Wskaźnik MACD - Wytłumaczenie
Strona Główna
Artykuły
Wskaźnik MACD - Wytłumaczenie

Wskaźnik MACD - Wytłumaczenie

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 18, 2019Zaktualizowane Oct 27, 2022
6m
Wskaźnik Zbieżności i Rozbieżność Średnich Kroczących (ang. The Moving Average Convergence Divergence - MACD) jest typem oscylatora, który jest bardzo powszechnie wykorzystywany przez traderów w ramach Analizy Technicznej (AT). MACD jest narzędziem śledzącym trendy opartym o średnie kroczące, które wykorzystywane jest do określenia momentum danego rynku, kryptowaluty lub innego zbywalnego aktywa.

Opracowany przez Geralda Appela pod koniec lat 70. wskaźnik MACD opiera się o dane dotyczące cen historycznych,, a zatem mieści się w kategorii wskaźników opóźnionych (ang. Lagged indicator) - które dostarczają sygnałów na podstawie wcześniejszych notowań lub danych). MACD może być przydatny do wykonania pomiaru dynamiki rynku i możliwych trendów cenowych. Jest też wykorzystywany przez wielu inwestorów do wykrycia potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.

Przed zanurzeniem się w szczegółowy opis działania MACD warto najpierw zrozumieć czym są średnie kroczące. Średnia krocząca (ang. Moving average) jest po prostu linią, która wskazuje średnią wartość danego aktywa na podstawie określonego zestawu danych z określonego przedziału czasu. W kontekście rynków finansowych średnie kroczące należą do najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej (TA). MA można podzielić na dwie podstawowe kategorie: Proste Średnie Kroczące (SMA) i Wykładnicze Średnie Kroczące (EMA). Podczas gdy w SMA wszystkie dane wejściowe mają przydzieloną taką samą wagę (czyt. ważność), EMA najnowszym danym przypisuje większą wagę od starszych.


Jak działa MACD

Wskaźnik MACD generowany przez odjęcie dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) w celu utworzenia tzw. Linii MACD (ang. Main line; MACD line), która jest następnie wykorzystywana do obliczenia innej EMA, która wskazuje tzw. linię sygnału (ang. Signal line).

Poza liniami na MACD składa się również histogram, który obliczany jest na podstawie różnic między tymi dwoma liniami. Histogram wraz z pozostałymi dwiema liniami fluktuuje powyżej i poniżej linii środkowej, zwanej również linią zerową.

Innymi słowy, MACD składa się z trzech elementów, które fluktuują wokół linii zerowej, a są nimi:

  • Linia MACD (1): pomaga określić wzrost lub spadek (trendy rynkowe). Oblicza się ją odejmując od siebie dwie wykładnicze średnie kroczące (EMA).

  • The signal line (2): an EMA of the MACD line (usually 9-period EMA). The combined analysis of the signal line with the MACD line may be helpful in spotting potential reversals or entry and exit points.

  • Linia sygnału (2): EMA powstała z linii MACD (EMA zazwyczaj wynosi 9 okresów). Jednoczesna analiza linii sygnału i linii MACD może być pomocna w wykrywaniu potencjalnych punktów zwrotnych lub punktów wejścia i wyjścia.

  • Histogram (3): graficzna reprezentacja zbieżności i rozbieżności linii MACD i linii sygnałowej. Histogram obliczany jest na podstawie różnic między dwiema liniami.


Linia MACD

Ogólnie rzecz ujmując wykładnicze średnie kroczące powstają na bazie cen zamknięcia danego aktywa. Ustawienia ilości okresów branych pod uwagę do obliczenia obydwóch EMA zazwyczaj wynoszą 12 (szybsza wersja) lub 26 (wolniejsza wersja). Okresem mogą być zarówno minuty, godziny, dni, tygodnie, a nawet miesiące. Na poczet artykułu skupimy się na 1 dniowym przedziale czasowym. Przy tej okazji warto wspomnieć, że wskaźnik MACD może zostać dostosowany do różnych strategii handlowych.

