Sākums
Raksti
MACD indikatora skaidrojums

MACD indikatora skaidrojums

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Mar 18, 2019Atjaunināts Oct 27, 2022
6m

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD) ir oscilatora tipa indikators, kuru tirgotāji plaši izmanto tehniskajā analīzē (TA). MACD ir tendences sekošanas rīks, kas, izmantojot mainīgās vidējās vērtības, nosaka akcijas, kriptovalūtas vai cita tirgojama aktīva dinamiku.

Mainīgās vidējās konverģences atšķirības indikators, kuru 20. gs. 70. gadu beigās izstrādāja Džeralds Epels (Gerald Appel), seko līdzi jau notikušajām cenas kustībām un līdz ar to ir uzskatāms par atpaliekošo indikatoru (kura signāli ir balstīti uz cenas kustību vai datiem pagātnē). MACD var izmantot, lai mērītu tirgus dinamiku un noteiktu iespējamās cenas tendences, un daudzi tirgotāji to pielieto, cenšoties izvēlēties izdevīgākos brīžus pozīciju atvēršanai un aizvēršanai.

Pirms iedziļināmies MACD darbības principos, ir svarīgi saprast, kas ir mainīgās vidējās vērtības. Mainīgā vidējā vērtība (MVV) ir vienkārši līnija, kas attēlo iepriekšējo datu vidējo vērtību noteiktā periodā. Finanšu tirgu kontekstā mainīgās vidējās vērtības ir viens no populārākajiem indikatoriem tehniskajā analīzē (TA), un mēdz izšķirt divus to veidus: vienkāršās mainīgās vidējās vērtības (VMVV) un eksponenciālās mainīgās vidējās vērtības (EMVV). VMVV visiem avota datiem piešķir vienādu nozīmi, bet EMVV lielāku nozīmi piešķir nesenākām datu vērtībām (nesenākiem cenas datiem).


MACD darbības principi

MACD indikators tiek iegūts, atņemot divas eksponenciālās mainīgās vidējās vērtības (EMVV), lai izveidotu galveno līkni (MACD līkni), ko pēc tam izmanto, lai aprēķinātu vēl vienu EMVV – signāllīkni.

Turklāt tiek veidota arī MACD histogramma, kuras aprēķinos izmanto abu šo līkņu atšķirības. Šī histogramma kopā ar pārējām divām līknēm svārstās virs un zem centrālās līknes, ko sauc arī par nulles līkni.

Tādējādi MACD indikators sastāv no trim elementiem, kas ir izvietoti ap nulles līkni:

  • MACD lÄ«kne (1): palÄ«dz noteikt augÅ¡upejas vai lejupejas dinamiku (tirgus tendenci). To aprēķina, atņemot divas eksponenciālās mainÄ«gās vidējās vērtÄ«bas (EMVV). 

  • SignāllÄ«kne (2): MACD lÄ«knes EMVV (parasti: 9 periodu EMVV). SignāllÄ«knes un MACD apvienotā analÄ«ze var palÄ«dzēt identificēt iespējamu tendences maiņu vai izdevÄ«gus pozÄ«ciju atvērÅ¡anas vai aizvērÅ¡anas brīžus.

  • Histogramma (3): MACD lÄ«knes un signāllÄ«knes diverÄ£ences un konverÄ£ences grafiks attēlojums. Citiem vārdiem sakot, histogramma tiek aprēķināta, izmantojot abu Å¡o lÄ«kņu atÅ¡Ä·irÄ«bas.

MACD indikatora skaidrojums

MACD līkne

Kopumā eksponenciālās mainīgās vidējās vērtības tiek mērītas atbilstoši aktīva slēgšanas cenām, un abu EMVV aprēķinos parasti izmanto 12 periodus (ātrāk) vai 26 periodus (lēnāk). Šo periodu var konfigurēt dažādos veidos (minūtes, stundas, dienas, nedēļas, mēneši), taču šajā rakstā kā periodu izmantosim dienu. Tomēr MACD indikatoru ir iespējams pielāgot atbilstoši atšķirīgām tirdzniecības stratēģijām.

