Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut
Strona Główna
Artykuły
Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut

Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut

Średnio zaawansowany
Opublikowane Sep 21, 2020Zaktualizowane Nov 11, 2022
21m

TL;DR

Analiza fundamentalna krypto polega na zagłębieniu się w dostępnych informacjach o aktywach finansowych. Na przykład możesz spojrzeć na ich zastosowania, liczbę osób z nich korzystających lub zespół stojący za projektem.

Twoim celem jest określenie, czy być może właśnie te aktywa są przecenione lub niedocenione. Na tym etapie możesz wykorzystać zdobyte informacje, aby dostosować swoje pozycje handlowe.


Wprowadzenie

Handel aktywami tak niestabilnymi jak kryptowaluty wymaga pewnych umiejętności. Wybór strategii, zrozumienie ogromnego świata handlu oraz opanowanie analizy technicznej i fundamentalnej to praktyki, które wiążą się z krzywą uczenia się.
Jeśli chodzi o analizę techniczną, pewną wiedzę specjalistyczną można odziedziczyć po dotychczasowych rynkach finansowych. Wielu traderów kryptowalut używa tych samych wskaźników technicznych, które są widoczne w handlu na rynku Forex, akcjami i towarami. Narzędzia takie jak RSI, MACD i Wstęgi Bollinger starają się przewidzieć zachowanie rynku niezależnie od aktywów będących przedmiotem obrotu. W związku z tym te narzędzia do analizy technicznej są również niezwykle popularne w przestrzeni kryptowalut.

W przypadku analizy fundamentalnej krypto, pomimo podobnego podejścia, jak w przypadku tradycyjnych rynków, nie możemy wykorzystać już dawno przetestowanych i powszechnie używanych narzędzi, gdyż nie będą one w pełni zgodne z tą klasą aktywów. Aby przeprowadzić poprawną analizę fundamentalną krypto, musimy zrozumieć, skąd bierze się ich wartość.

W tym artykule spróbujemy zidentyfikować metryki, które będziesz mógł(-ogła) wykorzystać do stworzenia własnych wskaźników.


Czym jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna (FA) to podejście stosowane przez inwestorów mające na celu wskazanie "faktycznej wartości" aktywów lub firmy. Poprzez wzięcie pod uwagę wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, jesteśmy w stanie określić, czy aktywa lub biznes są przecenione, czy niedocenione. Następnie możemy wykorzystać tę informację, aby strategicznie otwierać i zamykać nasze pozycje.

Analiza techniczna dostarcza cenne dane handlowe, ale daje także różne spostrzeżenia. Użytkownicy TA uważają, iż mogą przewidzieć przyszłe ruchy cenowe w oparciu o przeszłe wyniki aktywów. Osiąga się to poprzez identyfikację wykresów świecowych i badanie podstawowych wskaźników.
Tradycyjni analitycy fundamentalni zazwyczaj patrzą na wskaźniki biznesowe, aby dowiedzieć się tego, co ich zdaniem stanowi prawdziwą wartość aktywa. Używane wskaźniki obejmują zysk na akcję (jaki zysk firma osiąga z każdej wyemitowanej akcji) lub stosunek ceny do wartości księgowej (jak inwestorzy wyceniają firmę w porównaniu z jej wartością księgową). Taką analize można przeprowadzić dla kilku firm w niszy, na przykład, aby dowiedzieć się, jak ich potencjalna inwestycja ma się do innych.
Aby uzyskać bardziej kompleksowe wprowadzenie do analizy fundamentalnej, zobacz Czym jest Analiza Fundamentalna?


Problemy związane z analizą fundamentalną krypto

Sieci kryptowalutowe nie mogą być oceniane z tego samego punktu widzenia, co tradycyjne firmy. Jeśli już, zdecentralizowane oferty, takie jak Bitcoin (BTC), są bliższe towarom. Nawet przy bardziej scentralizowanych kryptowalutach (takich jak te emitowane przez organizacje), tradycyjne wskaźniki FA nie mogą nam wiele powiedzieć.

