12 Popularnych Formacji Świecowych stosowanych w Analizie Technicznej
Spis Treści
Spis treści
Wprowadzenie
Jak posługiwać się formacjami świecowymi
Formacje zapowiadające wzrosty
Formacje zapowiadające spadki
Formacje kontynuacji trendu
Doji
Formacje świecowe oparte na lukach cenowych
Wnioski końcowe
12 Popularnych Formacji Świecowych stosowanych w Analizie Technicznej
Strona Główna
Artykuły
12 Popularnych Formacji Świecowych stosowanych w Analizie Technicznej

12 Popularnych Formacji Świecowych stosowanych w Analizie Technicznej

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 24, 2020Zaktualizowane Nov 11, 2022
8m

Spis treści


Wprowadzenie

Wykresy świecowe są jednym z najbardziej popularnych narzędzi do analizy technicznej rynków finansowych. Od stuleci są one wykorzystywane przez traderów i inwestorów do znajdowania znajomych wzorców, mogących wskazywać, dokąd w przyszłości będzie zmierzała cena. W tym artykule omówiono niektóre z najbardziej znanych formacji, wraz z ilustrowanymi przykładami.
Jeśli w pierwszej kolejności pragnąłbyś dowiedzieć się nieco więcej oraz zaznajomić z czytaniem wykresów świecowych, upewnij się, że przeczytałeś nasz poradnik Wprowadzenie do Wykresów Świecowych.


Jak posługiwać się formacjami świecowymi

Istnieje mnóstwo formacji świecowych, które inwestorzy mogą wykorzystywać do identyfikowania okazji inwestycyjnych. Formacje świecowe są równie przydatne w handlu dziennym, średnioterminowym swing trading, czy długoterminowym zajmowaniu strategicznych pozycji. Podczas gdy jedne z formacji dostarczają informacji na temat panującego balansu między kupującymi a sprzedającymi, inne mówią nam, czy dany rynek jest wyprzedany lub wykupiony.

Ważne jest, aby pamiętać, że formacje świecowe same w sobie niekoniecznie stanowią sygnał kupna lub sprzedaży. Zamiast tego są one sposobem spojrzenia na aktualną strukturę rynku z potencjalnym wskazaniem nadarzających się okazji. Formacje świecowe muszą być stosowane w odpowiednim kontekście. Kontekst może być zarówno techniczny - wynikający z szerszej analizy technicznej wykresu, jak i fundamentalny - powstały z aktualnego środowiska rynkowego.
Krótko mówiąc, tak jak każde narzędzie analizy technicznej, formacje świecowe są najbardziej skuteczne w połączeniu z innymi technikami. Oto przykłady niektórych z nich: Wyckoff MethodElliott Wave TheoryDow Theory. Użyteczne są również wskaźniki i oscylatory analizy technicznej (AT), na przykład Trend LinesMoving AveragesRelative Strength Index (RSI)Stochastic RSIBollinger BandsIchimoku CloudsParabolic SAR, a także MACD.


Formacje zapowiadające wzrosty

Młotek 

Świeca z długim dolnym knotem, który jest przynajmniej dwukrotnie dłuższy od korpusu świecy. Zazwyczaj widoczna na końcu trendu spadkowego.

Młotek wskazuje, że pomimo silnej presji podażowej, rynkowe byki zdołały wyciągnąć kurs blisko ceny otwarcia świecy. Młotek może być zarówno zielony, jak i czerwony, jednak to właśnie zielone sygnalizują największą siłę do dalszych wzrostów.Odwrócony Młotek

Odwrócony młotek to młotek, lecz długi knot zamiast u dołu znajduje się u góry. Podobnie do zwyczajnego młotka, knot powinien być co najmniej dwukrotnej długości korpusu świecy. 

