Kezdőlap
Cikkek
Magyarázat a MACD indikátorhoz

Magyarázat a MACD indikátorhoz

Középszintű
Közzétéve Mar 18, 2019Frissítve Oct 27, 2022
6m

A mozgóátlag konvergencia-divergencia (Moving Average Convergence Divergence – MACD) egy oszcillátor típusú indikátor, amelyet a kereskedők széles köre használ a technikai elemzésben (Technical Analysis – TA). A MACD egy trendkövető eszköz, amely a mozgóátlagok segítségével határozza meg egy részvény, egy kriptovaluta vagy más kereskedhető eszköz momentumát.

A Gerald Appel által az 1970-es évek végén kidolgozott mozgóátlag konvergencia-divergencia indikátor a már megtörtént árazási eseményeket követi nyomon, így a lemaradó indikátorok kategóriájába tartozik (ezek az indikátorok a múltbeli ármozgásokon vagy adatokon alapulnak). A MACD a piaci momentum és a lehetséges árfolyamtrendek mérésében hasznosnak bizonyulhat, és sok kereskedő használja a potenciális belépési és kilépési pontok azonosításához.

Mielőtt elmerülnénk a MACD működési mechanizmusában, fontos megértenünk a mozgóátlagok fogalmát. Egy mozgóátlag (moving average – MA) egy egyszerű vonal, amely egy előre meghatározott időszakban rögzített adatok átlagos értékét mutatja. A pénzügyi piacok tekintetében a mozgóátlagok a technikai elemzés (Technical Analysis – TA) legnépszerűbb indikátorai közé tartoznak, és két típusukat különböztetjük meg: az egyszerű mozgóátlagokat (Simple Moving Average – SMA) és az exponenciális mozgóátlagokat (Exponential Moving Average – EMA). Míg az SMA-k minden bemeneti adatot egyforma súllyal vesznek figyelembe, addig az EMA-k az időben közelebbi (vagyis az újabb) adatpontoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak.


A MACD működése

A MACD indikátor úgy jön létre, hogy két exponenciális mozgóátlagot (EMA-t) kivonunk egymásból, létrehozva a fő vonalat (a MACD vonalat), amelyet aztán egy másik EMA számításához használunk fel, amely a jelvonalat rajzolja ki.

Ezenkívül ott van még a MACD hisztogram, amelyet e két vonal közötti különbségek alapján számíthatunk ki. A hisztogram a fent említett két vonallal együtt egy középvonal felett és alatt mozog. Ez a középvonal a zéróvonal.

A fentiek alapján a MACD indikátor három elemből áll, amelyek a zéróvonal körül mozognak:

  • a MACD vonal (1) segít a felfelé vagy lefelé mutató momentum (piaci trend) megállapításában. Ezt a vonalat két exponenciális mozgóátlaggal (EMA-val) végzett kivonás segítségével számítjuk ki. 

  • A jelvonal (2) a MACD vonalból számított mozgóátlag (általában 9 időszakos EMA). A jelvonal és a MACD vonal kombinált elemzése hasznos eszköz lehet a potenciális fordulópontok, illetve a be- és kilépési pontok meghatározásához.

  • A Hisztogram (3) a MACD vonal és a jelvonal divergencia-konvergencia viszonyának megtestesítője. Más szóval a hisztogramot e két vonal közötti különbség alapján számítjuk ki.

Magyarázat a MACD indikátorhoz

A MACD vonal

Általában véve az exponenciális mozgóátlagokat egy eszköz záróárai alapján mérjük, a két EMA számításához pedig 12 egység hosszú időszakokat (gyorsabb) és 26 egység hosszú időszakokat (lassabb) használunk. Az időszak egysége (percek, órák, napok, hetek, hónapok) állítható, de ebben a cikkben a napokat használó beállítást alkalmazzuk. Ám a MACD indikátor az egyéni igényeknek megfelelően alakítható a különböző kereskedési stratégiák támogatásához.

A standard időtartományokat alapul véve magát a MACD vonalat úgy számítjuk ki, hogy a 26 napos EMA értékét levonjuk a 12 napos EMA-értékből.

MACD vonal = 12n EMA - 26n EMA

Ahogy említettük, a MACD vonal a zéróvonal felett és alatt mozog, ami középvonal-keresztezéseket jelez, tájékoztatva a kereskedőket a 12 napos és a 26 napos EMA-értékek relatív pozíciójának változásáról.


A jelvonal

A jelvonalat alapesetben a fő vonal 9 napos EMA-értékéből számítjuk ki, amely így további betekintést nyújt a korábbi mozgásokba.

Jelvonal = a MACD vonal 9 napos EMA-értéke

Habár nem 100%-os pontossággal, de amikor a MACD vonal és a jelvonal keresztezi egymást, az általában a trendfordulat jele, különösen, ha a MACD diagram szélső értékeinél történik (messze a zéróvonal felett vagy alatt).


A MACD hisztogram

A hisztogram nem több, mint a MACD vonal és a jelvonal egymáshoz viszonyított mozgásának vizuális megjelenítése. Egyszerűen úgy számítjuk ki, hogy az egyik értéket kivonjuk a másikból:

MACD hisztogram = MACD vonal - jelvonal

Ugyanakkor egy harmadik mozgó vonal hozzáadása helyett a hisztogram oszlopgrafikon formájában jelenik meg az egyszerűbb leolvasás és értelmezés érdekében. Ne feledje, hogy a hisztogram oszlopainak semmi köze sincs az eszköz kereskedési volumenjéhez.


