Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut
Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut
Strona GłównaArtykuły

Przewodnik po Analizie Fundamentalnej Kryptowalut

Średnio zaawansowany
3mo ago
14m

ELI5

Analiza fundamentalna krypto polega na głębokim zrozumieniu dostępnych informacji o tych aktywach finansowych. Dla przykładu możemy analizować zastosowania kryptowalut, ilość osób z nich korzystających lub zespoły stojące za projektami.

Twoim celem jest określenie, czy być może właśnie te aktywa są przecenione lub niedocenione. Na tym etapie możesz wykorzystać swoje informacje, aby dostosować swoje pozycje handlowe.


Wprowadzenie

Aktywa handlowe o takiej zmienności jak kryptowaluty wymagają wprawy w operowaniu nimi. Wybór strategii, zrozumienie obszernego świata handlu i opanowanie analizy technicznej i fundamentalnej to podstawowe aspekty nauki o handlu krypto.
W przypadku analizy technicznej część wiedzy o niej pokrywa się z tą, którą można nabyć na tradycyjnych rynkach finansowych. Wielu handlowców krypto używa tych samych wskaźników technicznych jak w przypadku giełd, Forex i handlu dobrami. Narzędzia takie jak RSI, MACD i Wstęgi Bollingera mają na celu przewidzieć zachowanie rynku niezależnie od analizowanej klasy aktywów. Z tej racji narzędzia analizy technicznej są niezwykle popularne w sferze krypto.

W przypadku analizy fundamentalnej krypto, pomimo podobnego podejścia, jak w przypadku tradycyjnych rynków, nie możemy wykorzystać już dawno przetestowanych i powszechnie używanych narzędzi, gdyż nie będą one w pełni zgodne z tą klasą aktywów. Aby przeprowadzić poprawną analizę fundamentalną krypto, musimy zrozumieć, skąd bierze się ich wartość.

W tym artykule spróbujemy zidentyfikować metryki, które będziesz mógł wykorzystać do stworzenia własnych wskaźników.


Czym jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna (FA) to podejście stosowane przez inwestorów mające na celu wskazanie "faktycznej wartości" aktywów lub biznesu. Poprzez wzięcie pod uwagę wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, jesteśmy w stanie określić, czy aktywa lub biznes są przecenione, czy niedocenione. Następnie możemy wykorzystać tę informację, aby strategicznie otwierać i zamykać nasze pozycje.

Analiza techniczna może także dostarczyć różne cenne dane handlowe, jednak prowadzi przy tym do różnych wniosków. Użytkownicy TA uważają, że mogą przewidzieć przyszłe ruchy ceny na podstawie wydajności aktywów w przeszłości. Osiągają to poprzez identyfikowanie wzorców na wykresach świecowych i badanie kluczowych wskaźników.

Tradycyjna analiza fundamentalna zazwyczaj wyszukuje metryki biznesu, które mogą pomóc określić jego faktyczną wartość. Wykorzystywane wskaźniki to między innymi zarobki na akcję (jaki przychód przynosi firma na każdą akcję) lub cena do wartości księgowej (jak inwestorzy wyceniają firmę w porównaniu do jej wartości w księdze). Analitycy fundamentalni przeprowadzają takie badanie dla kilku biznesów w danej niszy, aby np. ocenić w perspektywie dane firmy w porównaniu do reszty.
Bardziej kompleksowe wprowadzenie do analizy fundamentalnej znajdziesz w artykule: Czym Jest Analiza Fundamentalna?


Problemy związane z analizą fundamentalną krypto

Sieci kryptowalutowe nie mogą być oceniane w ten sam sposób jak tradycyjne biznesy. Jeżeli już, zdecentralizowane oferty takie jak Bitcoin (BTC) bardziej przypominają handel dobrami. Nawet w przypadku bardziej scentralizowanych kryptowalut (wydawanych przez organizacje) tradycyjne wskaźniki FA nie wiele nam powiedzą.

Musimy więc znaleźć nowe podejście dla krypto. Pierwszym krokiem tego procesu będzie znalezienie silnych metryk. Przez silne rozumiemy takie, które jest ciężko zmanipulować. Liczba obserwujących na Twitterze lub użytkowników na Telegramie/Reddicie nie jest najlepszą metryką, ponieważ można np. tworzyć fake konta lub kupować obserwujących.

