Τι είναι το κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη;

Τι είναι το κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη;

Έχει δημοσιευτεί Dec 9, 2022Έχει ενημερωθεί Aug 24, 2023
5m

TL;DR

Ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη, απλώς παίρνει την ιδέα ενός παραδοσιακού κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη — ενός επενδυτικού φορέα που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση ενός καθορισμένου δείκτη αγοράς — και αντικαθιστά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία με token κρύπτο αντί για μετοχές της εταιρείας.

Εισαγωγή

Για να κατανοήσετε τα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη, απαιτεί να είστε εξοικειωμένοι με τους δείκτες της αγοράς. Εν ολίγοις, ένας δείκτης αγοράς είναι ένας τρόπος χρήσης δεδομένων για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των αποδόσεων ενός χρηματιστηρίου ή ενός ομίλου εταιρειών και των σχετικών μετοχών τους.

Ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη απλώς υιοθετεί την ιδέα ενός παραδοσιακού κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη και αντικαθιστά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία με token κρυπτονομισμάτων αντί για μετοχές εταιρειών. Ωστόσο, τα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη εξακολουθούν να είναι μια νέα εξέλιξη και προς το παρόν τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι πολύ λίγα.

Τι είναι ένα παραδοσιακό κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη;

Πριν εξετάσετε τα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη, είναι καλύτερο να κατανοήσετε περισσότερο τα παραδοσιακά κεφάλαια βασισμένα σε δείκτη. Με απλά λόγια, ένα κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη είναι χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα παραδοσιακό κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη περιγράφεται συνήθως ως ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου που είναι δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη σύνθεση και την απόδοση ενός συγκεκριμένου δείκτη της χρηματοοικονομικής αγοράς, όπως ο S&P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average.

 Τι είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο; Και τι είναι ένας χρηματοπιστωτικός δείκτης αγοράς; 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα χρήματά τους σε ένα διαχειριζόμενο κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια επιδιώκει να αποκομίσει κέρδη για τους εμπλεκόμενους επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και ομόλογα. Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε ορισμένους επενδυτικούς στόχους που καθορίζονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο και τον διαχειριστή του. 

Εν τω μεταξύ, ένας δείκτης αγοράς είναι ένας τρόπος χρήσης δεδομένων για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της απόδοσης ενός χρηματιστηρίου ή ενός τμήματος του χρηματιστηρίου. Οι S&P 500, Dow Jones Industrial Average και FTSE 100 είναι παραδείγματα από δείκτες της αγοράς.

  • Ο S&P 500 παρακολουθεί την απόδοση των μετοχών 500 μεγάλων και σημαντικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών στις ΗΠΑ.

  • Ο Dow Jones Industrial Average παρακολουθεί την απόδοση των μετοχών 30 ιδιαίτερα σημαντικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών στις ΗΠΑ.

  • Ο FTSE 100 παρακολουθεί την απόδοση των μετοχών των 100 μεγαλύτερων εταιρειών με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.  

Επομένως, στην περίπτωση ενός κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαμορφώνεται έτσι ώστε να μιμείται τη σύνθεση ενός συγκεκριμένου δείκτη της αγοράς (όπως ορίζεται από το κεφάλαιο). Ο στόχος του κεφαλαίου είναι απλώς να ταιριάζει με την απόδοση του δείκτη της αγοράς στο σύνολό της.

Συγκριτικά, σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το χαρτοφυλάκιο σχεδιάζεται από έναν διαχειριστή κεφαλαίων που βασίζεται στην άποψή του για το πού πρέπει να επενδύσετε ενεργά — με στόχο την καλύτερη απόδοση στην αγορά.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παραδοσιακών κεφαλαίων βασισμένων σε δείκτη

Τα κεφάλαια βασισμένα σε δείκτη είναι γνωστά ως μια παθητική στρατηγική επενδύσεων που παρέχει αποδόσεις σύμφωνα με το χρηματιστήριο γενικά. Ο στόχος δεν είναι να νικήσετε τις κινήσεις της αγοράς, αλλά απλώς να αναπαράγετε τις κινήσεις του δείκτη της αγοράς. Μελέτες δείχνουν ότι τα παθητικά κεφάλαια τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από τα ενεργητικά σε μακροπρόθεσμη βάση.

Επομένως, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα ενός κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη είναι ότι, θεωρητικά, προσφέρει καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. Για παράδειγμα, η μέση ετήσια απόδοση του S&P 500 από το 1957 (όταν ο δείκτης επεκτάθηκε για πρώτη φορά ώστε να καλύπτει 500 μετοχές) έως το τέλος του 2021, ήταν 11,88%. 

