Poradnik Handlu na Binance Futures
Spis Treści
Jak założyć konto Binance Futures
Przelew środków na Twoje konto Binance Futures
Przewodnik po interfejsie Binance Futures
Jak dostosować swoją dźwignię
Jaka jest różnica między Ceną Mark a Ostatnią Ceną?
Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy je stosować?
Jak korzystać z kalkulatora Binance Futures
Jak korzystać z trybu Hedge
Czym jest Stopa Finansowania i jak ją sprawdzić?
Czym są Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?
Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?
Co to automatyczne delewarowanie i jaki może mieć wpływ na Twoją pozycję?
Przemyślenia końcowe
Poradnik Handlu na Binance Futures
Strona Główna
Artykuły
Poradnik Handlu na Binance Futures

Poradnik Handlu na Binance Futures

Początkujący
Opublikowane Nov 5, 2019Zaktualizowane Dec 28, 2022
15m

Spis Treści


Jak założyć konto Binance Futures

Zanim otworzysz konto Binance Futures, musisz posiadać zwykłe konto Binance. Jeśli go nie masz, możesz wejść na stronę Binance i kliknąć przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj poniższe czynności:
 1. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz bezpieczne hasło. Jeśli posiadasz Identyfikator osoby polecającej, wklej go w polu Identyfikator osoby polecającej. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz skorzystać z naszego linku polecającego, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty za transakcje spot/margin.
 2. Gdy będziesz gotowy(-a), kliknij Utwórz konto.
 3. Chwilę później otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, aby zakończyć rejestrację.
Następnie zaloguj się na swoje konto Binance, przesuń kursor myszy na pasek u góry strony i kliknij na USD(S)-M Futures.


Jedyne co pozostało do zrobienia, to naciśnięcie przycisku Open now. To wszystko. Jesteś gotowy(-a) do handlu!

Jeśli nie jesteś zaznajomiony(-a) z obrotem kontraktami futures, zalecamy przeczytanie artykułów Czym Są Kontrakty Forward i Futures? oraz Czym Są Kontrakty Perpetual Futures? zanim zaczniesz.
Możesz również zapoznać się z FAQ Binance Futures, aby uzyskać przegląd specyfikacji kontraktów. 
Jeśli chcesz wypróbować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków, możesz wypróbować sieć testową Binance Futures


Przelew środków na Twoje konto Binance Futures

Możesz transferować fundusze w tą i z powrotem między twoim Portfelem Giełdowym (tym, z którego korzystasz na Binance), a twoim Portfelem Futures (tym, z którego będziesz korzystać na Binance Futures).
Jeśli nie masz jeszcze żadnych środków zdeponowanych na Binance, zalecamy przeczytanie artykułu Jak Dokonać Wpłaty na Binance.

Aby przelać środki do swojego portfela Futures, kliknij na Transfer po prawej stronie strony Binance Futures.


Ustaw kwotę, którą chcesz przelać i kliknij przycisk Potwierdź przelew. Wkrótce powinieneś(-naś) zobaczyć saldo dodane do Twojego portfela Futures. Kierunek przesyłania można zmienić za pomocą ikony podwójnej strzałki, jak pokazano poniżej.

To nie jest jedyny sposób zasilania Portfela Futures. Możesz również użyć środków w swoim Portfelu Giełdowym jako zabezpieczenia i pożyczyć USDT na transakcje futures na stronie Salda Portfela Futures. W ten sposób nie musisz przelewać środków bezpośrednio na swój portfel Futures. Oczywiście będziesz musiał(-a) spłacić pożyczone USDT.


Przewodnik po interfejsie Binance Futures


1. W tym obszarze można znaleźć linki do innych stron Binance, takich jak COIN-M Futures (kontrakty kwartalne), Dostęp do API, Spot i Aktywności. Karta [Informacje] zawiera łącza do Często Zadawanych Pytań dotyczących Kontraktów Futures, stopy finansowania, ceny indeksu i innych danych rynkowych.

Po prawej stronie górnego paska znajduje się dostęp do Twojego konta Binance, w tym do Pulpitu Nawigacyjnego. Możesz po prostu monitorować salda swoich portfeli i zlecenia w całym ekosystemie Binance.