Izmantojot standarta laika diapazonus, pati MACD līkne tiek aprēķināta kā 26 dienu EMVV un 12 dienu EMVV starpība.

MACD līkne = 12 d. EMVV – 26 d. EMVV

Kā minējām, MACD līkne svārstās virs un zem nulles līknes, un tas signalizē par viduslīnijas krustojumiem, informējot tirgotājus par to, kad 12 dienu un 26 dienu EMVV mainīs savu relatīvo pozīciju.


Signāllīkne

Pēc noklusējuma signāllīkni aprēķina, izmantojot galvenās līknes 9 dienu EMVV, tāpēc tā sniedz papildu informāciju par tās iepriekšējām kustībām.

Signāllīkne = MACD līknes 9 d. EMVV

Lai gan tās ne vienmēr ir precīzas, MACD līknes un signāllīknes krustošanās parasti tiek uzskatīta par tendences maiņas signālu, jo īpaši tad, ja tas notiek MACD grafika malās (krietni virs vai zem nulles līknes).


MACD histogramma

Histogramma ir vienkārši MACD līknes un signāllīknes attiecīgo kustību vizuāls attēlojums. To aprēķina, vienkārši atņemot abas šīs līknes:

MACD histogramma = MACD līkne – signāllīkne

Tomēr tā vietā, lai attēlotu trešo mainīgo līkni, histogrammu veido stabiņu diagramma, kas ļauj vieglāk vizuāli nolasīt un interpretēt informāciju. Paturi prātā, ka histogrammas stabiņi nav nekā saistīti ar aktīva tirdzniecības apjomu.


MACD iestatījumi

Kā minējām, MACD noklusējuma iestatījumi ir balstīti uz 12, 26 un 9 periodu EMVV, tāpēc tiek iegūts MACD (12, 26, 9). Tomēr dažkārt tehniskās analīzes veicēji un grafiku analītiķi maina šos periodus, lai izveidotu jutīgāku indikatoru. Piemēram, MACD (5, 35, 5) bieži tiek izmantots tradicionālajos finanšu tirgos apvienojumā ar ilgākiem laika periodiem, piemēram, nedēļas vai mēneša grafikiem. 

Jāpiebilst, ka kriptovalūtu tirgu svārstīguma dēļ var būt riskanti palielināt MACD indikatora jutīgumu, jo tā var iegūt vairāk viltus signālu un maldinošas informācijas.


Kā lasīt MACD grafikus

Kā liecina nosaukums, mainīgās vidējās konverģences atšķirības indikators seko attiecībai starp mainīgajām vidējām vērtībām, un korelāciju starp abām līknēm var raksturot kā konverģentu vai atšķirīgu. Konverģenta tā ir tad, ja līknes satuvinās, bet atšķirīga tad, ja līknes attālinās.

Tomēr MACD indikatora atbilstošie signāli ir saistīti ar t. s. krustojumiem, kas veidojas tad, ja MACD līkne šķērso virzienā uz augšu vai uz leju viduslīniju (viduslīnijas krustojums) vai signāllīkni (signāllīknes krustojums).

Jāpatur prātā, ka viduslīnijas un signāllīknes krustojumi var būt vairākkārtēji, kā rezultātā veidojas daudz viltus un neskaidru signālu – jo īpaši saistībā ar svārstīgiem aktīviem, piemēram, kriptovalūtām. Šī iemesla dēļ nevajadzētu paļauties tikai uz MACD indikatoru.