Dlatego musimy zwrócić uwagę na różne frameworki. Pierwszym krokiem w tym procesie jest identyfikacja silnych metryk. Przez silne rozumiemy te, które nie dają się łatwo zmanipulować. Na przykład obserwujący na Twitterze lub użytkownicy Telegramu/Reddita prawdopodobnie nie są dobrymi wskaźnikami, ponieważ łatwo jest tworzyć fałszywe konta lub kupować zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Należy zauważyć, że nie ma jednej miary, która dałaby nam pełny obraz sieci, którą oceniamy. Moglibyśmy spojrzeć na liczbę aktywnych adresów w blockchainie i zobaczyć, że rośnie ona w gwałtowny sposób. Niestety niewiele nam mówi. Z doświadczenia wiemy, że może to być samodzielny aktor, który za każdym razem przesyła pieniądze do siebie na nowy adres.
W następnych sekcjach przyjrzymy się trzem kategoriom metryk krypto FA: metryki on-chain, metryki projektu i metryki finansowe. Ta lista nie będzie wyczerpująca, ale powinna zapewnić nam przyzwoitą podstawę do późniejszego tworzenia wskaźników.


Metryki on-chain


Wskaźniki on-chain to te, które można zaobserwować, patrząc na dane dostarczane przez blockchain. Moglibyśmy to zrobić sami, uruchamiając węzeł dla pożądanej sieci, a następnie eksportując dane, ale może to być czasochłonne i kosztowne. Zwłaszcza jeśli rozważamy tylko inwestycję i nie chcemy tracić czasu ani środków na takie przedsięwzięcie.
Prostszym rozwiązaniem byłoby pobieranie informacji ze stron internetowych lub interfejsów API specjalnie zaprojektowanych w celu dostraczania informacji pomocnych przy decyzjach inwestycyjnych. Na przykład analiza on-chain Bitcoina na CoinMarketCap daje nam mnóstwo informacji. Do pozostałych źródeł należą np. Wykresy Danych Coinmetrics lub raporty projektów Binance Research.


Liczba transakcji

Licznik transakcji jest dobrą miarą aktywności zachodzącej w sieci. Wykreślając liczbę dla określonych okresów (lub używając średnich kroczących), możemy zobaczyć, jak aktywność zmienia się w czasie.

Należy jednak pamiętać, że na tę metrykę trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Tak samo, jak w przypadku aktywnych adresów, nie możemy być pewni, czy czasem jedna strona nie wymienia się funduszami między własnymi portfelami, aby zawyżyć aktywność on-chain.


Wartość transakcji

Nie mylić z liczbą transakcji. Wartość transakcji mówi nam, jaka wartość została dokonana w danym okresie. Na przykład, jeśli tego samego dnia wysłano łącznie dziesięć transakcji Ethereum, każda o wartości $50, powiedzielibyśmy, że dzienny wolumen transakcji wyniósł $500. Możemy zmierzyć to w walucie fiat, takiej jak USD lub w natywnej jednostce protokołu (ETH).


Aktywne adresy

Aktywne adresy blockchain w danym okresie także mogą być dobrą metryką. Metody obliczania tej wartości są różne, jednak najpopularniejszą jest zsumowanie nadawców i odbiorców każdej transakcji w danym okresie (np. dzień, tydzień, miesiąc). Niektórzy także śledzą łączną liczbę wszystkich unikatowych adresów, dzięki czemu mogą porównywać tę ilość wraz z upływem czasu.


Uiszczone opłaty

Być może jest to ważniejsza metryka dla niektórych aktywów krypto niż innych. Uiszczone opłaty mogą nam powiedzieć o zapotrzebowaniu na przestrzeń blokową. Możemy myśleć o nich jak o bidach na aukcji: użytkownicy konkurują ze sobą o terminowe uwzględnienie ich transakcji. Ci, którzy bidują wyżej, szybciej potwierdzą swoje transakcje (zostaną one wydobyte), podczas gdy ci, którzy bidują niżej, będą musieli poczekać dłużej.
W przypadku kryptowalut o malejących harmonogramach emisji jest to interesujący wskaźnik do zbadania. Główne blockchainy Proof of Work (PoW) zapewniają nagrodę za blok. W niektórych składa się ona z dotacji blokowej i opłat transakcyjnych. Dotacja blokowa zmniejsza się okresowo (w przypadku takich wydarzeń jak halving Bitcoina).

