Wska藕nik MACD - Wyt艂umaczenie
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Wska藕nik MACD - Wyt艂umaczenie

Wska藕nik MACD - Wyt艂umaczenie

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Mar 18, 2019Zaktualizowane Oct 27, 2022
6m
Wska藕nik聽Zbie偶no艣ci i Rozbie偶no艣膰 艢rednich Krocz膮cych (ang.聽The Moving Average Convergence Divergence - MACD) jest typem oscylatora, kt贸ry jest bardzo powszechnie wykorzystywany przez trader贸w w ramach聽Analizy Technicznej (AT). MACD jest narz臋dziem 艣ledz膮cym trendy opartym o聽艣rednie krocz膮ce, kt贸re wykorzystywane jest do okre艣lenia momentum danego rynku,聽kryptowaluty lub innego zbywalnego aktywa.

Opracowany przez Geralda Appela pod koniec lat 70. wska藕nik MACD opiera si臋 o dane dotycz膮ce cen historycznych,, a zatem mie艣ci si臋 w kategorii wska藕nik贸w op贸藕nionych (ang. Lagged indicator) - kt贸re dostarczaj膮 sygna艂贸w na podstawie wcze艣niejszych notowa艅 lub danych). MACD mo偶e by膰 przydatny do wykonania pomiaru dynamiki rynku i mo偶liwych trend贸w cenowych. Jest te偶 wykorzystywany przez wielu inwestor贸w do wykrycia potencjalnych punkt贸w wej艣cia i wyj艣cia.

Przed zanurzeniem si臋 w szczeg贸艂owy opis dzia艂ania MACD warto najpierw zrozumie膰 czym s膮聽艣rednie krocz膮ce. 艢rednia krocz膮ca (ang. Moving average) jest po prostu lini膮, kt贸ra wskazuje 艣redni膮 warto艣膰 danego aktywa na podstawie okre艣lonego zestawu danych z okre艣lonego przedzia艂u czasu. W kontek艣cie rynk贸w finansowych 艣rednie krocz膮ce nale偶膮 do najpopularniejszych wska藕nik贸w analizy technicznej (TA). MA mo偶na podzieli膰 na dwie podstawowe kategorie: Proste 艢rednie Krocz膮ce (SMA) i Wyk艂adnicze 艢rednie Krocz膮ce (EMA). Podczas gdy w SMA wszystkie dane wej艣ciowe maj膮 przydzielon膮 tak膮 sam膮 wag臋 (czyt. wa偶no艣膰), EMA najnowszym danym przypisuje wi臋ksz膮 wag臋 od starszych.


Jak dzia艂a MACD

Wska藕nik MACD generowany przez odj臋cie dw贸ch wyk艂adniczych 艣rednich krocz膮cych (EMA) w celu utworzenia tzw. Linii MACD (ang. Main line; MACD line), kt贸ra jest nast臋pnie wykorzystywana do obliczenia innej EMA, kt贸ra wskazuje tzw. lini臋 sygna艂u (ang. Signal line).

Poza liniami na MACD sk艂ada si臋 r贸wnie偶 histogram, kt贸ry obliczany jest na podstawie r贸偶nic mi臋dzy tymi dwoma liniami. Histogram wraz z pozosta艂ymi dwiema liniami fluktuuje powy偶ej i poni偶ej linii 艣rodkowej, zwanej r贸wnie偶 lini膮 zerow膮.

Innymi s艂owy, MACD sk艂ada si臋 z trzech element贸w, kt贸re fluktuuj膮 wok贸艂 linii zerowej, a s膮 nimi:

  • Linia MACD (1): pomaga okre艣li膰 wzrost lub spadek (trendy rynkowe). Oblicza si臋 j膮 odejmuj膮c od siebie dwie wyk艂adnicze 艣rednie krocz膮ce (EMA).

  • The signal line (2): an EMA of the MACD line (usually 9-period EMA). The combined analysis of the signal line with the MACD line may be helpful in spotting potential reversals or entry and exit points.