Warto pamiętać, że nie istnieje jedna metryka, która da nam pełen obraz analizowanej sieci. Możemy spojrzeć na liczbę aktywnych adresów na danym blockchainie i zobaczyć, że zaczyna ona gwałtownie rosnąć. Jednak to samo w sobie za wiele nam nie mówi. Równie dobrze może być to pojedyncza osoba transferująca pieniądze w tą i z powrotem między nowymi adresami.
W tej sekcji artykułu przejrzymy trzy kategorie metryk FA: metryki on-chain, metryki projektu i metryki finansowe. Ta lista może nie będzie wyczerpująca, ale da nam dobre podstawy pod stworzenie wskaźnika.


Metryki on-chainMetryki on-chain to te, które możemy zaobserwować przeglądając dane dostarczone nam przez sam blockchain. Owe dane możemy otrzymać, na przykład uruchamiając węzeł analizowanej sieci na naszym komputerze, a następne eksportując jego dane, jednak jest to czasochłonny i drogi proces, zwłaszcza jeżeli chcemy przeznaczyć pieniądze i czas tylko na naszą inwestycję, a nie na próby jej odnalezienia.
Prostszym rozwiązaniem byłoby wyciągnięcie tych informacji ze stron lub z API specjalnie skonstruowanych w celu podawania informacji inwestycyjnych. Dla przykładu analiza on-chain Bitcoina podana przez CoinMarketCap daje nam cały wachlarz informacji. Źródła takie jak Wykresy Danych od Coinmetrics mogą uzupełnić naszą wiedzę na temat aktywów, a Binance Research może wiele powiedzieć nam na temat danego projektu.


Liczba transakcji

Liczba transakcji to dobra miara aktywności w danej sieci. Wykreślając dane dla poszczególnych okresów (lub wykorzystując średnie kroczące), możemy określić zmiany aktywności w czasie.

Należy jednak pamiętać, że na tę metrykę trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Tak samo, jak w przypadku aktywnych adresów, nie możemy być pewni, czy czasem jedna strona nie wymienia się funduszami między własnymi portfelami, aby zawyżyć aktywność na łańcuchu.


Wartość transakcji

Nie należy mylić z ilością transakcji. Wartość transakcji oznacza jaka łączna wartość została przehandlowana w danym okresie. Dla przykładu jeżeli łącznie odbyło się danego dnia dziesięć transakcji Ethereum, każda warta $50, dzienna wartość transakcji wynosi $500. Tę metrykę możemy mierzyć w walucie fiat takiej jak USD lub w natywnej dla protokołu jednostce (ETH).


Aktywne adresy

Aktywne adresy blockchain w danym okresie także mogą być dobrą metryką. Metody obliczania tej wartości są różne, jednak najpopularniejszą jest zsumowanie nadawców i odbiorców każdej transakcji w danym okresie (np. dzień, tydzień, miesiąc). Niektórzy także śledzą łączną liczbę wszystkich unikatowych adresów, dzięki czemu mogą porównywać tę ilość wraz z upływem czasu.


Uiszczone opłaty

Mimo że znaczenie tej metryki jest zależne od analizowanych aktywów, uiszczone opłaty mogą nam wiele powiedzieć na temat popytu na przestrzeń blokową. Można o nich myśleć jak o ofertach na aukcji: użytkownicy konkurują ze sobą, aby ich transakcje zostały rozliczone w odpowiednim czasie. Osoby dające lepsze oferty otrzymają rozliczenie swoich transakcji (wykopanie ich) szybciej, a osoby o słabych ofertach będą musiały zaczekać dłużej.
W przypadku kryptowalut o malejącym harmonogramie emisji jest to wyjątkowo interesująca metryka. Większe blockchainy Proof of Work (PoW) oferują nagrody blokowe. Inne zaś oferują opłaty transakcyjne lub dotacje blokowe. Owe dotacje blokowe maleją okresowo (np. podczas wydarzeń takich jak halving Bitcoina).

Z racji, że koszt miningu rośnie wraz z czasem, ale dotacje blokowe maleją, logicznym jest wzrost opłat za transakcje. W przeciwnym razie górnicy przestaliby zarabiać pieniądze i porzuciliby sieć. Miałoby to znaczny wpływ na jej bezpieczeństwo.


Hash rate i stakowana kwota

Dzisiejsze blockchainy używają wielu różnych algorytmów konsensusu, a każdy z nich posiada własne mechanizmy. Biorąc pod uwagę, jak kluczowe są one w kwestii bezpieczeństwa sieci, zagłębianie się w dane związane z nimi może przynieść nam sporo cennych informacji do analizy fundamentalnej.