2. W tym miejscu możesz:
 • Wybrać kontrakt poprzez najechanie na nazwę kontraktu (domyślnie BTCUSDT).
 • Sprawdzić cenę (Mark Price). Jest to ważne, gdyż likwidacje pozycji oblicza się na podstawie Mark Price.
 • Sprawdzić oczekiwaną Stopę Finansowania oraz odliczanie do następnej rundy finansowania.
 • Zobaczyć aktualny wykres. Możesz przełączać się między Oryginalnym lub zintegrowanym wykresem TradingView. Kliknięcie przycisku [Głębokość] powoduje wyświetlenie w czasie rzeczywistym informacji o bieżącej głębokości portfela zleceń.
 • Zobacz dane z arkusza zleceń w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować dokładność księgi zleceń w menu rozwijanym w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).
 • Na żywo możesz obserwować wcześniej przeprowadzone transakcje na tej platformie.

Kiedy zobaczysz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, oznacza to, że możesz zmienić wielkość i położenie tego elementu. Dzięki temu w łatwy sposób możesz stworzyć taki interfejs, który będzie najbardziej tobie odpowiadał!


3. W tym miejscu można monitorować własne działania handlowe. Możesz przełączać się między zakładkami, aby sprawdzić aktualny status swoich pozycji oraz aktualnie otwartych i wykonanych wcześniej zleceń. Możesz również uzyskać pełną historię handlu i transakcji w danym okresie.
Jest to również miejsce, w którym możesz monitorować swoje pozycje w kolejce auto-delewarowania w ramach systemu ADL (na co należy zwrócić uwagę w okresach wysokiej zmienności).


4. Tutaj możesz sprawdzić dostępne aktywa, wpłacić i kupić więcej krypto. W tym miejscu możesz również przeglądać informacje dotyczące aktualnego kontraktu i Twoich stanowisk. Pamiętaj, aby mieć oko na Współczynnik Marginu, aby zapobiec likwidacji. 

Poprzez kliknięcie Transfer, możesz przelewać swoje fundusze między Portfelem Futures i pozostałymi elementami ekosystemu Binance.


5. To jest panel wprowadzania zlecenia. Szczegółowe omówienie dostępnych typów zleceń znajduje się w dalszej części artykułu. Jest to również miejsce, w którym możesz przełączać się między Cross Marginem a Izolowanym Marginem. Dostosuj swoją dźwignię, klikając swój obecny poziom dźwigni (domyślnie 20x).


Jak dostosować swoją dźwignię

Binance Futures pozwala ci manualnie dostosowywać dźwignię dla każdego kontraktu. By wybrać kontrakt, przejdź do lewej-górnej części strony i najedź na aktualny kontrakt (domyślnie BTCUSDT).

Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola wprowadzania zlecenia i kliknij na bieżącą wartość dźwigni (domyślnie 20x). Określ wartość dźwigni, ustawiając suwak lub wpisując ją, a następnie kliknij przycisk [Zatwierdź].

Warto zauważyć, że im większy jest rozmiar pozycji, tym mniejsza dźwignia finansowa, którą możesz wykorzystać. Podobnie, im mniejszy jest rozmiar pozycji, tym większa dźwignia finansowa do zastosowania.

Należy pamiętać, że korzystanie z wyższej dźwigni finansowej niesie ze sobą większe ryzyko likwidacji pozycji. Nowi handlowcy powinni zachować niezwykłą ostrożność z dobieraniem wartości dźwigni finansowej. Nowicjusze powinni trzymać się zasady – im mniejsza jest dźwignia, tym lepiej.


Jaka jest różnica między Ceną Mark a Ostatnią Ceną?

Aby uniknąć skoków cenowych oraz niepotrzebnych likwidacji w okresach wysokiej zmienności, na Binance Futures stosuje się Ostatnią Cenę i Cenę Mark.

Last Price jest łatwa do zrozumienia. Oznacza ostatnią cenę, po której sprzedano lub kupiono dany kontrakt. Innymi słowy, ostatnia transakcja w historii handlu definiuje ostatnią cenę. Last Price wykorzystuje się do obliczeń zrealizowanego PnL (Zysk i Strata).

