Vi förklarar svarta måndagen och börskrascher
Hem
Artiklar
Vi förklarar svarta måndagen och börskrascher

Vi förklarar svarta måndagen och börskrascher

Nybörjare
Publicerad May 4, 2020Uppdaterad Feb 9, 2023
7m

Vad är svarta måndagen?

Svarta måndagen är namnet som används för att beskriva den plötsliga och allvarliga börskraschen som inträffade den 19 oktober 1987. Dow Jones Industrial Average (DJIA), ett index som mäter USA:s aktiemarknads utveckling, föll med över 22 %. Kraschen föregicks av två andra stora fall en vecka tidigare.


Data för Dow Jones Industrial Average vid tiden för svarta måndagen.


Svarta måndagen är ihågkommen som början på en global börsnedgång. Även idag är den en av de mest ökända dagarna i aktiemarknadernas historia.

Den totala handelsvolymen på börserna var så hög att dåtidens datorer inte kunde hantera den plötsliga höga belastningen. Order lämnades ouppfyllda i timmar och stora överföringar av tillgångar försenades.
En stor krasch som denna följs vanligtvis på terminskontrakts- och optionsmarknaderna. Kraschen hade också en betydande inverkan på den globala marknaden. De flesta av världens stora index sjönk mellan 20–30 % i slutet av samma månad.

Termen "Svarta måndagen" syftar vanligtvis på kraschen 1987. Men den används också för att referera till andra allvarliga marknadskrascher.


Vad orsakar marknadskrascher?

I allmänhet kan orsaken till börskrascher inte tillskrivas en enda faktor. Intressant nog föregick ingen större nyhetshändelse den svarta måndagen 1987. Flera olika faktorer samverkade och skapade en känsla av panik och osäkerhet. Vilka var dessa faktorer?

Det första var införandet av datoriserade handelssystem. Idag underlättas den mesta handelsaktiviteten av datorer, men så har det inte alltid varit. Före 1980-talet var aktiemarknaderna vanligtvis hödljudda och trånga platser där handlare bytte tillgångar direkt på börsens handelsgolv.


Handelsgolvet på New York Stock Exchange (NYSE) 1963 före införandet av datoriserade handelssystem. Källa: Library of Congress. Originalbilden är modifierad.


Under 1980-talet började handelsverksamheten dock förlita sig mer på datorprogram. Övergången till datoriserad handel möjliggjorde en avsevärt snabbare handelsaktivitet med system som kunde lägga tusentals beställningar på bara några sekunder. Naturligtvis påverkade dessa framsteg också hastigheten för stora prisrörelser. Jämförelsevis kan dagens handelsbots flytta biljoner dollar i värde inom några sekunder efter en oväntad nyhetshändelse.

Andra faktorer, såsom handelsunderskottet i USA, internationella spänningar och andra geopolitiska omständigheter har också nämnts som orsaker. Utöver detta förstärkte den växande räckvidden från media händelsernas effekter och allvarlighetsgrad.

Det är värt att notera att även om alla dessa faktorer kan ha bidragit till kraschen fattades besluten ändå av människor. Marknadspsykologi spelar en stor roll vid försäljningar och de är ofta helt enkelt ett resultat av masspanik.


Vad är en strömbrytare?

Efter händelserna den svarta måndagen infördes flera mekanismer av US Securities and Exchange Commission (SEC) för att förhindra att liknande händelser skulle inträffa igen. Eller åtminstone försöka mildra dessa händelsers inverkan.
En av dessa metoder kallas för strömbrytare. Det är en reglerande åtgärd som stoppar handeln när priset når vissa procentuella nivåer i förhållande till den dagliga öppningen. Även om vi främst pratar om USA här så har strömbrytare även implementerats på många andra marknader.
Strömbrytare gäller för stora index som Dow eller S&P 500, samt för enskilda värdepapper. De fungerar så här:

Om S&P 500 går ner mer än 7 % inom en handelsdag, stoppas handeln i 15 minuter och startas sedan om. Detta kallas för en nivå 1-strömbrytare. Om marknaden sjunker ytterligare och tappar 13 % från den dagliga öppningen stoppas den igen. Detta kallas för en nivå 2-strömbrytare. Efter en 15-minuters paus startar handeln sedan om igen. Om priset minskar 20 % från när marknaden öppnades stoppas handeln för resten av dagen. Detta kallas för en nivå 3-strömbrytare.


Fördelar och nackdelar med strömbrytare

Även om strömbrytare kan vara effektiva för att förhindra blixtkrascher har de även varit del av kontroverser.

