Alokacja Portfolio i Dywersyfikacja
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Alokacja Portfolio i Dywersyfikacja

Alokacja Portfolio i Dywersyfikacja

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Jan 27, 2020Zaktualizowane Dec 11, 2023
6m

Spis tre艣ci


Wprowadzenie

Pieni膮dze s膮 nieod艂膮cznie zwi膮zane z ryzykiem. Ka偶da inwestycja mo偶e spowodowa膰 strat臋 kapita艂u, podczas gdy warto艣膰 dorobku przechowywana w 艣rodkach pieni臋偶nych b臋dzie powoli zmniejszana wskutek post臋puj膮cej inflacji. Cho膰 ryzyko nie jest mo偶liwe do wyeliminowania, jeste艣my w stanie dostosowa膰 je w optymalny spos贸b, b臋d膮cy w zgodzie z konkretnymi celami inwestycyjnymi.

Alokacja aktyw贸w i dywersyfikacja to koncepcje, odgrywaj膮ce kluczow膮 rol臋 w okre艣laniu parametr贸w ryzyka. Nawet je艣li jeste艣 nowy w 艣wiecie inwestowania, zapewne znasz og贸lne zasady i regu艂y le偶膮ce u jego podstaw, gdy偶 pozostaj膮 one niezmienne od tysi臋cy lat,聽

W tym artykule om贸wimy, czym s膮 i jak odnosz膮 si臋 do nowoczesnych strategii zarz膮dzania kapita艂em.聽

Je艣li chcia艂by艣 przeczyta膰 wi臋cej na ten temat, koniecznie sprawd藕 Ryzyko Finansowe Wyja艣nione.聽


Czym jest alokacja aktyw贸w i dywersyfikacja?

Terminy alokacji aktyw贸w i dywersyfikacji s膮 cz臋sto stosowane wymiennie. Mog膮 si臋 one jednak odnosi膰 si臋 do nieco r贸偶nych aspekt贸w zarz膮dzania ryzykiem聽

Alokacja aktyw贸w mo偶e by膰 wykorzystana do opisu strategii zarz膮dzania pieni臋dzmi, kt贸ra z kolei okre艣la spos贸b podzia艂u kapita艂y mi臋dzy klasy aktyw贸w w portfelu inwestycyjnym. Z drugiej strony dywersyfikacja mo偶e opisywa膰 przydzia艂 kapita艂u w ramach tych klas aktyw贸w.聽

G艂贸wnym celem tych strategii jest maksymalizacja oczekiwanych zwrot贸w przy jednoczesnym zminimalizowaniu potencjalnego ryzyka. Zazwyczaj obejmuje to okre艣lenie horyzontu czasowego inwestora, tolerancji ryzyka, a czasem uwzgl臋dnienia szerszych warunk贸w ekonomicznych.聽

M贸wi膮c najpro艣ciej, g艂贸wna idea strategii alokacji aktyw贸w i dywersyfikacji sprowadza si臋 do tego, aby nie wk艂ada膰 wszystkich jajek do jednego koszyka. 艁膮czenie aktyw贸w i ich klas, nie b臋d膮cych ze sob膮 skorelowanymi, jest najskuteczniejszym sposobem na zbudowanie zr贸wnowa偶onego portfela inwestycyjnego.

To, co sprawia, 偶e te dwie strategie s膮 skuteczne po ich po艂膮czeniu, polega na tym, 偶e ryzyko nie jest rozdzielane tylko mi臋dzy r贸偶ne klasy aktyw贸w, ale tak偶e w obr臋bie samych klas.聽

Niekt贸rzy eksperci finansowi uwa偶aj膮 nawet, 偶e ustalenie optymalnej strategii alokacji aktyw贸w mo偶e by膰 wa偶niejsze ni偶 sam wyb贸r poszczeg贸lnych inwestycji.聽


Modern Portfolio Theory

Modern Portfolio Theory (MPT) jest ram膮, formalizuj膮c膮 te zasady pod postaci膮 matematycznego modelu. Zosta艂 on zaproponowany w pracy opublikowanej przez Harry'ego Markowitza w 1952 r. Harry otrzyma艂 za niego Nobla w dziedzinie Ekonomii.