Mark Price jest zaprojektowana tak, aby zapobiegać manipulacjom cenowym. Bieżąca cena jest obliczana przy zastosowaniu kombinacji danych dotyczących aktualnego finansowania (funding data) oraz koszyka cen z wielu giełd typu spot. Bieżąca cena jest używana w procesie obliczania ceny likwidacji i niezrealizowanego PnL.

Należy pamiętać, że Cena Mark i Ostatnia Cena mogą się różnić. 

Podczas ustawiania typu zlecenia, które wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, można wybrać, która cena ma być używana jako wyzwalacz - Cena Ostatnia czy Cena Mark. W tym celu wybierz cenę, której chcesz użyć, w menu rozwijanym Wyzwalacza w dolnej części pola wprowadzania zlecenia.


Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy je stosować?

Istnieje sześć typów zleceń, których możesz użyć na Binance Futures:


Zlecenie Limit

Zlecenie limit to zlecenie składane w księdze zleceń z określoną ceną limit. Tak więc, kiedy złożysz zlecenie limit, transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie twój limit (lub lepszy). Dlatego możesz użyć zleceń limit, aby kupić po niższej cenie lub sprzedać po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.


Zlecenie Market

Zlecenie market to zlecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie. Jest ono realizowane w stosunku do zleceń limit, które zostały wcześniej umieszczone w księdze zleceń. Składając zlecenie market, użytkownik ponosi opłaty jako taker rynku.


Zlecenie Stop Limit

Najłatwiejszym sposobem zrozumienia zlecenia stop-limit jest podzielenie go na cenę stop i cenę limit. Cena stop to po prostu cena, po której uruchamiane jest zlecenie limit, a cena limit to cena zlecenia limit, które zostało uruchomione. Oznacza to, że gdy cena stop zostaje osiągnięta, zlecenie limit zostaje natychmiastowo złożone w księdze zleceń.

Pomimo tego, że wartości stop price oraz limit price mogą zostać ustawione na tym samym poziomie, nie rekomendujemy takiej konfiguracji. Zdecydowanie bezpieczniej dla Ciebie oraz Twoich środków będzie jeżeli wartość stop price (inaczej cena wyzwalająca) ustawisz: w przypadku zleceń sprzedaży trochę wyżej od limit price; w przypadku zleceń kupna trochę niżej od limit price. Dzięki takiej konfiguracji zwiększysz swoje szanse na natychmiastowe wykonanie się Twojego zlecenia po uruchomieniu się zlecenia.


Zlecenie Stop Market

Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, zlecenie stop market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie market.


Zlecenie Take Profit Limit

Jeśli rozumiesz, czym jest zlecenie stop-limit, to z łatwością zrozumiesz, czym jest zlecenie take-profit limit. Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, składa się ono z ceny aktywacji, czyli ceny, która uruchamia zlecenie, oraz ceny limit, czyli ceny zlecenia limit, która jest następnie dodawana do arkusza zleceń. Kluczowa różnica między zleceniem stop-limit a zleceniem take profit limit polega na tym, że zlecenie take profit limit może być wykorzystane wyłącznie do redukcji otwartych pozycji. 

Zlecenie take profit limit może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysku na określonych poziomach cenowych. Można je również stosować w połączeniu z innymi typami zleceń, takimi jak zlecenia stop-limit, co pozwala na większą kontrolę nad pozycjami.

Należy pamiętać, że nie są to zlecenia OCO. Na przykład, jeśli zlecenie stop-limit zostanie zrealizowane przy jednoczesnym aktywnym zleceniu take profit limit, zlecenie take profit limit pozostanie aktywne do momentu jego ręcznego anulowania.
Możesz ustawić zlecenie take profit limit w opcjach Stop Limit w polu wprowadzania zleceń.


Zlecenie Take Profit Market

Podobnie jak zlecenie take-profit limit, zlecenie take-profit market wykorzystuje cenę stop jako punkt aktywacji. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie market.
Możesz ustawić zlecenie take profit market w opcjach Stop market w polu wprowadzania zleceń.


Zlecenie Trailing Stop

Zlecenie trailing stop pozwala na zablokowanie zysków przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat na otwartych pozycjach. W przypadku długiej pozycji oznacza to, że trailing stop będzie poruszał się w górę wraz z ceną, jeśli cena wzrośnie. Jeśli jednak cena przesunie się w dół, trailing stop zatrzymuje się. Jeśli cena przesunie się o określoną wartość procentową (zwaną Stopą Callback) w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie sprzedaży. To samo dotyczy pozycji short, ale w drugą stronę. Trailing stop przesuwa się w dół wraz z rynkiem, ale przestaje się przesuwać, gdy rynek zaczyna rosnąć. Jeśli cena przesunie się o określoną wartość procentową w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie kupna.