Z racji, że koszt miningu rośnie wraz z czasem, a dotacje blokowe maleją, logicznym jest wzrost opłat za transakcje. W przeciwnym razie górnicy przestaliby zarabiać pieniądze i porzuciliby sieć. Miałoby to znaczny wpływ na jej bezpieczeństwo.


Hash rate i stakowana kwota

Dzisiejsze blockchainy używają wielu różnych algorytmów konsensusu, a każdy z nich posiada własne mechanizmy. Biorąc pod uwagę, jak kluczowe są one w kwestii bezpieczeństwa sieci, zagłębianie się w dane związane z nimi może przynieść nam sporo cennych informacji do analizy fundamentalnej.

Hash rate jest często używany jako miara stanu sieci w kryptowalutach Proof of Work. Im wyższy hash rate, tym trudniej z powodzeniem przeprowadzić atak 51%. Jednak wzrost w czasie może również wskazywać na rosnące zainteresowanie wydobyciem, prawdopodobnie w wyniku tanich kosztów ogólnych i wyższych zysków. I odwrotnie, spadek hash rate'u wskazuje, że wydobywcy przechodzą w tryb offline („kapitulacja wydobywców”), ponieważ zabezpieczanie sieci nie jest już dla nich opłacalne.

Czynniki wpływające na ogólny koszt miningu to między innymi aktualna cena aktywów, liczba przetworzonych transakcji i uiszczane opłaty. Oczywiście istotne są także bezpośrednie koszty miningu, czyli prąd i moc obliczeniowa komputerów.

Staking (na przykład w Proof of Stake) to kolejna powiązana koncepcja o podobnej teorii gry do wydobywania PoW. Jeśli jednak chodzi o mechanizmy, działa zupełnie inaczej. Podstawową ideą jest to, że użytkownicy stakują własne zasoby, aby uczestniczyć w walidacji bloku. W związku z tym moglibyśmy spojrzeć na kwotę stakowaną w danym momencie, aby ocenić zainteresowanie (lub jego brak).


Metryki projektu


Podczas gdy metryki on-chain zajmują się obserwowaniem danych na blockchianie, metryki projektu wynikają z jakościowego podejścia do czynników takich jak wydajność zespołu (jeżeli takowy w ogóle istnieje), biała księga i nachodzące zmiany w projekcie.


Biała Księga (Whitepaper)

Za każdym razem zaleca się przeczytanie białej księgi dowolnego projektu, w który chcesz zainwestować. Jest to techniczny dokument, który pozwoli Tobie dobrze zrozumieć dany projekt krypto. Dobra biała księga powinna definiować cele sieci i dawać nam wgląd w:

  • Zastosowaną technologię (czy jest open source?)
  • Zastosowania projektu
  • Plan jego modernizacji i dodawania nowych funkcji
  • Schemat dostaw i dystrybucji monet lub tokenów

Warto następnie przedyskutować te informacje z innymi ludźmi. Co reszta sądzi na temat tego projektu? Czy są jakieś informacje, które powinny zmartwić potencjalnego inwestora? Czy cele projektu wydają się realistyczne?


Zespół

Jeśli za siecią kryptowalut stoi konkretny zespół, historie jego członków mogą ujawnić, czy zespół posiada umiejętności wymagane do realizacji projektu. Czy członkowie podejmowali już wcześniej udane przedsięwzięcia w tej branży? Czy ich wiedza jest wystarczająca, aby osiągnąć zakładane kamienie milowe? Czy byli zaangażowani w jakieś wątpliwe projekty lub oszustwa?
Jeśli nie ma zespołu, jak wygląda społeczność deweloperów? Jeśli projekt ma publicznego GitHuba, sprawdź, ilu jest współtwórców i jaka jest aktywność. Moneta, której rozwój jest stały, może być bardziej atrakcyjna niż ta, której repozytorium nie było aktualizowane od dwóch lat.


