Jak Będzie Wpływ SI na DeFi: Nadzieje i Złudzenia
Spis Treści
Wprowadzenie
Potencjał SI w Dziedzinie DeFi
Jak można wykorzystać SI w DeFi?
Czy Są Jakieś Negatywne Skutki SI w DeFi?
Jakie Są Złudzenia Związane z SI w DeFi?
Jaka Jest Przyszłość SI w DeFi?
Wnioski Końcowe
Dalsza Lektura 
Jak Będzie Wpływ SI na DeFi: Nadzieje i Złudzenia
Strona Główna
Artykuły
Jak Będzie Wpływ SI na DeFi: Nadzieje i Złudzenia

Jak Będzie Wpływ SI na DeFi: Nadzieje i Złudzenia

Zaawansowany
Opublikowane Jan 27, 2023Zaktualizowane Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Sztuczna inteligencja (SI) ma potencjał, aby zwiększyć przejrzystość i decentralizację w świecie zdecentralizowanych finansów (DeFi). Analityka predykcyjna, automatyzacja smart kontraktów, ocena zdolności kredytowej oraz inne zastosowania wyglądają obiecująco. Musimy jednak trzeźwo patrzeć na swoje cele związane ze sztuczną inteligencją i unikać niepotrzebnego ograniczania odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji przez człowieka, a także wzniosłych celów związanych z łatwymi zyskami.

Wprowadzenie

Sztuczna inteligencja (SI) to niewątpliwie jedna z najbardziej porywających technologii w centrum uwagi świata. Wygląda na to, że jest w stanie zmienić bardzo wiele aspektów naszego życia, a branża blockchain i krypto też nie jest tu wyjątkiem.

Musimy jednak podchodzić do swoich oczekiwań z ostrożnością. Wprawdzie SI bardzo dobrze się zapowiada, ale wiąże się też z pewnymi złudzeniami. Technologię tę możemy skutecznie wdrożyć tylko jeżeli rozpoznamy naturalne miejsce na potencjalne innowacje.

Potencjał SI w Dziedzinie DeFi

Na początek zdefiniujmy oba pojęcia. Zdecentralizowane finanse (DeFi) to ekosystem aplikacji DeFi stworzony na sieciach blockchain. Do produktów DeFi można zaliczyć crypto loans, dostarczanie płynności oraz zdecentralizowane giełdy(DEX).

Według słownika sztuczna inteligencja (SI), to „zdolność komputerów lub innych maszyn do wykazywania lub symulowania inteligentnych zachowań”. Kiedy myślimy o SI w branży finansowej lub handlowej, wśród powszechnych zastosowań można wymienić oprogramowanie do wykrywania oszustw, boty handlowe, a nawet czatboty obsługi klienta.

Co łączy te dwie technologie?

Z pozoru zarówno SI, jak i DeFi mają potencjał do tego, aby zrewolucjonizować tradycyjne systemy finansowe poprzez skuteczność, przejrzystość i dostępność. Sektor DeFi zmienił produkty, do których wszyscy mamy dostęp, natomiast SI ma wpływa na to, jak się z nimi komunikujemy.

Wygląda na to, że w DeFi jest miejsce na to, aby SI usprawniła podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem. Ale jak miałoby to ostatecznie wyglądać? Możemy się spodziewać nowych opracowanych przez SI produktów i usług finansowych, a także algorytmów transakcyjnych oraz mechanizmów animacji rynku.

Jak można wykorzystać SI w DeFi?

Analityka predykcyjna

W ramach analityki predykcyjnej SI służy do podejmowania prób przewidywania przyszłych wyników rynkowych poprzez analizę danych historycznych i zastosowanie do nich modeli statystycznych. SI może później z biegiem czasu poprawiać swoje umiejętności przewidywania poprzez uczenie maszynowe. W uproszczeniu można powiedzieć, że SI będzie wykonywać analizę techniczną i analizę fundamentalną w imieniu inwestora. 

Te narzędzia SI są już dostępne w świecie kryptowalut i finansów, ale teraz widzimy również możliwość zautomatyzowanego handlu i zarządzania portfelem w sektorze DeFi.