Cena Aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie trailing stop. Jeśli nie zostanie określona Cena Aktywacji, domyślnie będzie to bieżąca Ostatnia Cena lub Cena Mark. W dolnej części pola wprowadzania zlecenia można określić, która cena ma być używana jako wyzwalacz. 

Stopa Callback określa procentową wartość trailing stop "podążającego" za ceną. Jeśli więc ustawisz wartość Stopy Callback na 1%, trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, jeśli transakcja zmierza w Twoim kierunku. Jeśli cena przesunie się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do kierunku transakcji użytkownika, wystawiane jest zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku transakcji).


Jak korzystać z kalkulatora Binance Futures

Samouczek wideo dostępny tutaj.

Kalkulator możesz znaleźć w górnej części pola do wprowadzania zleceń. Pozwala on na obliczanie wartości przed wejściem na krótką lub długą pozycję. Możesz dostosowywać suwak dźwigni w każdej zakładce, by wykorzystać go jako bazę do swoich obliczeń.

Kalkulator ma trzy karty:

 • PNL – Używaj tej zakładki, by obliczać swój Margin Początkowy, Zysk i Stratę (PnL), oraz Zwroty Kapitału (ROE) bazując na cenie wejścia i wyjścia, oraz wielkości pozycji.
 • Cena Docelowa – Ta zakładka służy do obliczania, po jakiej cenie należy wyjść z pozycji, aby osiągnąć pożądany procent zwrotu.
 • Cena Likwidacji – Użyj tej zakładki, by obliczyć szacowaną cenę likwidacji, bazując na twoim saldzie portfela, zakładanej przez ciebie cenie wejścia i wielkości pozycji. 


Jak korzystać z trybu Hedge

W Trybie Hedge możesz jednocześnie utrzymywać pozycje long, jak i short w ramach tego samego kontraktu. Dlaczego chciałbyś(-ałabyś) to zrobić? Załóżmy, że jesteś byczo nastawiony(-a) do ceny Bitcoina w dłuższym okresie, więc masz otwartą pozycję long. Równocześnie można zająć krótkie pozycje short na niższych przedziałach czasowych. Tryb Hedge umożliwia właśnie takie działanie – w tym przypadku szybkie pozycje short nie będą miały wpływu na pozycje long.

Domyślnym trybem pozcji jest tryb Jednokierunkowy. Oznacza on, że nie możesz naraz mieć otwartej długiej i krótkiej pozycji na tym samym kontrakcie. Jeżeli spróbowałbyś(-ałabyś) tak zrobić, pozycje wykluczą siebie nawzajem. Więc jeżeli chcesz używać trybu Hedge, musisz włączyć go manualnie. Oto jak go włączyć.

1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz opcję [Preferencje].

2. Przejdź do karty [Tryb Pozycji] i wybierz opcję [Tryb Hedge].

Pamiętaj, że jeżeli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz w stanie dostosować swojego trybu pozycji.


Czym jest Stopa Finansowania i jak ją sprawdzić?

Stopa finansowania zapewnia, że cena wieczystego kontraktu futures pozostaje możliwie najbliższa cenie instrumentu bazowego (spot). Zasadniczo handlowcy płacą sobie nawzajem w zależności od swoich otwartych pozycji. O tym, która strona zostanie wypłacona, decyduje różnica między ceną kontraktów futures a ceną spot.

Gdy Stopa Finansowania jest dodatnia, longi spłacają shorty. Gdy ujemna, dzieje się na odwrót.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o tym procesie, sprawdź Czym są Kontrakty Perpetual Futures?.

A więc co to dla ciebie znaczy? Cóż, w zależności od twoich otwartych pozycji i Stopy Finansowania, będziesz albo płacić, albo otrzymywać płatności. W Binance Futures te płatności są wypłacane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną Stopę Finansowania następnego okresu finansowania na górze strony, obok opcji Cena Mark.

