Vysvětlení Bollingerových pásem
Domů
Články
Vysvětlení Bollingerových pásem

Vysvětlení Bollingerových pásem

Pokročilí
Zveřejněno Dec 8, 2018Aktualizováno Aug 17, 2023
5m

Co jsou Bollingerova pásma?

Bollingerova pásma (BB) vytvořil na počátku 80. let 20. století finanční analytik a obchodník John Bollinger. Jsou široce využívána jako nástroj technické analýzy (TA). Bollingerova pásma fungují v podstatě jako měřič oscilátorů. Ukazují, zda je na trhu vysoká nebo nízká volatilita, a také překoupené nebo přeprodané podmínky.

Hlavní myšlenkou ukazatele BB je zdůraznit, jak jsou ceny rozptýleny kolem průměrné hodnoty. Konkrétně se skládá z horního pásma, dolního pásma a střední čáry klouzavého průměru (známé také jako střední pásmo). Obě postranní pásma reagují na cenovou akci na trhu a rozšiřují se, když je volatilita vysoká (vzdalují se od střední čáry), a smršťují se, když je volatilita nízká (přibližují se ke střední čáře).

Standardní vzorec Bollingerových pásem stanovuje střední čáru jako 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), zatímco horní a dolní pásma se vypočítávají na základě volatility trhu ve vztahu k SMA (což se označuje jako směrodatná odchylka). Standardní nastavení ukazatele Bollingerova pásma by vypadalo takto:

  • Střední čára: 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

  • Horní pásmo: 20denní SMA + (20denní směrodatná odchylka x2)

  • Dolní pásmo: 20denní SMA - (20denní směrodatná odchylka x2)

Nastavení stanovuje 20denní období a nastavuje horní a dolní pásmo na dvě směrodatné odchylky (x2) od střední čáry. To se provádí proto, aby bylo zajištěno, že alespoň 85 % cenových údajů se bude pohybovat mezi těmito dvěma pásmy, ale nastavení lze upravit podle různých potřeb a obchodních strategií.


Jak používat Bollingerova pásma při obchodování?

Ačkoli jsou Bollingerova pásma široce používána na tradičních finančních trzích, lze je používat i pro nastavení obchodování s kryptoměnami. Samozřejmě existují různé způsoby, jak ukazatel BB používat a interpretovat, ale měli bychom se vyhnout jeho používání jako samostatného nástroje a neměli bychom ho považovat za ukazatel nákupních/prodejních příležitostí. Přednostně by se měl BB používat spolu s dalšími ukazateli technické analýzy. 

Z tohoto pohledu si představme, jak by bylo možné interpretovat údaje poskytované ukazatelem Bollingerova pásma.

Pokud se cena dostane nad klouzavý průměr a překročí horní Bollingerovo pásmo, lze pravděpodobně předpokládat, že je trh přeexponovaný (překoupený stav). Anebo pokud se cena dotkne horního pásma vícekrát, může to znamenat významnou úroveň rezistence.

Naproti tomu pokud cena určitého aktiva výrazně klesne a několikrát překročí spodní pásmo nebo se ho dotkne, je pravděpodobné, že trh je buď přeprodaný, nebo našel silnou úroveň podpory.

Proto mohou obchodníci používat BB (spolu s dalšími ukazateli TA) ke stanovení svých prodejních nebo nákupních cílů. Nebo jednoduše získat přehled o předchozích bodech, kde trh představoval překoupené a přeprodané podmínky.

Kromě toho může být expanze a kontrakce Bollingerových pásem užitečná při snaze předpovědět okamžiky vysoké nebo nízké volatility. Pásma se mohou buď vzdalovat od středové čáry, když se cena aktiva stává volatilnější (expanze), nebo se k ní přibližovat, když se cena stává méně volatilní (kontrakce nebo stlačení).

Bollingerova pásma jsou tedy vhodnější pro krátkodobé obchodování jako způsob, jak analyzovat volatilitu trhu a pokusit se předpovědět nadcházející pohyby. Někteří obchodníci předpokládají, že když jsou pásma příliš rozšířená, může se současný tržní trend blížit období konsolidace nebo obratu trendu. Případně když se pásma příliš utáhnou, obchodníci mají tendenci předpokládat, že se trh připravuje na explozivní pohyb.

Když se tržní cena pohybuje do strany, BB má tendenci se zužovat směrem k jednoduché čáře klouzavého průměru uprostřed. Obvykle (ale ne vždy) nízká volatilita a úzká úroveň odchylky předchází velkým a výbušným pohybům, které mají tendenci se objevit, jakmile se volatilita opět zvýší. 

Pozoruhodné je, že existuje obchodní strategie známá jako Bollinger Bands Squeeze. Spočívá ve vyhledávání zón s nízkou volatilitou zvýrazněných kontrakcí BB. Strategie squeeze je neutrální a neposkytuje žádný jasný náhled na směr trhu. Obchodníci ji proto obvykle kombinují s dalšími metodami TA, jako jsou spojnice podpory a rezistence.


Bollingerova pásma vs. Keltnerovy kanály

Na rozdíl od Bollingerových pásem, která jsou založena na SMA a standardních odchylkách, moderní verze ukazatele Keltnerovy kanály (KC) používá průměrný skutečný rozsah (ATR) pro nastavení šířky kanálu kolem 20-denní EMA. Vzorec Keltnerova kanálu by tedy vypadal následovně:

  • Střední čára: 20denní exponenciální klouzavý průměr (EMA)

  • Horní pásmo: 20denní EMA + (10denní ATR x2)

  • Dolní pásmo: 20denní EMA - (10denní ATR x2)

Keltnerovy kanály bývají obvykle užší než Bollingerova pásma. V některých případech se tedy indikátor KC může hodit lépe než BB pro rozpoznání obratů trendu a překoupených/přeprodaných tržních podmínek (zjevnější příznaky). Ukazatel KC také obvykle poskytuje signály o překoupenosti a přeprodanosti dříve než BB.

Na druhou stranu Bollingerova pásma mají tendenci lépe reprezentovat volatilitu trhu, protože pohyby expanze a kontrakce jsou ve srovnání s KC mnohem širší a explicitnější. Navíc díky použití standardních odchylek je u ukazatele BB menší pravděpodobnost, že bude poskytovat falešné signály, protože jeho šířka je větší, a tudíž je těžší ji překročit.

Mezi oběma je nejoblíbenější indikátor BB. Oba nástroje však mohou být svým způsobem užitečné – zejména pro krátkodobá obchodní nastavení. Kromě toho je lze používat i společně jako způsob, jak poskytovat spolehlivější signály.