Επεξήγηση του Δείκτη Bollinger Band
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση του Δείκτη Bollinger Band

Επεξήγηση του Δείκτη Bollinger Band

Έχει δημοσιευτεί Dec 8, 2018Έχει ενημερωθεί Aug 17, 2023
5m

Τι είναι οι δείκτες Bollinger Band;

Ο δείκτης Bollinger Band (BB) δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον οικονομικό αναλυτή και επενδυτή John Bollinger. Χρησιμοποιούνται κοινώς ως μέσο τεχνικής ανάλυσης (TA). Βασικά, οι δείκτες Bollinger Band λειτουργούν ως μετρητής ταλαντωτή. Δείχνει αν η αγορά έχει υψηλή ή χαμηλή μεταβλητότητα, καθώς και συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης.

Η βασική ιδέα γύρω από τον δείκτη BB είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές είναι διασκορπισμένες γύρω από μια μέση τιμή. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από έναν ανώτερο δείκτη, έναν κατώτερο δείκτη και και έναν μεσαίο δείκτη γραμμής κινητού μέσου όρου (επίσης γνωστός ως μεσαίος δείκτης). Οι δύο πλευρικοί δείκτες αντιδρούν στην κίνηση των τιμών της αγοράς, επεκτείνονται όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή (απομακρύνονται από τη μεσαία γραμμή) και συστέλλονται όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή (κινούνται προς τη μεσαία γραμμή).

Ο τυπικός τύπος του δείκτη Bollinger Band ορίζει τη μεσαία γραμμή ως απλό κινητό μέσο όρο 20 ημερών (SMA), ενώ οι ανώτεροι και κατώτεροι δείκτες υπολογίζονται με βάση τη μεταβλητότητα της αγοράς σε σχέση με το SMA (η οποία αναφέρεται ως τυπική απόκλιση). Οι τυπικές ρυθμίσεις για τον δείκτη Bollinger Band θα έμοιαζαν ως εξής:

  • Μεσαία γραμμή: απλός κινητός μέσος όρος 20 ημερών (SMA)

  • Ανώτερος δείκτης: SMA 20 ημερών + (τυπική απόκλιση 20 ημερών x2)

  • Κατώτερος δείκτης: SMA 20 ημερών - (τυπική απόκλιση 20 ημερών x2)

Η ρύθμιση αναγνωρίζει μια περίοδο 20 ημερών και θέτει τον ανώτερο και κατώτερο δείκτη σε δύο τυπικές αποκλίσεις (x2) μακριά από τη μεσαία γραμμή. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 85% των δεδομένων τιμών θα κινείται μεταξύ αυτών των δύο δεικτών, αλλά οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με διαφορετικές ανάγκες και στρατηγικές συναλλαγών.


Πώς να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες Bollinger Band στις συναλλαγές;

Παρόλο που οι δείκτες Bollinger Band χρησιμοποιούνται εκτενώς στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαμορφώσεις συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Φυσικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης και ερμηνείας του δείκτη ΒΒ, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του ως αυτόνομο μέσο και δεν θα πρέπει να θεωρείται δείκτης ευκαιριών αγοράς/πώλησης. Κατά προτίμηση, ο δείκτης BB θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλους δείκτες τεχνικής ανάλυσης

Με αυτό κατά νου, ας φανταστούμε πώς θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να ερμηνεύσει τα δεδομένα που παρέχονται από τον δείκτη Bollinger Band.

Εάν η τιμή ξεπεράσει τον κινητό μέσο όρο και υπερβεί τον ανώτερο δείκτη Bollinger Band, είναι μάλλον ασφαλές να υποθέσουμε ότι η αγορά είναι υπερβολικά εκτεταμένη (κατάσταση υπεραγοράς). Διαφορετικά, εάν η τιμή αγγίξει τον ανώτερο δείκτη πολλές φορές, ενδέχεται να υποδηλώνει ένα σημαντικό επίπεδο ανοχής.

Αντίθετα, εάν η τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού πέσει σημαντικά και υπερβεί ή αγγίξει τον κατώτερο δείκτη πολλές φορές, οι πιθανότητες είναι ότι οι συνθήκη αγοράς είναι είτε υπερπουλημένη είτε έχει βρει ένα ισχυρό επίπεδο στήριξης.