Viduslīnijas krustojumi

Viduslīnijas krustojums veidojas tad, kad MACD līkne pāriet uz pozitīvo vai negatīvo apgabalu. Kad līkne šķērso viduslīniju virzienā uz augšu, pozitīvā MACD vērtība liecina, ka 12 dienu EMVV ir lielāka par 26 dienu EMVV. Turpretī negatīva MACD vērtība veidojas tad, ja MACD līkne šķērso viduslīniju virzienā uz leju un 26 dienu vidējā vērtība ir lielāka par 12 dienu vidējo vērtību. Citiem vārdiem sakot, pozitīva MACD līkne liecina par spēcīgu augšupejošu dinamiku, bet negatīva – par spēcīgu virzību lejup.


Signāllīknes krustojumi

Ja MACD līkne šķērso signāllīkni virzienā uz augšu, tirgotāji parasti to uztver kā iegādes iespēju (pozīcijas atvēršanas brīdis). Turpretī, ja MACD līkne šķērso signāllīkni virzienā uz leju, tirgotāji to mēdz uzskatīt par pārdošanas iespēju (pozīcijas aizvēršanas brīdis).

Lai arī signāllīknes krustojumi var būt noderīgi, tie ne vienmēr ir uzticami. Lai mazinātu riskus, ir jāņem vērā arī šo krustojumu atrašanās vieta grafikā. Piemēram, ja krustojums liecina par iegādes iespēju, taču MACD līknes indikators atrodas zem viduslīnijas (negatīvs), tirgus situācija joprojām varētu būt negatīva. Un pretēji – ja signāllīknes krustojums liecina par pārdošanas iespēju, taču MACD līknes indikators ir pozitīvs (virs nulles līknes), tirgus situācija, visticamāk, joprojām ir pozitīva. Šādā situācijā varētu būt riskanti paļauties uz pārdošanas signālu (ņemot vērā plašāku tendenci).


MACD un cenas diverģence

Papildus viduslīnijas un signāllīknes krustojumiem, MACD grafiki var sniegt vērtīgu informāciju arī, izmantojot atšķirību starp MACD grafiku un aktīva cenas kustību. 

Piemēram, ja kriptovalūtas cenas kustība noved pie augstākas augstākās vērtības, bet MACD veido zemāku augstāko vērtību, to var raksturot kā negatīvu diverģenci, kas liecina, ka, neraugoties uz cenas paaugstināšanos, augšupejas dinamika (pirkšanas aktivitāte) nav tik spēcīga kā iepriekš. Negatīva diverģence parasti tiek interpretēta kā pārdošanas iespēja, jo tā parasti veidojas pirms cenas tendences maiņas.

Turpretī, ja MACD līkne veido divus pieaugošus zemākos punktus, kas sakrīt ar diviem lejupejošiem aktīva cenas zemākajiem punktiem, to uzskata par negatīvu diverģenci, kas liecina, ka, neraugoties uz cenas pazemināšanos, pirkšanas aktivitāte tomēr ir spēcīgāka. Pozitīva diverģence parasti veidojas pirms cenas tendences maiņas un var liecināt par īstermiņa zemāko punktu (pāreja no negatīvas tendences uz pozitīvu).


Noslēgumā

Tehniskajā analīzē mainīgās vidējās konverģences atšķirības oscilators ir viens no lietderīgākajiem rīkiem. Ne tikai tāpēc, ka to ir samērā vienkārši izmantot, bet arī tāpēc, ka tas visai efektīvi spēj identificēt gan tirgus tendences, gan tirgus dinamiku.

Tomēr, kā vairums TA indikatoru, arī MACD ne vienmēr ir precīzs un mēdz sniegt daudz viltus un maldinošu signālu – jo īpaši saistībā ar svārstīgiem aktīviem, kā arī tad, ja aktīva cenai ir raksturīga vāja tendence vai horizontāla kustība. Līdz ar to daudzi tirgotāji izmanto MACD kopā ar citiem indikatoriem, piemēram, RSI indikatoru, lai tādējādi mazinātu riskus un apstiprinātu iegūtos signālus.

Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.