Konkurencja

Porządna biała księga powinna omawiać kwestię potencjalnych zastosowań danych krypto aktywów. Na tym etapie warto porównać projekt z jego konkurencją, a także z przeszłymi infrastrukturami, które ten projekt planuje zastąpić.

W idealnej sytuacji powinniśmy przeprowadzić ten sam proces analizy fundamentalnej dla konkurencji projektu. Wiele aktywów może wyglądać atrakcyjnie, ale dogłębniejsza analiza może wykazać pewne wady i braki.


Ekonomia tokenów i początkowa dystrybucja

Niektóre projekty tworzą tokeny jako rozwiązanie szukające problemu. Nie znaczy to, że sam projekt nie jest opłacalny, ale skojarzony z nim token może nie być szczególnie przydatny w tym kontekście. W związku z tym ważne jest, aby ustalić, czy token ma rzeczywistą użyteczność. A co za tym idzie, czy ta użyteczność jest czymś, co rynek uzna za wartościowe.
Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę na tym froncie, jest początkowy podział funduszy. Czy miał on miejsce za pośrednictwem ICO lub IEO, czy użytkownicy mogli zarabiać przez wydobywanie? W przypadku tych pierwszych, whitepaper powinien określać, ile pozostaje dla założycieli i zespołu, a ile będzie dostępne dla inwestorów. W przypadku tego ostatniego możemy szukać dowodów na premining ze strony twórców zasobu (wydobywanie w sieci przed ogłoszeniem projektu).
Skupienie się na dystrybucji może dać nam wyobrażenie o istniejącym ryzyku. Na przykład, jeśli zdecydowana większość podaży należałaby tylko do kilku stron, moglibyśmy dojść do wniosku, że jest to ryzykowna inwestycja, ponieważ strony te mogą ostatecznie manipulować rynkiem.


Metryki finansowe


Informacje o handlu danymi aktywami, ich cenie, płynności itd. mogą dać nam sporo informacji do analizy fundamentalnej. Jednakże inne interesujące metryki także mogą mieć wpływ na ekonomie protokołu krypto.


Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa (lub wartość sieci) jest obliczana poprzez pomnożenie krążącej podaży przez aktualną cenę. Zasadniczo reprezentuje hipotetyczny koszt zakupu każdej dostępnej jednostki kryptowaluty (zakładając brak poślizgu).

Sama w sobie kapitalizacja rynkowa może być myląca. W teorii łatwo jest wydać bezużyteczny token o podaży jednego miliona jednostek. Jeżeli chociaż jeden z tych tokenów zostałby zakupiony za $1, wtedy kapitalizacja rynkowa wyniosłaby $1,000,000. Jest to ewidentne zachwianie faktycznej wartości tokena i jest małe prawdopodobieństwo, że rynek zainteresuje się tym tokenem.

Co ważne, nie można naprawdę określić, ile jednostek znajduje się w obiegu dla danej kryptowaluty lub tokena. Monety można spalić, klucze zgubić, a o funduszach po prostu zapomnieć. Zamiast tego widzimy przybliżenia, które próbują odfiltrować monety, które nie są już w obiegu.

Mimo to kapitalizacja rynkowa jest bardzo często wykorzystywana do określenia potencjału sieci. Niektórzy inwestorzy krypto specjalnie szukają monet o "niskiej kapitalizacji", gdyż te mają większą szansę na rozwój niż te z ogromną kapitalizacją. Inni zaś uważają, że duża kapitalizacja oznacza silną sieć i efektywność i z tej racji mają one większą szansę na przetrwanie.


Płynność i wolumen

Płynność jest miarą tego, jak łatwo można kupić lub sprzedać aktywa. Aktywa płynne to takie, które bez problemu sprzedalibyśmy po ich cenie handlowej. Pokrewną koncepcją jest płynny rynek, który jest konkurencyjnym rynkiem zalanym askami i bidami (prowadzącymi do węższego spreadu bid-ask).

