Bitcoin i model Stock to Flow
Spis Treści
Czym jest model Stock to Flow?
Co mówi model Stock to Flow o złocie?
Stock to Flow oraz Bitcoin
Co mówi model Stock to Flow o Bitcoinie?
Ograniczenia modelu Stock to Flow
Przemyślenia końcowe
Bitcoin i model Stock to Flow
Strona Główna
Artykuły
Bitcoin i model Stock to Flow

Bitcoin i model Stock to Flow

Średnio zaawansowany
Opublikowane Apr 13, 2020Zaktualizowane Apr 28, 2022
6m

Czym jest model Stock to Flow?

Mówiąc najprościej, model Stock to Flow (SF lub S2F) jest sposobem pomiaru liczebności określonego zasobu. Określa on ilość zasobu utrzymywanego w rezerwach podzieloną przez ilość, która jest produkowana rocznie.

Model Stock to Flow jest ogólnie stosowany do zasobów naturalnych. Weźmy przykład złota. Chociaż szacunki mogą się różnić, Światowa Rada Złota szacuje, że wydobyto około 190 000 ton złota. Ta kwota (tj. Całkowita podaż) jest tym, co możemy nazwać zapasem (stock). Tymczasem każdego roku wydobywa się około 2500-3.200 ton złota. Tę kwotę możemy nazwać przepływem (flow).

Możemy obliczyć stosunek Stock to Flow za pomocą tych dwóch, wyżej wymienionych wskaźników. Ale co to właściwie znaczy? Zasadniczo pokazuje, ile podaży co roku wchodzi na rynek dla danego zasobu w stosunku do całkowitej podaży. Im wyższy stosunek zapasów do przepływów, tym mniej nowych dostaw wchodzi na rynek w stosunku do całkowitej podaży. Jako taki, zasób o wyższym stosunku Stock to Flow powinien teoretycznie zachować swoją wartość w długim okresie.

Natomiast towary konsumpcyjne i towary przemysłowe zazwyczaj mają niski stosunek Stock to Flow. Dlaczego? Ponieważ ich wartość zazwyczaj wynika z ich zniszczenia lub zużycia, zapasy (stock) są zwykle dostępne tylko w celu pokrycia popytu. Zasoby te niekoniecznie mają wysoką wartość jako dobytek, więc zwykle działają dość słabo jako aktywa inwestycyjne. W niektórych wyjątkowych przypadkach cena może szybko wzrosnąć, jeśli przewiduje się niedobór w przyszłości, ale w przeciwnym wypadku, produkcja dotrzymuje kroku popytowi.

Należy zauważyć, że sam niedobór niekoniecznie oznacza, że zasób powinien być cenny. Na przykład złoto nie jest wcale takie rzadkie, dostępne jest 190 000 ton! Stosunek Stock to Flow sugeruje, że jest ono cenne, ponieważ  roczna produkcja w porównaniu z istniejącym zapasem  jest stosunkowo niewielka i stała.


Co mówi model Stock to Flow o złocie?

Historycznie, złoto miało najwyższy stosunek Stock to Flow spośród metali szlachetnych. Ale ile dokładnie? Wracając do naszego poprzedniego przykładu - podzielmy całkowitą podaż 190 000 ton przez 3200, a otrzymamy stosunek zapasów do przepływu wynoszący ~ 59. To mówi nam, że przy obecnym tempie produkcji, wydobycie 190 000 ton złota zajęłoby około 59 lat.
Warto jednak pamiętać, że szacunkowe ilości wydobywanego złota każdego roku to tylko szacunki. Jeśli zwiększymy roczną produkcję (flow) do 3500, stosunek Stock to Flow spadnie do ~ 54.
Skoro już tu jesteśmy, dlaczego nie obliczyć całkowitej wartości wydobytego złota? W pewnym sensie można to porównać do kapitalizacji rynkowej kryptowalut. Jeśli weźmiemy cenę około 1500 USD za uncję złota, całkowita wartość całego złota wyniesie około 9 bilionów USD. Brzmi to na dużo, ale tak naprawdę, gdyby połączyć wszystko w jedną kostkę, dałoby się ją zmieścić w stadionie piłkarskim!

Dla porównania, najwyższa łączna wartość sieci Bitcoin wyniosła około 300 miliardów dolarów pod koniec 2017 roku i waha się w okolicy około 120 miliardów dolarów, w momencie pisania.


Stock to Flow oraz Bitcoin

Jeśli zrozumiesz, jak działa Bitcoin, nie będzie Ci trudno zrozumieć, dlaczego zastosowanie do niego modelu Stock to Flow może mieć sens. Model zasadniczo traktuje bitcoiny porównywalnie do rzadkich towarów, takich jak złoto lub srebro.
Złoto i srebro są często nazywane magazynami wartości. Teoretycznie powinny zachować swoją wartość w długim okresie ze względu na ich względny niedobór i niski przepływ. Co więcej, bardzo trudno jest znacznie zwiększyć ich podaż w krótkim czasie.
Według zwolenników modelu Stock to Flow, Bitcoin jest podobnym zasobem. Jest rzadki, stosunkowo kosztowny w produkcji, a jego maksymalna podaż jest ograniczona do 21 milionów monet. Podaż Bitcoina jest również definiowana na poziomie protokołu, co sprawia, że przepływ jest całkowicie przewidywalny. Być może słyszałeś także o halvingach Bitcoina, podczas których ilość nowych monet wchodzących do systemu zmniejsza się o połowę co 210,000 bloków (około cztery lata).


