Wstęgi Bollingera - wytłumaczenie
Strona Główna
Artykuły
Wstęgi Bollingera - wytłumaczenie

Wstęgi Bollingera - wytłumaczenie

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 8, 2018Zaktualizowane Aug 17, 2023
5m

Wstęgi Bollingera - wytłumaczenie. Jak działają i do czego służą.

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger Bands - BB) zostały stworzone na początku lat osiemdziesiątych XX wieku przez analityka finansowego Johna Bollingera. Wstęgi Bollingera są wykorzystywane jako narzędzie służące do tzw. analizy technicznej (ang. technical analysis). Wstęgi są zasadniczo wskaźnikiem, który pokazuje, czy na rynku panuje duża lub mała zmienność (czyt. trend), a także czy rynek jest przesycony (ang. overbought) lub wyprzedany (ang. oversold).  

Główną informacją jaką dostarczają BB jest to, w jaki sposób ceny są rozproszone od średniej wartości. BB składa się z trzech poziomów: Wyższego, niższego oraz środkowej linii, którą tworzy średnia krocząca (określana również jako środkowe pasmo).

Dwie skrajne wstęgi reagują na każdy ruch cenowy na rynku, rozwijając się kiedy wskaźnik zmienności (ang. volatility) jest duży (oddalając się od środkowej linii) i zwijając się kiedy wskaźnik zmienności jest niski (przesuwając się w kierunku środkowej linii).

Standardowo ustawienia Wstąg Bollingera wyglądają następująco:
Środkową linię wyznacza 20-dniowa Prosta Średnia Krocząca (SMA), podczas gdy górne i dolne wstęgi są wyznaczane na podstawie zmienności rynku w stosunku do SMA.
  • Środkowa linia: 20 dniowa Prosta Średnia krocząca (SMA)

  • Górna wstęga: 20 dniowe SMA + (20 dniowe odchylenie standardowe x2)

  • Dolna wstęga: 20 dniowe SMA - (20 dniowe odchylenie standardowe x2)

Dzięki takim ustawieniom, możemy być pewni, że co najmniej 85% danych dotyczących cen na rynku będzie przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma wstęgami, ale ustawienia te mogą być dostosowane w zależności od potrzeb i strategii handlowych.


Jak korzystać ze Wstąg Bollingera w handlu?

Chociaż Wstęgi Bollingera są szeroko stosowane na tradycyjnych rynkach finansowych, mogą być również wykorzystywane do transakcji handlu na rynku kryptowalut. Oczywiście istnieją różne sposoby wykorzystania oraz interpretacji danych dostarczanych przez BB, ale zasadą jest, że m należy unikać stosowania Wstąg Bollingera, jako jedynego wskaźnika (instrumentu) przy analizowaniu danego rynku oraz nie należy ich traktować jako wskaźnika determinującego możliwości kupna i sprzedaży. BB powinny być wykorzystywane wraz z innymi wskaźnikami służącymi do tzw. analizy technicznej.

Mając powyższe na uwadze, przejdźmy do tego, jak można zinterpretować dane dostarczone przez wskaźnik BB.

Jeśli cena przekroczy średnią ruchomą i przy okazji przekracza górny próg (czyt. granicę) Wstęgi Bollingera, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że rynek znajduje się w stanie głębokiego przesycenia (ang. overbought condition). Jeżeli z kolei cena wielokrotnie otrze się o dolny próg (czyt. granicę) Wstęgi Bollingera, może to wskazywać na obecność silnego oporu.

Idąc dalej, jeżeli cena danego aktywa znacząco spadnie lub otrze się o dolny próg (czyt. granicę) co najmniej kilka razy, istnieje duża szansa na to, że rynek jest wyprzedany (ang. oversold) lub znalazł silny poziom wsparcia (ang. strong support level).