G艂贸wne klasy aktyw贸w zazwyczaj poruszaj膮 si臋 odmiennie. Warunki rynkowe, kt贸re sprawiaj膮, 偶e dana klasa osi膮ga dobre wyniki, mog膮 sprawi膰, 偶e inna klasa aktyw贸w b臋dzie s艂ab艂a. G艂贸wnym za艂o偶eniem jest to, 偶e je艣li jedna klasa aktyw贸w osi膮ga gorsze wyniki, straty mo偶na zr贸wnowa偶y膰 inn膮 klas膮 aktyw贸w, spisuj膮cej si臋 lepiej. 聽
MPT zak艂ada, 偶e poprzez po艂膮czenie aktyw贸w z nieskorelowanych klas jeste艣my w stanie zmniejszy膰 zmienno艣膰 portfela inwestycyjnego. Takie dzia艂ania powinny r贸wnie偶 zwi臋kszy膰 wyniki portfolio skorygowane o ryzyko, co oznacza, 偶e portfel o takiej samej wysoko艣ci ryzyka przyniesie lepsze zyski. Zak艂ada si臋 r贸wnie偶, 偶e je偶eli dwa portfolio oferuj膮 takie same zyski, racjonalny inwestor b臋dzie preferowa艂 portfel o ni偶szym wsp贸艂czynniku ryzyka.聽

M贸wi膮c wprost, MPT twierdzi, 偶e najbardziej efektywnym rozwi膮zaniem jest skonstruowanie portfela inwestycyjnego z nieskorelowanych ze sob膮 aktyw贸w.


Rodzaje klas aktyw贸w i strategie alokacji

W typowych ramach struktury alokacji aktyw贸w, klasy aktyw贸w kategoryzuje si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:聽

  • Aktywa tradycyjne 鈥 akcje, obligacje i got贸wka.聽
  • Aktywa alternatywne 鈥 nieruchomo艣ci, towary, instrumenty pochodne, produkty ubezpieczeniowe, fundusze private equity i oczywi艣cie kryptowaluty.

Og贸lnie rzecz bior膮c, istniej膮 dwa g艂贸wne rodzaje strategii alokacji aktyw贸w, przy zastosowaniu za艂o偶e艅 przedstawionych w MPT: Strategiczny Przydzia艂 Aktyw贸w i Taktyczny Przydzia艂 Aktyw贸w.聽

Strategiczny Przydzia艂 Aktyw贸w uwa偶any jest za tradycyjne podej艣cie, kt贸re lepiej nadaje si臋 do pasywnego stylu inwestycyjnego. Portfele bazuj膮ce na tej strategii b臋d膮 rebalansowane tylko wtedy, gdy zajd膮 zmiany w po偶膮danych alokacjach kapita艂u, bior膮c pod uwag臋 horyzont czasowy oraz profil ryzyka ponoszonego przez inwestora.聽

Taktyczny Przydzia艂 Aktyw贸w lepiej wpasowuje si臋 w aktywny styl inwestycyjny. Pozwala on skoncentrowa膰 si臋 inwestorom na aktywach przewy偶szaj膮cych wyniki rynku. Zak艂ada si臋, 偶e je艣li sektor osi膮ga lepsze wyniki ni偶 rynek, mo偶e nadal kontynuowa膰 dobr膮 pass臋. Poniewa偶 TPA w r贸wnym stopniu oparty na zasadach przedstawionych w MPT, umo偶liwia tak偶e pewien stopie艅 dywersyfikacji.

Warto zauwa偶y膰, 偶e aktywa nie musz膮 by膰 ca艂kowicie nieskorelowane lub odwrotnie skorelowane, aby dywersyfikacja mia艂a korzystny wp艂yw. Wymagane jest tylko, aby nie by艂y ca艂kowicie skorelowane.聽


Zastosowanie alokacji i dywersyfikacji aktyw贸w w naszym portfolio

Rozwa偶my om贸wione zasady na przyk艂adzie teoretycznego portfela inwestycyjnego. Strategia alokacji aktyw贸w pomo偶e nam okre艣li膰, 偶e portfel powinien mie膰 nast臋puj膮c膮 procentow膮 alokacj臋 mi臋dzy r贸偶nymi klasami aktyw贸w:

  • 40 % inwestycji w akcje
  • 30 % obligacji
  • 20% w kryptowalutach
  • 10% w got贸wce聽

Strategia dywersyfikacji mo偶e wskazywa膰 na to, 偶e w艣r贸d 20% zainwestowanych w kryptowaluty:聽

  • 70% powinno zosta膰 przydzielone do Bitcoina
  • 15% do kryptowalut o du偶ej kapitalizacji
  • 10% do krypto o 艣redniej kapitalizacji
  • 5% do krypto o ma艂ej kapitalizacji

Po ustaleniu konkretnej alokacji, wyniki portfela mog膮 by膰 regularnie monitorowane i przegl膮dane. Je艣li alokacje ulegn膮 zmianie, nadszed艂 czas na przywr贸cenie r贸wnowagi - co oznacza kupno i sprzeda偶 aktyw贸w w celu ponownego dostosowania portfela do po偶膮danych proporcji. Zazwyczaj wi膮偶e si臋 to ze sprzeda偶膮 aktyw贸w z najlepszymi wynikami i kupowaniem tych z gorszymi. Wyb贸r aktyw贸w jest oczywi艣cie ca艂kowicie zale偶ny od strategii i indywidualnych cel贸w inwestycyjnych.聽

