Čo je kryptomenový indexový fond?
Domov
Články
Čo je kryptomenový indexový fond?

Čo je kryptomenový indexový fond?

Stredne pokročilý
Zverejnené Dec 9, 2022Aktualizované Feb 9, 2023
5m

Zhrnutie

Kryptomenový indexový fond využíva mechanizmus tradičného indexového fondu (investičného nástroja určeného na sledovanie výkonnosti určeného trhového indexu). Namiesto akcií spoločnosti používa ako podkladové aktíva kryptotokeny.

Úvod

Pochopenie kryptomenových indexových fondov si vyžaduje znalosť trhových indexov. Stručne povedané, trhový index je spôsob použitia údajov na sledovanie a meranie výkonnosti akciového trhu alebo určitej skupiny spoločností a ich súvisiacich akcií.

Kryptomenový indexový fond využíva myšlienku tradičného indexového fondu. Namiesto akcií spoločnosti však ako podkladové aktíva používa tokeny kryptomien. Kryptomenové indexové fondy sú však stále v plienkach, v súčasnosti je ich k dispozícii len veľmi málo.

Čo je tradičný indexový fond?

Skôr, než sa pozrieme na kryptomenové indexové fondy, je najlepšie pochopiť fungovanie tradičných indexových fondov. Veľmi jednoducho povedané, indexový fond je investičné portfólio určené na sledovanie konkrétneho koša podkladových aktív. 

Ak by sme to chceli upresniť, tradičný indexový fond sa zvyčajne opisuje ako typ podielového fondu zloženého tak, aby zodpovedal zloženiu a výkonnosti konkrétneho indexu finančného trhu, ako napríklad S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average.

 Ale čo je podielový fond? A čo je index finančného trhu? 

Podielový fond je finančný nástroj pre ľudí, ktorí združujú svoje peniaze do spravovaného fondu. Ten sa potom snaží dosiahnuť zisk pre investorov tým, že investuje do aktív, ako sú akcie a dlhopisy. Portfólio podielového fondu je nastavené tak, aby zodpovedalo určitým investičným cieľom stanoveným fondom a jeho správcom. 

Trhový index je spôsob použitia údajov na sledovanie a meranie výkonnosti akciového trhu alebo časti akciového trhu. S&P 500, Dow Jones Industrial Average a FTSE 100 sú všetko príkladmi trhových indexov.

  • Index S&P 500 sleduje výkonnosť akcií 500 veľkých a dôležitých verejne obchodovaných spoločností v USA.

  • Index Dow Jones Industrial Average sleduje výkonnosť akcií 30 obzvlášť významných spoločností kótovaných v USA.

  • FTSE 100 sleduje výkonnosť akcií 100 najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie na burze cenných papierov v Londýne.  

V prípade indexového fondu je investičné portfólio nastavené tak, aby napodobňovalo zloženie určeného trhového indexu (na základe stanovenia fondom). Cieľom fondu je dosiahnuť zhodu s výkonnosťou trhového indexu ako celku.

Ak si to porovnáme, v podielovom fonde navrhuje portfólio manažér fondu na základe jeho názorov na to, do čoho aktívne investovať. Cieľom je lepšia výkonnosť ako výkonnosť trhu.

Výhody a nevýhody tradičných indexových fondov

Indexové fondy sú známe ako pasívna investičná stratégia, ktorá prináša výnosy v súlade so širším akciovým trhom. Cieľom nie je poraziť pohyby trhu, len jednoducho kopírovať pohyby trhového indexu. Štúdie ukazujú, že z dlhodobého hľadiska majú pasívne fondy lepšiu výkonnosť ako aktívne fondy.

Jednou z hlavných výhod indexového fondu ako takého je, že sa predpokladá, že ponúka lepšie dlhodobé výsledky v porovnaní s aktívne spravovanými fondmi. Napríklad priemerný ročný výnos indexu S&P 500 od roku 1957 (keď bol index prvýkrát rozšírený na 500 akcií) až do konca roku 2021 bol 11,88 %. 

