Czym Jest Fundusz Indeksowy Krypto?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Fundusz Indeksowy Krypto?

Czym Jest Fundusz Indeksowy Krypto?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 9, 2022Zaktualizowane Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Fundusz indeksowy krypto po prostu bazuje na idei tradycyjnego funduszu indeksowego — wehikułu inwestycyjnego, zaprojektowanego w celu śledzenia wyników wyznaczonego indeksu rynkowego — i zastępuje aktywa bazowe tokenami krypto, zamiast akcjami firmy.

Wprowadzenie

Zrozumienie funduszy indeksowych krypto wymaga znajomości indeksów rynkowych. W skrócie, indeks rynkowy to sposób wykorzystania danych do śledzenia i mierzenia wyników rynku akcji, lub określonej grupy spółek i związanych z nimi akcji.

Fundusz indeksowy krypto po prostu bazuje na idei tradycyjnego funduszu indeksowego i zastępuje aktywa bazowe tokenami kryptowalutowymi, zamiast akcjami spółek. Fundusze indeksowe krypto to jednak wciąż nowość, a obecnie dostępnych jest ich bardzo niewiele.

Czym Jest Tradycyjny Fundusz Indeksowy?

Przed przyjrzeniem się funduszom indeksowym krypto, dobrze jest zdobyć fundamentalną wiedzę na temat tradycyjnych funduszy indeksowych. W najprostszym ujęciu, fundusz indeksowy to portfel inwestycyjny zaprojektowany w celu śledzenia określonego koszyka aktywów bazowych. 

Bardziej szczegółowo, tradycyjny fundusz indeksowy jest zwykle opisywany jako rodzaj funduszu inwestycyjnego skonstruowanego tak, aby dopasować skład i wyniki do konkretnego indeksu rynku finansowego, takiego jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average.

 Czym jednak jest fundusz inwestycyjny? I czym jest indeks rynku finansowego? 

Fundusz inwestycyjny jest instrumentem finansowym umożliwiającym ludziom łączenie swoich pieniędzy w zarządzany fundusz, który następnie dąży do osiągnięcia zysku dla zaangażowanych osób, poprzez inwestowanie w aktywa takie jak akcje i obligacje. Portfel funduszu inwestycyjnego jest tak skonstruowany, aby odpowiadał pewnym celom inwestycyjnym, ustalonym przez fundusz i jego zarządzającego . 

Natomiast indeks rynkowy, to sposób wykorzystania danych do śledzenia i mierzenia wyników rynku akcji lub jego części. S&P 500, Dow Jones Industrial Average i FTSE 100 to przykłady indeksów rynkowych.

  • S&P 500 śledzi wyniki akcji 500 dużych i ważnych spółek giełdowych w USA.

  • Dow Jones Industrial Average śledzi wyniki akcji 30 szczególnie znaczących spółek notowanych w USA.

  • FTSE 100 śledzi wyniki akcji 100 największych spółek według kapitalizacji rynkowej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.  

I tak, w przypadku funduszu indeksowego, portfel inwestycyjny jest ustawiony tak, aby naśladować skład określonego indeksu rynkowego (wyznaczonego przez fundusz). Celem funduszu jest po prostu dopasowanie się do wyników indeksu rynkowego jako całości.

Dla porównania, fundusz inwestycyjny to taki, w którym portfel jest zaprojektowany przez zarządzającego funduszem, na podstawie jego poglądów na temat tego, w co należy aktywnie inwestować — celem jest osiągnięcie lepszych wyników niż rynek.

Wady i Zalety Tradycyjnych Funduszy Indeksowych

Fundusze indeksowe znane są jako pasywna strategia inwestycyjna, która zapewnia zwroty zgodne z szerszym rynkiem akcji. Celem nie jest wyprzedzenie zachowań rynku, ale po prostu odwzorowanie ruchów indeksu rynkowego. Badania pokazują, że fundusze pasywne w długim terminie osiągają zwykle lepsze wyniki, niż fundusze aktywne.

W związku z tym, jedną z głównych zalet funduszy indeksowych jest to, że uważa się, iż oferują one lepsze wyniki w długim okresie w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami. Na przykład średnia, w ujęciu rocznym, stopa zwrotu indeksu S&P 500 od 1957 roku (kiedy to po raz pierwszy rozszerzono indeks do 500 akcji) do końca 2021 roku wyniosła 11,88%. 