Επίσης, ένα κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη διαφοροποιεί τα χαρτοφυλάκια, καθώς αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια κάθε εταιρείας του δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυσή σας δεν εξαρτάται από την επιτυχία μίας μόνο εταιρείας, αλλά παρακολουθεί την απόδοση ολόκληρου του δείκτη στο σύνολό του. Εν ολίγοις, ένα κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη προσφέρει ευρύτερη έκθεση στην αγορά. 

Επιπλέον, επειδή ένα κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη απλώς αναπαράγει τη σύνθεση του δείκτη που παρακολουθεί, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας σπάνια αλλάζει, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συναλλαγών και σε χαμηλότερες προμήθειες.

Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει πολύ μικρή ευελιξία. Ένα ενεργά διαχειριζόμενο κεφάλαιο μπορεί να διακόψει μετοχές με χαμηλές επιδόσεις και, με καλή διαχείριση, να υπεραποδώσει έναντι της ευρύτερης αγοράς. Εάν ο δείκτης πέσει, ένα κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη θα αποφέρει επίσης ζημία, ενώ ένα ενεργά διαχειριζόμενο κεφάλαιο μπορεί ακόμη να αποφέρει κέρδη κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης.

Τι είναι το κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη;

Τώρα που γνωρίζετε τι είναι ένα παραδοσιακό κεφάλαιο βασισμένο σε δείκτη, είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε τι είναι ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη. Πολλές από τις εξελίξεις στον τομέα των κρύπτο μπορούν να θεωρηθούν ως ενημερώσεις του Web3 σε παραδοσιακές αγορές και προϊόντα και ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Απλώς υιοθετεί την ιδέα και τη δομή ενός παραδοσιακού κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη και αντικαθιστά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία με token κρυπτονομισμάτων αντί για μετοχές εταιρειών και ομόλογα.

Για παράδειγμα: ένα κεφάλαιο βασισμένο στον δείκτη S&P 500 επενδύει τα συγκεντρωμένα χρήματα που προστίθενται σε αυτό σε ένα σύνολο μετοχών που αντιπροσωπεύουν τις 500 εταιρείες του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500. Εν τω μεταξύ, ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη θα επένδυε χρήματα που προστίθενται σε αυτό σε ένα διαφορετικό σύνολο κρύπτο.

Με απλά λόγια, ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη είναι ένα επενδυτικό μέσο με το οποίο μπορείτε να επενδύσετε σε ένα κεφάλαιο, το οποίο, με τη σειρά του, επενδύει αυτά τα χρήματα σε έναν συγκεκριμένο δείκτη κρυπτονομισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη παρέχει πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε κάθε token του κεφαλαίου ξεχωριστά.

Πώς διαφέρει ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη;

Φυσικά, η κύρια διαφορά μεταξύ ενός παραδοσιακού κεφαλαίου βασισμένου σε δείκτη και ενός κεφαλαίου κρύπτο βασισμένου σε δείκτη είναι το είδος των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν. 

Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι οι αγορές κρύπτο μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις παραδοσιακές αγορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερες μεταβολές τιμών από τα παραδοσιακά κεφάλαια βασισμένα σε δείκτη, οπότε κάποιος που επενδύει σε ένα κεφάλαιο κρύπτο βασισμένο σε δείκτη μπορεί να αποκομίσει περισσότερα κέρδη, αλλά μπορεί επίσης να έχει μεγαλύτερες απώλειες.

Εκτός από τους δυνητικά υψηλότερους κινδύνους και ανταμοιβές, η άλλη διαφορά που πρέπει να σημειωθεί μεταξύ των παραδοσιακών κεφαλαίων βασισμένων σε δείκτη και των κεφαλαίων κρύπτο βασισμένων σε δείκτη είναι ο αριθμός των διαθέσιμων προϊόντων και η βασική ευκολία πρόσβασης για τους καταναλωτές. Υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, διαθέσιμα παραδοσιακά κεφάλαια βασισμένα σε δείκτη, που παρακολουθούν όλα τα είδη διαφορετικών δεικτών της αγοράς. Ωστόσο, τα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη εξακολουθούν να είναι μια σχετικά νέα εξέλιξη και προς το παρόν τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, είναι πολύ λίγα.

Συμπεράσματα

Καθώς τα κρύπτο συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κεφάλαια κρύπτο βασισμένα σε δείκτη να δημιουργούνται ως επενδυτικές ευκαιρίες για απλούς χρήστες. Αυτά τα κεφάλαια είναι δημοφιλή στις παραδοσιακές συναλλαγές και ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών. Τα κρύπτο συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε νέους τομείς και να προσελκύουν νέους χρήστες, οπότε σε όσους αρέσει η ιδέα της συναλλαγής κεφαλαίων βασισμένων σε δείκτη, πιθανότατα, θα πιέσουν ώστε αυτά που βασίζονται σε κρύπτο να γίνουν πιο διαδεδομένα.

Για περαιτέρω ανάγνωση