  • Linia sygna艂u (2): EMA powsta艂a z linii MACD (EMA zazwyczaj wynosi 9 okres贸w). Jednoczesna analiza linii sygna艂u i linii MACD mo偶e by膰 pomocna w wykrywaniu potencjalnych punkt贸w zwrotnych lub punkt贸w wej艣cia i wyj艣cia.

  • Histogram (3): graficzna reprezentacja zbie偶no艣ci i rozbie偶no艣ci linii MACD i linii sygna艂owej. Histogram obliczany jest na podstawie r贸偶nic mi臋dzy dwiema liniami.


Linia MACD

Og贸lnie rzecz ujmuj膮c wyk艂adnicze 艣rednie krocz膮ce powstaj膮 na bazie cen zamkni臋cia danego aktywa. Ustawienia ilo艣ci okres贸w branych pod uwag臋 do obliczenia obydw贸ch EMA zazwyczaj wynosz膮 12 (szybsza wersja) lub 26 (wolniejsza wersja). Okresem mog膮 by膰 zar贸wno minuty, godziny, dni, tygodnie, a nawet miesi膮ce. Na poczet artyku艂u skupimy si臋 na 1 dniowym przedziale czasowym. Przy tej okazji warto wspomnie膰, 偶e wska藕nik MACD mo偶e zosta膰 dostosowany do r贸偶nych strategii handlowych.

Zak艂adaj膮c standardowe przedzia艂y czasowe, sama linia MACD jest obliczana przez odj臋cie 26-dniowej EMA od 12-dniowej EMA.

Linia MACD =12d EMA - 26d EMA

Jak ju偶 wspomnieli艣my wcze艣niej, linia MACD fluktuuje powy偶ej lub poni偶ej linii zerowej. Umiejscowienie linii na wykresie daje inwestorom konkretne informacje (czyt. sygna艂y).


Linia sygna艂u

Domy艣lnie linia sygna艂u obliczana jest z 9-dniowego EMA linii MACD i jako taka zapewnia dalsze informacje o jej poprzednich ruchach.

Linia sygna艂u =9d EMA linii MACD

Chocia偶 linia sygna艂u nie zawsze jest dok艂adna, gdy linia MACD i linia sygna艂owa krzy偶uj膮 si臋, zazwyczaj uznawane jest to za sygna艂 odwr贸cenia trendu. Dochodzi do tego w szczeg贸lno艣ci kiedy linie krzy偶uj膮 si臋 na kra艅cach wykresu MACD (znacznie powy偶ej lub daleko poni偶ej linii zerowej).


Histogram MACD

Histogram to nic innego jak wizualny zapis wzgl臋dnych ruch贸w linii MACD i linii sygna艂u. Histogram obliczany jest poprzez odj臋cie jednej linii od drugiej.

Histogram MACD =Linia MACD - Linia sygna艂u

Wska藕nik MACD skonstruowany jest w taki spos贸b, aby zamiast dodawa膰 trzeci膮 lini臋 na wykres, dodawany jest wykres s艂upkowy (histogram), dzi臋ki czemu ko艅cowe informacje wyj艣ciowe s膮 wizualnie 艂atwiejsze do odczytania i zinterpretowania przez trader贸w. Przy tej okazji warto wspomnie膰, 偶e s艂upki histogramu nie maj膮 nic wsp贸lnego z wolumenem obrotu danego aktywa.


Ustawienia MACD

Jak wspomnieli艣my wcze艣niej, domy艣lne ustawienia MACD oparte s膮 na 12, 26 i 9 okresach EMA - st膮d nazwa MACD 12,26,9. Niekt贸rzy traderzy zmieniaj膮 przedzia艂y czasowe, aby dodatkowo wyczuli膰 wykorzystywany przez nich wska藕nik MACD na rynek, kt贸rym si臋 zajmuj膮. Na przyk艂ad MACD w ustawieniu 5,35,5 cz臋sto wykorzystywane jest do analizy tradycyjnych rynk贸w finansowych w po艂膮czeniu z szerszymi ramami czasowymi, takimi jak wykresy tygodniowe lub nawet miesi臋czne.