Automatyzacja smart kontraktów

SI ma potencjał, aby zwiększyć skuteczność smart kontraktów poprzez automatyzację. Np. protokół pożyczkowy mógłby przy użyciu SI stale nadzorować poziom zabezpieczeń pożyczkodawcy i przewidywać ewentualną niewypłacalność, zanim do niej dojdzie. Te informacje można by następnie przesyłać do protokołu pożyczkowego. W tym przypadku SI realizowałaby funkcję, z którą smart kontrakt miałby problemy.

Rozpoznawanie nieuczciwej działalności w DeFi

Anonimowość zapewniana przez usługi DeFi może utrudniać wyłapywanie nieuczciwych zachowań, a problem ten może rozwiązać SI, rozpoznając nieuczciwe działania poprzez analizę trendów w dużych zbiorach danych. Można się np. nastawić na rozpoznawanie przy użyciu technik analizy danych fałszywego wolumenu handlowego na giełdach lub podejrzanych przesunięć płynności.

Ułatwianie udzielania i zaciągania pożyczek poprzez ocenę zdolności kredytowej

Ponieważ produkty zdecentralizowane wchodzą w skład etosu DeFi, nie wymagają wielkich nakładów ludzkich ze strony emitentów lub wcale ich nie wymagają. Oznacza to jednak, że oprócz wymogów kapitałowych produkty DeFi, np. krypto pożyczki, często mają bardzo niskie bariery wejścia lub wcale ich nie mają. 

Dzięki odpowiedniej ocenie zdolności kredytowej emitenci pożyczek kryptowalutowych są w stanie oferować lepsze ceny użytkownikom z udokumentowaną historią spłaty. Jednak wprowadzenie do tej oceny potencjalnie stronniczego elementu ludzkiego zanegowałoby aspekt decentralizacyjny.

Jednym ze sposobów, aby temu zaradzić, jest wdrożenie oceny zdolności kredytowej działającej na SI w celu analizy portfela i historii kredytobiorcy oraz przejrzystej oceny jego potencjału do spłaty.

Doradztwo inwestycyjne i zarządzanie portfelem

Boty doradcze to ciekawa perspektywa dla traderów i inwestorów na rynkach DeFi. Interaktywna, przypominająca człowieka obsługa spłaszcza krzywą doświadczenia w zakresie analizy techniczno-fundamentalnej oraz wysokopoziomowej analityki predykcyjnej. Dzięki temu, że transakcje na większości blockchainów są całkowicie przejrzyste, SI ma do analizy i wykorzystania mnóstwo danych.

Czy Są Jakieś Negatywne Skutki SI w DeFi?

Kiedy spojrzymy szerzej, zobaczymy potencjalne pułapki SI. SI niewątpliwie zaneguje potrzebę pracy ludzkiej w niektórych zadaniach, przez co niektóre zawody mogą przejść do lamusa, podobnie jak – w pewnym stopniu – odpowiedzialność za rezultaty. Ze względu na anonimowy charakter sektor DeFi już teraz trudno się reguluje, a udział podmiotów niebędących ludźmi może ten problem spotęgować.

Powinniśmy również brać pod uwagę możliwe problemy związane ze szkoleniem SI na ograniczonych zbiorach danych. W porównaniu do rynków tradycyjnych kryptowaluty, a zwłaszcza DeFi, są wciąż w powijakach i w związku z tym mamy stosunkowo mało długofalowych danych, aby wyrobić sobie wyważony pogląd na cały rynek.

Wprowadzanie nowych narzędzi wiąże się również z zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa. Punkty wejścia do narzędzi SI oraz to, w jaki uzyskują one dostęp do naszych danych i portfeli, oznaczają również dodatkowe punkty ataku dla oszustów. Narzędzia SI, o ile nie są otwartoźródłowe, są zwykle opracowywane przez prywatne firmy lub osoby. To, jak bezpieczne są te narzędzia, zależy całkowicie od solidności zabezpieczeń wbudowanych w nie przez ich twórców. 