Jeżeli chciałbyś(-abyś) sprawdzić poprzednią Stopę Finansowania dla każdego kontraktu, najedź na [Informacje] i wybierz [Historia Stopy Finansowania].


Czym są Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?

W przypadku stosowania zleceń limit, wraz ze zleceniami można określić dodatkowe instrukcje. W przypadku Binance Futures mogą to być instrukcje typu Post-Only lub Time in Force (TIF), które określają dodatkowe cechy Twoich zleceń limit. Dostęp do nich można uzyskać w dolnej części pola wprowadzania zleceń.

Post-Only oznacza, że zlecenie użytkownika zawsze będzie dodawane do arkusza zleceń jako pierwsze i nigdy nie zostanie zrealizowane w stosunku do istniejącego zlecenia w arkuszu zleceń. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty maker.

Instrukcje TIF pozwalają określić czas, przez jaki zlecenia będą aktywne przed ich wykonaniem lub wygaśnięciem. Możesz wybrać jedną z następujących opcji instrukcji TIF:

 • GTC (Good Till Cancel): Zlecenie pozostanie aktywne do momentu jego wypełnienia lub anulowania.
 • IOC (Immediate Or Cancel): Zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast (w całości lub częściowo). Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane tylko częściowo, niewypełniona część zlecenia zostanie anulowana.
 • FOK (Fill Or Kill): Zlecenie musi być natychmiast w pełni zrealizowane. Jeśli nie, nie zostanie ono w ogóle wykonane.

Gdy jesteś w trybie jednokierunkowym, zaznaczenie opcji Tylko-Zmniejszaj zapewni, że nowe zlecenia, które ustawisz, będą się zmniejszać i nigdy nie zwiększą aktualnie otwartych pozycji.


Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?

Likwidacja następuje, gdy Saldo Marginu spadnie poniżej wymaganego Marginu. Margin to saldo Twojego konta Binance Futures, w tym niezrealizowany PnL (Zysk i Strata). W związku z tym zyski i straty użytkownika powodują zmianę wartości Salda Margin. Jeśli korzystasz z trybu Cross Margin, saldo to zostanie podzielone między wszystkie pozycje. W przypadku korzystania z trybu Izolowanego Marginu saldo to można przypisać do każdej pozycji z osobna.

Margin Utrzymania to minimalna wartość, która jest potrzebna do utrzymania otwartych pozycji. Różni się ona w zależności od wielkości pozycji. Większe pozycje wymagają wyższego Marginu Utrzymania.

 Bieżący Wskaźnik Marginu można sprawdzić w prawym dolnym rogu. Gdy Współczynnik Margin osiągnie 100%, wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane.

Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie Twoje otwarte zlecenia zostają anulowane. W idealnym przypadku należy śledzić swoje pozycje, aby uniknąć autolikwidacji, która wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może być rozważenie ręcznego zamknięcia pozycji zamiast czekania na automatyczną likwidację.


Co to automatyczne delewarowanie i jaki może mieć wpływ na Twoją pozycję?

Gdy wielkość rachunku inwestora spadnie poniżej 0, do pokrycia strat wykorzystywany jest Fundusz Ubezpieczeniowy. Jednak w niektórych wyjątkowo niestabilnych warunkach rynkowych Fundusz Ubezpieczeniowy może nie być w stanie pokryć strat, a otwarte pozycje muszą zostać zredukowane w celu ich pokrycia. Oznacza to, że w takich czasach otwarte pozycje mogą być również zagrożone redukcją.

Kolejność redukcji pozycji jest ustalana na podstawie kolejki, w której najbardziej zyskowni i najbardziej lewarowani inwestorzy znajdują się na początku kolejki. Bieżącą pozycję w kolejce można sprawdzić, najeżdżając kursorem myszy na pozycję [ADL] w zakładce [Pozycje].


Przemyślenia końcowe

Kontrakty futures to instrumenty pochodne, które dają inwestorom zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów w przyszłości. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, kontrakty perpetual futures nie mają daty rozliczenia. Mimo to, instrumenty pochodne mogą być mylące dla niedoświadczonych inwestorów, dlatego przed podjęciem ryzyka finansowego bardzo ważne jest zrozumienie zasad działania tych kontraktów. Jak wspomniano, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej Binance Futures, aby przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków.