Vi förklarar Bollinger-band
Innehållsförteckning
Vad är Bollinger-band (BB)?
Hur använder jag Bollinger-band inom handel?
Bollinger-band kontra Keltner-kanaler
Vi förklarar Bollinger-band
Hem
Artiklar
Vi förklarar Bollinger-band

Vi förklarar Bollinger-band

Avancerad
Publicerad Dec 8, 2018Uppdaterad Dec 12, 2022
5m

Vad är Bollinger-band (BB)?

Bollinger-band (BB) skapades i början av 1980-talet av finansanalytikern och handlaren John Bollinger. De används i stor utsträckning som ett instrument för teknisk analys (TA). I grund och botten fungerar Bollinger-band som en oscillatormätare. De indikerar om marknaden har hög eller låg volatilitet, och indentifierar överköpta eller översålda förhållanden.

Huvudidén bakom BB-indikatorn är att belysa hur priserna sprids runt ett genomsnittligt värde. Mer specifikt består den av ett övre band, ett nedre band och en mellersta rörlig medellinje (även känd som mittbandet). De två sidolånga banden reagerar på marknadsprishändelser och expanderar när volatiliteten är hög (rör sig bort från mittlinjen) och minskar när volatiliteten är låg (rör sig mot mittlinjen).

Den normala Bollinger-bandformeln sätter mittlinjen som en 20-dagarsperiod enkelt glidande medelvärde (simple moving average/SMA), medan de övre och nedre banden beräknas baserat på marknadsvolatiliteten i förhållande till SMA-värdet (som kallas standardavvikelsen). Standardinställningarna för Bollinger-bandindikatorn skulle kunna se ut så här:

  • Mittlinje: ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde (SMA)

  • Övre bandet: ett 20-dagars SMA + (20-dagars standardavvikelse x 2)

  • Nedre bandet: ett 20-dagars SMA - (20-dagars standardavvikelse x 2)

Inställningen bekräftar en 20-dagarsperiod och ställer in de övre och nedre banden till två standardavvikelser (x 2) bort från mittlinjen. Detta görs för att säkerställa att minst 85 % av alla prisdata kommer att röra sig mellan dessa två band, men inställningarna kan justeras efter olika behov och handelsstrategier.


Hur använder jag Bollinger-band inom handel?

Även om Bollinger-band används i stor utsträckning på traditionella finansmarknader kan de också användas för kryptovalutahandel. Naturligtvis finns det olika sätt att använda och tolka BB-indikatorn, men man bör undvika att använda den som ett fristående instrument och den bör inte betraktas som en indikator på köp-/ säljmöjligheter. Helst bör BB användas tillsammans med andra tekniska analys-indikatorer. 

Låt oss med detta i åtanke föreställa oss hur du potentiellt kan tolka data från Bollinger-bandindikatorn.

Om priset tar sig över det glidande medelvärdet och överstiger det övre Bollinger-bandet är det förmodligen säkert att anta att marknaden är överansträngd (i ett överköpt tillstånd). Om priset berör det övre bandet flera gånger kan det också indikera på en betydande motståndsnivå.

Om priset på en viss tillgång däremot sjunker avsevärt och överstiger eller berör det nedre bandet flera gånger är risken stor att marknaden antingen är översåld eller har hittat en stark stödnivå.

Därför kan handlare använda BB (tillsammans med andra TA-indikatorer) för att ange sina sälj- eller köpmål. Eller helt enkelt för att få en översikt över de tidigare punkterna där marknaden visade på överköpta och översålda förhållanden.

Dessutom kan en expansion och sammandragning av Bollinger-banden vara användbara när du försöker förutsäga perioder med hög eller låg volatilitet. Banden kan antingen röra sig bort från mittlinjen när tillgångens pris blir mer volatilt (expansion) eller röra sig mot det när priset blir mindre volatilt (sammandragning eller ihoppressning).

Så Bollinger-banden är bättre lämpade för kortsiktig handel, som ett sätt att analysera marknadens volatilitet och försöka förutsäga kommande rörelser. Vissa handlare menar att när banden är överexpanderade kan den nuvarande marknadstrenden vara nära en konsolideringsperiod eller en trendvändning. När banden blir för snäva tenderar handlarna däremot att anta att marknaden gör sig redo för en explosiv rörelse.

När marknadspriset rör sig i sidled tenderar BB att smalna mot den enkla glidande medellinjen i mitten. Ofta (men inte alltid) föregår låg volatilitet och snäva avvikelsenivåer stora och explosiva rörelser, som tenderar att inträffa så snart volatiliteten tar fart igen. 

Det finns särskilt en handelsstrategi som kallas Bollinger Bands Squeeze. Det består av att hitta lågvolatilitetszoner som framhävs av BB-sammandragningen. Ihoppresningsstrategin är neutral och ger ingen tydlig inblick i marknadsriktningen. Så handlarna kombinerar den vanligtvis med andra TA-metoder, såsom stöd- och motståndslinjer.


Bollinger-band kontra Keltner-kanaler

Till skillnad från Bollinger-band, som är baserade på SMA-värden och standardavvikelser, använder den moderna versionen av Keltner-kanalsindikatorn (Keltner Channels/KC) ett genomsnittligt äkta intervall (Average True Range/ATR) för att ställa in kanalbredden runt en 20-dagars EMA. Därför skulle Keltner-kanalformeln kunna se ut så här:

  • Mittlinje: ett 20-dagars exponentiellt glidande medelvärde (exponential moving average/EMA)

  • Övre bandet: 20-dagars EMA + (10-dagars ATR x 2)

  • Nedre bandet: 20-dagars EMA - (10-dagars ATR x 2)

Vanligtvis tenderar Keltner-kanalerna att vara snävare än Bollinger-banden. I vissa fall kan KC-indikatorn därför passa bättre än BB för att upptäcka trendvändningar och överköpta/översålda marknadsförhållanden (mer uppenbara tecken). Dessutom ger KC vanligtvis överköpta och översålda signaler tidigare än vad BB gör.

Å andra sidan tenderar Bollinger-banden att representera marknadsvolatilitet bättre, eftersom expansions- och kontraktionsrörelserna är mycket bredare och tydligare jämfört med KC. Genom att använda standardavvikelser är BB-indikatorn dessutom mindre benägen att ge falska signaler, eftersom dess bredd är större och därmed svårare att överskridas.

Om man jämför de två är BB-indikatorn den mest populära. Men båda verktygen kan vara användbara på sina egna sätt – särskilt för kortsiktiga handelsstrategier. Förutom detta kan de två också användas tillsammans, som ett sätt att ge mer tillförlitliga signaler.