Zakładając standardowe przedziały czasowe, sama linia MACD jest obliczana przez odjęcie 26-dniowej EMA od 12-dniowej EMA.

Linia MACD =12d EMA - 26d EMA

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, linia MACD fluktuuje powyżej lub poniżej linii zerowej. Umiejscowienie linii na wykresie daje inwestorom konkretne informacje (czyt. sygnały).


Linia sygnału

Domyślnie linia sygnału obliczana jest z 9-dniowego EMA linii MACD i jako taka zapewnia dalsze informacje o jej poprzednich ruchach.

Linia sygnału =9d EMA linii MACD

Chociaż linia sygnału nie zawsze jest dokładna, gdy linia MACD i linia sygnałowa krzyżują się, zazwyczaj uznawane jest to za sygnał odwrócenia trendu. Dochodzi do tego w szczególności kiedy linie krzyżują się na krańcach wykresu MACD (znacznie powyżej lub daleko poniżej linii zerowej).


Histogram MACD

Histogram to nic innego jak wizualny zapis względnych ruchów linii MACD i linii sygnału. Histogram obliczany jest poprzez odjęcie jednej linii od drugiej.

Histogram MACD =Linia MACD - Linia sygnału

Wskaźnik MACD skonstruowany jest w taki sposób, aby zamiast dodawać trzecią linię na wykres, dodawany jest wykres słupkowy (histogram), dzięki czemu końcowe informacje wyjściowe są wizualnie łatwiejsze do odczytania i zinterpretowania przez traderów. Przy tej okazji warto wspomnieć, że słupki histogramu nie mają nic wspólnego z wolumenem obrotu danego aktywa.


Ustawienia MACD

Jak wspomnieliśmy wcześniej, domyślne ustawienia MACD oparte są na 12, 26 i 9 okresach EMA - stąd nazwa MACD 12,26,9. Niektórzy traderzy zmieniają przedziały czasowe, aby dodatkowo wyczulić wykorzystywany przez nich wskaźnik MACD na rynek, którym się zajmują. Na przykład MACD w ustawieniu 5,35,5 często wykorzystywane jest do analizy tradycyjnych rynków finansowych w połączeniu z szerszymi ramami czasowymi, takimi jak wykresy tygodniowe lub nawet miesięczne.

Warto zauważyć, że ze względu na dużą zmienność rynku kryptowalut, zwiększenie czułości wskaźnika MACD może być ryzykowne, ponieważ prawdopodobnie spowoduje to wygenerowanie większej ilości fałszywych sygnałów i wprowadzających w błąd informacji.


Jak czytać wykresy MACD

Jak wskazuje już sama nazwa, wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich kroczących śledzi zależności między średnimi kroczącymi. Korelacja występująca pomiędzy liniami może zostać określona jako zbieżna lub rozbieżna. Zbieżna występuje wtedy, gdy linie napierają na siebie, a rozbieżna, gdy się od siebie oddalają.

Najbardziej istotne sygnały powstają w momencie tzw. przecięcia (ang. crossovers). Z crossoverami mamy doczynienia kiedy linia MACD przecina się powyżej lub poniżej linii środkowej (ang. Centerline crossover), lub powyżej/poniżej linii sygnału (ang. signal line crossover).

Należy pamiętać, że zarówno skrzyżowanie się linii środkowej, jak i linii sygnałowej może występować wiele razy, generując wiele fałszywych i trudnych do zrozumienia sygnałów - zwłaszcza w odniesieniu do niestabilnych aktywów, takich jak kryptowaluty. To właśnie dlatego handlując jakimkolwiek aktywem nie wolno polegać tylko i wyłącznie na sygnałach i informacjach przekazywanych przez wskaźnik MACD.


Centerline crossover

Z centerline crossover mamy do czynienia, gdy linia MACD przesuwa się w obszarze dodatnim lub ujemnym. W momencie kiedy przekroczy ona linię środkową, dodatnia wartość MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest większa od 26-dniowej. Z kolei ujemna wartość MACD powstaje, gdy linia MACD przecina się poniżej linii środkowej, co oznacza, że średnia 26-dniowa jest wyższa niż średnia 12-dniowa. Innymi słowy, dodatnia wartość linii MACD sugeruje dużą możliwość wystąpienia trendu wzrostowego, podczas gdy negatywna wartość może wskazywać na silniejszy trend spadkowy.


