Avaleht
Artiklid
MACD indikaatori tutvustus

MACD indikaatori tutvustus

Keskmine
Avaldatud Mar 18, 2019Värskendatud Oct 27, 2022
6m

Moving Average Convergence Divergence (MACD) on ostsillaatori tüüpi indikaator, mida kauplejad kasutavad laialdaselt tehnilise analüüsi (TA) jaoks. MACD on trendi jälgiv tööriist, mis kasutab aktsia, krüptoraha või mõne muu kaubeldava vara momentumi määramiseks liikuvaid keskmisi.

Gerald Appeli poolt 1970. aastate lõpus välja töötatud liikuva keskmise konvergentsi divergentsi indikaator jälgib juba toimunud hinnasündmusi ja kuulub seega viivitusega indikaatorite kategooriasse (mis annavad signaale varasematel hinnatoimingutel või andmetel). MACD võib olla kasulik turu momentumi ja võimalike hinnatrendide mõõtmiseks ning paljud kauplejad kasutavad seda potentsiaalsete sisenemis- ja väljumispunktide tuvastamiseks.

Enne MACD mehhanismidesse sukeldumist on oluline mõista liikuvate keskmiste kontseptsiooni. Liikuv keskmine (MA) on lihtsalt joon, mis esindab eelmiste andmete keskmist väärtust antud perioodi jooksul. Finantsturgude kontekstis on liikuvad keskmised tehnilise analüüsi (TA) kõige populaarsemate indikaatorite hulgas ning need võib jagada kahte erinevasse tüüpi: lihtsad liikuvad keskmised (SMA) ja eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA). Kui SMA-d kaaluvad kõiki andmesisendeid võrdselt, omistavad EMA-d suuremat tähtsust kõige värskematele andmeväärtustele (uuemad hinnapunktid).


Kuidas MACD töötab

MACD indikaator genereeritakse kahe eksponentsiaalse liikuva keskmise (EMA) lahutamisel, et luua põhijoon (MACD joon), mida kasutatakse seejärel teise EMA arvutamiseks, mis tähistab signaalijoont.

Lisaks on MACD histogramm, mis arvutatakse nende kahe joone erinevuste põhjal. Histogramm koos kahe ülejäänud joonega kõigub keskjoone kohal ja all, mida tuntakse ka nulljoonena.

Seetõttu koosneb MACD indikaator kolmest elemendist, mis liiguvad ümber nulljoone:

  • MACD joon (1): aitab määrata tõusu- või languse momentumi (turutrendi). See arvutatakse kahe eksponentsiaalse liikuva keskmise (EMA) lahutamise teel. 

  • Signaaljoon (2): MACD joone EMA (tavaliselt 9-perioodiline EMA). Signaaljoone kombineeritud analüüs MACD joonega võib olla abiks võimalike pöördumiste või sisenemis- ja väljumispunktide tuvastamisel.

  • Histogramm (3): MACD joone ja signaaljoone divergentsi ja konvergentsi graafiline esitus. Teisisõnu, histogramm arvutatakse kahe joone erinevuste põhjal.

MACD indikaatori tutvustus

MACD joon

Üldiselt mõõdetakse eksponentsiaalseid liikuvaid keskmisi vara sulgemishinna järgi ja kahe EMA arvutamiseks kasutatakse tavaliselt 12 perioodi (kiirem) ja 26 perioodi (aeglasem). Perioodi võib konfigureerida erineval viisil (minutid, tunnid, päevad, nädalad, kuud), kuid see artikkel keskendub igapäevastele seadetele. MACD indikaatorit saab siiski kohandada erinevate kauplemisstrateegiate jaoks.

Eeldades standardseid ajavahemikke, arvutatakse MACD joon ise, lahutades 26-päevase EMA 12-päevasest EMA-st.

MACD joon = 12p EMA - 26p EMA

Nagu mainitud, võngub MACD joon nulljoonest kõrgemal ja allpool ning see annab märku keskjoone ristumisest, teatades kauplejatele, kui 12-päevane ja 26-päevane EMA oma suhtelist positsiooni muudavad.


Signaaljoon

Vaikimisi arvutatakse signaaljoon põhijoone 9-päevase EMA põhjal ja see annab täiendava ülevaate selle varasematest liikumistest.

Signaaljoon = MACD joone 9p EMA

Kuigi need ei ole alati täpsed, loetakse neid sündmusi MACD joone ja signaaljoone ristamisel tavaliselt trendi pöördumise signaalideks, eriti kui need juhtuvad olema MACD diagrammi otstes (nulljoonest palju kõrgemal või palju allpool).


MACD histogramm

Histogramm pole midagi muud kui MACD joone ja signaaljoone suhteliste liikumiste visuaalne salvestus. See arvutatakse lihtsalt, lahutades ühe teisest:

MACD histogramm = MACD joon – signaaljoon

Kolmanda liikuva rea lisamise asemel on aga histogramm tehtud tulpdiagrammist, mis muudab selle visuaalselt loetavamaks ja tõlgendatavamaks. Pane tähele, et histogrammi tulpadel pole vara kauplemismahuga mingit pistmist.


