Обяснение на разпределението и диверсификацията на активите
Начало
Статии
Обяснение на разпределението и диверсификацията на активите

Обяснение на разпределението и диверсификацията на активите

Начинаещ
Публикувано Jan 27, 2020Актуализирано Dec 11, 2023
6m

Въведение

Когато става дума за пари, винаги има риск. Всяка инвестиция може да понесе загуба, докато при позиция само в брой стойността бавно ще се понижава поради инфлацията. Въпреки че рискът не може да бъде елиминиран, той може да бъде коригиран, за да влезе в съответствие с конкретните инвестиционни цели на индивида.

Разпределението и диверсификацията на активите са концепции, които играят ключова роля при определянето на тези рискови параметри. Дори ако сте нови в инвестирането, вероятно сте запознати с принципите зад тях, тъй като те съществуват от хиляди години. 

Тази статия ще даде общ преглед на същината им и начина, по който се свързват със съвременните стратегии за управление на парите. 

Ако искате да прочетете повече за подобна тема, вижте Обяснение на финансовия риск


Какво е разпределение и диверсификация на активи?

Термините разпределение и диверсификация на активи често се използват взаимозаменяемо. Въпреки това, те могат да се отнасят до малко по-различни аспекти на управлението на риска. 

Разпределението на активите може да се използва за описание на стратегия за управление на парите, която очертава как капиталът трябва да бъде разпределен между класовете активи в инвестиционен портфейл. Диверсификацията, от друга страна, може да опише разпределението на капитала в рамките на тези класове активи. 

Основната цел на тези стратегии е да максимизират очакваната възвръщаемост, като същевременно минимизират потенциалния риск. Обикновено това включва определяне на инвестиционния времеви хоризонт на инвеститора, толерантност към риска и понякога отчитане на по-широките икономически условия. 

Просто казано, основната идея зад стратегиите за разпределение и диверсификация на активи се свежда до предотвратяване на ситуацията, при която всичките ви яйца са поставени в една кошница. Комбинирането на класове активи и активи, които не са свързани, е най-ефективният начин за изграждане на балансирано портфолио.

Това, което прави тези две стратегии мощни в комбинация, е, че рискът не се разпределя само между различните класове активи, но и в рамките на тези класове активи. 

Някои финансови експерти дори смятат, че определянето на стратегията за разпределение на активите може да бъде по-важно от избора на самите отделни инвестиции. 


Съвременна теория на портфолиото

Съвременната теория на портфолиото (MPT) е рамка, която формализира тези принципи чрез математически модел. Тя е представена в статия, публикувана от Хари Марковиц през 1952 г., за която по-късно получава Нобелова награда за икономика.

Големи категории активи са склонни да се движат по различен начин. Пазарните условия, които карат даден клас активи да се представя добре, могат да накарат друг клас активи да се представя лошо. Основното допускане е, че ако един клас активи се представя по-слабо, загубите могат да бъдат балансирани от друг клас активи, който се представя добре.  
MPT приема, че чрез комбиниране на активи от несвързани класове активи, волатилността на портфейла може да бъде намалена. Това също трябва да повиши ефективността, коригирана с риска, което означава, че портфейл със същия размер на риск ще донесе по-добра възвръщаемост. Също така се предполага, че ако два портфейла предлагат една и съща възвръщаемост, всеки рационален инвеститор ще предпочете портфейла с по-малък риск. 

Просто казано, MPT заявява, че е най-ефективно да се комбинират в портфейл активи, които не са свързани.


Видове класове активи и стратегии за разпределение

В рамките на типична рамка за разпределение на активи, класовете активи могат да бъдат категоризирани по следния начин: 

  • Традиционни активи — акции, облигации и пари в брой. 
  • Алтернативни активи — недвижими имоти, стоки, деривати, застрахователни продукти, частен капитал и, разбира се, криптоактиви.

Като цяло има два основни типа стратегии за разпределение на активи, като и двата използват допусканията, описани в MPT: Стратегическо разпределение на активи и Тактическо разпределение на активи. 

Стратегическото разпределение на активи се счита за традиционен подход, който е по-подходящ за стил на пасивно инвестиране. Портфейлите, базирани на тази стратегия, ще имат тенденция да бъдат ребалансирани само ако желаните разпределения се изместят въз основа на промяна във времевия хоризонт на инвеститора или рисковия профил. 

