Vad är en kryptoindexfond?
Hem
Artiklar
Vad är en kryptoindexfond?

Vad är en kryptoindexfond?

Avancerad
Publicerad Dec 9, 2022Uppdaterad Feb 9, 2023
5m

TL;DR

En kryptoindexfond tar helt enkelt idén från en traditionell indexfond – ett investeringsverktyg som är utformat för att följa resultatet från ett utsett marknadsindex – och ersätter de underliggande tillgångarna med kryptotoken istället för företagsaktier.

Introduktion

Att förstå kryptoindexfonder kräver kunskap om marknadsindex. Ett marknadsindex är kort sagt ett sätt att använda data för att följa och mäta resultatet på en aktiemarknad, eller en viss grupp av företag och deras tillhörande aktier.

En kryptoindexfond tar helt enkelt idén från en traditionell indexfond och ersätter de underliggande tillgångarna med kryptovalutatoken istället för företagsaktier. Kryptoindexfonder är dock fortfarande en ny idé och väldigt få finns tillgängliga för närvarande.

Vad är en traditionell indexfond?

Innan du sätter dig in i kryptoindexfonder är det bäst att få en grundläggande förståelse för traditionella indexfonder. Kort sagt är en indexfond en investeringsportfölj utformad för att följa en specificerad portfölj med underliggande tillgångar. 

Mer specifikt beskrivs en traditionell indexfond vanligtvis som en typ av fond strukturerad för att matcha sammansättningen och resultatet från ett visst finansmarknadsindex, såsom S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

 Men vad är egentligen en fond? Och vad är ett finansmarknadsindex? 

En fond är ett finansiellt instrument där man kan samla sina pengar till en förvaltad fond, som sedan försöker tjäna pengar för dem som är inblandade genom att investera i tillgångar som aktier och obligationer. En fondportfölj inrättas för att matcha vissa investeringsmål, vilka fastställts av fonden och dess förvaltare. 

Ett marknadsindex är ett sätt att använda data för att följa och mäta resultatet från en aktiemarknad eller en del av aktiemarknaden. S&P 500, Dow Jones Industrial Average och FTSE 100 är alla exempel på marknadsindex.

  • S&P 500 följer aktieutvecklingen för 500 stora och viktiga börsnoterade företag i USA.

  • Dow Jones Industrial Average följer aktiernas resultat från 30 särskilt framstående företag listade i USA.

  • FTSE 100 följer aktiernas resultat från de 100 största företagen på Londonbörsen, sett efter börsvärde.  

Så när det gäller en indexfond är investeringsportföljen inrättad för att efterlikna sammansättningen av ett specificerat marknadsindex (som anges av fonden). Fondens mål är helt enkelt att matcha marknadsindexets resultat som helhet.

Som jämförelse är en fond en portfölj som är designad av en fondförvaltare baserat på dennes syn på vad man aktivt ska investera i – målet är att överträffa marknaden.

Fördelar och nackdelar med traditionella indexfonder

Indexfonder är kända som en passiv investeringsstrategi, som ger avkastning i linje med den bredare aktiemarknaden. Målet är inte att slå marknadsrörelser, utan helt enkelt att efterlikna marknadsindexets rörelser. Studier visar att passiva tillgångar tenderar att prestera bättre än aktiva tillgångar på lång sikt.

Därför är en av de främsta fördelarna med en indexfond att de tros erbjuda bättre långsiktiga resultat jämfört med aktivt förvaltade fonder. Till exempel var den genomsnittliga årliga avkastningen för S&P 500 från 1957 (då indexet först utvidgades till att täcka 500 aktier) fram till slutet av 2021 11,88 %. 

En indexfond diversifierar också portföljer eftersom den i princip består av många små bitar av varje företag i indexet. Detta innebär att din investering inte är beroende av framgången för ett enda företag, utan följer resultatet för hela indexet som helhet. Kort sagt erbjuder en indexfond bredare marknadsexponering. 

Eftersom en indexfond helt enkelt replikerar sammansättningen av indexet som den följer, förändras sällan sammansättningen av din portfölj, vilket dessutom leder till lägre drifts- och handelskostnader samt lägre avgifter.

Nackdelen är dock att den inte är speciellt flexibilitet. En aktivt förvaltad fond kan byta ut dåligt presterande aktier och, med god förvaltning, överträffa den bredare marknaden. Om indexet sjunker kommer en indexfond också att leverera en förlust, medan en aktivt förvaltad fond fortfarande kan leverera vinst under en nedgång.

Vad är en kryptoindexfond?

Nu när du vet vad en traditionell indexfond är, är det väldigt lätt att förstå vad en kryptoindexfond är. Mycket av utvecklingen inom krypto kan ses som Web3-uppdateringar på traditionella marknader och produkter och en kryptoindexfond är inget undantag. Den tar helt enkelt idén och strukturen från en traditionell indexfond och ersätter de underliggande tillgångarna med kryptovalutatoken istället för aktier och obligationer.

Ett exempel: en S&P 500-indexfond investerar de samlade pengarna som placerats i den i en portfölj med aktier som representerar de 500 företagen på S&P 500 marknadsindex. En kryptoindexfond investerar däremot pengarna placerade i den i en portfölj med olika kryptor.

Enkelt uttryckt är en kryptoindexfond ett investeringsverktyg där du kan investera i en fond, som i sin tur investerar pengarna i ett specifikt index för kryptovalutor. På så sätt ger kryptoindexfonden tillgång till en diversifierad portfölj av digitala tillgångar, utan att du behöver köpa alla token i fonden individuellt.

Hur skiljer sig kryptoindexfonder åt från normala indexfonder?

Naturligtvis är den största skillnaden mellan en traditionell indexfond och en kryptoindexfond vilken typ av tillgångar de investerar i. 

En annan viktig skillnad är att kryptomarknaderna kan uppleva mer volatilitet än traditionella marknader. Resultatet blir att kryptoindexfonder kan uppleva större prisrörelser än traditionella indexfonder, så någon som investerar i en kryptoindexfond kan göra mer vinst men kan också drabbas av större förluster.

Bortsett från potentiellt högre risker och fördelar är den andra skillnaden mellan traditionella indexfonder och kryptoindexfonder antalet tillgängliga produkter och grundläggande lättillgänglighet för konsumenterna. Det finns hundratals, om inte tusentals, traditionella indexfonder tillgängliga, som spårar alla möjliga olika marknadsindex. Kryptoindexfonder är dock fortfarande en ny idé och väldigt få finns allmänt tillgängliga för närvarande.

Sammanfattningsvis

I och med att krypto fortsätter att utvecklas och mogna är det troligt att vi kommer att se fler kryptoindexfonder uppstå som investeringsmöjligheter för vardagliga användare. Dessa fonder är populära i traditionell handel och passar ett brett spektrum av handlare. Krypto fortsätter att nå nya platser och locka nya användare, så de som gillar idén att handla indexfonder kommer sannolikt att göra att kryptobaserade sådana blir vanligare.

Mer information