Какво е поръчка с лимит?
Начало
Статии
Какво е поръчка с лимит?

Какво е поръчка с лимит?

Начинаещ
Публикувано Dec 10, 2018Актуализирано Oct 15, 2023
7m

Резюме

Поръчката с лимит е поръчка, която правите в книгата на поръчките с конкретна лимитна цена. Лимитната цена се определя от вас. Сделката ще бъде извършена само ако пазарната цена достигне вашата лимитна цена (или по-добра). Следователно можете да използвате поръчките с лимит, за да купувате на по-ниска цена или да продавате на по-висока цена от текущата пазарна цена.

За разлика от пазарните поръчки, при които сделките се изпълняват незабавно по текущата пазарна цена, поръчките с лимит се правят в книгата на поръчките и не се изпълняват незабавно. В повечето случаи поръчките с лимит водят до по-ниски такси, защото търгувате като мейкър, а не като тейкър.


Въведение 

Трудно ли ви е да решите кой тип поръчка да използвате, когато купувате биткойн (BTC) или Ether (ETH)? Различните типове поръчки могат да повлияят на вашите сделки по различни начини, така че е изключително важно да разберете разликите между тях, преди да направите поръчка. Ако търсите по-голям контрол върху вашите сделки, можете да обмислите използването на поръчки с лимит, за да ограничите цената на покупка или продажба на криптовалута. 

cta


Какво е лимитирана поръчка?

Поръчка с лимит е поръчка с конкретна цена за покупка или продажба. За да направите поръчка с лимит, трябва да зададете максимална или минимална цена, на която сте готови да купите или продадете актив. След това поръчката ви ще бъде направена в книгата на поръчките и ще бъде изпълнена само ако пазарната цена достигне лимитната цена (или по-добра). 

За разлика от пазарните поръчки, при които сделките се изпълняват незабавно на текущата цена, поръчката с лимит ви дава повече контрол върху цената на изпълнение. Тъй като поръчките с лимит са автоматизирани, не е нужно да наблюдавате пазара 24/7 или да се притеснявате, че ще пропуснете възможност за покупка или продажба, докато спите. 

Въпреки това, няма гаранция, че вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена. Ако пазарната цена никога не достигне лимитната цена, вашата сделка ще остане непопълнена в книгата на поръчките. Обикновено поръчка с лимит може да бъде направена със срок до няколко месеца, но това зависи от крипто борсата, която използвате.


Как работи поръчка с лимит?

Когато се изпрати поръчка с лимит, тя ще бъде поставена в книгата на поръчките незабавно. Но тя няма да бъде попълнена, освен ако цената на криптовалутата не достигне определената лимитна цена (или по-добра). Например, искате да продадете 10 BNB за $600, а текущата цена е $500. Можете да направите лимитирана поръчка за продажба на BNB от $600. Когато цената на BNB достигне целевата цена или по-висока, вашата поръчка ще бъде изпълнена в зависимост от пазарната ликвидност. Ако има други поръчки за продажба на BNB, направени преди вашите, системата първо ще изпълни тях. След това вашата поръчка с лимит ще бъде попълнена с останалата ликвидност.

В случай че не наблюдавате внимателно пазара, в крайна сметка може да се окаже, че купувате или продавате на по-ниска от желаната цена поради пазарната волатилност. Например, текущата пазарна цена на BNB е $500 и сте направили поръчка с лимит за продажба от 10 BNB при $600. След седмица цената на BNB скача до $700. Тъй като пазарната цена е прехвърлила лимитната цена, която сте задали, поръчката ви е изпълнена на $600. В този случай печалбите ви бяха ограничени от целевата цена, която сте задали преди седмица. Затова се препоръчва от време на време да преглеждате отворените си поръчки с лимит, за да сте в крак с постоянно променящите се пазарни условия.


Стоп-загуба срещу поръчки с лимит

Има различни видове поръчки, които можете да използвате, когато търгувате с криптовалута, като поръчки с лимит, стоп-загуба и стоп-лимит.

Поръчката стоп-загуба е пазарна поръчка, която се задейства, когато пазарът достигне вашата стоп-цена. Това е поръчка за покупка или продажба на криптовалута на пазарна цена, след като цената на криптовалутата достигне стоп-цената, която сте задали.

Когато се задейства, поръчката за стоп-загуба се превръща в пазарна и се изпълнява по текущата пазарна цена. Ако стоп-цената не бъде достигната, вашата поръчка няма да бъде изпълнена. Стоп-поръчките за продажба могат да се използват за минимизиране на потенциалните загуби, в случай че пазарът се движи срещу вашата позиция. Те могат да се използват и като поръчка за „прибиране на печалба“ за излизане от позиция и защита на нереализираните печалби. Стоп-поръчките за покупка могат да се използват и за влизане на пазара на по-ниска цена.