Całkowita pozyskana podaż BTC(%) i subwencja blokowa (BTC).


Według zwolenników tego modelu, właściwości te, łącznie tworzą rzadki zasób cyfrowy o cechach, pozwalających zachować wartość w perspektywie długoterminowej. Ponadto zakładają, że istnieje statystycznie istotny związek między zapasem i przepływem a wartością rynkową. Zgodnie z prognozami modelu, cena Bitcoin powinna z czasem znacznie wzrosnąć z powodu stale zmniejszającego się stosunku Stock to Flow.

Zastosowanie modelu Stock to Flow do Bitcoin jest często przypisywane PlanB i artykułowi Modeling Bitcoin's Value with Scarcity.


Co mówi model Stock to Flow o Bitcoinie?

Obecna podaż Bitcoinów wynosi około 18 milionów, a nowa podaż wyniesie około 0,7 miliona rocznie. W chwili pisania tego artykułu stosunek Stock to Flow Bitcoina waha się na poziomie około 25. Po kolejnym halvingu w maju 2020 r. stosunek wzrośnie do około 50.

Na poniższym obrazku widać historyczną zależność 365-dniowej średniej kroczącej akcji Bitcoina z ceną (stosunek Stock to Flow). Podaliśmy także daty halvingów bitcoina na osi pionowej.


Model Stock-to-Flow Bitcoina. Źródło: LookIntoBitcoin.com
Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!
Ograniczenia modelu Stock to Flow

Stock to Flow to ciekawy model do pomiaru niedoboru, ale nie uwzględnia wszystkiego. Modele są tak silne, jak ich założenia. Po pierwsze, S2F opiera się na założeniu, że niedobór, mierzony przez model, powinien kierować wartością. Według krytyków, ten model zawodzi, gdy Bitcoin nie ma żadnych innych użytecznych cech, innych niż niedobór podaży.

Złoto, poprzez swój niedobór, przewidywalny przepływ i globalną płynność, jest uznawane za stosunkowo stabilny magazyn wartości w porównaniu do walut fiducjarnych, które są podatne na dewaluację.

Zgodnie z tym modelem, zmienność bitcoinów powinna również maleć z czasem. Potwierdzają to dane historyczne z Coinmetrics.


 
 200-dniowa średnia krocząca ze 180-dniowych zmian Bitcoina. Źródło:   Coinmetrics.io 


Wycena danego aktywa wymaga uwzględnienia jego zmienności. Jeśli zmienność jest do pewnego stopnia przewidywalna, model wyceny może być bardziej wiarygodny. Jednak Bitcoin jest znany z dużych ruchów cenowych.

Chociaż zmienność może maleć na poziomie makro, Bitcoin był wyceniany na wolnym rynku od samego początku. Oznacza to, że cena jest w większości samoregulowana na otwartym rynku przez użytkowników, handlowców i spekulantów. Połącz to ze stosunkowo niską płynnością. Bitcoin będzie prawdopodobnie bardziej narażony na nagłe skoki zmienności niż inne aktywa, czego model może nie być w stanie uwzględnić.
Inne czynniki zewnętrzne, takie jak ekonomiczne wydarzenia Black Swan, również mogą podważyć ten model. Warto jednak zauważyć, że to samo dotyczy zasadniczo każdego modelu, który próbuje przewidzieć cenę zasobu na podstawie danych historycznych. Zdarzenie Black Swan z definicji jest zaskoczeniem. Dane historyczne nie uwzględniają nieznanych zdarzeń.


Przemyślenia końcowe

Model Stock to Flow mierzy związek między aktualnie dostępnym zapasem zasobu a jego produkcją. Zazwyczaj stosuje się go do metali szlachetnych i innych towarów, ale niektórzy twierdzą, że może mieć zastosowanie również w przypadku bitcoina.

W tym sensie, Bitcoin może być postrzegany jako unikalny zasób cyfrowy. Zgodnie z tą metodą analizy, unikalność Bitcoina powinna uczynić go aktywem, który zachowuje swoją wartość w długim okresie.

Jednak każdy model jest tak silny, jak jego założenia i może nie być w stanie uwzględnić wszystkich aspektów wyceny Bitcoina. Co więcej, w chwili pisania Bitcoin istnieje już od ponad dziesięciu lat. Niektórzy mogą argumentować, że modele wyceny długoterminowej, takie jak Stock to Flow, wymagają większego zestawu danych, aby być bardziej wiarygodne.