Varade jaotamise ja hajutamise selgitus
Avaleht
Artiklid
Varade jaotamise ja hajutamise selgitus

Varade jaotamise ja hajutamise selgitus

Algaja
Avaldatud Jan 27, 2020Värskendatud Feb 1, 2023
6m

Sissejuhatus

Raha on alati seotud riskidega. Iga investeeringuga võib tekkida kahjum, kuid vara hoidmine ainult sularahas vähendab inflatsiooni tõttu aeglaselt selle väärtust. Kuigi riski ei saa kõrvaldada, saab seda vähendada nii, et see vastaks igaühe konkreetsetele investeerimiseesmärkidele.

Varade jaotamine ja hajutamine on mõisted, mis mängivad riskiparameetrite määramisel võtmerolli. Isegi kui oled investeerimise alal algaja, oled juba tõenäoliselt tuttav põhimõtetega, mis on eksisteerinud tuhandeid aastaid. 

Käesolev artikkel annab ülevaate sellest, mis need mõisted on ja kuidas need on seotud modernsete rahahaldusstrateegiatega. 

Kui soovid selle teema kohta rohkem lugeda, vaata artiklit Finantsriskide selgitus


Mis on varade jaotamine ja hajutamine?

Mõisteid varade jaotamine ja hajutamine kasutatakse sageli vaheldumisi. Siiski viitavad need veidi erinevatele riskijuhtimise aspektidele. 

Varade jaotamine on varahaldusstrateegia, kus kapital jaotatakse investeerimisportfellis varaklasside vahel. Varade hajutamine on aga kapitali jaotamine nende varaklasside sees. 

Mõlema strateegia põhieesmärk on maksimeerida eeldatavat tulu, minimeerides samal ajal potentsiaalset riski. See tähendab tavaliselt, et investor määrab kindlaks investeerimise ajahorisondi, riskitaluvuse ja mõnikord arvestab ka laiemaid majandustingimusi. 

Lihtsamalt öeldes on varade jaotamise ja hajutamise strateegiate põhiidee see, et kõiki mune ei tohi ühes korvis hoida. Varaklasside ja mittekorreleeruvate varade kombineerimine on kõige tõhusam viis tasakaalustatud portfelli loomiseks.

Mis teeb need kaks strateegiat koos võimsaks, on see, et riski ei jaotata mitte ainult erinevate varaklasside vahel, vaid ka nende varaklasside sees. 

Mõned finantseksperdid usuvad isegi, et varade jaotamise strateegia võib olla olulisem kui üksikute investeeringute valik. 


Modernne portfelliteooria

Modernne portfelliteooria (MPT) on raamistik, mis määratleb need põhimõtted läbi matemaatilise mudeli. Seda tutvustas esmakordselt Harry Markowitz 1952. aastal avaldatud artiklis, mille eest ta sai hiljem Nobeli majandusauhinna.

Peamiste varakategooriate hinnad kipuvad liikuma erinevalt. Turutingimused, mis mõjuvad hästi teatud varaklassidele, võivad tuua kaasa teiste varaklasside halva tootluse. Teooria peamine eeldus on, et kui ühe varaklassi tootlus on kehvem, saab kahjumit tasakaalustada teise, parema tootlusega varaklassiga.  

MPT eeldab, et korrelatsioonita varaklasside varasid kombineerides saab portfelli volatiilsust vähendada. See peaks suurendama ka riskiga kohandatud tootlust, mis tähendab, et sama riskiga portfell annab paremat tulu. Samuti eeldatakse, et kui kaks portfelli pakuvad sama tootlust, eelistab iga ratsionaalne investor väiksema riskiga portfelli. 

Lihtsamalt öeldes väidab MPT, et kõige tõhusam on kombineerida portfellis varasid, mis ei ole korrelatsioonis.


Varaklasside tüübid ja jaotamise strateegiad

Tüüpilise varade jaotamise puhul saab varaklasse liigitada järgmiselt: 

  • Traditsioonilised varad — aktsiad, võlakirjad ja sularaha. 

  • Alternatiivsed varad — kinnisvara, toorained, tuletisinstrumendid, kindlustustooted, osalused ettevõtetes ja loomulikult krüptovarad.

Üldiselt on varade jaotamise strateegiaid kahte peamist tüüpi, kui kasutada MPT‑s kirjeldatud eeldusi: strateegiline varade jaotamine ja taktikaline varade jaotamine. 

Strateegilist varade jaotamist peetakse traditsiooniliseks lähenemisviisiks, mis sobib rohkem passiivse investeerimisstiiliga. Sellel strateegial põhinevaid portfelle tasakaalustatakse alles siis, kui varade soovitud jaotamise määrad nihkuvad investori ajahorisondi või riskiprofiili muutumise tõttu. 