Indexový fond tiež diverzifikuje portfóliá, pretože sa v podstate skladá z mnohých malých častí každej spoločnosti v indexe. To znamená, že vaša investícia nie je závislá od úspechu jednej spoločnosti, ale sleduje výkonnosť celého indexu ako celku. Stručne povedané, indexový fond ponúka širšiu trhovú expozíciu. 

Okrem toho, keďže indexový fond jednoducho kopíruje zloženie indexu, ktorý sleduje, zloženie vášho portfólia sa len málokedy mení, s čím súvisia nižšie prevádzkové a obchodné náklady, a nižšie poplatky.

Nevýhodou však je veľmi malá flexibilita. Aktívne spravovaný fond môže zo svojho portfólia vypustiť akcie so slabou výkonnosťou a pri dobrej správe zabezpečiť lepšiu výkonnosť ako širší trh. Ak index klesne, indexový fond tiež zaznamená stratu, zatiaľ čo aktívne spravovaný fond môže zabezpečiť zisky aj v prípade poklesu trhov.

Čo je kryptomenový indexový fond?

Teraz, keď už viete, čo je tradičný indexový fond, je veľmi ľahké pochopiť, čo je kryptomenový indexový fond. Množstvo vývoja v oblasti kryptomien možno vnímať ako modernizácie na Web3 v oblasti tradičných trhov a produktov. Kryptomenový indexový fond nie je výnimkou. Jednoducho preberá myšlienku a štruktúru tradičného indexového fondu. Namiesto akcií a dlhopisov spoločnosti však ako podkladové aktíva používa tokeny kryptomien.

Príklad: indexový fond S&P 500 investuje združené peniaze, ktoré sú doň vložené, do koša akcií reprezentujúcich 500 spoločností na trhovom indexe S&P 500. Kryptomenový indexový fond by investoval vložené peniaze koša rôznych kryptomien.

Jednoducho povedané, kryptomenový indexový fond je investičný nástroj, kde môžete investovať do fondu, ktorý tieto peniaze investuje do konkrétneho indexu kryptomien. Tým kryptomenový indexový fond poskytuje prístup k diverzifikovanému portfóliu digitálnych aktív bez toho, aby ste museli kupovať každý token vo fonde samostatne.

Čím je kryptomenový indexový fond iný?

Samozrejme, hlavným rozdielom medzi tradičným indexovým fondom a kryptomenovým indexovým fondom je typ aktív, do ktorých investujú. 

Ďalším kľúčovým rozdielom je, že trhy s kryptomenami môžu zaznamenať väčšiu volatilitu ako klasické trhy. Výsledkom je, že kryptomenové indexové fondy môžu zaznamenať väčšie cenové pohyby ako tradičné indexové fondy. To znamená, že investor do kryptomenového indexového fondu môže dosiahnuť väčší zisk, ale zaznamenať aj väčšie straty.

Okrem potenciálne vyšších rizík a odmien je ďalším rozdielom, ktorý si treba všimnúť, počet dostupných produktov a základná jednoduchosť dostupnosti pre spotrebiteľov. K dispozícii sú stovky, ak nie tisíce tradičných indexových fondov, ktoré sledujú všetky možné typy rôznych trhových indexov. Kryptomenové indexové fondy sú však stále relatívne veľmi mladé, v súčasnosti je ich širokej verejnosti k dispozícii len veľmi málo.

Záverečné myšlienky

Keďže kryptomeny sa naďalej vyvíjajú a dozrievajú, je pravdepodobné, že budeme svedkami vzniku viacerých kryptomenových indexových fondov, ktoré poskytnú investičné príležitosti pre každodenných používateľov. Tieto fondy sú obľúbené v tradičnom obchodovaní a vyhovujú širokému spektru obchodníkov. Kryptomeny naďalej dosahujú nové méty a lákajú nových používateľov. Preto tí, ktorým sa páči myšlienka obchodovania s indexovými fondmi, budú pravdepodobne presadzovať, aby sa fondy založené na kryptomenách stali bežnejšími.

Prečítajte si tiež