MACD-beállítások

Ahogy már említettük, a MACD alapbeállításai a 12, 26, 9 időszakos EMA-kat veszik alapul, ezért jelöljük így: MACD (12, 26, 9). Ugyanakkor a technikai elemzők és grafikonkutatók módosítják ezeket az időszakokat, hogy érzékenyebb indikátort kapjanak. Például a hagyományos pénzügyi piacokon, hosszabb időintervallumok (például heti vagy havi diagramok) mellett gyakran használják a MACD (5, 35, 5) beállítást. 

Említésre érdemes, hogy a kriptovaluta-piacok magas volatilitása miatt a MACD indikátor érzékenységének növelése kockázatos lehet, mivel valószínűleg több hamis jelzést és félrevezető információt ad.


A MACD grafikonok olvasási módja

Ahogy azt a név is sugallja, a mozgóátlag konvergencia-divergencia indikátor mozgóátlagok viszonyának alakulását követi nyomon, és a két vonal közötti korreláció az összetartás (konvergencia) vagy széttartás (divergencia) fogalmával jellemezhető. Ha konvergencia áll fenn, akkor a vonalak egymáshoz közelítenek, divergencia esetén viszont távolodnak egymástól.

Mégis, a MACD indikátor számottevő jelzései az úgynevezett keresztezésekhez kapcsolhatók. Keresztezés akkor történik, amikor a MACD vonal a középvonal fölé bukkan vagy alá bukik (középvonal-keresztezés), vagy amikor ugyanezt teszi a jelvonallal (jelvonal-keresztezés).

Ne feledje, hogy mind a középvonal-, mind pedig a jelvonal-keresztezés többször is megtörténhet, számos hamis és trükkös jelzést adva, különösen a volatilis eszközök – például a kriptovaluták – esetén. Ezért sosem szabad egyedül a MACD indikátorra támaszkodni.


Középvonal-keresztezések

A középvonal-keresztezések során a MACD vonal vagy a pozitív vagy a negatív területre mozog át. Amikor felfelé keresztezi a középvonalat, akkor a pozitív MACD érték azt mutatja, hogy a 12 napos EMA nagyobb, mint a 26 napos EMA. Ezzel ellentétben negatív MACD-t jelez, amikor a MACD vonal lefelé keresztezi a középvonalat, vagyis a 26 napos átlag nagyobb, mint a 12 napos. Más szóval a pozitív MACD vonal erősebb felfelé mutató momentumot, a negatív pedig erősebb lefelé mutató momentumot jelezhet.


Jelvonal-keresztezés

Amikor a MACD vonal felfelé keresztezi a jelvonalat, azt a kereskedők gyakran értelmezik potenciális vásárlási lehetőségként (belépési pontként). Másfelől amikor a MACD vonal lefelé keresztezi a jelvonalat, azt a kereskedők hajlamosak eladási lehetőségként (kilépési pontként) felfogni.

Míg a jelvonal-keresztezések hasznosak lehetnek, nem mindig megbízhatók. A kockázatok minimalizálása érdekében azt is érdemes figyelembe venni, hogy a diagramon hol következnek be a keresztezések. Például ha a keresztezés vásárlási jelzést ad, de a MACD vonal a középvonal alatt van (negatív tartományban), akkor a piaci körülmények még mindig medvejelleget sugallhatnak. Ezzel ellentétben, ha a jelvonal-keresztezés potenciális eladási pontot jelez, de a MACD vonal pozitív tartományban van (a zéróvonal fölött), akkor a piaci körülmények még mindig jó eséllyel bikajellegűek. Ilyen esetben az eladási jelzés követése nagyobb kockázattal járhat (a nagyobb ívű trend figyelembevételével).


A MACD és az áreltérések

A középvonal- és a jelvonal-keresztezések mellett a MACD-diagramok a MACD diagram és az eszköz ármozgása közötti eltéréseken keresztül is közvetíthet információt. 

Például ha egy kriptovaluta árfolyama magasabb csúcsot állít be, míg a MACD alacsonyabb csúcsot rajzol, akkor medvejellegű eltérésről beszélhetünk, ami azt jelzi, hogy az árfolyam-emelkedés ellenére a felfelé mutató momentum (vételi nyomás) vesztett az erejéből. A medvejellegű eltéréseket általában eladási lehetőségként értelmezzük, mivel gyakran megelőzik az árfolyammozgás irányváltását.

Ezzel ellentétben, ha a MACD vonal emelkedő mélypontokat rajzol ki azzal egy időben, hogy az árfolyam egyre alacsonyabb mélypontokat vesz fel, akkor bikajellegű eltérésről beszélhetünk, ami azt sugallja, hogy az árfolyamcsökkenés ellenére a vételi nyomás erősödik. A bikajellegű eltérések gyakran megelőzik az árfolyammozgás irányváltását, potenciálisan jelezve a rövid távú piaci mélypontokat (a váltást lejtmenetből felmenetbe).


Záró gondolatok

Ha technikai elemzésről van szó, akkor a mozgóátlag konvergencia-divergencia oszcillátor az egyik leghasznosabb elérhető eszközünk. Nemcsak a viszonylag egyszerű használata miatt, hanem azért is, mert igen hatékonyan azonosítja a piaci trendeket és a piaci momentumot is.

A legtöbb TA-indikátorhoz hasonlóan a MACD sem mindig pontos, és számos esetben hamis vagy félrevezető jelzést adhat, különösen volatilis eszközök, gyenge trend vagy oldalirányú mozgás esetén. Következésképpen sok kereskedő más indikátorokkal együtt – például az RSI indikátorral – együtt használja a MACD-t, hogy csökkentse a kockázatokat, és további megerősítést kapjon a jelzésekre.

Bejegyzések megosztása
Regisztráljon fiókot
Kamatoztassa tudását a gyakorlatban is, nyisson Binance-fiókot még ma.