Na niepłynnych rynkach możemy mięć problemy ze sprzedażą naszych aktywów po "uczciwej" cenie. Wynika to z tego, że żaden z kupców nie chce wejść z nami w transakcje, co pozostawia nam dwie opcje: obniżyć cenę naszych aktywów lub zaczekać na dodatkową płynność.

Wolumen obrotu jest wskaźnikiem, który może nam pomóc określić płynność. Można go zmierzyć na kilka sposobów i służy do pokazania, ile wartości zostało sprzedane w danym okresie. Zazwyczaj wykresy przedstawiają dzienny wolumen obrotu (wyrażony w jednostkach rodzimych lub w dolarach).

Zaznajomienie się z płynnością może okazać się bardzo przydatne podczas analizy fundamentalnej. Koniec końców jest to metryka pokazująca nam ogólne zainteresowanie projektem.


Mechanizm podaży

Dla niektórych mechanizmy podaży monety lub tokena to jedne z najciekawszych właściwości z punktu widzenia inwestycji. Rzeczywiście, modele takie jak stosunek Stock-to-flow (S2F) zyskują na popularności wśród zwolenników Bitcoina.
Maksymalna podaż, podaż w obiegu i stopa inflacji mogą wpływać na decyzje. Niektóre monety z czasem zmniejszają liczbę nowych jednostek, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy wierzą, że popyt na nowe jednostki przewyższy ich dostępność. 
Z drugiej strony, różni inwestorzy mogą postrzegać sztywno narzucony pułap jako szkodliwy w dłuższej perspektywie. Takie obawy mogą polegać na tym, że zniechęca to do korzystania z monet/tokenów, ponieważ użytkownicy zamiast tego decydują się je gromadzić. Inną krytyką jest to, że nieproporcjonalnie nagradza wczesnych użytkowników, podczas gdy stała polityka inflacyjna byłaby bardziej sprawiedliwa dla nowoprzybyłych.


Wskaźniki, metryki i narzędzia analizy fundamentalnej

Zdefiniowaliśmy już metryki jako dane ilościowe, a czasem jakościowe, wykorzystywane w analizie podstawowej. Aczkolwiek same metryki często nie mówią wszystkiego. Aby uzyskać głębszy wgląd w podstawy monety, powinniśmy również przyjrzeć się wskaźnikom.

Wskaźnik często łączy wiele metryk przy użyciu formuł statystycznych, aby tworzyć łatwiejsze do analizy relacje. Jednak nadal istnieje część wspólna między metryką i wskaźnikiem, co sprawia, że definicja jest dość luźna. 

Chociaż liczba aktywnych portfeli jest cenna, możemy połączyć ją z innymi danymi, aby uzyskać głębszy wgląd. Możesz wziąć to jako procent wszystkich portfeli lub podzielić kapitalizację rynkową monety przez liczbę aktywnych portfeli. To obliczenie dałoby ci średnią kwotę utrzymywaną przez aktywny portfel. Obydwa pozwoliłyby wyciągnąć wnioski na temat aktywności sieci i zaufania użytkowników do posiadania aktywów. Zagłębimy się w to w następnej sekcji.

Narzędzia analizy fundamentalnej ułatwiają gromadzenie wszystkich tych metryk i wskaźników. Chociaż możesz spojrzeć na surowe dane w eksploratorach blockchain, agregator lub pulpit nawigacyjny pozwolą Ci na bardziej efektywne wykorzystanie czasu. Niektóre narzędzia umożliwiają tworzenie własnych wskaźników z wybranymi metrykami.


Łączenie metryk i tworzenie wskaźników FA

Teraz gdy znamy różnicę między metrykami a wskaźnikami, porozmawiajmy o tym, jak łączymy metryki, aby lepiej zrozumieć kondycję finansową aktywów, z którymi mamy do czynienia. Po co to robić? Cóż, jak wspomnieliśmy w poprzednich sekcjach, każda metryka ma pewne niedociągnięcia. Co więcej, jeśli tylko patrzysz na zbiór liczb dla każdego projektu kryptowalutowego, przeoczasz wiele kluczowych informacji. Rozważ następujący scenariusz:


Moneta A

Moneta B

Kapitalizacja Rynkowa

$100 000 000

$5 000 000

Liczba transakcji (6 mies.)