Biorąc powyższe pod uwagę, traderzy mogą wykorzystywać - i wykorzystują - BB (wraz z innymi wskaźnikami analizy technicznej) do ustalania poziomów sprzedaży lub zakupu (ang. selling or buying targets). Mogą również dodatkowo uzyskać dobry ogląd na to, kiedy i w jakich warunkach rynek sygnalizował stany wyprzedania lub przesycenia.

Ponadto, moment w którym wstęgi rozwijają i kurczą się mogą okazywać się przydatne przy próbach przewidywania momentów, w których rynek charakteryzuje się wysoką lub niską zmienności. Wstęgi mogą albo oddalać się od linii środkowej, gdy cena aktywa staje się bardziej zmienna (ang. expansion), albo zbliżać się do niej, gdy cena staje się mniej zmienna (ang. contraction).

W związku z tym wstęgi Bollingera lepiej nadają się do krótkoterminowych strategii handlowych, ponieważ umożliwiają dokonywanie analiz zmienności rynku i przewidywania nadchodzących ruchów. Niektórzy traderzy zakładają, że gdy wstęgi są nadwyraz rozciągnięte, to na rynku niedługo może dojść do przejścia w fazę (czyt. okresu) konsolidacji lub odwrócenia trendu. Alternatywnie, gdy wstęgi zbytnio się kurczą, traderzy zwykle zakładają, że rynek przygotowuje się do wykonania gwałtownego ruchu.

Kiedy cena danego aktywa porusza się w bok; idzie bokiem (ang. moving sideaways), BB ma tendencję do zawężania się w kierunku prostej średniej kroczącej z środkowego poziomu. Zazwyczaj (ale nie zawsze), niska zmienność rynku i wąskie poziomy odchyleń poprzedzają duże i gwałtowne ruchy, które mają tendencję do wystąpienia wtedy, gdy wzrośnie zmienność.


Wstęgi Bollingera kontra Kanały Keltnera 

W przeciwieństwie do Wstąg Bolingera, które bazują na SMA i odchyleniach standardowych, Kanały Keltnera (ang. Keltner Channels - KC) wykorzystują średnią rzeczywistego zasięgu (ang. Average True Range - ATR), w celu ustawienia szerokość kanału wokół 20-dniowej średniej kroczącej (EMA) .

W związku z powyższym, ustawienia kanału według Kanałów Keltnera wygląda następująco:

  • Środkowa linia: 20-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA)

  • Górna linia kanału: 20-dniowa EMA + (10-dniowe ATR x2)

  • Dolne pasmo: 20-dniowa EMA - (10-dniowe ATR x2)

Co do zasady, wskaźnik Kanałów Keltnera jest bardziej zwarty niż Wstęgi Bollingera. W związku z tym może być lepiej dopasowany niż BB do wykrywania w bardziej przejrzysty i oczywisty sposób nadchodzącego odwrócenia się trendu oraz przesycenia lub wyprzedania rynku. Co więcej, wskaźnik KC zwykle dostarcza sygnały o wystąpieniu wyprzedaży / przesycenia rynku wcześniej niż BB.

Z drugiej strony, Wstęgi Bollingera mają tendencję do lepszego reprezentowania zmienności rynku, ponieważ ruchy związane z ekspansją i kurczeniem się rynku są znacznie szersze i wyraźniejsze w porównaniu z tymi prezentowanymi przez KC.

Ponadto z racji wykorzystywania odchyleń standardowych, BB są mniej podatne na dostarczanie fałszywych sygnałów, ponieważ ich szerokość jest większa, a zatem trudniejsza do przekroczenia.

Na sam koniec warto wspomnieć, że Wstęgi Bollingera są popularniejsze od Kanałów Keltnera. Oba wskaźniki dostarczają jednak wartościowych informacji - zwłaszcza w przypadku krótkoterminowych strategii handlowych - i mogą być również wykorzystywane razem w celu uzyskania bardziej wiarygodnych sygnałów i analiz.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.