Vysvetlenie bollingerských pásiem
Domov
Články
Vysvetlenie bollingerských pásiem

Vysvetlenie bollingerských pásiem

Stredne pokročilý
Zverejnené Dec 8, 2018Aktualizované Aug 17, 2023
5m

Čo sú bollingerské pásma?

Bollingerské pásma (BB) vytvoril začiatkom 80. rokov 20. storočia finančný analytik a obchodník John Bollinger. Vo veľkej miere sa používajú ako nástroj technickej analýzy (TA). Bollingerské pásma v podstate fungujú ako meradlo oscilátora. Označujú, či má trh vysokú alebo nízku volatilitu, ako aj podmienky prekúpenia alebo prepredania.

Hlavnou myšlienkou ukazovateľa BB je zvýrazniť, ako sú ceny rozptýlené okolo priemernej hodnoty. Presnejšie povedané, skladajú sa z horného pásma, dolného pásma a strednej čiary kĺzavého priemeru (tiež označovanej ako stredné pásmo). Dve bočné pásma reagujú na pohyb trhových cien. Rozširujú sa, keď je volatilita vysoká (vzďaľovanie sa od strednej čiary) a zmenšujú sa, keď je volatilita nízka (približovanie sa k strednej čiare).

Štandardný vzorec pre bollingerské pásma nastavuje strednú čiaru ako 20-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), zatiaľ čo horné a dolné pásmo sa vypočítava na základe volatility trhu vo vzťahu k SMA (toto sa označuje ako štandardná odchýlka). Štandardné nastavenia pre ukazovateľ bollingerské pásma by vyzerali nasledovne:

  • Stredná čiara: 20-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA)

  • Horné pásmo: 20-dňový SMA + (20-dňová štandardná odchýlka x 2)

  • Dolné pásmo: 20-dňový SMA - (20-dňová štandardná odchýlka x 2)

Nastavenie reaguje na 20-dňové obdobie a nastavuje horné a dolné pásmo na dve štandardné odchýlky (x 2) od strednej čiary. Toto sa robí preto, aby sa zabezpečilo, že aspoň 85 % údajov o cene sa bude pohybovať medzi týmito dvoma pásmami. Nastavenia je však možné upraviť podľa rôznych potrieb a obchodných stratégií.


Ako používať bollingerské pásma pri obchodovaní?

Aj keď sa bollingerské pásma vo veľkej miere používajú na tradičných finančných trhoch, možno ich použiť aj pre prostredie obchodovania s kryptomenami. Prirodzene, existujú rôzne spôsoby, ako použiť a interpretovať ukazovateľ BB. Nemal by sa však používať ako samostatný nástroj a nemali by ste ho považovať za indikátor príležitostí na nákup/predaj. Pokiaľ je to možné, ukazovateľ BB by sa mal používať spolu s inými ukazovateľmi technickej analýzy

V súvislosti s týmto si predstavme, ako by sa dali potenciálne interpretovať údaje poskytované ukazovateľom bollingerské pásma.

Ak sa cena dostane nad kĺzavý priemer a prekročí horné bollingerské pásmo, je pravdepodobne bezpečné predpokladať, že trh je preexponovaný (stav prekúpenia). Alebo inak povedané, ak sa cena viackrát dotkne horného pásma, môže to znamenať značnú úroveň odporu.

Naopak, ak cena určitého aktíva výrazne klesne a niekoľkokrát prekročí alebo sa dotkne dolného pásma, je pravdepodobné, že trh je buď prepredaný, alebo má silnú úroveň podpory.

Obchodníci preto môžu použiť ukazovateľ BB (spolu s ďalšími ukazovateľmi TA) na nastavenie svojich cieľov predaja alebo nákupu. Alebo len jednoducho získať prehľad o predchádzajúcich bodoch, kde trh predstavoval podmienky prekúpenia alebo prepredania.

Okrem toho môže byť rozšírenie alebo stiahnutie bollingerských pásiem užitočné, keď sa pokúšate predpovedať momenty vysokej alebo nízkej volatility. Pásma sa môžu buď vzdialiť od strednej čiary, keď sa cena aktíva stáva volatilnejšou (roztiahnutie), alebo sa k nej priblížiť, keď sa cena stáva menej volatilnou (stiahnutie alebo stlačenie).

Bollingerské pásma sú teda vhodnejšie na krátkodobé obchodovanie ako spôsob, ako analyzovať volatilitu trhu a pokúsiť sa predpovedať nadchádzajúce pohyby. Niektorí obchodníci predpokladajú, že keď sú pásma nadmerne roztiahnuté, súčasný trhový trend môže byť blízko obdobia konsolidácie alebo zvrátenia trendu. Prípadne, keď sú pásma príliš tesné, obchodníci majú tendenciu predpokladať, že trh sa pripravuje na výbušný pohyb.

Keď sa trhová cena pohybuje do strany, ukazovateľ BB má tendenciu zužovať sa smerom k čiare jednoduchého kĺzavého priemeru v strede. Nízka volatilita a nízke úrovne odchýlok zvyčajne (nie však vždy) predchádzajú veľkým a explozívnym pohybom, ktoré majú tendenciu nastať hneď, ako sa volatilita opäť zvýši. 

Predovšetkým existuje obchodná stratégia známa ako stlačenie bollingerských pásiem. Jej podstatou je nájdenie zón s nízkou volatilitou zvýraznených kontrakciou bolingerských pásiem. Stratégia stlačenia je neutrálna a neposkytuje jasný prehľad o smerovaní trhu. Obchodníci ju teda zvyčajne používajú v kombinácii s inými metódami TA, ako sú čiary podpory a rezistencie.


Porovnanie bollingerských pásiem a keltnerových kanálov

Na rozdiel od bollingerských pásiem, ktoré sú založené na SMA a štandardných odchýlkach, moderná verzia ukazovateľa keltnerove kanály (KC) používa na nastavenie šírky kanála okolo 20-dňového EMA priemerný skutočný rozsah (ATR) . Vzorec keltnerovho kanála by teda vyzeral nasledovne:

  • Stredná čiara: 20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

  • Horné pásmo: 20-dňový EMA + (10-dňový ATR x 2)

  • Dolné pásmo: 20-dňový EMA - (10-dňový ATR x 2)

Keltnerove kanály majú zvyčajne tendenciu byť tesnejšie ako bollingerské pásma. Takže v niektorých prípadoch môže ukazovateľ KC vyhovovať lepšie ako BB na zistenie zvrátenia trendov a trhových podmienok prekúpenia/prepredania (zrejmejšie znaky). KC zvyčajne tiež poskytuje signály prekúpenia a prepredania skôr ako BB.

Na druhej strane, bollingerské pásma majú tendenciu lepšie zachytiť volatilitu trhu, pretože pohyby roztiahnutia a stiahnutia sú v porovnaní s KC oveľa širšie a zreteľnejšie. Navyše pri použití štandardných odchýlok je menej pravdepodobné, že ukazovateľ BB poskytne falošné signály, pretože jeho šírka je väčšia, a preto je ťažšie prekročiť ho.

Z týchto dvoch ukazovateľov je najpopulárnejší ukazovateľ BB. Oba nástroje však môžu byť užitočné svojím vlastným spôsobom – najmä v prostrediach krátkodobého obchodovania. Okrem toho sa tieto dva ukazovatele môžu použiť aj spoločne ako spôsob poskytovania spoľahlivejších signálov.