Wst臋gi Bollingera - wyt艂umaczenie
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Wst臋gi Bollingera - wyt艂umaczenie

Wst臋gi Bollingera - wyt艂umaczenie

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Dec 8, 2018Zaktualizowane Aug 17, 2023
5m

Wst臋gi Bollingera - wyt艂umaczenie. Jak dzia艂aj膮 i do czego s艂u偶膮.

Wst臋gi Bollingera (ang. Bollinger Bands - BB) zosta艂y stworzone na pocz膮tku lat osiemdziesi膮tych XX wieku przez analityka finansowego Johna Bollingera. Wst臋gi Bollingera s膮 wykorzystywane jako narz臋dzie s艂u偶膮ce do tzw. analizy technicznej (ang. technical analysis). Wst臋gi s膮 zasadniczo wska藕nikiem, kt贸ry pokazuje, czy na rynku panuje du偶a lub ma艂a zmienno艣膰 (czyt. trend), a tak偶e czy rynek jest przesycony (ang. overbought) lub wyprzedany (ang. oversold). 聽

G艂贸wn膮 informacj膮 jak膮 dostarczaj膮 BB jest to, w jaki spos贸b ceny s膮 rozproszone od 艣redniej warto艣ci. BB sk艂ada si臋 z trzech poziom贸w: Wy偶szego, ni偶szego oraz 艣rodkowej linii, kt贸r膮 tworzy 艣rednia krocz膮ca (okre艣lana r贸wnie偶 jako 艣rodkowe pasmo).

Dwie skrajne wst臋gi reaguj膮 na ka偶dy ruch cenowy na rynku, rozwijaj膮c si臋 kiedy wska藕nik zmienno艣ci (ang. volatility) jest du偶y (oddalaj膮c si臋 od 艣rodkowej linii) i zwijaj膮c si臋 kiedy wska藕nik zmienno艣ci jest niski (przesuwaj膮c si臋 w kierunku 艣rodkowej linii).

Standardowo ustawienia Wst膮g Bollingera wygl膮daj膮 nast臋puj膮co:
艢rodkow膮 lini臋 wyznacza 20-dniowa Prosta 艢rednia Krocz膮ca (SMA), podczas gdy g贸rne i dolne wst臋gi s膮 wyznaczane na podstawie zmienno艣ci rynku w stosunku do SMA.
  • 艢rodkowa linia: 20 dniowa Prosta 艢rednia krocz膮ca (SMA)

  • G贸rna wst臋ga:聽20 dniowe SMA + (20 dniowe odchylenie standardowe x2)

  • Dolna wst臋ga: 20 dniowe SMA - (20 dniowe odchylenie standardowe x2)

Dzi臋ki takim ustawieniom, mo偶emy by膰 pewni, 偶e co najmniej 85% danych dotycz膮cych cen na rynku b臋dzie przemieszcza膰 si臋 pomi臋dzy tymi dwoma wst臋gami, ale ustawienia te mog膮 by膰 dostosowane w zale偶no艣ci od potrzeb i strategii handlowych.


Jak korzysta膰 ze Wst膮g Bollingera w handlu?

Chocia偶 Wst臋gi Bollingera s膮 szeroko stosowane na tradycyjnych rynkach finansowych, mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane do transakcji handlu na rynku kryptowalut. Oczywi艣cie istniej膮 r贸偶ne sposoby wykorzystania oraz interpretacji danych dostarczanych przez BB, ale zasad膮 jest, 偶e m nale偶y unika膰 stosowania Wst膮g Bollingera, jako jedynego wska藕nika (instrumentu) przy analizowaniu danego rynku oraz nie nale偶y ich traktowa膰 jako wska藕nika determinuj膮cego mo偶liwo艣ci kupna i sprzeda偶y. BB powinny by膰 wykorzystywane wraz z innymi wska藕nikami s艂u偶膮cymi do tzw. analizy technicznej.

Maj膮c powy偶sze na uwadze, przejd藕my do tego, jak mo偶na zinterpretowa膰 dane dostarczone przez wska藕nik BB.

Je艣li cena przekroczy 艣redni膮 ruchom膮 i przy okazji przekracza g贸rny pr贸g (czyt. granic臋) Wst臋gi Bollingera, mo偶na za艂o偶y膰 z du偶ym prawdopodobie艅stwem, 偶e rynek znajduje si臋 w stanie g艂臋bokiego przesycenia (ang. overbought condition). Je偶eli z kolei cena wielokrotnie otrze si臋 o dolny pr贸g (czyt. granic臋) Wst臋gi Bollingera, mo偶e to wskazywa膰 na obecno艣膰 silnego oporu.

Id膮c dalej, je偶eli cena danego aktywa znacz膮co spadnie lub otrze si臋 o dolny pr贸g (czyt. granic臋) co najmniej kilka razy, istnieje du偶a szansa na to, 偶e rynek jest wyprzedany (ang. oversold) lub znalaz艂 silny poziom wsparcia (ang. strong support level).