Разликата между поръчка с лимит и поръчка за стоп-загуба е, че първата ще се изпълни на лимитната цена, която сте задали (или по-добра), докато втората ще се изпълни (като пазарна поръчка) на текущата пазарна цена. Но имайте предвид, че ако пазарната цена се променя твърде бързо, вашата поръчка може да бъде изпълнена на цена, която се различава значително от задействащата цена.


Стоп-лимит срещу поръчки с лимит

Поръчка за стоп-лимит съчетава характеристиките на стоп-поръчка и поръчка с лимит. След достигане на стоп-цената, тя автоматично ще задейства поръчка с лимит. След това поръчката ще бъде изпълнена, ако пазарната цена съвпада с лимитната цена или по-добра. Ако нямате време да наблюдавате внимателно портфолиото си, можете да обмислите използването на поръчки за стоп-лимит, за да ограничите загубите, които можете да понесете при сделка.

Когато правите поръчка за стоп-лимит, трябва да дефинирате две цени: стоп-цена и лимитна цена. Разликата между поръчки за стоп-лимит и поръчки с лимит е, че първите ще направят поръчка с лимит само ако се достигне стоп- цената, докато вторите ще бъдат поставени незабавно в книгата на поръчките.

Например, ако BNB се търгува на $600 и вие направите поръчка за стоп-лимит със стоп цена от $590. Това означава, че ако BNB падне до $590, системата автоматично ще настрои поръчка с лимит за продажба с посочената от вас лимитна цена (например $585). Въпреки това, няма гаранция, че вашите поръчки ще бъдат изпълнени. Ако пазарът се движи твърде бързо, има вероятност поръчката ви да остане неизпълнена.


Поръчки със стоп-лимит срещу поръчки със стоп-загуба

Поръчките и със стоп-лимит, и със стоп-загуба се задействат въз основа на вашата стоп-цена. Въпреки това, след задействане на поръчка със стоп-лимит, ще се създаде поръчка с лимит, докато стоп-загубата ще създаде пазарна поръчка.


Кога да използвате поръчка със стоп-лимит?

Можете да използвате поръчка с лимит, когато:

  • Искате да купите или продадете на конкретна цена, различна от пазарната;

  • Не бързате да купувате или продавате веднага;

  • Искате да заключите нереализирани печалби или да сведете до минимум потенциалните загуби;

  • Искате да разделите поръчките си на по-малки поръчки с лимит, за да постигнете ефект на усредняване на разходите в долари (DCA).

Имайте предвид, че дори ако лимитната цена бъде достигната, вашата поръчка може да не бъде винаги изпълнена. Всичко зависи от пазарните условия и цялостната ликвидност. В някои случаи вашата поръчка с лимит може да бъде изпълнена само частично.


Как да направите поръчка с лимит в Binance?

Да приемем, че искате да купите BNB на по-ниска от предлаганата в момента цена. Можете да направите поръчка с лимит за покупка и да посочите максимална цена, която сте готови да платите.

1. Влезте в своя акаунт в Binance и отидете на [Търговия] в горната лента за навигация. От страницата за търговия изберете или [Класически], или [Разширен] изглед. В този пример ще използваме [Класически].

2. Придвижете се до лентата за търсене вдясно на екрана и въведете „BNB“. Изберете двойката BNB, която искате да търгувате. Ще изберем [BNB/BUSD].


3. Превъртете надолу до полето [Спот] и изберете [Лимит]. След това задайте цената и сумата, която искате да купите. Можете също да зададете сумата за покупка, като щракнете върху бутоните за проценти, така че лесно можете да направите поръчка с лимит за продажба за 25%, 50%, 75% или 100% от вашия баланс. Щракнете върху [Купете BNB], за да потвърдите.


4. Ще видите изскачащ прозорец за потвърждение вдясно на екрана и вашата поръчка с лимит ще бъде поставена в книгата на поръчките. 

За да управлявате отворените си поръчки, превъртете надолу до [Отворени поръчки]. Поръчката с лимит ще бъде изпълнена само ако пазарната цена достигне лимитната ви цена. Ако пазарната цена не достигне зададената от вас цена, поръчката с лимит ще остане отворена.


Заключителни мисли

Поръчката с лимит може да бъде чудесен инструмент за търговия, когато искате да купите или продадете криптовалута на определена цена. Можете да я използвате, за да увеличите максимално нереализираните печалби или да ограничите потенциала за загуба. Но преди да изберете тип поръчка, трябва да разберете различните опции и да оцените как всяка от тях играе във вашето цялостно портфолио и стратегия за търговия. Ако се интересувате да научите повече за различните типове поръчки, вижте нашето Разбиране на различните типове поръчки.