Тактическото разпределение на активи е по-подходящо за по-активни инвестиционни стилове. То позволява на инвеститорите да концентрират портфолиото си върху активи, които превъзхождат пазара. Предполага се, че ако даден сектор превъзхожда пазара, той може да продължи да го превъзхожда за продължителен период от време. Тъй като се основава еднакво на принципите, очертани в MPT, този подход позволява и известна степен на диверсификация.

Струва си да се отбележи, че активите не трябва да са напълно несвързани или пък свързани, за да може диверсификацията да има благоприятен ефект. Това изисква само те да не са напълно свързани. 


Прилагане на разпределение и диверсификация на активи към портфейл

Нека разгледаме тези принципи чрез примерно портфолио. Стратегията за разпределение на активи може да определи, че портфолиото трябва да има следните разпределения между различни класове активи:

  • 40% инвестирани в акции
  • 30% в облигации
  • 20% в криптоактиви
  • 10% в брой 

Стратегията за диверсификация може да диктува, че сред 20% инвестирани в криптоактиви: 

  • 70% трябва да бъдат разпределени за Биткойн
  • 15% за голяма капитализация
  • 15% за средна капитализация
  • 5% за малка капитализация

След като се установят разпределенията, представянето на портфейла може да се наблюдава и преразглежда редовно. Ако разпределението се измести, може да е време за ребалансиране — което означава покупка и продажба на активи с цел коригиране на портфолиото обратно към желаните пропорции. Това обикновено включва продажба на най-добре представящите се активи, и покупка на по-слабо представящи се. Изборът на активи, разбира се, зависи изцяло от стратегията и индивидуалните инвестиционни цели. 

Криптоактивите са сред най-рисковите класове активи. Това портфолио може да се счита за много рисково, тъй като има значителна част, разпределена за криптоактиви. Инвеститор, който не е склонен към риск може да иска да разпредели по-голяма част от портфейла, да речем, в облигации – много по-малко рисков клас активи. 

Ако искате да прочетете доклад за задълбочено проучване за ползите от биткойн в диверсифициран портфейл с множество активи, вижте този доклад от Binance Research: Серия за управление на портфолио №1 - Изследване на ползите от диверсификацията с Биткойн.


Диверсификация в рамките на портфолио от криптоактиви

Въпреки че на теория принципите зад тези методи трябва да се прилагат за портфейл от криптоактиви, те трябва да се приемат предпазливо. Пазарът на криптовалута е силно свързан с движението на цените на Биткойн. Това прави диверсификацията неразумна задача – как може да се създаде кошница от несвързани активи от кошница от силно свързани активи?
Понякога специфични алткойни могат да покажат намалена корелация с Биткойн и внимателните търговци могат да се възползват от това. Те обаче обикновено не се развиват по последователно приложим начин, като подобни стратегии на традиционните пазари.  

Може обаче да се направи предположение, че след като пазарът узрее, по-систематичен подход към диверсификацията може да стане осъществим в рамките на портфолио от криптоактиви. Пазарът несъмнено има дълъг път дотогава.


Проблеми с разпределението на активите

Макар и безспорно мощна техника, някои стратегии за разпределение на активи може да не са подходящи за определени инвеститори и портфейли. 

Изготвянето на план за игра може да бъде сравнително лесно, но ключът към добрата стратегия за разпределение на активите е изпълнението. Ако инвеститорът не е в състояние да остави настрана своите пристрастия, ефективността на портфейла може да бъде подкопана. 

Друг потенциален проблем идва от трудността предварително да се оцени толерантността към риска на инвеститора. След определен период резултатите започнат да идват и инвеститорът може да осъзнае, че иска по-малко (или дори повече) риск. 


Заключителни мисли

Разпределението и диверсификацията на активите са основни концепции за управление на риска, които съществуват от хиляди години. Те също са една от основните концепции зад модерните стратегии за управление на портфолиото. 

Основната цел на разработването на стратегия за разпределяне на активи е максимизиране на очакваната възвръщаемост при минимизиране на риска. Разпределянето на риска между класовете активи може да повиши ефективността на портфейла.

Тъй като пазарите са силно свързани с биткойн, стратегиите за разпределение на активи трябва да се прилагат към портфейли от криптоактиви с повишено внимание.