Na czym polega Coin Burn?
Na czym polega Coin Burn?
Strona GłównaArtykuły

Na czym polega Coin Burn?

Średnio zaawansowany
Published Dec 9, 2018Updated Jul 28, 2021
5m
Coin burning - w dosłownym tłumaczeniu palenie monet - polega na bezpowrotnym usuwaniu jednostek danej kryptowaluty z cyrkulacji, czyli zmniejszanie jej całkowitej podaży. W celu dogłębnego wyjaśnienia tego zagadnienia - jak się odbywa oraz jak działa - jako przykład w artykule wykorzystamy BNB (BNB).
Binance wykonuje Coin Burn BNB w ramach określonej jednostki czasu - co kwartał. Do tego celu wykorzystuje funkcję zapisaną w smart kontrakcie o nazwie burn. Spalanie BNB odbywa się co kwartał do momentu aż 50% całkowitej podaży BNB, która wynosi 200 000 000 BNB zostanie bezpowrotnie zniszczona - co innymi słowy oznacza spalenie aż 100 000 000 BNB.

Ilość jednostek BNB, które podlegają spaleniu, zależy od wolumenu transakcji handlowych przeprowadzonych na giełdzie w ciągu założonych 3 miesięcy. Tym samym, po każdym kwartale Binance spala odpowiednią ilość BNB w powiązaniu z osiągniętym przez giełdę wolumenem handlowym.

Mimo tego, znacząca liczba osób wciąż nadal nie do końca wie w jaki sposób wykonuje się Coin Burny. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących funkcji burn oraz kwartalnych BNB Coin Burnów.


Jak wygląda proces?

Zasadniczo coin burn odbywa się w następującej kolejności:

  1. Posiadacz jednostek BNB wywołuje funkcję burn, dając tym samym znać smart kontraktowi, że chce spalić określoną ilość jednostek BNB.
  2. Kontrakt następnie weryfikuje, czy dana osoba posiada wskazaną przez nią ilość BNB w portfelu i czy podana liczba jednostek jest dodatnia - ponieważ można spalić tylko dodatnią ilość.
  3. Jeśli osoba wywołująca funkcję nie ma wystarczającej liczby jednostek BNB lub jeśli podana liczba jest nieprawidłowa (np. 0 lub -5), funkcja burn nie zostanie wykonana.
  4. Jeśli jednak posiada wystarczającą ilość do przeprowadzenia spalenia, to wskazana przez nią liczba jednostek BNB zostanie odjęta od jej portfela. W tym momencie całkowita podaż BNB zostaje zaktualizowana (pomniejszona), a wskazane jednostki BNB zostają spalane.
Jednostek kryptowaluty poddanych procesowi Coin Burn nie można już odzyskać. Są one nieodwracalnie niszczone.

Innymi słowy, smart kontrakt BNB posiada funkcję burn, która jest dostępna dla każdego, w dowolnym momencie. Przez wywołanie tej funkcji można na stałe usunąć wskazaną ilość jednostek kryptowaluty BNB z obiegu. Wszystkie transakcje związane z procesem Coin Burn są rejestrowane w blockchain, co oznacza, że są one w 100% transparentne i każdy może zweryfikować, czy oraz kiedy zostały one zniszczone.

Za każdym razem po poprawnym wykonaniu kwartalnego Coin Burnu, Binance oficjalnie ogłasza liczbę jednostek BNB, które zostały spalone (w oparciu o wolumen obrotu za dany kwartał). Wszystkie transakcje związane z Coin Burnem BNB możesz sprawdzić przy użyciu dowolnego eksploratora blockchain sieci Ethereum, takim jak np. Etherscan. Wszystkie transakcje związane z Coin Burnem są publiczne, nieodwracalne i na stałe zapisane na blockchain.

W Etherscan szczegóły dotyczące każdego ze spaleń znajdziesz w polu Input Data.

Klikając na opcję Decode Input Data możesz sprawdzić ilość spalonych BNB. Wyświetlona liczba zawiera 18 miejsc dziesiętnych, więc w tym przykładzie spalono dokładnie 1 633 818 BNB.

Na miesiąc styczeń 2019 roku, Binance przeprowadziło 6 BNB Coin Burnów. 
Ogółem spalono 10 824 471 jednostek BNB, co stanowi 5,41% całkowitej podaży.

Coin Burn

Spalonych BNB

Cena BNB

Zbliżona wartość w USD

% całkowitej podaży
(Total Supply)

#1 (Oct 18th)

986,000

$1.52

$1,500,000

0.49%

#2 (Jan 15th)

1,821,586

$21.96

$40,000,000

0.91%

#3 (Apr 15th)

2,220,314

$13.52

$30,000,000

1.11%

#4 (Jul 18th)

2,528,767

$12.93

$32,700,000

1.26%

#5 (Oct 17th)

1,643,986

$10.34

$17,000,000

0.82%

1,623,818

$5.83

$9,400,000

0.81%

SUMA

10,824,471

-

$130,600,000

5.41%

Kwartalne Coin Burny na Binance