Hash rate często jest używany jako miara stanu sieci kryptowaluty korzystającej z Proof of Work. Im wyższy hash rate, tym ciężej jest przeprowadzić atak 51%. Jego wzrost wraz z czasem może także wskazywać na rosnące zainteresowanie miningiem, zapewne z racji wzrostu opłacalności tej aktywności. Analogicznie spadek hash rate'u wskazuje, że wielu górników wycofało się z gry ("kapitulacja minerów"), gdyż nie opłaca się im już zabezpieczać tej sieci.

Czynniki wpływające na ogólny koszt miningu to między innymi aktualna cena aktywów, liczba przetworzonych transakcji i uiszczane opłaty. Oczywiście istotne są także bezpośrednie koszty miningu, czyli prąd i moc obliczeniowa komputerów.

Staking (np. w Proof of Stake) to kolejne powiązane pojęcie z podobną teorią gier do miningu PoW. Jednak z racji mechanizmu działania jest to zupełnie inny system. Głównym założeniem stojącym za tym rozwiązaniem są użytkownicy stakujący swoje aktywa, aby brać udział w walidacji bloków. W tym przypadku możemy sprawdzić stakowaną kwotę w danym momencie, aby określić generalne zainteresowanie projektem (lub jego brak).


Metryki projektuKiedy metryki on-chain zajmują się obserwowaniem danych na blockchianie, metryki projektu wynikają z jakościowego podejścia do czynników takich jak wydajność zespołu (jeżeli takowy w ogóle istnieje), biała księga i nachodzące zmiany w projekcie.


Biała księga (The Whitepaper)

Za każdym razem zaleca się przeczytanie białej księgi dowolnego projektu, w który chcesz zainwestować. Jest to techniczny dokument, który pozwoli Tobie dobrze zrozumieć dany projekt krypto. Dobra biała księga powinna definiować cele sieci i dawać nam wgląd w:

  • Zastosowane technologie (czy jest open source?)
  • Zastosowania projektu
  • Plan jego modernizacji i dodawania nowych funkcji
  • Schemat podaży i dystrybucji monet lub tokenów

Warto następnie przedyskutować te informacje z innymi ludźmi. Co reszta sądzi na temat tego projektu? Czy są jakieś informacje, które powinny zmartwić potencjalnego inwestora? Czy cele projektu wydają się realistyczne?


Zespół

Jeżeli projekt ma konkretny zespół stojący za siecią krypto, historia jego członków może nam ujawnić, czy posiadają oni wystarczające umiejętności, aby urzeczywistnić ten projekt. Być może członkowie już brali udział w udanych przedsięwzięciach w przeszłości? Czy ekspertyza drużyny jest wystarczająca, aby osiągnąć zapowiedziane kamienie milowe? A może brali oni udział w przeszłości w podejrzanych projektach i scamach?
Jeżeli zaś nie ma konkretnego zespołu, jak wygląda społeczność deweloperska? Jeżeli projekt ma publicznego GitHub'a, sprawdź, jak wiele osób uczestniczy w rozwoju projektu i jak duża jest aktywność wokół niego. Moneta, której rozwój jest ciągły, jest o wiele bardziej atrakcyjna od takiej, która nie była aktualizowana od dwóch lat.


Konkurencja

Porządna biała księga powinna omawiać kwestię potencjalnych zastosowań danych krypto aktywów. Na tym etapie warto porównać projekt z jego konkurencją, a także z przeszłymi infrastrukturami, które ten projekt planuje zastąpić.

W idealnej sytuacji powinniśmy przeprowadzić ten sam proces analizy fundamentalnej dla konkurencji projektu. Wiele aktywów może wyglądać atrakcyjnie, ale dogłębniejsza analiza może wykazać wady i braki tych krypto aktywów.


Ekonomia tokenów i początkowa dystrybucja

Warto także przeanalizować sytuacje tokena projektu, jeśli takowy istnieje. Z samym projektem wszystko może być w porządku, jednak powiązany z nim token niekoniecznie musi być przydatny. Dlatego właśnie warto określić faktyczne zastosowania tokena, a co za tym idzie, czy rynek będzie zainteresowany tymi zastosowaniami i czy przyniesie to dodatkową wartość dla projektu.
Kolejnym ważnym czynnikiem wartym rozważenia jest początkowy sposób dystrybucji funduszy. Czy zostało to przeprowadzone za pomocą ICO, czy IEO, a może użytkownicy zarabiali monety za pomocą miningu? Biała księga powinna dogłębnie opisywać tę kwestię, a także jak duży procent udziału w projekcie pozostanie w rękach założycieli, a ile powędruje do inwestorów. Możemy także szukać dowodów na premining aktywów (mining sieci, zanim została ona zapowiedziana).
Skupienie się na dystrybucji może dać nam generalny pogląd na potencjalne ryzyko. Dla przykładu, jeśli większość podaży leży w rękach jedynie kilku stron, możemy stwierdzić, że jest to ryzykowna inwestycja, gdyż te strony mogą w końcu przejść do manipulacji rynkiem.Metryki finansoweInformacje o handlu danymi aktywami, ich cenie, płynności itd. mogą dać nam sporo informacji do analizy fundamentalnej. Jednakże inne interesujące metryki także mogą mieć wpływ na ekonomie protokołu krypto.


Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa (lub wartość sieci) jest obliczana poprzez przemnożenie podaży w cyrkulacji przez aktualną cenę. Jest to hipotetyczny koszt zakupu wszystkich dostępnych jednostek danych aktywów krypto (zakładając brak poślizgu).

Sama w sobie kapitalizacja rynku może być myląca. W teorii łatwo jest wydać bezużyteczny token o podaży jednego miliona jednostek. Jeżeli chociaż jeden z tych tokenów zostałby zakupiony za $1, wtedy kapitalizacja rynkowa wyniosłaby $1,000,000. Jest to ewidentne zachwianie faktycznej wartości tokena i jest małe prawdopodobieństwo, że rynek zainteresuje się tym tokenem.

Warto też pamiętać, że nie możliwe jest określenie, ile tak faktycznie jednostek jest w obiegu. Monety mogą być spalane, ludzie tracą klucze do swoich portfeli, a niektórzy po prostu zapominają o posiadanych funduszach. Możemy zaobserwować jedynie przybliżenie tej wartości, które próbuje filtrować monety niebędące już w obiegu.

Mimo to kapitalizacja rynkowa jest bardzo często wykorzystywana do określenia potencjału sieci. Niektórzy inwestorzy krypto specjalnie szukają monet o "niskiej kapitalizacji", gdyż te mają większą szansę na rozwój niż te z ogromną kapitalizacją. Inni zaś uważają, że duża kapitalizacja oznacza silną sieć i efektywność i z tej racji mają one większą szansę na przetrwanie.


Płynność i wolumen

Płynność jest miarą łatwości zakupu i sprzedaży aktywów. Płynne aktywa to takie, z których sprzedażą lub zakupem po cenie rynkowej nie mamy problemów. Powiązanym pojęciem jest założenie płynnego rynku, który jest przepełniony pozycjami sprzedaży i kupna (co prowadzi do mniejszej różnicy bid-ask).

Na niepłynnych rynkach możemy mięć problemy ze sprzedażą naszych aktywów po "uczciwej" cenie. Wynika to z tego, że żaden z kupców nie chce wejść z nami w transakcje, co pozostawia nam dwie opcje: obniżyć cenę naszych aktywów, lub zaczekać na dodatkową płynność.

Wolumen handlowy jest wskaźnikiem pomagającym określić płynność. Jest on mierzony na wiele sposobów i pokazuje nam, jaka wartość została przehandlowana w danym okresie. Zazwyczaj wykresy pokazują dzienny wolumen handlowy (wyrażony w jednostkach natywnych dla sieci lub dolarach).

Zaznajomienie się z płynnością może okazać się bardzo przydatne podczas analizy fundamentalnej. Koniec końców jest to metryka pokazująca nam ogólne zainteresowanie projektem.


Mechanizm podaży

Dla niektórych mechanizm podaży monety lub tokena jest jedną z najbardziej interesujących cech projektu z punktu widzenia inwestycji. Faktycznie modele takie jak Stock-to-Flow (S2F) zyskują na popularności wśród zwolenników Bitcoina.
Maksymalna podaż, podaż w cyrkulacji i wskaźnik inflacji mogą wpłynąć na decyzję inwestorów. Niektóre monety redukują ilość produkowanych nowych jednostek wraz z czasem, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów wierzących, że popyt na nowe jednostki prześcignie ich dostępność. 
Z drugiej strony różni inwestorzy mogą uznać sztywno ustawioną podaż za szkodliwą w perspektywie długoterminowej. Takie zmartwienia powoduje fakt, że zachęca to użytkowników tokenów do gromadzenia, zamiast handlowania nimi. Inni krytykują, że wspiera to wyłącznie wczesnych adaptantów, podczas gdy stała polityka inflacyjna powinna być bardziej sprawiedliwa dla nowych użytkowników.