Signal line crossover

Gdy linia MACD przekroczy linię sygnału, inwestorzy często interpretują ją jako potencjalną możliwość zakupu (tzw. punkt wejścia). Z drugiej strony, gdy linia MACD przechodzi poniżej linii sygnału, inwestorzy mają tendencję do odczytywania tej informacji za sygnał sprzedaży (tzw. punkt wyjścia).

Chociaż crossovery mogą generalnie okazywać się pomocne, to nie zawsze są niezawodne. Odczytując informację na temat przecięć linii należy zawsze odnosić do generalnej sytuacji na wykresie - a wszystko aby zminimalizować ryzyko. Na przykład, jeśli crossover jasno wskazuje na zakup, ale wskaźnik linii MACD jest poniżej linii środkowej (wartość ujemna), oznacza to, że sytuacja na rynku w dalszym ciągu może sprzyjać niedźwiedziom (czyt. spadkom). Z drugiej strony, jeśli przecięcie linii sygnału wskazuje na sprzedaż, ale wskaźnik linii MACD jest dodatni (powyżej linii zerowej), warunki rynkowe nadal mogą być optymistyczne. W takim scenariuszu podążanie za sygnałem sprzedaży może wiązać się ze zdecydowanie większym ryzykiem dla tradera.


MACD i rozbieżności cenowe

W połączeniu z crossoverami linii sygnału i linii środkowej, wykresy MACD są również w stanie dostarczać przydatnych informacji biorąć pod uwagę rozbieżności między tabelą MACD, a kierunkiem jaki obrała cena danego aktywa.

Na przykład, jeśli cena aktywa osiąga coraz wyższe szczyty (ang. Higher highs), podczas gdy MACD osiąga coraz większe dołki (ang. Lower lowrs), oznacza to, że mamy doczynienia z niedźwiedzią dywergencją. Tym samym, pomimo wzrostu cen, dynamika wzrostu (presja na kupno na rynku) nie jest tak silna, jak wcześniej. Taka sytuacja zazwyczaj interpretowana jest jako potencjalny sygnał sprzedaży, ponieważ zazwyczaj poprzedza ona odwrócenie trendu.

Z drugiej strony, jeśli na linii MACD uformują się dwa pogłębiające się dołki, które pokrywają się z dwoma spadkami ceny danego aktywa, to jest to uważane za tzw. zwyżkową dywergencję. Taka sytuacja sugeruje traderom, że pomimo spadku ceny presja zakupowa na rynku jest silniejsza. Tzw. bullish divergences zazwyczaj poprzedzają odwrócenie trendu, co przy okazji może wskazywać na krótkoterminowe dno (czyli przejście z trendu spadkowego do trendu wzrostowego).


Przemyślenia końcowe

Jeśli chodzi o analizę techniczną jako ogół, MACD jest jednym z najbardziej użytecznych z szerokiej gamy dostępnych narzędzi służących do analizy. Nie tylko dlatego, że jest stosunkowo łatwy w użyciu, ale także dlatego, że jest dość skuteczny w identyfikacji zarówno trendów rynkowych, jak i dynamiki rynku.
Jednak jak większość wskaźników AT, MACD nie zawsze jest w 100% dokładny i może dostarczać wielu fałszywych i mylących sygnałów - zwłaszcza w odniesieniu do zmiennych aktywów (takich jak kryptowaluty) lub w przypadku słabych trendów lub trendów bocznych (dosł. boczniaków). W związku z powyższym wielu traderów i analityków wykorzystuje MACD w połączeniu z innymi wskaźnikami - takimi jak np. wskaźnik RSI - w celu zmniejszenia ryzyka i uzyskania większej ilości potwierdzeń dla pojawiających się sygnałów.
Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.