášho zostatku. Pre potvrdenie kliknite na [Kúpiť BNB].


4. V pravej časti obrazovky uvidíte vyskakovacie okno s potvrdením a váš limitný príkaz bude zaradený do knihy objednávok. 

Ak chcete spravovať svoje otvorené objednávky, prejdite nadol na [Otvorené objednávky]. Limitný príkaz sa vykoná iba vtedy, ak trhová cena dosiahne vašu limitnú cenu. Ak trhová cena nedosiahne vami stanovenú cenu, limitný príkaz zostane otvorený.


Záverečné myšlienky

Limitný príkaz môže byť skvelým obchodným nástrojom, keď chcete kúpiť alebo predať mincu za lepšiu cenu. Môžete ho použiť na maximalizáciu nerealizovaných ziskov alebo na obmedzenie potenciálnej straty. Pred výberom typu objednávky by ste však mali porozumieť rôznym možnostiam a zhodnotiť, ako každá z nich ovplyvňuje vaše celkové portfólio a obchodnú stratégiu. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o jednotlivých typoch príkazov, pozrite si naše Pochopenie jednotlivých typov príkazov.