Какво е изгаряне на криптовалута?
Какво е изгаряне на криптовалута?
НачалоСтатии
Какво е изгаряне на криптовалута?

Какво е изгаряне на криптовалута?

Published Dec 9, 2018Updated Nov 17, 2021
4m

Забележка: Първият раздел на тази статия обяснява предишната функция за изгаряне на Binance Coin, докато беше в мрежата на Ethereum. Binance Coin вече е в Binance Chain, така че функцията за изгаряне действа по различен начин. Дискусията обаче все още се отнася за всички текущи токени на ERC-20, които поддържат функцията за изгаряне.


Изгарянето на криптовалути е процес на трайно премахване на криптовалути от обращение, намалявайки общото предлагане. За да обясним как работи това, ще използваме Binance Coin (стария BNB ERC-20) като пример. Предишния договор за BNB, докато беше в мрежата на Ethereum, можете да намерите тук.
Когато Binance Coin все още беше част от мрежата на Ethereum, Binance извършваше периодични събития за изгаряне на криптовалути, използвайки функция за интелигентен договор, известна като функция за изгаряне. Събитията за изгаряне на BNB се планират да се случват на всяко тримесечие, докато 100 000 000 BNB не бъдат унищожени окончателно. Това представлява 50% от общия брой на емитираните BNB (200 000 000 BNB).

Количеството BNB монети, които трябва да бъдат изгорени, се основава на броя сделки, извършени на борсата в рамките на 3-месечен период. Така след всяко тримесечие Binance изгаря BNB според общия обем на търговията.

Изглежда обаче, че значителна част от хората все още не разбират как се извършват изгарянията на монети. Настоящата статия има за цел да предостави съответна информация по отношение на функцията за изгаряне и тримесечните събития за изгаряне на BNB.


Как работи?

По принцип събитие за изгаряне на токени се случва в следния ред:

  1. Притежателят на криптовалута ще активира функцията за изгаряне, като заяви, че иска да изгори определено количество монети.
  2. След това интелигентният договор ще провери дали лицето има монетите в портфейла си и че посоченият брой монети е валиден. Механизмът на изгаряне позволява само положителни числа.

  3. Ако лицето няма достатъчно монети или ако посоченият номер е невалиден (напр. 0 или -5), функцията за изгаряне не се изпълнява.

  4. Ако те имат достатъчно, тогава монетите ще бъдат извадени от този портфейл. След това общото предлагане на тази монета ще бъде актуализирано, което означава, че монетите са изгорени за постоянно.

Ако изпълните функцията за изгаряне, за да изгорите монетите си, те ще бъдат унищожени завинаги. Невъзможно е да се възстановят монети след изгарянето им, а благодарение на технологията на блокчейн, доказателството за изгаряне може лесно да бъде проверено в блокчейн търсачка.


С други думи, договорът на BNB има функция, известна като функция за изгаряне, която е достъпна за всеки по всяко време. Чрез извикване на тази функция човек може постоянно да премахне номинираното количество монети от обращение. Всички изгаряния на монети се записват като трансакция в блокчейна, което означава, че са 100% прозрачни и всеки може да провери дали монетите са унищожени.
Веднага след тримесечно изгаряне на монети, Binance прави официално съобщение, в което се посочва количеството BNB монети, които са изгорени (въз основа на обема на търговията за това тримесечие). Можете да проверите всички трансакции за изгаряне на монети на BNB ERC-20 в блокчейн търсачка на Ethereum, например Etherscan. Трансакциите за изгаряне са публични, необратими и постоянно записани в блокчейна.
В Etherscan можете да видите подробности за трансакцията за изгаряне в полето Входни данни.


Ако щракнете върху Декодиране на входни данни, можете да проверите количеството BNB, което е изгорено. Числото включва 18 десетични знака, така че в този пример са изгорени 1 623 818 BNB.


Текущата функция за изгаряне в Binance

След пускането на Binance Chain токените BNB ERC-20 постепенно се разменят от нативните Binance Coin (BNB BEP-2). Това означава, че събитията за изгаряне на монети сега се провеждат в Binance Chain, а не в мрежата на Ethereum.
Трябва да се отбележи, че всички изгаряния на монети BNB ERC-20 са „копирани“ във веригата Binance, за да се гарантира, че общото предлагане е същото. Като такива, 11 654 397 токена BNB ERC-20, които преди това бяха изгорени в мрежата на Ethereum, също бяха изгорени във веригата Binance (веднага след стартирането на основната мрежа). Можете да проверите тази конкретна трансакция за изгаряне в търсачка на Binance Chain. Можете също така да проверите общото предлагане на BNB.
Настоящият механизъм за изгаряне на монети BNB вече не разчита на интелигентен договор, а на конкретна команда, изпълнена в Binance Chain. Можете да намерите повече подробности на страницата Binance Chain Docs.

Към октомври 2021 г. Binance завърши 17 събития за изгаряне на BNB монети. Общо са изгорени 33 199 679 монети от BNB, намалявайки 16.59% от общото предлагане (сега 166 801 147 BNB).

Изгаряне на монети

Изгорени BNB

Прибл. цена на BNB

Прибл. стойност в USD

% от общото предлагане

#1 (октомври 2017 г.)

986 000

1,52 долара

1 500 000 долара

0,49%

#2 (януари 2018 г.)

1 821 586

21,96 долара

40 000 000 долара

0,91%

#3 (април 2018 г.)

2 220 314

13,52 долара

30 000 000 долара

1,11%

#4 (юли 2018 г.)

2 528 767

12,93 долара

32 700 000 долара

1,26%

#5 (октомври 2018 г.)

1 643 986

10,34 долара

17 000 000 долара

0,82%

#6 (януари 2019 г.)

1 623 818

5,83 долара

9 400 000 долара

0,81%

#7 (април 2019 г.)

829 888

18,79 долара

15 600 000 долара

0,41%

#8 (юли 2019 г.)

808 888

29,47 долара

23 800 000 долара

0,40%

#9 (октомври 2019 г.)

2 061 888

17,80 долара

36 700 000 долара

1,03%

#10 (януари 2020 г.)

2 216 888

17,50 долара

38 800 000 долара

1,11%

#11 (април 2020 г.)

3 373 988

15,55 долара

52 466 000 долара

1,69%

#12 (юли 2020 г.)

3 477 388

17,40 долара

60 500 000 долара

1,74%

#13 (октомври 2020 г.)

2 253 888

30,17 долара

68 000 000 долара

1,13%

#14 (януари 2021 г.)

3 619 888

45,80 долара

165 791 000 долара

1,81%

#15 (април 2021 г.)

1 099 888

541,25 долара

595 314 380 долара

0,55%

#16 (юли 2021 г.)

1 296 728

303,59 долара

393 673 653 долара

0,65%

#17 (октомври 2021 г.)

1 335 888

478,68 долара

639 462 868 долара

0,66%

ОБЩО

33 199 679

-

2 220 707 902 долара

16,59%

Хронология на унищожаването на BNB (тримесечни изгаряния на монети).