20 000 000

40 000 000

Śr. wartość transakcji (6 mies.)

$50

$100

Aktywne adresy (6 mies.)

30 000

2 000


W odosobnieniu aktywne adresy nie mówią nam nic, jeśli porównamy te dwie monety. Moglibyśmy z pewnością powiedzieć, że Moneta A miała więcej aktywnych adresów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy niż Moneta B, ale jest to dalekie od kompleksowej analizy. Jak ta liczba ma się do kapitalizacji rynkowej? Albo do liczby transakcji?
Bardziej ostrożnym podejściem byłoby stworzenie pewnego rodzaju współczynnika, który moglibyśmy zastosować do niektórych statystyk Monety A, a następnie porównanie go z tym samym współczynnikiem, który zastosowano w przypadku Monety B. W ten sposób nie porównujemy na ślepo poszczególnych wskaźników każdej monety. Zamiast tego możemy samodzielnie stworzyć standard wyceny monet. 
Na przykład możemy zdecydować, że związek między kapitalizacją rynkową a liczbą transakcji jest o wiele bardziej wymowny niż sam kapitalizacja rynkowa. W takim przypadku możemy podzielić kapitalizację rynkową przez liczbę transakcji. W przypadku Monety A otrzymujemy stosunek 5, a dla Monty B nasz stosunek wynosi 0,125.
Idąc dalej z samym tym stosunkiem, moglibyśmy pomyśleć, że Moneta B jest z natury bardziej wartościowa niż Moneta A, ponieważ obliczona liczba jest niższa. Oznacza to, że liczba transakcji jest znacznie wyższa w stosunku do kapitalizacji rynkowej Monety B. Dlatego mogłoby się wydawać, że Moneta B ma większą użyteczność lub że Moneta A jest przewartościowana. 
Żadna z tych obserwacji nie powinna być interpretowana jako porada inwestycyjna – jest to po prostu przykład tego, jak możemy namalować mały fragment większego obrazu. Bez zrozumienia celów projektów i funkcji monet nie można określić, czy stosunkowo mniejsza liczba transakcji na Monecie A jest pozytywnym, czy negatywnym zjawiskiem.
Podobnym wskaźnikiem, który zyskał pewną popularność na rynkach kryptowalut, jest wskaźnik NVT. Stworzony przez analityka Willy'ego Woo wskaźnik wartości sieci do transakcji został nazwany „stosunkiem ceny do zarobków w świecie kryptowalut”. W uproszczeniu polega to na podzieleniu kapitalizacji rynkowej (lub wartości sieci) przez kwotę transakcji (zazwyczaj na wykresie dziennym).

To tylko czubek góry lodowej współczynników, które da się stworzyć za pomocą wymienionych dzisiaj metryk. Analiza fundamentalna polega na opracowywaniu systemu, który może być wykorzystywany do tworzenia całościowych opinii o projektach. Im więcej danych zbierzemy, tym lepsze informacje otrzymamy o projekcie.


Kluczowe wskaźniki i metryki FA

Do wyboru jest ogromna liczba wskaźników i metryk. Jako początkujący najlepiej zacząć od kilku najpopularniejszych. Każdy wskaźnik opowiada tylko część historii, więc w swojej analizie używaj różnych z nich.


Stosunek Wartości Sieci do Transakcji (NVT)

Jeśli słyszałeś(-aś) o stosunku ceny do zysku używanym do analizy akcji, wskaźnik wartości transakcji sieciowych (dzienny) zapewnia podobną analizę. Oblicza się go po prostu dzieląc kapitalizację rynkową monety przez dzienny wolumen transakcji. 

Używamy dziennego wolumenu transakcji jako substytutu bazowej, nieodłącznej wartości monety. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że im większy wolumen poruszający się po systemie, tym większą wartość ma projekt. Jeśli kapitalizacja rynkowa monety wzrośnie, podczas gdy dzienny wolumen transakcji zostanie w tyle, rynek może wejść na obszar bańki. Ceny rosną bez dopasowanego wzrostu wartości instrumentu bazowego. W przeciwnym przypadku cena monety lub tokena może pozostać stabilna, podczas gdy dzienny wolumen transakcji wzrasta. Ten scenariusz może sugerować możliwą okazję do zakupu.