MACD sätted

Nagu öeldud, põhinevad MACD vaikesätted 12, 26 ja 9 perioodi EMA-del – seega MACD-l (12, 26, 9). Kuid mõned tehnilised analüüsid ja graafikud muudavad tundlikuma indikaatori loomiseks perioode. Näiteks MACD (5, 35, 5) on see, mida kasutatakse sageli traditsioonilistel finantsturgudel koos pikemate ajavahemikega, nagu nädala- või kuugraafikud. 

Väärib märkimist, et krüptoturgude suure volatiilsuse tõttu võib MACD indikaatori tundlikkuse suurendamine olla riskantne, kuna see toob tõenäoliselt kaasa rohkem valesignaale ja eksitavat teavet.


Kuidas lugeda MACD graafikuid

Nagu nimigi ütleb, jälgib liikuva keskmise konvergentsi divergentsi indikaator liikuvate keskmiste vahelisi seoseid ja kahe joone vahelist korrelatsiooni võib kirjeldada kas konvergentsi või divergentsina. Lähenevad, kui jooned graviteerivad üksteise poole ja lahknevad, kui nad eemalduvad.

Siiski on MACD indikaatori vastavad signaalid seotud nn ristumisetega, mis tekivad siis, kui MACD joon ristub keskjoonest kõrgemale või allapoole (keskjoone ristumised) või signaaljoonest kõrgemale või alla (signaaljoone ristumised).

Pea meeles, et nii keskjoone kui ka signaaljoone ristumine võib juhtuda mitu korda, andes palju valesid ja keerulisi signaale – eriti mis puudutab volatiilseid varasid, nagu krüptoraha. Seetõttu ei tohiks loota ainult MACD indikaatorile.


Keskjoone ristumised

Keskjoone ristumine toimub siis, kui MACD joon liigub kas positiivsel või negatiivsel alal. Kui see ületab keskjoone, näitab positiivne MACD väärtus, et 12-päevane EMA on suurem kui 26-päevane. Seevastu näidatakse negatiivset MACD-d, kui MACD joon ületab keskjoont, mis tähendab, et 26-päeva keskmine on kõrgem kui 12-päevane. Teisisõnu, positiivne MACD joon viitab tugevamale tõusu momentumile, samas kui negatiivne võib viidata tugevamale langusele.


Signaaljoone ristumine

Kui MACD joon ületab signaalijoone, tõlgendavad kauplejad seda sageli potentsiaalse ostuvõimalusena (sisenemispunktina). Teisest küljest, kui MACD joon ristub allpool signaaljoont, kipuvad kauplejad pidama seda müügivõimaluseks (väljumispunktiks).

Kuigi signaali ristumine võib olla kasulik, ei ole need alati usaldusväärsed. Samuti tasub uurida, kus need graafikus asetsevad, et riske minimeerida. Näiteks kui ristumine näitab ostuvõimalust, kuid MACD joone indikaator on keskjoonest allpool (negatiivne), võib turutingimusi siiski pidada langevaks. Ja vastupidi, kui signaaljoone ristumine viitab potentsiaalsele müügiargumendile, kuid MACD liini indikaator on positiivne (üle nulljoone), on turutingimused tõenäoliselt siiski tõusvad. Sellise stsenaariumi korral võib müügisignaali järgimine kaasa tuua suurema riski (arvestades suuremat trendi).


MACD ja hinna divergentsid

Keskjoone ja signaaljoone ristumisega võivad MACD diagrammid anda ülevaate ka MACD diagrammi ja vara hinnamuutuste erinevustest. 

Näiteks kui krüpto hinnaliikumine sooritab kõrgema kõrge hinna, samas kui MACD loob madalama kõrge hinna, on meil langev divergents, mis näitab, et vaatamata hinnatõusule ei ole tõusu momentum (ostmissurve) nii tugev kui varem. Langevaid divergentse tõlgendatakse tavaliselt müügivõimalustena, kuna need kipuvad eelnema hinnamuutustele.

Vastupidi, kui MACD joon moodustab kaks tõusvat madalaimat väärtust, mis ühtivad vara hinna kahe langeva madalaima tasemega, siis peetakse seda tõusevaks divergentsiks, mis viitab sellele, et vaatamata hinnalangusele on ostusurve tugevam. Tõusvad divergentsid kipuvad eelnema hindade pöördumisele, mis võib viidata lühiajalisele põhjale (langusest tõusule).


Lõppmärkused

Tehnilise analüüsi osas on liikuva keskmise konvergentsi divergentsi ostsillaator üks kõige kasulikumaid saadaolevaid tööriistu. Mitte ainult seetõttu, et seda on suhteliselt lihtne kasutada, vaid ka seetõttu, et see on üsna tõhus nii turutrendide kui ka momentumi tuvastamisel.

Nagu enamik TA indikaatoreid, ei ole MACD siiski alati täpne ja võib anda arvukalt valesid ja eksitavaid signaale – eriti seoses volatiilsete varadega või nõrgalt areneva või külgsuunalise hinnamuutuse korral. Sellest tulenevalt kasutavad paljud kauplejad MACD-d koos teiste indikaatoritega – näiteks RSI indikaatoriga – riskide vähendamiseks ja signaalide täiendavaks kinnitamiseks.

Jaga postitusi
Registreeri konto
Kasuta oma teadmisi, avades juba täna Binance'i konto.