Odwrócony młotek zazwyczaj rysuje się u dołu trendu spadkowego i może wskazywać na potencjalne nadejście zmiany trendu. Górny knot pokazuje, że cena zatrzymała dalszy ruch w dół, mimo że ostatecznie sprzedającym udało się zepchnąć ją w pobliże otwarcia. W związku z tym odwrócony młotek może sugerować, że kupujący mogą wkrótce uzyskać kontrolę nad rynkiem. Trzech białych żołnierzy

Formacja trzech białych żołnierzy składa się z trzech kolejnych zielonych świec, wszystkich otwartych w zakresie korpusu poprzedniej świecy i zamkniętych ponad najwyższą ceną ostatniej świecy. 

Idealnie, świece te nie powinny mieć długich dolnych knotów, co wskazuje, że ciągła presja popytowa podnosi cenę. Rozmiar świec i długość knotów można wykorzystać do oceny szans na kontynuację lub ewentualne załamanie się trendu.Bycze harami

Bycze harami składa się z długiej czerwonej świecy spadkowej, po której następuje mniejsza zielona, w całości zawierająca się w korpusie świecy czerwonej.

Bycze harami może utworzyć się w ciągu dwóch lub większej liczby dni, wskazując, że tempo sprzedaży zaczyna słabnąć.
Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance możesz dokonywać bezpiecznych zakupów bitcoinów!Formacje zapowiadające spadki

Wisielec

Wisielec jest niedźwiedzim odpowiednikiem młotka. Zazwyczaj formuje się na końcu trendu wzrostowego. Świeca określana jako wisielec posiada mały korpus i długi dolny knot. 

Dolny know wskazuje, że doszło do dużej sprzedaży, jednakże bykom udało się na moment podciągnąć cenę wyżej. Mając to na uwadze, po długim trendzie wzrostowym, silna wyprzedaż może być pierwszym ostrzeżeniem, że niedługo byki stracą kontrolę na kursem.Spadająca gwiazda

Spadająca gwiazda formuje się kiedy świeca posiada długi górny knot, malutki (bądź wcale) knot dolny i mały korpus (idealnie, jeśli świeca zamknie się w podobnym miejscu, w którym się otworzyła). Spadająca gwiazda jest podobnego kształtu co odwrócony młotek, lecz tworzy się pod koniec trendu wzrostowego, a nie spadkowego.

Spadająca gwiazda wskazuje, że kurs osiągnął swój maksymalny poziom, a chwilę później sprzedający przejęli kontrolę na ceną, spychając ją niżej. Niektórzy traderzy posługujący się tą formacją wolą zaczekać na kilka następnych świec, które potwierdzą formację spadającej gwiazdy, bez zajęciem pozycji na rynku.Trzy czarne kruki

Trzy czarne kruki składają się z trzech kolejnych, czerwonych, spadkowych świec, wszystkich otwartych w zakresie korpusu poprzedniej i zamkniętych poniżej minimum poprzedniej świecy.

Trzy czarne kruki to niedźwiedzi odpowiednik trzech białych żołnierzy. W idealnym scenariuszu, świece te nie powinny posiadać długich knotów górnych, co wskazuje na nieustanną presję sprzedażową, pchającą kurs coraz niżej. Rozmiar świec i ich długość można wykorzystywać jako miernik prawdopodobieństwa czy po wystąpieniu formacji trzech kruków, cena dalej będzie spadała.Niedźwiedzie harami

Niedźwiedzie harami składa się z długiej zielonej świecy wzrostowej, po której następuje mała czerwona, z korpusem w całości w zakresie poprzedniej zielonej świecy.

Niedźwiedzie harami pojawiają się pod koniec trendu wzrostowego, mogą utworzyć się w ciągu dwóch lub większej liczby dni i wskazują na słabnący popyt ze strony kupujących.Zasłona ciemnej chmury

Zasłona ciemnej chmury składa się ze czerwonej świecy spadkowej, która otwiera się ponad zamknięciem poprzedniej zielonej świecy, a następnie zamyka się poniżej środkowej części jej korpusu.