Im wyższa wartość współczynnika, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się bańki. Ten punkt jest zwykle widoczny, gdy stosunek NVT jest powyżej 90-95. Malejący wskaźnik pokazuje, że krypto staje się mniej przewartościowane. 


Stosunek Wartości Rynkowej do Zrealizowanej Wartości (MVRV)

Zanim zagłębimy się w te statystyki, musimy zrozumieć, co oznacza zrealizowana wartość dla aktywów krypto. Wartość rynkowa, inaczej zwana kapitalizacją rynkową, to po prostu całkowita podaż monet pomnożona przez aktualną cenę rynkową. Zrealizowana wartość z kolei obniża wartość monet zagubionych w niedostępnych portfelach. 

Monety znajdujące się w portfelach są zamiast tego wyceniane według ceny rynkowej w momencie ich ostatniego ruchu. Na przykład Bitcoin utracony w portfelu od lutego 2016 będzie wyceniany tylko na około $400.

Aby uzyskać nasz wskaźnik MVRV, po prostu dzielimy kapitalizację rynkową przez zrealizowaną kapitalizację. Jeśli kapitalizacja rynkowa jest znacznie wyższa niż kapitalizacja zrealizowana, otrzymamy stosunkowo wysoką wartość wskaźnika. Stosunek powyżej 3,7 sugeruje, że może dojść do masowej sprzedaży, podczas której inwestorzy zabierają swoje zyski z powodu zawyżonej wartości monety. 

Ta liczba oznacza, że moneta może być obecnie przewartościowana. Można to zobaczyć przed dwiema masowymi sprzedażami Bitcoinów w 2014 roku (MRVR około 6) i 2018 (MRVR około 5). Jeśli wartość jest zbyt niska, poniżej 1, rynek jest niedowartościowany. Taka sytuacja byłaby dobrym punktem do zakupu, ponieważ presja kupna rośnie i podnosi cenę.


Model Stock-to-flow

Wskaźnik Stock-to-flow jest popularnym wskaźnikiem ceny kryptowaluty, zwykle o ograniczonej podaży. Model traktuje każdą kryptowalutę jako stały, deficytowy zasób podobny do metali szlachetnych lub kamieni. Ponieważ istnieje znana ograniczona podaż bez możliwości znalezienia nowych źródeł, inwestorzy wykorzystują te aktywa jako magazyn wartości.

Obliczamy wskaźnik, biorąc całkowitą globalną podaż w obiegu i dzieląc ją przez ilość wyprodukowaną rocznie. W przypadku Bitcoina możesz to zrobić za pomocą łatwo dostępnych danych dotyczących obiegu i danych dotyczących nowo wydobytych monet. Zmniejszające się zwroty z wydobycia prowadzą do wyższego wskaźnika odzwierciedlającego jego niedobór, co sprawia, że aktywa są bardziej wartościowe. Ponieważ Bitcoin przechodzi okresowo wydarzenie zwane halvingiem, widzimy to w odzwierciedleniu napływu nowych monet na rynek.


Jak widać, stosunek Stock-to-flow był dość dobrym wskaźnikiem ceny Bitcoina. Cena Bitcoina została nałożona na średnią z 365 dla dni wskaźnika i pokazuje dobre dopasowanie. Model ma jednak pewne wady. 

Na przykład złoto ma obecnie stosunek Stock-to-flow wynoszący około 60, co oznacza, że wydobycie obecnej podaży złota przy obecnym przepływie zajęłoby 60 lat. Bitcoin będzie mniej więcej na dobrej drodze do osiągnięcia wskaźnika 1600 za około 20 lat, ustalając prognozy cenowe i kapitalizację rynkową wyższą niż obecne bogactwo świata. 