Musimy też pomyśleć o zagrożeniach decentralizacyjnych, jakie może przynieść wprowadzenie SI opracowanej prywatnie. Często brakuje pełnych informacji o tym, jak konkretnie działają te narzędzia. Możemy nie do końca rozumieć nowe aktualizacje, a nawet do czego dokładnie ta SI może mieć dostęp. Jeżeli deweloper przestanie obsługiwać swoją SI, możemy zostać z niepotrzebnym oprogramowaniem.

Jakie Są Złudzenia Związane z SI w DeFi?

Chociaż SI daje ciekawe możliwości w sferze DeFi, musimy być realistami. Aby w pełni wykorzystać SI w DeFi, deweloperzy powinni się skupić na tych aspektach, w których może ona coś realnie zmienić. Z wieloma poniższymi złudzeniami mieliśmy już do czynienia w świecie finansów tradycyjnych, więc nietrudno będzie je zauważyć w świecie DeFi.

SI może zastąpić podejmowanie decyzji przez ludzi

W przypadku korzystania z narzędzia działającego na SI zawsze konieczny jest czynnik ludzki. Sztuczną inteligencję trzeba prawidłowo przeszkolić i użytkować, a to wymaga bardziej złożonego procesu niż po prostu puszczenie jej na rynki bez żadnych wskazówek.

SI jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy DeFi

Chociaż SI może zwiększyć przejrzystość i decentralizację w sektorze DeFi, nie jest magicznym rozwiązaniem wszystkich jego problemów. Rzucanie sztuczną inteligencją w każdy możliwy problem nie jest racjonalne, a tak naprawdę może doprowadzić do jeszcze większych problemów.

Systemy transakcyjne działające na SI będą znacznie bardziej zyskowne

Wystarczy spojrzeć na już istniejące systemy na giełdach scentralizowanych (CEX), aby przekonać się, że tak nie jest. Systemy działające na SI mają pewne zalety, ale nie możemy zagwarantować, że będą bardziej opłacalne.

SI wyeliminuje w DeFi wymóg zaufania

Działanie DeFi już teraz w znacznym stopniu nie wymaga zaufania, ale w pewnych przypadkach są zwykle ważne powody, aby to zaufanie wdrażać. SI powinna się powstrzymać od prób zastąpienia dogłębnej analizy wiarygodności zespołu projektowego lub założyciela.

Jaka Jest Przyszłość SI w DeFi?

Nie ma wątpliwości, że SI doprowadzi w przyszłości do rewolucyjnych punktów zwrotnych. Nie możemy jednak być pewni, w jakim stopniu będzie to dotyczyło świata DeFi. SI ma oczywiście potencjał, aby zwiększyć dostępność i sprawność usług finansowych, co powinno być celem, do którego należy dążyć. 

Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie SI do zwiększenia wydajności i skuteczności systemów DeFi w zakresie dokonywania prognoz, zarządzania ryzykiem oraz automatyzacji zadań rutynowych. Możemy ją również wykorzystać do poprawy komfortu użytkowania i bezpieczeństwa.

Nie powinniśmy się jednak spodziewać szybkich i łatwych zysków. Jeśli tego właśnie szukamy, to prawie na pewno się zawiedziemy. Dlatego też o wiele bardziej praktyczne jest skupienie się na możliwościach SI nie w zakresie tworzenia większego zysku, ale zwiększania dostępności finansowej i wolności dla użytkowników DeFi.

Wnioski Końcowe

Potencjał SI w świecie DeFi jest niezaprzeczalny. SI może zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z DeFi, od automatyzacji procesów finansowych po umożliwienie dokładniejszego przewidywania trendów rynkowych.

Jednak, o ile SI w DeFi daje wielkie nadzieje, jest szereg złudzeń, z którymi należy się rozprawić. Dlatego też w miarę dalszego rozwoju tej dziedziny kluczowe będzie to, aby społeczność krypto zachowała czujność przy implementacji SI, zdając sobie sprawę z jej potencjału, ale uważając, aby uniknąć niezamierzonych konsekwencji.

Dalsza Lektura