Warto zauwa偶y膰, 偶e ze wzgl臋du na du偶膮 zmienno艣膰 rynku kryptowalut, zwi臋kszenie czu艂o艣ci wska藕nika MACD mo偶e by膰 ryzykowne, poniewa偶 prawdopodobnie spowoduje to wygenerowanie wi臋kszej ilo艣ci fa艂szywych sygna艂贸w i wprowadzaj膮cych w b艂膮d informacji.


Jak czyta膰 wykresy MACD

Jak wskazuje ju偶 sama nazwa, wska藕nik zbie偶no艣ci i rozbie偶no艣ci 艣rednich krocz膮cych 艣ledzi zale偶no艣ci mi臋dzy 艣rednimi krocz膮cymi. Korelacja wyst臋puj膮ca pomi臋dzy liniami mo偶e zosta膰 okre艣lona jako zbie偶na lub rozbie偶na. Zbie偶na wyst臋puje wtedy, gdy linie napieraj膮 na siebie, a rozbie偶na, gdy si臋 od siebie oddalaj膮.

Najbardziej istotne sygna艂y powstaj膮 w momencie tzw. przeci臋cia (ang. crossovers). Z crossoverami mamy doczynienia kiedy linia MACD przecina si臋 powy偶ej lub poni偶ej linii 艣rodkowej (ang. Centerline crossover), lub powy偶ej/poni偶ej linii sygna艂u (ang. signal line crossover).

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zar贸wno skrzy偶owanie si臋 linii 艣rodkowej, jak i linii sygna艂owej mo偶e wyst臋powa膰 wiele razy, generuj膮c wiele fa艂szywych i trudnych do zrozumienia sygna艂贸w - zw艂aszcza w odniesieniu do niestabilnych aktyw贸w, takich jak kryptowaluty. To w艂a艣nie dlatego handluj膮c jakimkolwiek aktywem nie wolno polega膰 tylko i wy艂膮cznie na sygna艂ach i informacjach przekazywanych przez wska藕nik MACD.


Centerline crossover

Z centerline crossover mamy do czynienia, gdy linia MACD przesuwa si臋 w obszarze dodatnim lub ujemnym. W momencie kiedy przekroczy ona lini臋 艣rodkow膮, dodatnia warto艣膰 MACD wskazuje, 偶e 12-dniowa EMA jest wi臋ksza od 26-dniowej. Z kolei ujemna warto艣膰 MACD powstaje, gdy linia MACD przecina si臋 poni偶ej linii 艣rodkowej, co oznacza, 偶e 艣rednia 26-dniowa jest wy偶sza ni偶 艣rednia 12-dniowa. Innymi s艂owy, dodatnia warto艣膰 linii MACD sugeruje du偶膮 mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia trendu wzrostowego, podczas gdy negatywna warto艣膰 mo偶e wskazywa膰 na silniejszy trend spadkowy.


Signal line crossover

Gdy linia MACD przekroczy lini臋 sygna艂u, inwestorzy cz臋sto interpretuj膮 j膮 jako potencjaln膮 mo偶liwo艣膰 zakupu (tzw. punkt wej艣cia). Z drugiej strony, gdy linia MACD przechodzi poni偶ej linii sygna艂u, inwestorzy maj膮 tendencj臋 do odczytywania tej informacji za sygna艂 sprzeda偶y (tzw. punkt wyj艣cia).