Επομένως, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη ΒΒ (μαζί με άλλους δείκτες ΤΑ) για να καθορίσουν τους στόχους πώλησης ή αγοράς. Ή απλώς για να αποκτήσουν μια επισκόπηση των προηγούμενων σημείων όπου η αγορά παρουσίασε συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Επιπλέον, η επέκταση και η συρρίκνωση των δεικτών Bollinger Band μπορεί να είναι χρήσιμη όταν προσπαθείτε να προβλέψετε στιγμές υψηλής ή χαμηλής μεταβλητότητας. Οι δείκτες μπορούν είτε να απομακρυνθούν από τη μεσαία γραμμή καθώς η τιμή του στοιχείου ενεργητικού γίνεται πιο ευμετάβλητη (επέκταση) είτε να κινηθούν προς αυτήν καθώς η τιμή γίνεται λιγότερο ευμετάβλητη (συρρίκνωση ή συμπίεση).

Επομένως, οι δείκτες Bollinger Band είναι καταλληλότεροι για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ως ένας τρόπος ανάλυσης της μεταβλητότητας της αγοράς και προσπάθειας πρόβλεψης των επερχόμενων κινήσεων. Ορισμένοι επενδυτές υποθέτουν ότι όταν οι δείκτες είναι υπερβολικά διευρυμένοι, η τρέχουσα τάση της αγοράς μπορεί να βρίσκεται κοντά σε περίοδο σταθεροποίησης ή αντιστροφής της τάσης. Εναλλακτικά, όταν οι δείκτες σφίγγουν πολύ, οι επενδυτές τείνουν να υποθέτουν ότι η αγορά ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια απότομη κίνηση.

Όταν η τιμή της αγοράς κινείται χωρίς προσανατολισμό, ο δείκτης BB τείνει να στενεύει προς τη γραμμή του απλού κινητού μέσου όρου στη μέση. Συνήθως (αλλά όχι πάντα), η χαμηλή μεταβλητότητα και τα στενά επίπεδα απόκλισης προηγούνται των μεγάλων και απότομων κινήσεων, οι οποίες τείνουν να συμβαίνουν αμέσως μόλις η μεταβλητότητα επανέλθει. 

Ειδικότερα, υπάρχει μια στρατηγική συναλλαγών γνωστή ως συμπίεση δείκτη Bollinger Band. Περιλαμβάνει την εύρεση ζωνών χαμηλής μεταβλητότητας που επισημαίνονται από τη συστολή του δείκτη BB. Η στρατηγική συμπίεσης είναι ουδέτερη και δεν δίνει σαφή εικόνα της κατεύθυνσης της αγοράς. Επομένως, οι επενδυτές συνήθως τη συνδυάζουν με άλλες μεθόδους TA, όπως γραμμές υποστήριξης και ανοχής.


Δείκτης Bollinger Band και κανάλια Keltner

Σε αντίθεση με τον δείκτη Bollinger Band που βασίζεται στον SMA και τις τυπικές αποκλίσεις, η σύγχρονη έκδοση του δείκτη καναλιών Keltner (KC) χρησιμοποιεί το μέσο πραγματικό εύρος τιμών (ATR) για να ορίσει το μήκος του καναλιού γύρω από έναν EMA 20 ημερών. Επομένως, ο τύπος του καναλιού Keltner θα μοιάζει με αυτό:

  • Μεσαία γραμμή: εκθετικός κινητός μέσος όρος 20 ημερών (SMA)

  • Ανώτερος δείκτης: EMA 20 ημερών + (ATR 10 ημερών x2)

  • Κατώτερος δείκτης: EMA 20 ημερών - (ATR 10 ημερών x2)

Συνήθως, τα κανάλια Keltner τείνουν να είναι πιο περιορισμένα από τους δείκτες Bollinger Band. Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δείκτης KC μπορεί να ταιριάζει καλύτερα από τον BB για τον εντοπισμό αντιστροφών τάσεων και συνθηκών υπεραγοράς/υπερπώλησης της αγοράς (πιο εμφανή σημάδια). Επίσης, ο δείκτης KC παρέχει συνήθως σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης νωρίτερα από ό,τι ο BB.

Από την άλλη, οι δείκτες Bollinger Band τείνουν να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη μεταβλητότητα της αγοράς, δεδομένου ότι οι κινήσεις επέκτασης και συρρίκνωσης είναι πολύ ευρύτερες και σαφείς σε σύγκριση με τον KC. Επιπλέον, με τη χρήση των τυπικών αποκλίσεων, ο δείκτης BB είναι λιγότερο πιθανό να παρέχει ψευδή σήματα, δεδομένου ότι το μήκος του είναι μεγαλύτερο και, ως εκ τούτου, είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστεί.

Μεταξύ των δύο, ο δείκτης BB είναι ο πιο δημοφιλής. Παρόλα αυτά, και τα δύο εργαλεία μπορούν να είναι χρήσιμα με τον τρόπο τους - ειδικά για διαμορφώσεις βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. Εκτός από αυτό, και οι δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μαζί για να παρέχουν πιο αξιόπιστα σημάδια.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.