Modele Stock-to-flow również mają problemy z deflacją, ponieważ sugerowałoby to cenę ujemną. Z uwagi na to, że ludzie gubią klucze do swoich portfeli i a produkcja nowych bitcoinów z czasem ustanie, zobaczylibyśmy ujemny stosunek. Widzielibyśmy, jak ruch Stock-to-flow zmierza w kierunku nieskończoności, a następnie staje się ujemny, gdy wyświetlamy go graficznie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym modelu, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym Bitcoina i Modelu Stock-to-Flow.


Przykłady narzędzi Analizy Fundamentalnej

Baserank

Baserank to platforma badawcza aktywów krypto, która agreguje informacje i recenzje od analityków i inwestorów. Krypto otrzymuje ogólny wynik od 0 do 100 po zebraniu średniej z każdego wyniku recenzji. Chociaż istnieje kilka recenzji premium dla subskrybentów, użytkownicy bezpłatni nadal mogą zobaczyć kompleksowy przegląd recenzji w podziale na sekcje, w tym zespół, użyteczność i ryzyko inwestycyjne. Jeśli masz mało czasu i potrzebujesz szybkiego przeglądu projektu lub monety, agregator taki jak Baserank jest odpowiedni do tego zadania. Zawsze jednak powinieneś(-naś) zagłębić się w projekty, którymi jesteś zainteresowany(-a), zanim zainwestujesz.


Crypto Fees

Jak można się domyślić po nazwie, to narzędzie pokazuje opłaty każdej sieci za ostatnie 24 godziny lub siedem dni. Jest to łatwy wskaźnik do wykorzystania podczas analizy ruchu i wykorzystania sieci blockchain. Sieci o wysokich opłatach zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jednak nie powinieneś(-naś) brać tego wskaźnika za wartość nominalną. Niektóre blockchainy są budowane z myślą o niskich opłatach, co sprawia, że porównanie z innymi sieciami jest trudne. W takich przypadkach najlepiej jest spojrzeć na liczbę w połączeniu z kwotą transakcji lub inną metryką. Na przykład monety o dużej kapitalizacji rynkowej, takie jak Dogecoin lub Cardano, są nisko na ogólnych wykresach ze względu na niskie opłaty transakcyjne.


Glassnode Studio

Glassnode Studio oferuje pulpit nawigacyjny wyświetlający szeroki zakres metryk i danych on-chain. Jak większość oferowanych narzędzi, jest ono oparte na subskrypcji. Jednak ilość bezpłatnych danych on-chain, które oferuje, jest dość dogłębna, oraz odpowiednia dla inwestorów-amatorów. Znacznie łatwiej jest znaleźć wszystkie informacje w jednym miejscu, niż zbierać je samemu za pomocą eksploratorów blockchain. Główną siłą Glassnode jest ogromna liczba kategorii metrycznych i podkategorii, które możesz przeglądać. Jeśli jednak interesują Cię projekty Binance Smart Chain, jesteś tutaj bardzo ograniczony(-a).

Dla każdego, kto chce połączyć swoje metryki z analizą techniczną, Glassnode Studio ma również wbudowany TradingView ze wszystkimi narzędziami do tworzenia wykresów. Inwestorzy i traderzy często łączą wiele rodzajów analiz podczas podejmowania decyzji. Możliwość zrobienia tego wszystkiego w jednym miejscu to plus.


Przemyślenia końcowe

Analiza fundamentalna przeprowadzona w prawidłowy sposób może dać nam cenne informacje na temat kryptowalut, których może nie wskazać analiza techniczna. Umiejętność oddzielenia ceny rynkowej od "prawdziwej" wartości sieci może okazać się nieoceniona podczas handlu. Oczywiście są też sytuacje, w których FA nie ma za wiele zastosowań, zaś TA rozwiera swoje skrzydła. Dlatego większość traderów używa obydwu do tworzenia swojej strategii handlowej.

Tak jak z większością rzeczy w handlu, nie istnieje jedna FA, która będzie sprawdzać się w przypadku wszystkich projektów. Mamy nadzieje, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć czynniki stojące za tworzeniem wskaźników FA, dzięki czemu będziesz lepiej otwierać i zamykać swoje pozycje podczas handlu aktywami krypto.