Kryptowaluty nale偶膮 do najbardziej ryzykownych klas aktyw贸w. Portfel wymieniony w przyk艂adzie, zawieraj膮cy krypto, mo偶na uzna膰 za bardzo ryzykowny, poniewa偶 a偶 20% kapita艂u przeznaczone jest na kryptowaluty. Inwestor bardziej niech臋tny do ryzyka mo偶e chcie膰 przeznaczy膰 wi臋ksz膮 cz臋艣膰 portfela, powiedzmy, na obligacje 鈥 znacznie mniej ryzykown膮 klas臋 aktyw贸w.聽

Je艣li chcesz przeczyta膰 raport badawczy na temat korzy艣ci dodania Bitcoina do zdywersyfikowanego portfolio, z艂o偶onego z wielu aktyw贸w, koniecznie zapoznaj si臋 z tym raportem autorstwa Binance Research: Portfolio Management Series # 1 - Badanie korzy艣ci z dywersyfikacji za pomoc膮 Bitcoina.


Dywersyfikacja w ramach portfolio kryptowalut

Chocia偶 zasady le偶膮ce u podstaw tych metod powinny teoretycznie odnosi膰 si臋 do portfela kryptowalut, nale偶y je przyjmowa膰 z odrobin膮 sceptyczno艣ci. Rynek kryptowalut jest wysoce skorelowany ze zmianami kursu BTC. To sprawia, 偶e dywersyfikacja jest trudnym zadaniem 鈥 jak stworzy膰 koszyk niepowi膮zanych aktyw贸w z aktyw贸w, kt贸re s膮 wysoce skorelowane?
Czasami okre艣lone altcoiny mog膮 wykazywa膰 zmniejszon膮 korelacj臋 z kursem Bitcoina, a uwa偶ni inwestorzy mog膮 z tego skorzysta膰. Zazwyczaj jednak zanikni臋cie korelacji nie trwa na tyle d艂ugo, aby t臋 taktyk臋 mo偶na by艂o stosowa膰 w spos贸b, jak podobne strategie na rynkach tradycyjnych. 聽

Mo偶na za艂o偶y膰, 偶e gdy rynek dojrzeje, bardziej systematyczne podej艣cie do dywersyfikacji stanie si臋 wykonalne w ramach kryptowalut. Jednak zanim to si臋 stanie, up艂ynie jeszcze wiele wody w Wi艣le.


Problemy z alokacj膮 aktyw贸w

Chocia偶 s膮 to niezaprzeczalnie pot臋偶ne techniki, niekt贸re strategie alokacji aktyw贸w mog膮 nie by膰 odpowiednie dla niekt贸rych inwestor贸w ich portfeli inwestycyjnych.聽

Opracowanie optymalnego planu gry mo偶e by膰 stosunkowo proste, ale kluczem do dobrej strategii alokacji aktyw贸w jest jej wdro偶enie. Je偶eli inwestor nie jest w stanie od艂o偶y膰 swoich uprzedze艅 na bok, skuteczno艣膰 portfela mo偶e zosta膰 podwa偶ona.聽

Kolejny potencjalny problem wynika z trudno艣ci z uprzednim oszacowaniem tolerancji inwestora na ryzyko. Gdy wyniki zaczn膮 pojawia膰 si臋 po up艂ywie okre艣lonego czasu, inwestor mo偶e zda膰 sobie spraw臋, 偶e chcia艂by wystawi膰 si臋 na mniej (lub nawet wi臋cej) ryzyka.聽


Przemy艣lenia ko艅cowe

Alokacja i dywersyfikacja aktyw贸w to podstawowe koncepcje zarz膮dzania ryzykiem, istniej膮ce od tysi臋cy lat. S膮 tak偶e jedn膮 z podstawowych koncepcji wsp贸艂czesnych strategii zarz膮dzania portfelem inwestycyjnym.聽

G艂贸wnym celem opracowania strategii alokacji aktyw贸w jest maksymalizacja oczekiwanych zwrot贸w, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka. Podzia艂 ryzyka mi臋dzy klasy aktyw贸w zwi臋ksza og贸ln膮 efektywno艣膰 portfela.

Poniewa偶 rynki kryptowalut pozostaj膮 na razie silnie skorelowane z kursem Bitcoina, strategie alokacji aktyw贸w kryptowalutowych powinny by膰 stosowane z wielk膮 ostro偶no艣ci膮.