Čo je indikátor RSI?
Čo je indikátor RSI?
Domov
Články
Čo je indikátor RSI?

Čo je indikátor RSI?

Stredne pokročilý
Zverejnené Dec 9, 2018Aktualizované Dec 12, 2022
4m

Indikátor indexu relatívnej sily

Technická analýza (TA) je v podstate prax skúmania predchádzajúcich udalostí na trhu ako spôsob, ako sa pokúsiť predpovedať budúce trendy a cenovú akciu. Od tradičných trhov až po trhy s kryptomenami sa väčšina obchodníkov pri vykonávaní týchto analýz spolieha na špecializované nástroje a RSI je jedným z nich.

Index relatívnej sily (RSI) je ukazovateľ TA vyvinutý koncom 70-tych rokov minulého storočia ako nástroj, ktorý by obchodníci mohli použiť na preskúmanie výkonnosti akcie počas určitého obdobia. Je to v podstate oscilátor hybnosti, ktorý meria veľkosť pohybu cien, ako aj rýchlosť týchto pohybov. RSI môže byť veľmi užitočným nástrojom v závislosti od profilu obchodníka a jeho obchodného nastavenia.

Indikátor indexu relatívnej sily vytvoril J. Welles Wilder v roku 1978. Bol prezentovaný v jeho knihe New Concepts in Technical Trading Systems spolu s ďalšími ukazovateľmi TA, ako sú parabolická SAR, priemerný skutočný rozsah (ATR) a priemerný smerový index (ADX).

Predtým, ako sa stal technickým analytikom, pracoval Wilder ako strojný inžinier a developer nehnuteľností. Začal obchodovať s akciami okolo roku 1972, ale nebol veľmi úspešný. O niekoľko rokov neskôr Wilder zhrnul svoje obchodné výskumy a skúsenosti do matematických vzorcov a ukazovateľov, ktoré si neskôr osvojilo mnoho obchodníkov po celom svete. Kniha bola vyrobená len za šesť mesiacov a napriek tomu, že sa datuje do 70. rokov minulého storočia, dodnes je odkazom pre mnohých chartistov a obchodníkov.


Ako funguje indikátor RSI? 

V predvolenom nastavení RSI meria zmeny v cene aktíva počas 14 období (14 dní na denných grafoch, 14 hodín na hodinových grafoch atď.). Vzorec vydelí priemerný zisk, ktorý cena za ten čas dosiahla, priemernou stratou, ktorú utrpela, a potom vykreslí údaje na stupnici od 0 do 100. 

Ako už bolo spomenuté, RSI je indikátor hybnosti, čo je typ technického obchodného nástroja, ktorý meria rýchlosť, akou sa mení cena (alebo dáta). Keď sa hybnosť zvyšuje a cena stúpa, znamená to, že akcie sa aktívne nakupujú na trhu. Ak sa dynamika zvýši smerom nadol, je to znamenie, že sa zvyšuje predajný tlak.

RSI je tiež oscilačný indikátor, ktorý obchodníkom uľahčuje rozpoznať prekúpené alebo prepredané trhové podmienky. Hodnotí cenu aktív na stupnici od 0 do 100, pričom berie do úvahy 14 období. Zatiaľ čo skóre RSI 30 alebo menej naznačuje, že aktívum je pravdepodobne blízko svojho dna (prepredané), hodnota nad 70 naznačuje, že cena aktíva je pravdepodobne blízko svojho maxima (prekúpenia) za dané obdobie.

Hoci predvolené nastavenie pre RSI je 14 období, obchodníci sa môžu rozhodnúť ho upraviť, aby zvýšili citlivosť (menej období) alebo znížili citlivosť (viac období). Preto je 7-dňový RSI citlivejší na cenové pohyby ako ten, ktorý zohľadňuje 21 dní. Okrem toho môžu nastavenia krátkodobého obchodovania upraviť indikátor RSI tak, aby považoval 20 a 80 za prepredané a prekúpené úrovne (namiesto 30 a 70), takže je menej pravdepodobné, že poskytnú falošné signály.


Ako používať RSI na základe odchýliek

Okrem skóre RSI 30 a 70 – ktoré môžu naznačovať potenciálne prepredané a prekúpené trhové podmienky – obchodníci využívajú RSI aj na to, aby sa pokúsili predpovedať zvrátenie trendov alebo na zistenie úrovní podpory a rezistencie. Takýto prístup je založený na takzvaných býčích a medvedích odchýlkach.

Býčia odchýlka je stav, keď sa cena a skóre RSI pohybujú opačným smerom. Takže skóre RSI stúpa a vytvára vyššie minimá, zatiaľ čo cena klesá, čím vytvára nižšie minimá. Toto sa nazýva „býčia“ odchýlka a naznačuje, že kúpna sila je silnejšia napriek klesajúcemu trendu ceny.

Naproti tomu medvedie odchýlky môžu naznačovať, že aj napriek rastu ceny trh stráca na sile. Preto skóre RSI klesá a vytvára nižšie maximá, zatiaľ čo cena aktív rastie a vytvára vyššie maximá.

Majte však na pamäti, že odchýlky RSI nie sú také spoľahlivé počas silných trhových trendov. To znamená, že silný klesajúci trend môže predstavovať veľa býčích odchýliek predtým, ako sa konečne dosiahne skutočné dno. Z tohto dôvodu sú odchýlky RSI vhodnejšie pre menej volatilné trhy (s bočnými pohybmi alebo jemnými trendmi).


Záverečné myšlienky

Pri používaní indikátora relatívnej sily je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých faktorov, ako sú nastavenia, skóre (30 a 70) a býčie/medvedie odchýlky. Treba však mať vždy na pamäti, že žiadny technický indikátor nie je 100% účinný – najmä ak sa používa samostatne. Obchodníci by preto mali zvážiť použitie indikátora RSI spolu s ďalšími indikátormi, aby sa vyhli falošným signálom.