Chocia偶 crossovery mog膮 generalnie okazywa膰 si臋 pomocne, to nie zawsze s膮 niezawodne. Odczytuj膮c informacj臋 na temat przeci臋膰 linii nale偶y zawsze odnosi膰 do generalnej sytuacji na wykresie - a wszystko aby zminimalizowa膰 ryzyko. Na przyk艂ad, je艣li crossover jasno wskazuje na zakup, ale wska藕nik linii MACD jest poni偶ej linii 艣rodkowej (warto艣膰 ujemna), oznacza to, 偶e sytuacja na rynku w dalszym ci膮gu mo偶e sprzyja膰 nied藕wiedziom (czyt. spadkom). Z drugiej strony, je艣li przeci臋cie linii sygna艂u wskazuje na sprzeda偶, ale wska藕nik linii MACD jest dodatni (powy偶ej linii zerowej), warunki rynkowe nadal mog膮 by膰 optymistyczne. W takim scenariuszu pod膮偶anie za sygna艂em sprzeda偶y mo偶e wi膮za膰 si臋 ze zdecydowanie wi臋kszym ryzykiem dla tradera.


MACD i rozbie偶no艣ci cenowe

W po艂膮czeniu z crossoverami linii sygna艂u i linii 艣rodkowej, wykresy MACD s膮 r贸wnie偶 w stanie dostarcza膰 przydatnych informacji bior膮膰 pod uwag臋 rozbie偶no艣ci mi臋dzy tabel膮 MACD, a kierunkiem jaki obra艂a cena danego aktywa.

Na przyk艂ad, je艣li cena aktywa osi膮ga coraz wy偶sze szczyty (ang. Higher highs), podczas gdy MACD osi膮ga coraz wi臋ksze do艂ki (ang. Lower lowrs), oznacza to, 偶e mamy doczynienia z nied藕wiedzi膮 dywergencj膮. Tym samym, pomimo wzrostu cen, dynamika wzrostu (presja na kupno na rynku) nie jest tak silna, jak wcze艣niej. Taka sytuacja zazwyczaj interpretowana jest jako potencjalny sygna艂 sprzeda偶y, poniewa偶 zazwyczaj poprzedza ona odwr贸cenie trendu.

Z drugiej strony, je艣li na linii MACD uformuj膮 si臋 dwa pog艂臋biaj膮ce si臋 do艂ki, kt贸re pokrywaj膮 si臋 z dwoma spadkami ceny danego aktywa, to jest to uwa偶ane za tzw. zwy偶kow膮 dywergencj臋. Taka sytuacja sugeruje traderom, 偶e pomimo spadku ceny presja zakupowa na rynku jest silniejsza. Tzw. bullish divergences zazwyczaj poprzedzaj膮 odwr贸cenie trendu, co przy okazji mo偶e wskazywa膰 na kr贸tkoterminowe dno (czyli przej艣cie z trendu spadkowego do trendu wzrostowego).


Przemy艣lenia ko艅cowe

Je艣li chodzi o聽analiz臋 techniczn膮 jako og贸艂, MACD jest jednym z najbardziej u偶ytecznych z szerokiej gamy dost臋pnych narz臋dzi s艂u偶膮cych do analizy. Nie tylko dlatego, 偶e jest stosunkowo 艂atwy w u偶yciu, ale tak偶e dlatego, 偶e jest do艣膰 skuteczny w identyfikacji zar贸wno trend贸w rynkowych, jak i dynamiki rynku.
Jednak jak wi臋kszo艣膰 wska藕nik贸w AT, MACD nie zawsze jest w 100% dok艂adny i mo偶e dostarcza膰 wielu fa艂szywych i myl膮cych sygna艂贸w - zw艂aszcza w odniesieniu do zmiennych aktyw贸w (takich jak kryptowaluty) lub w przypadku s艂abych trend贸w lub trend贸w bocznych (dos艂. boczniak贸w). W zwi膮zku z powy偶szym wielu trader贸w i analityk贸w wykorzystuje MACD w po艂膮czeniu z innymi wska藕nikami - takimi jak np.聽wska藕nik RSI - w celu zmniejszenia ryzyka i uzyskania wi臋kszej ilo艣ci potwierdze艅 dla pojawiaj膮cych si臋 sygna艂贸w.
Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.