Tej formacji często towarzyszy wysoki wolumen, wskazujący na zmieniające się momentum i słabnącą dynamikę wzrostu. Potwierdzeniem formacji jest wystąpienie kolejnej świecy spadkowej, zaraz po utworzeniu się zasłony ciemnej chmury.Formacje kontynuacji trendu

Trójka hossy

Formacja ta tworzy się w czasie trendu wzrostowego. Składa się ona z trzech kolejnych świec spadkowych (czerwonych), po których następuję wysoka świeca wzrostowa, wskazując na kontynuację trendu. Idealnie, czerwone świece nie powinny przekraczać zakresu poprzedniej świecy. 

Kontynuacja trendu i skuteczność formacji zostają potwierdzone zieloną świecą o dużym korpusie. Oznacza to, że byki znów przejęły kontrolę.Trójka bessy

Odwrotnością trójki hossy jest, tak zwana trójka bessy. Wskazuje ona na kontynuację trendu spadkowego.Doji

Świeca Doji formuje się kiedy ceny otwarcia i zamknięcia są takie same (lub bardzo bliskie sobie). Cena może poruszać się nieco ponad i poniżej ceny otwarcia, ale ostatecznie zamyka się jej pobliżu. Jako takie, Doji może wskazywać na punkt niezdecydowania między kupującymi a sprzedającymi. Jednak interpretacja Doji jest wysoce zależna od kontekstu.

W zależności od tego, gdzie występuje linia otwarcia/zamknięcia, Doji można opisać jako:


Gravestone Doji – Świeca niedźwiedziego odwrócenia, z długim, górnym knotem i otwarciem/zamknięciem nisko najniższej ceny. Long-legged Doji – Świeca wskazująca na niezdecydowanie rynku. Występuje w niej zarówno dolny, jak i górny knot, z otwarciem/zamknięciem w midpoincie.Dragonfly Doji – Bycza lub niedźwiedzia świeca (w zależności od kontekstu), z długim dolnym knotem i otwarciem/zamknięciem blisko najwyższej ceny.Według oryginalnej definicji Doji, otwarcie i zamknięcie powinno znajdować się w tym samym miejscu. Ale co jeśli otwarte i zamknięte nie są takie same, lecz występują niezwykle blisko siebie? Wtedy taką świecę nazywamy spinning top. Ponieważ jednak rynki kryptowalut mogą być bardzo niestabilne, książkowe Doji występuje niezwykle rzadko. Jako W związku z tym, spinning top jest często używany zamiennie z Doji.


Formacje świecowe oparte na lukach cenowych

Istnieje wiele formacji świecowych, które wykorzystują luki cenowe. Luka cenowa powstaje, gdy kurs aktywa finansowego otwiera się powyżej lub poniżej poprzedniej ceny zamknięcia, co tworzy lukę między dwoma świecami dziennymi. Z uwagi na fakt, że rynki kryptowalut są całodobowe, formacje świecowe oparte o luki cenowe nie są w krypto możliwe. Mimo to na niepłynnych rynkach wciąż mogą one wystąpić. Ponieważ jednak zdarzają się one głównie z powodu niskiej płynności i wysokich spreadów bid-ask, nie są przydatne w analizie technicznej rynków kryptowalut.


Wnioski końcowe

Znajomość podstawowych formacji świecowych stanowi fundament dla każdego tradera, nawet jeśli finalnie nie będą stosowali ich w swoich strategiach handlowych.

Podczas, gdy formacje świecowe są niewątpliwie przydatne w analizie technicznej, należy pamiętać, że nie są one oparte na żadnych badaniach naukowych. Jako takie są zatem bardziej niepisaną umową między uczestnikami rynku, folklorem i mitologią spekulacji oraz inwestowania. Formacje świecowe stanowią graficzną interpretację oddziałujących na rynki sił popytu i podaży.