Taktikaline varade jaotamine sobib paremini aktiivsemate investeerimisstiilide jaoks. See võimaldab investoritel koondada oma portfellis tähelepanu varadele, millel on antud hetkel turul kõrgem tootlus. Selle strateegia kohaselt eeldatakse, et kui sektori tootlus ületab turu keskmist, võib sarnane trend jätkuda pikema aja jooksul. Kuna põhineb samuti MPT‑s kirjeldatud põhimõtetel, võimaldab see strateegia ka teatud määral varasid hajutada.

Väärib märkimist, et varad ei pea olema täielikult korrelatsioonita või pöördkorrelatsioonis, et hajutamine avaldaks kasulikku mõju. Eeldatakse ainult seda, et need varad ei oleks täielikult korrelatsioonis. 


Varade jaotamine ja hajutamine oma portfellis

Vaatame neid põhimõtteid näidisportfelli abil. Oletame, et varade jaotamise strateegias on määratud, et portfellis peaksid olema järgmised jaotused erinevate varaklasside vahel:

  • 40% investeeritud aktsiatesse

  • 30% võlakirjades

  • 20% krüptovarades

  • 10% sularahas 

Oletame, et varade hajutamise strateegia näeb ette, et krüptovaradesse investeeritud 20% peab olema hajutatud järgmiselt: 

  • 70% peab olema eraldatud Bitcoinile

  • 15% suure turukapitaliga mündid

  • 10% keskmise turukapitaliga mündid

  • 5% väikese turukapitaliga mündid

Kui jaotamise ja hajutamise määrad on paika pandud, võib portfelli toimimist regulaarselt jälgida ja jaotamist korrigeerida. Kui jaotamise tegelikud määrad nihkuvad, on ilmselt aeg tasakaalustamiseks – see tähendab varade ostmiseks ja müümiseks, et viia portfell soovitud proportsioonidesse. See tähendab tavaliselt, et müüakse ülehinnatud varad ja ostetakse juurde alahinnatud varasid. Varade valik sõltub loomulikult täielikult strateegiast ja individuaalsetest investeerimiseesmärkidest. 

Krüptovarad on varaklassidest kõige riskantsemad. Eeltoodud portfelli võib pidada väga riskantseks, kuna selles kuulub märkimisväärne osa krüptovaradele. Riskikartlikum investor võib paigutada suurema osa portfellist näiteks võlakirjadesse – see on palju väiksema riskiga varaklass. 

Kui soovid lugeda põhjalikku uurimust Bitcoini eeliste kohta hajutatud mitme varaga portfellis, vaata seda Binance Researchi aruannet: Portfellihalduse seeria nr 1 – Bitcoiniga hajutamise eelised.


Krüptovarade portfelli hajutamine

Kuigi nende meetodite taga olevad põhimõtted peaksid teoreetiliselt kehtima krüptovarade portfelli kohta, ei saa kõike võtta sõnasõnalt. Krüptovaluutaturg on tugevas korrelatsioonis Bitcoini hinnaliikumisega. See muudab hajutamise ebamõistlikuks ülesandeks – kuidas saab luua korreleerumata varade portfelli tugevalt korrelatsioonis olevatest varadest?

Mõnikord võivad teatud altcoinid olla väiksemas korrelatsioonis Bitcoiniga ja tähelepanelikud kauplejad saavad seda ära kasutada. Kuid see olukord ei kesta tavaliselt sama pikalt ja pole sama järjekindlalt rakendatav kui sarnased strateegiad traditsioonilistel turgudel.  

Siiski võib eeldada, et turu arenedes võib krüptovarade portfellis tekkida võimalusi süstemaatilisemaks hajutamiseks. Seni on aga turul kahtlemata pikk tee veel käia.


Probleemid varade jaotamisega

Kuigi see on vaieldamatult võimas tehnika, ei pruugi mõned varade jaotamise strateegiad teatud investoritele ja portfellidele sobida. 

Plaani koostamine võib olla suhteliselt lihtne, kuid hea varade jaotamise strateegia võti peitub selle rakendamises. Kui investor ei suuda oma eelarvamusi kõrvale jätta, ei pruugi tema portfell olla tõhus. 

Teine võimalik probleem tuleneb sellest, et investori riskitaluvust on raske eelnevalt hinnata. Kui teatud aja möödudes hakkavad selguma tulemused, võib investor mõista, et soovib vähem (või hoopis rohkem) riski. 


Lõppmärkused

Varade jaotamine ja hajutamine on riskijuhtimise põhikontseptsioonid, mis on eksisteerinud tuhandeid aastaid. Need on ka modernse portfellihaldusstrateegia põhikontseptsioonid. 

Varade jaotamise strateegia väljatöötamise peamine eesmärk on oodatava tulu maksimeerimine, minimeerides samal ajal riski. Riski jaotamine varaklasside vahel võib suurendada portfelli efektiivsust.

Kuna krüptoturg on Bitcoiniga tugevas korrelatsioonis, tuleks varade jaotamise strateegiaid krüptovarade portfellidele rakendada ettevaatlikult.