Bior膮c powy偶sze pod uwag臋, traderzy mog膮 wykorzystywa膰 - i wykorzystuj膮 - BB (wraz z innymi wska藕nikami analizy technicznej) do ustalania poziom贸w sprzeda偶y lub zakupu (ang. selling or buying targets). Mog膮 r贸wnie偶 dodatkowo uzyska膰 dobry ogl膮d na to, kiedy i w jakich warunkach rynek sygnalizowa艂 stany wyprzedania lub przesycenia.

Ponadto, moment w kt贸rym wst臋gi rozwijaj膮 i kurcz膮 si臋 mog膮 okazywa膰 si臋 przydatne przy pr贸bach przewidywania moment贸w, w kt贸rych rynek charakteryzuje si臋 wysok膮 lub nisk膮 zmienno艣ci. Wst臋gi mog膮 albo oddala膰 si臋 od linii 艣rodkowej, gdy cena aktywa staje si臋 bardziej zmienna (ang. expansion), albo zbli偶a膰 si臋 do niej, gdy cena staje si臋 mniej zmienna (ang. contraction).

W zwi膮zku z tym wst臋gi Bollingera lepiej nadaj膮 si臋 do kr贸tkoterminowych strategii handlowych, poniewa偶 umo偶liwiaj膮 dokonywanie analiz zmienno艣ci rynku i przewidywania nadchodz膮cych ruch贸w. Niekt贸rzy traderzy zak艂adaj膮, 偶e gdy wst臋gi s膮 nadwyraz rozci膮gni臋te, to na rynku nied艂ugo mo偶e doj艣膰 do przej艣cia w faz臋 (czyt. okresu) konsolidacji lub odwr贸cenia trendu. Alternatywnie, gdy wst臋gi zbytnio si臋 kurcz膮, traderzy zwykle zak艂adaj膮, 偶e rynek przygotowuje si臋 do wykonania gwa艂townego ruchu.

Kiedy cena danego aktywa porusza si臋 w bok; idzie bokiem (ang. moving sideaways), BB ma tendencj臋 do zaw臋偶ania si臋 w kierunku prostej 艣redniej krocz膮cej z 艣rodkowego poziomu. Zazwyczaj (ale nie zawsze), niska zmienno艣膰 rynku i w膮skie poziomy odchyle艅 poprzedzaj膮 du偶e i gwa艂towne ruchy, kt贸re maj膮 tendencj臋 do wyst膮pienia wtedy, gdy wzro艣nie zmienno艣膰.


Wst臋gi Bollingera kontra Kana艂y Keltnera聽

W przeciwie艅stwie do Wst膮g Bolingera, kt贸re bazuj膮 na SMA i odchyleniach standardowych, Kana艂y Keltnera (ang. Keltner Channels - KC) wykorzystuj膮 艣redni膮 rzeczywistego zasi臋gu (ang. Average True Range - ATR), w celu ustawienia szeroko艣膰 kana艂u wok贸艂 20-dniowej 艣redniej krocz膮cej (EMA) .

W zwi膮zku z powy偶szym, ustawienia kana艂u wed艂ug Kana艂贸w Keltnera wygl膮da nast臋puj膮co:

  • 艢rodkowa linia: 20-dniowa聽Wyk艂adnicza 艢rednia Krocz膮ca聽(EMA)

  • G贸rna linia kana艂u:聽20-dniowa EMA + (10-dniowe ATR x2)

  • Dolne pasmo: 20-dniowa EMA - (10-dniowe ATR x2)

Co do zasady, wska藕nik Kana艂贸w Keltnera jest bardziej zwarty ni偶 Wst臋gi Bollingera. W zwi膮zku z tym mo偶e by膰 lepiej dopasowany ni偶 BB do wykrywania w bardziej przejrzysty i oczywisty spos贸b nadchodz膮cego odwr贸cenia si臋 trendu oraz przesycenia lub wyprzedania rynku. Co wi臋cej, wska藕nik KC zwykle dostarcza sygna艂y o wyst膮pieniu wyprzeda偶y / przesycenia rynku wcze艣niej ni偶 BB.

Z drugiej strony, Wst臋gi Bollingera maj膮 tendencj臋 do lepszego reprezentowania zmienno艣ci rynku, poniewa偶 ruchy zwi膮zane z ekspansj膮 i kurczeniem si臋 rynku s膮 znacznie szersze i wyra藕niejsze w por贸wnaniu z tymi prezentowanymi przez KC.

Ponadto z racji wykorzystywania odchyle艅 standardowych, BB s膮 mniej podatne na dostarczanie fa艂szywych sygna艂贸w, poniewa偶 ich szeroko艣膰 jest wi臋ksza, a zatem trudniejsza do przekroczenia.

Na sam koniec warto wspomnie膰, 偶e Wst臋gi Bollingera s膮 popularniejsze od Kana艂贸w Keltnera. Oba wska藕niki dostarczaj膮 jednak warto艣ciowych informacji - zw艂aszcza w przypadku kr贸tkoterminowych strategii handlowych - i mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane razem w celu uzyskania bardziej wiarygodnych sygna艂贸w i analiz.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.