Kritiker mot strömbrytare hävdar att de har en negativ effekt på marknaderna och faktiskt förvärrar krascherna. Hur då? Dessa förutbestämda procentnivåer är baserade på att marknaden är öppen och är därför allmänt kända. De kan således påverka orderläggningen och på konstgjord väg minska likviditeten i orderboken på vissa prisnivåer.

Minskad likviditet kan leda till mer volatilitet, eftersom det kanske inte finns tillräckligt med order för att absorbera en oväntad ökning i utbudet. Kritiker hävdar att det är mer sannolikt att marknaderna når en naturlig jämvikt utan strömbrytarens inflytande på likviditetsområden.

När det kommer till globala marknadsindex som S&P 500 aktiveras strömbrytare endast vid börsfall. Å andra sidan kan de även aktiveras på individuella värdepapper när dessa stiger.


Hur du förbereder dig för marknadskrascher

På grund av hur marknaderna och gruppsykologi fungerar är krascher nästan oundvikliga. Men vad kan du göra för att förbereda dig för en marknadskrasch? 

Överväg att skapa en investeringsplan eller en övergripande handelsstrategi. När marknaden kraschar och många investerare säljer i panik, är det viktigt att förbli lugn, rationell och undvika känslomässigt beslutsfattande. Att skapa en långsiktig investeringsplan eller handelsstrategi är avgörande för detta, eftersom det förebygger att du inte fattar impulsiva beslut.

En annan sak att tänka på är att ställa in en stoppförlust. Att skydda sig mot stora förluster när du handlar på kort sikt är ett absolut måste för att bli en framgångsrik handlare. Men praxisen är förvånansvärt mindre vanlig när det gäller långsiktiga investerare. Även om din stoppförlust ger plats för större prisrörelser kan den rädda dig från rejäla förluster när en förödande marknadskrasch inträffar.

När det gäller globala marknadskrascher har alla hittills varit tillfälliga. Även om tider av ekonomisk recession kan sträcka sig över flera år tenderar marknaderna att återhämta sig efteråt. Om du tittar tillräckligt långt bak i tiden har den globala ekonomin växt konstant i århundraden och dessa korrigeringar är bara tillfälliga bakslag.


Data för Dow Jones Industrial Average mellan 1915 och 2020.


Även om detta gäller för globala marknader kopplade till ekonomisk tillväxt gäller det inte för kryptovalutamarknaderna. Blockkedje-branschen är fortfarande ung, och kryptovalutor är en riskabel tillgångsklass. Därför kan vissa kryptotillgångar aldrig återhämta sig efter en allvarlig marknadskrasch.


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Andra anmärkningsvärda svarta måndagar

28 oktober 1929

Börserna kraschar, vilket leder till den stora depressionen på 1930-talet. Med tanke på dess långsiktiga ekonomiska effekter blev kraschen under hösten 1929 den mest destruktiva börskraschen hittills.

29 september 2008

Efter att bostadsbubblan i USA sprack började börserna krascha. Detta ledde så småningom till den stora lågkonjunkturen under slutet av 2000-talet och början av 2010-talet. Om du vill läsa mer kan du kolla in artikeln Vi förklarar finanskrisen 2008.

9 mars 2020

Den värsta dagen för USA:s aktiemarknad sedan den stora depressionen, som uppstår till följd av pandemin orsakad av covid-19 och ett oljepriskrig. Detta är vid tidpunkten den största dagliga förlusten sedan 2008. Men, som du snart ser i nästa stycke, höll detta rekord bara i en enda vecka.

16 mars 2020

Oron för de potentiella ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin fortsätter att öka. Som ett resultat av detta upplever USA:s marknad ett ännu högre fall under en enskild dag än under den föregående veckas krasch. Denna dag kan ses som kulmen av den initiala chocken inför pandemins effekt på finansmarknaderna.


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis var den svarta måndagen en allvarlig börskrasch under 1987. Som nämnts tidigare kan termen också användas för att hänvisa till andra börskrascher, såsom de från 1929, 2008 och 2020.

Efter händelserna under den svarta måndagen implementerades nya regler för att försöka mildra effekterna av plötsliga börskrascher. En av de mest avgörande och kontroversiella av dessa regler är strömbrytaren som stoppar handeln när fördefinierade procentuella förlustnivåer nås.

Vad kan du göra för att förbereda dig för en börskrasch? Tänk igenom olika scenarier för att skapa en tydlig investeringsplan eller handelsstrategi. Riskhantering, en varierad investeringsportfölj och marknadspsykologi är några ämnen som kan hjälpa dig att undvika stora förluster under börskrascher.