Fundusz indeksowy również dywersyfikuje portfele, ponieważ w zasadzie składa się z wielu małych wycinków każdej spółki w indeksie. Oznacza to, że Twoja inwestycja nie jest uzależniona od sukcesu pojedynczej spółki, ale śledzi wyniki całego indeksu jako całości. Krótko mówiąc, fundusz indeksowy oferuje szerszą ekspozycję na rynek. 

Ponadto, ponieważ fundusz indeksowy po prostu odwzorowuje skład indeksu, który śledzi, skład portfela rzadko się zmienia, co prowadzi do niższych kosztów operacyjnych i handlowych oraz niższych opłat.

Minusem jednak, jest jego bardzo mała elastyczność. Aktywnie zarządzany fundusz, może porzucić słabo radzące sobie akcje i przy dobrym zarządzaniu, osiągnąć lepsze wyniki od szerszego rynku. Jeśli indeks spadnie, fundusz indeksowy również przyniesie stratę, podczas gdy aktywnie zarządzany fundusz, może nadal przynosić zyski w czasie spadku koniunktury.

Czym Jest Fundusz Indeksowy Krypto?

Teraz, gdy wiesz, czym jest tradycyjny fundusz indeksowy, bardzo łatwo jest zrozumieć, czym jest fundusz indeksowy krypto. Wiele zmian w obrębie krypto można postrzegać jako aktualizacje Web3 na tradycyjnych rynkach i produktach i fundusz indeksowy krypto nie jest wyjątkiem. Fundusz indeksowy krypto po prostu bazuje na idei tradycyjnego funduszu indeksowego i zastępuje aktywa bazowe tokenami kryptowalutowymi, zamiast akcjami i obligacjami spółek.

Na przykład: Fundusz Indeksowy S&P 500 inwestuje zgromadzone w nim środki w koszyk akcji reprezentujących 500 spółek z indeksu rynkowego S&P 500. Tymczasem, fundusz indeksowy krypto inwestowałby pieniądze umieszczone w nim w koszyk różnych krypto.

Mówiąc najprościej, fundusz indeksowy krypto to wehikuł inwestycyjny, w który możesz zainwestować, który z kolei inwestuje te pieniądze w określony indeks kryptowalut. W ten sposób, fundusz indeksowy krypto zapewnia dostęp do zdywersyfikowanego portfela aktywów cyfrowych, bez konieczności kupowania przez Ciebie każdego tokena w funduszu indywidualnie.

Czym Różni się Fundusz Indeksowy Krypto?

Oczywiście, główną różnicą między tradycyjnym funduszem indeksowym a funduszem indeksowym krypto jest rodzaj aktywów, w które inwestują. 

Inną kluczową różnicą jest to, że rynki krypto mogą doświadczać większej zmienności niż rynki tradycyjne. W rezultacie, fundusze indeksowe krypto mogą doświadczać większych ruchów cenowych niż tradycyjne fundusze indeksowe, więc ktoś inwestujący w fundusz indeksowy krypto może osiągnąć większy zysk, ale może również doświadczyć większych strat.

Poza potencjalnie wyższym ryzykiem i nagrodami inną różnicą, na którą należy zwrócić uwagę między tradycyjnymi i kryptowalutowymi funduszami indeksowymi, jest liczba dostępnych produktów i łatwa dostępność dla konsumentów. Istnieją setki, jeśli nie tysiące, dostępnych tradycyjnych funduszy indeksowych, które śledzą wszystkie rodzaje różnych indeksów rynkowych. Fundusze indeksowe krypto są jednak wciąż stosunkowo nowym wynalazkiem, a bardzo niewiele z nich jest obecnie dostępnych dla ogółu społeczeństwa.

Wnioski Końcowe

Wraz z dalszym rozwojem i dojrzewaniem krypto, prawdopodobnie zobaczymy więcej funduszy indeksowych krypto, które powstaną jako możliwości inwestycyjne dla codziennych użytkowników. Fundusze te są popularne w handlu tradycyjnym i szerokie grono traderów jest z nich zadowolona. Krypto wciąż docierają do nowych miejsc i kuszą nowych użytkowników, więc ci, którym podoba się idea handlu funduszami indeksowymi, prawdopodobnie będą naciskać, aby te oparte na krypto stały się bardziej powszechne.

Dalsza Lektura