Łączenie metryk i tworzenie wskaźników FA

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z niektórymi podstawowymi metrykami, spróbujmy je połączyć we wskaźniki, które powiedzą nam więcej o stanie omawianych aktywów. Dlaczego chcemy je łączyć? Jak już mówiliśmy w poprzedniej sekcji, każda metryka ma swoje wady. Co więcej, jeżeli szukasz tylko konkretnych liczb dla każdego projektu krypto, możesz pominąć wiele cennych informacji. Rozpatrzmy następujący scenariusz:Moneta A

Moneta B

Kapitalizacja Rynku

$100,000,000

$5,000,000

Liczba transakcji (6 mies.)

20,000,000

40,000,000

Śr. wartość transakcji (6 mies.)

$50

$100

Aktywne adresy (6 mies.)

30,000

2,000


Same w sobie aktywne adresy nie mówią nam za wiele porównując ze sobą te dwie oferty. Z pewnością możemy powiedzieć, że moneta A ma więcej aktywnych adresów niż moneta B, jednak takie stwierdzenie jest dalekie od kompleksowej analizy. Jak ta liczba odnosi się do kapitalizacji rynkowej? A jak do liczby transakcji?
Sensowniejszym podejściem byłoby stworzenie pewnego rodzaju współczynnika, który moglibyśmy następnie zastosować na statystykach monety A i porównać je ze statystkami monety B. W ten sposób nie porównywalibyśmy ze sobą jedynie indywidualnych metryk monety. Zamiast tego stworzylibyśmy standard przez którego pryzmat spojrzelibyśmy na obydwie. 
Dla przykładu możemy zdecydować się, że relacja między kapitalizacją rynku i liczbą transakcji jest o wiele bardziej przydatna niż sama kapitalizacja. W takim razie możemy podzielić kapitalizację rynku przez ilość transakcji. Dla monety A nasz wskaźnik wynosiłby 5, a dla monety B byłoby to 0.125.
Patrząc na sam współczynnik logicznym wnioskiem byłoby, że moneta B jest bardziej wartościowa od monety A, gdyż wyliczona wartość jest niższa. Oznacza to, że o wiele więcej transakcji w relacji do kapitalizacji rynku jest przeprowadzanych dla monety B. Na tej podstawie można stwierdzić, że moneta B ma więcej zastosowań lub że moneta A jest przeceniona. 
Żadnej z tych obserwacji nie można brać za poradę inwestycyjną – zostały one podany tylko i wyłącznie jako forma przykładu, abyśmy mogli sobie lepiej wyobrazić działanie metryk i wskaźników. Jeżeli nie zrozumiemy dobrze celów i funkcji monet projektu, nie będziemy w stanie stwierdzić, czy mniejsza liczba transakcji monety A jest pozytywną, czy też negatywną kwestią.
Podobnym wskaźnikiem nabierającym popularności na rynkach krypto jest współczynnik NVT. Stworzony przez analityka Wily Woo, współczynnik wartości-do-transakcji sieci został nazwany "współczynnikiem zarobków-do-cen świata krypto". Prościej mówiąc, polega on na podzieleniu kapitalizacji rynkowej (lub wartości sieci) przez ilość transakcji (zazwyczaj współczynnik ten podawany jest w formie dziennego wykresu).

To tylko czubek góry lodowej współczynników, które da się stworzyć za pomocą wymienionych dzisiaj metryk. Analiza fundamentalna polega na opracowywaniu systemu, który może być wykorzystywany do tworzenia całościowych opinii o projektach. Im więcej danych zbierzemy, tym lepsze informacje otrzymamy o projekcie.


Przemyślenia końcowe

Analiza fundamentalna przeprowadzona w prawidłowy sposób może dać nam cenne informacje na temat kryptowalut, których może nie wskazać analiza techniczna. Umiejętność oddzielenia ceny rynkowej od "prawdziwej" wartości sieci może okazać się nieoceniona podczas handlu. Oczywiście są też sytuacje, w których FA nie ma za wiele zastosowań, zaś TA rozwiera swoje skrzydła. Dlatego większość handlowców używa obydwu do tworzenia swojej strategii handlowej.

Tak jak z większością rzeczy w handlu, nie istnieje jedna FA, która będzie sprawdzać się w przypadku wszystkich projektów. Mamy nadzieje, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć czynniki stojące za tworzeniem wskaźników FA, dzięki czemu będziesz lepiej otwierać i zamykać swoje pozycje podczas handlu aktywami krypto.